Wróć do strony głównej
Aktualności | 31.01.2024

Ocena Zajęć i Kadry Akademickiej

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 13/XVI R/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzania Oceny Zajęć i Kadry Akademickiej w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zapraszamy studentów i doktorantów UMW do udziału w kolejnej edycji Oceny Zajęć i Kadry Akademickiej (OZiKA). Na Wasze głosy czekamy do 29 lutego br.

Niezbędne informacje oraz dostęp do aplikacji zostały przesłane na uczelniane adresy skrzynek pocztowych.

Przypominamy, że dokonując oceny macie możliwość nominowania Waszego ulubionego dydaktyka do konkursu "Liderzy dydaktyki".

Ocena procesu dydaktycznego to obowiązek regulaminowy, ale również przywilej, dający możliwość aktywnego udziału w procesie zmian jakościowych, dotyczących kształcenia w naszej uczelni.

Skrót informacji dla użytkowników

Logowanie do aplikacji
Udział w badaniu jest możliwy po zalogowaniu się w aplikacji PowerApps. Przypominamy, że zalogowanie się do aplikacji jest możliwe jedynie po wprowadzeniu danych do logowania przypisanych do uczelnianego konta Office 365: imie.nazwisko@365.student.umw.edu.pl
Odzyskiwanie hasła
Następuje poprzez wysłanie prośby o przypomnienie hasła do Centrum Informatycznego – Helpdesk na adres e-mail: helpdesk@umw.edu.pl
Problemy z aplikacją
W przypadku problemów z uruchomieniem aplikacji prosimy o kontakt na adres mailowy: RD-K@umw.edu.pl

Uwaga! Podczas wypełniania ankiety przy użyciu urządzeń mobilnych może wystąpić potrzeba aktualizacji aplikacji.
 
Więcej informacji na temat zasad przeprowadzania badania i wymagań technicznych znajduje się na stronie >>


Evaluation of Classes and Academic Staff (OZiKA) winter 2023/2024 until February 29, 2024

We kindly invite Wroclaw Medical University students to participate in the next edition of Evaluation of Classes and Academic Staff (OZiKA) held pursuant to the Order No. 13/XVI R/2023 of January 30, 2023 of the Rector of Wroclaw Medical University on conducting the Evaluation of Classes and Academic Staff at Wroclaw Medical University.

All the necessary information and access to the application have been sent to the students’ university mailbox addresses.

We would like to remind you that while conducting the evaluation you also have the opportunity to nominate your favourite teacher for the "Leaders in Teaching" competition.

Evaluation of the teaching process is a regulatory obligation but it is also a privilege enabling you to actively participate in the process of qualitative changes at our university.

Summary of information for users

Logging in to the application
Participation in the survey is possible after logging in to the PowerApps application. Please remember that logging in to the application is only possible after entering the login credentials assigned to the university Office 365 account: nazwisko@365.student.umw.edu.pl
Password recovery
You can recover your password by sending a request for password reminder to IT Centre – Helpdesk, to the following e-mail address: helpdesk@umw.edu.pl
Problems with the application
Should you have any problems running the application, please contact us by email at: RD-K@umw.edu.pl

Note: When completing the survey using mobile devices, the application may need to be updated.

For more information on the survey rules and technical requirements please visit >>

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 31.01.2024 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 31.01.2024