Wróć do strony głównej
Aktualności | 07.12.2023

Święto Uczelni w uroczystej oprawie

Obchodzone po raz pierwszy w nowej formule Święto Uczelni było okazją do uhonorowania osób, które wspólnie pracują na sukcesy UMW. 7 grudnia w Auli Leopoldina wyróżnieni zostali przedstawiciele wszystkich filarów uczelni: naukowcy, klinicyści, dydaktycy, pracownicy administracji i studenci.

– Działamy jako system naczyń połączonych i tylko współpraca w obszarze nauki, dydaktyki, klinik, administracji przy wyraźnym i widocznym zaangażowaniu studentów ma szansę zaprocentować – mówił podczas uroczystości rektor UMW prof. Piotr Ponikowski.

Rektor przypomniał, że Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest obecnie najlepszą polską uczelnią medyczną we wszystkich światowych rankingach.

– Miniony rok dał nam wiele powodów do świętowania, a ja jestem szczęściarzem, że mogę państwu dziś powiedzieć: razem budujemy doskonałość w obszarze nauki, dydaktyki i klinik. To rok, który zapisze się w naszej historii kamieniami milowymi – powiedział prof. Piotr Ponikowski, wymieniając kilka przykładów spektakularnych sukcesów. W dydaktyce są to: utworzenie filii UMW w Wałbrzychu, pierwsze miejsce w kraju w Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym, trzecie miejsce w Lekarskim Egzaminie Końcowym, zakup najwyższej klasy sprzętu dla studentów stomatologii oraz postępująca informatyzacją procesu dydaktycznego. Inwestycje w naukę dotyczą przede wszystkim aspiracji do statusu uczeni badawczej i powstania Uniwersyteckiego Centrum Omicznego, na które uczelnia przeznaczy kilkanaście millionów złotych. Działalność kliniczna UMW w ostatnim czasie to inwestycje na niespotykaną dotąd skalę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym: Uniwersyteckie Centrum Robotyczne, Zintegrowane Centrum Pediatrii, nowy budynek hematologii, a także Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej, tworzone na bazie połączonego potencjału szpitala i uczelni.

TOP 2%

UMW ma wyjątkowo liczną reprezentację w prestiżowym rankingu TOP 2%, biorąc pod uwagę liczbę wszystkich pracowników. Najbardziej wpływowi na świecie naukowcy uczelni otrzymali pamiątkowe statuetki, według dwóch kategorii zestawienia.

Całokształt dorobku naukowego:
prof. dr hab. Piotr Ponikowski
prof. dr hab. Jacek C. Szepietowski
prof. dr hab. Marek Jutel
prof. dr hab. Adam Matkowski
prof. dr hab. Maciej Zabel
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel
prof. dr hab. Joseph Prandota
prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz

Liczba cytowań za rok 2022:
prof. dr hab. Piotr Ponikowski
prof. dr hab. Jacek C. Szepietowski
prof. dr hab. Ewa A. Jankowska
prof. dr hab. Błażej Misiak
prof. dr hab. Łukasz Matusiak
prof. dr hab. Marek Jutel
prof. dr hab. Agata Mulak
prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz
prof. dr hab. Adam Matkowski
dr hab. Julita Kulbacka, prof. UMW
prof. dr hab. Andrzej Szuba
prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz
dr hab. Maria Magdalena Bujnowska-Fedak, prof. UMW
dr Anna Paradowska-Stolarz
dr hab. Bożena Karolewicz, prof. UMW
prof. dr hab. Joanna Rosińczuk
prof. dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka
dr hab. Katarzyna Zatońska, prof. UMW
dr hab. Monika M. Biernat

RANKING JEDNOSTEK

Prorektor ds nauki UMW prof. Piotr Dzięgiel wręczył nagrody zwycięzcom rankingu jednostek naukowych.

