Wróć do strony głównej
Aktualności | 10.11.2022

Subwencja 2023 - nabór wniosków

Nabór wniosków na finansowanie zadań badawczych w ramach Projektu Konkursowego i Zadania Badawczego - Subwencja 2023.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do zarządzenia nr 182/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zasad finansowania i realizacji zadań i projektów z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2023 roku, ogłaszam nabór wniosków na realizację zadań badawczych w 2023 roku w ramach Projektu Konkursowego oraz Zadania Badawczego dla jednostek organizacyjnych UMW (Katedr/Zakładów/Klinik) wg przedstawionego harmonogramu. Pragnę zaznaczyć, że dokonaliśmy rozszerzenia możliwości aplikowania o środki przez grupę doktorów przez usunięcie ograniczenia w uzyskaniu stopnia doktora do 7 lat. Zmiana ta zostanie ostatecznie zaktualizowana w planowanej zmianie zarządzenia.

Harmonogram naboru wniosków w ramach Subwencji 2023 jest następujący:

 1)    Dla Projektu Konkursowego:

- termin naboru wniosków: 10.11.2022 do 30.11.2022

- ocena wniosków przez wyznaczonych przez Komisję ds. Subwencji 2023 recenzentów: 01.12.2022 – 31.12.2022

- okres realizacji projektów: 01.01.2023 – 31.12.2023

- uprawnione grupy wnioskodawców – doktoranci Szkoły Doktorskiej (budżet do 50 tys. zł), osoby nieposiadające stopnia doktora (budżet do 50 tys. zł), doktorzy bez habilitacji (budżet do 80 tys. zł)

- nabór wniosków odbywa się tylko drogą elektroniczną w systemie informatycznym dostępnym na stronie internetowej: Subwencja (umw.edu.pl)

 2)    Dla Zadania Badawczego:

- termin naboru wniosków: 17.11.2022 do 31.12.2022

- okres realizacji projektów: 01.01.2023 – 31.12.2023

- uprawnione grupy wnioskodawców – Kierownicy Katedr i Zakładów

- podstawa rozdziału środków na finansowanie zadań w 2023 r. - Ranking działalności naukowej za lata 2020-2021

- nabór wniosków odbywa się tylko drogą elektroniczną w systemie informatycznym dostępnym na stronie internetowej: Subwencja (umw.edu.pl)

W związku z dokonanymi zmianami w systemie informatycznym do obsługi Subwencji 2023 w przypadku zalogowania się przez Państwa na swoje konta użytkowników i w przypadku braku dostępu do wniosków z poprzedniego roku, uprzejmie proszę o kontakt z panią Dorotą Smyrak z Centrum Zarządzania Projektami, tel. 71 784 14 92, e-mail: dorota.smyrak@umw.edu.pl. Zachęcam również do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie https://subwencja.umw.edu.pl oraz z instrukcjami udostępnionymi przez pracowników CZP. Adres e-mail do obsługi bieżących spraw: subwencja@umw.edu.pl

 

Z poważaniem

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, Prorektor ds. Nauki UMW

Komunikat w sprawie uruchomienia Subwencji 2023
Tagi #umw
Autor: Monika Szymańska-Antosiak Data utworzenia: 10.11.2022 Autor edycji: Monika Szymańska-Antosiak Data edycji: 11.11.2022