Wróć do strony głównej
Aktualności | 12.05.2023

Quo vadis nauko?

Podziękowania za wysiłek publikacyjny, który wpłynął na ewaluację i rozmowa o tym, jak zmieniać proces naukowy na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu zdominowały spotkanie władz Uczelni z grupą naukowców, którzy odnotowali największy przyrost publikacyjny.

- Mamy determinację, by usprawnić proces naukowy, ale bez Państwa pomocy się to nie uda. Tylko ludzie zaangażowani w naukę mogą to zmienić - pytanie co powinniśmy zrobić, by ułatwić Państwu działania. Podejmujemy różne inicjatywy, ale kluczowe jest to, czego Państwo potrzebują - podkreślał otwierając dyskusję Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski.

Prorektor ds. nauki prof. Piotr Dzięgiel zapowiedział utworzenie wiodących zespołów badawczych, jako rozwiązania, które sprawdziło się już w innych miejscach.

Rektorzy podkreślali także wagę rankingów międzynarodowych. Prorektor ds. budowania relacji i współpracy z otoczeniem dr hab. Tomasz Zatoński, prof. Uczelni zachęcał do udziału w organizowanej 31 maja na Wydziale Farmaceutycznym we współpracy z firmą Elsevier konferencji Inventio: Jak budować międzynarodową widoczność uczelni? Poruszone będą następujące tematy: 

  • Monitorowania strategii badawczej uczelni
  • Międzynarodowe rankingi
  • Wpływ społeczny

W czasie dyskusji uczestnicy wskazywali konieczność lepszej wymiany informacji o tym, co dane jednostki robią na co dzień, jakim sprzętem dysponują i w jakim zakresie mogą wesprzeć inne jednostki w działaniach naukowych. Pojawił się pomysł wdrożenia specjalnej platformy łączącej naukowców planujących badania i oferujących różne usługi, a także filmów prezentujących poszczególne jednostki. W planach są także seminaria naukowe prezentujące jednostki na Wydziale Farmaceutycznym.

Dr Agnieszka Matera-Witkiewicz przedstawiła możliwości współpracy z Biobankiem UMW.

Naukowcy podkreślali, że kluczowa jest nie tylko wiedza o posiadanym sprzęcie, ale też wymiana informacji o tym jakiego rodzaju techniki i badania mogą być przez dane jednostki zaproponowane.

Na prośbę Dyrektor Biblioteki Głównej UMW Dominiki Sidorskiej przypominamy, że w ramach projektu Polska Platforma Medyczna utworzone zostało narzędzie, które odpowiada na część zgłaszanych potrzeb - profil jednostki w PPM daje możliwość umieszczenia informacji o jej działalności, publikacjach, współpracy naukowców - można dodać szeroki opis, adresy, banery, loga, zdjęcia. W module Laboratoria i Aparatura badawcza jest opis techniczny, opis działalności, zdjęcia, gdzie się znajduje aparatura i informacja kto ją wykorzystuje. W Mulitimediach można umieszczać filmy - łączyć je z naukowcami i jednostkami UMW, opisywać, dodawać linki.

Kluczowe jest uzupełnianie danych na platformie, bo tylko odpowiednio zasilona treścią będzie spełniać swoje funkcje.

 

 

 

Autor: Monika Maziak Data utworzenia: 12.05.2023 Autor edycji: Monika Maziak Data edycji: 16.05.2023