– Ten ranking jest wykładnią sukcesów, jakie uczelnia odnosi w obszarze nauki – powiedział prof. Piotr Dzięgiel, podkreślając wyniki ewaluacji, w której UMW uzyskał kategorię A w trzech obszarach. – To efekt ciężkiej pracy całych zespołów ludzi.

Ranking działalności naukowej z podziałem na jednostki WL
I miejsce: Instytut Chorób Serca - prof. Piotr Ponikowski

Ranking działalności naukowej z podziałem na pracownika WL
I miejsce: Zakład Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych - prof. Aleksandra Butrym

Ranking działalności naukowej z podziałem na jednostki WLS
I miejsce: Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej - prof. Marzena Dominiak

Ranking działalności naukowej z podziałem na pracownika WLS
I miejsce: Katedra i Zakład Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej - dr hab. Maciej Dobrzyński prof. UMW

Ranking działalności naukowej z podziałem na jednostki WF
I miejsce: Katedra i Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej - dr hab. inż. Julita Kulbacka, prof. UMW

Ranking działalności naukowej z podziałem na pracownika WF
I miejsce: Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego - dr n. farm., inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz

Ranking działalności naukowej z podziałem na jednostki WNoZ
I miejsce: Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa - prof. Izabella Uchmanowicz

Ranking działalności naukowej z podziałem na pracownika WNoZ
I miejsce: Katedra Zdrowia Populacyjnego Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy - dr hab. Katarzyna Zatońska, profesor UMW

Ranking działalności naukowej z podziałem na jednostki JO
I miejsce: Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych - dr hab. Jarosław Barański

Ranking działalności naukowej z podziałem na pracownika JO
I miejsce: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

LIDERZY DYDAKTYKI

Przedstawiając ideę konkursu prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar podkreśla, że najlepszych nauczycieli akademickich wybierają sami studenci. Plebiscyt organizowany był po raz pierwszy (wcześniej wybierano dydaktyków docenionych za pracę w pandemii), a zgłoszeń było ponad 300. Ostatecznie wyłoniono 43 nauczycieli ze wszystkich wydziałów, cieszących się największym poparciem:

dr Mateusz Dąsal, dr Maria Kmita, dr Maciej Sedlaczek, dr hab. Anna Bizoń, dr Jadwiga Barbara Brokos, dr hab. Żaneta Czyżnikowska, dr Andrzej Dryś, prof. Witold Musiał, dr Ewa Sawicka, dr Sebastian Szymański, mgr Mateusz Witkowski, dr Kinga Belowska-Bień, dr Mariusz Bromke, dr Rafał Czyż, lek. Jakub Dynia, dr Roman Franiczek, dr Katarzyna Jermakow, lek. Agnieszka Kopeć, prof. Małgorzata Krzystek-Korpacka, dr Bożena Kurc-Darak, prof. Joanna Maj, lek. Agnieszka Pinkowska, dr Elżbieta Poradnik, dr Michał Porwolik, dr Anna Rohan-Fugiel, dr Rafał Seredyński, mgr Małgorzata Suchanecka, dr Łukasz Szleszkowski, dr Sławomir Woźniak, dr Katarzyna Fita, lek. dent. Ilona Fleischer, dr Jan Kiryk, dr Małgorzata Kowalczyk-Zając, dr hab. Michał Czapla, dr hab. Dorota Diakowska, profesor UMW, dr Ilias Dumas, dr Barbara Grabowska, mgr Aleksander Mickiewicz, mgr Katarzyna Opalińska, mgr Marcin Puchalski, dr Anna Rozensztrauch, mgr Joanna Wach i dr hab. Izabela Witczak.

NAGRODY IM. PROF. WIKTORA BROSSA

Prorektor ds. klinicznych prof. Dariusz Janczak ujawnił, że o przyznaniu nagród za działalność kliniczną decydowała kapituła złożona z 18 osób - wybitnych profesorów oraz zarządu USK. Wpłynęło 41 wniosków, co tylko świadczy o tym, jak wiele dzieje się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

Stawiamy na zespoły i współpracę, dlatego te nagrody są uhonorowaniem pracy całych zespołów lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i tak mógłbym wymieniać kolejne grupy zaangażowanych, ale tak naprawdę to nagrody dla tych wszystkich osób, które aktywnie pracowały na rzecz naszych pacjentów. Medycyna to również współpraca różnych zespołów, stąd też nagrodziliśmy zespoły kilku klinik – dodał Marcin Drozd, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Nagrodami wyróżniono zespoły USK w trzech kategoriach: za osiągnięcia w zakresie organizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych i współpracę międzykliniczną; za osiągnięcia w zakresie wprowadzenia nowych technologii, metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz za osiągnięcia w zakresie przeprowadzenia nowoczesnej, skutecznej procedury terapeutycznej w latach 20021-2022.

I miejsce
za osiągnięcia w zakresie organizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych i współpracę międzykliniczną w latach 2021-2022

Zespoły
Kliniki Kardiochirurgii
Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Bloku Operacyjnego

za "Utworzenie programu transplantacji serca"

Program transplantacji serca i mechanicznego wspomagania krążenia w USK jest najdynamiczniej rozwijającym się ośrodkiem transplantacyjnym w Polsce. Już w pierwszym roku działalności nasz zespół był drugim w kraju ośrodkiem pod względem ilości wykonanych transplantacji serca, a w 2022 r. wykonał najwięcej transplantacji u osób dorosłych w Polsce, tym samym doganiając ośrodki z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Obecnie zespół może się pochwalić przeszło 126 transplantacjami serca, w tym 6 retransplantacjami, a także 4 równoczasowymi przeszczepami nerki. W latach 2021-2022 wykonany został pionierski zabieg retransplantacji serca z jednoczesnym przeszczepieniem nerki.

II miejsce
za osiągnięcia w zakresie organizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych i współpracę międzykliniczną w latach 2021-2022

Zespół Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
za "Organizację i uruchomienie Zespołu Wczesnego Reagowania"

Zespół Wczesnego Reagowania w USK to najlepiej zorganizowana struktura tego typu w kraju oraz wzorcowy model funkcjonowania szpitalnych zespołów ratunkowych w Polsce. Od czasu powołania ZWR zrealizował blisko 55 tys. procedur interwencyjnych u pacjentów w stanach zagrożenia życia, co średnio daje ponad 25 interwencji dziennie. Zespół ofiarnie realizował również swoje zadania w czasie pandemii COVID-19.

III miejsce
za osiągnięcia w zakresie organizacji procesów diagnostyczno-terapeutycznych i współpracę międzykliniczną w latach 2021-2022

Zespół Instytutu Chorób Serca
za "Utworzenie Pododdziału Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej"

Pododdziału Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej to nowatorskie rozwiązanie w obszarze ogólnopolskiej opieki kardiologicznej, które umożliwia wykonywanie wysokospecjalistycznych procedur diagnostyczno-terapeutycznych w ciągu jednego dnia, bez konieczności pozostawania chorych w szpitalu. PSDK każdemu choremu zapewnia możliwość poszerzenia diagnostyki oraz leczenie na Oddziale Klinicznym Kliniki Kardiologii, z którym ściśle współpracuje oraz konsultacji w pozostałych klinikach

I miejsce
za osiągnięcia w zakresie wprowadzenia nowych technologii, metod diagnostycznych i terapeutycznych w latach 2021-2022

Zespół Instytutu Chorób Serca
za "SHOCK TEAM"

SHOCK TEAM powstał w listopadzie 2020 r. decyzją dyrektora USK. Na początku zespół działał tylko w ramach USK ale finalnie poszerzył swoją działalność i obecnie zajmuje się kwalifikacją i leczeniem pacjentów również z Dolnego Śląska. Głównym zadaniem zespołu jest współdziałanie lekarzy kardiologów, kardiochirurgów i anestezjologów w leczeniu pacjentów ze wstrząsem kardiogennym o różnych etiologiach oraz w trakcie zatrzymania krążenia. SHOCK TEAM w USK to pierwsza i jak dotąd jedyna tego typu inicjatywa w Polsce.

II miejsce
za osiągnięcia w zakresie wprowadzenia nowych technologii, metod diagnostycznych i terapeutycznych w latach 2021-2022

Zespół Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
za "ECMO – leczenie ciężkiej niewydolności oddechowej w przebiegu ARDS"

Regionalne Centrum ECMO powstało w szczytowym okresie pandemii na bazie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Terapiom ECMO w przebiegu COVID-19 i H1N1 poddano ponad 45 pacjentów, w tym 6 pacjentek ciężarnych lub w połogu. U dwóch z nich przeprowadzono cięcie cesarskie w trakcie terapii, a u trzech udało się utrzymać ciążę, która zakończyła się urodzeniem zdrowych dzieci. Przeżywalność w tej grupie wyniosła 83 proc. Przeżywalność zaś wszystkich leczonych pacjentów poddanych terapii ECMO wyniosła 48 proc., co jest znacznie lepszym wynikiem niż raportowany w polskim badaniu kohortowym tej grupy pacjentów i najlepszym w Polsce.

III miejsce
za osiągnięcia w zakresie wprowadzenia nowych technologii, metod diagnostycznych i terapeutycznych w latach 2021-2022

Zespół Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej

To nagroda dla interdyscyplinarnego, międzynarodowego zespołu lekarzy i naukowców z Polski i USA, którzy zajmują się diagnostyką i leczeniem pacjentów z czerniakiem błony naczyniowej gałki ocznej pod kierownictwem prof. Mai P. Hoang z Uniwersytetu Harvarda. Naukowcy przygotowali model prognostyczny z aplikacją internetową dla pacjentów z czerniakiem o wyższej skuteczności prognostycznej niż stosowana w Europie Zachodniej i USA klasyfikacja molekularna bazująca na sygnaturach genowych. Taniej, prościej, precyzyjniej – tak określane są zalety tego przedsięwzięcia opartego o techniki uczenia maszynowego, służącego do oceny rokowania pacjentów z czerniakiem gałki ocznej.

I miejsce
za osiągnięcia w zakresie przeprowadzenia nowoczesnej, skutecznej procedury terapeutycznej w latach 2021-2022

Zespół Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
za "Wdrożenie programu wszczepienia stentgraftów z odgałęzieniami do łuku aorty typu ARCH BRANCH"

Leczenie tętniaków łuku aorty jest dużym problemem klinicznym, obarczonym wielkim ryzkiem zgonu pacjenta. Metoda prowadzona w klinice jest mniej inwazyjna dla chorych, nie wymaga otwarcia klatki piersiowej ani też krążenia pozaustrojowego. Stentgrafty z odgałęzieniami do tętnic łuku aorty wprowadzane są przezskórnie. Metoda ta pozwala na zdecydowane skrócenie rekonwalescencji pacjenta w porównaniu do metody tradycyjnej. W latach 2021-2022 w USK wykonano 6 takich operacji. Takie nowoczesne i skomplikowane zabiegi operacyjne są oferowane w nielicznych ośrodkach w Polsce i Europy.

II miejsce
za osiągnięcia w zakresie przeprowadzenia nowoczesnej, skutecznej procedury terapeutycznej w latach 2021-2022

Zespół Kliniki Kardiologii
za "Przeprowadzenie pierwszego w Polsce zabiegu – implantacja zastawki aortalnej BASILICA"

Pierwszy w Polsce zabieg BASILICA został przeprowadzony podczas przezskórnej implantacji zastawki aortalnej. Procedurę tę wykonuje się jedynie w najbardziej zaawansowanych ośrodkach kardiologicznych na świecie. Zabieg polega na przezcewnikowym – bez otwarcia klatki piersiowej – rozcięciu płatka własnej, zdegenerowanej zastawki aortalnej w sposób umożliwiający zachowanie napływu krwi do zagrożonych tętnic po wszczepieniu zastawki sztucznej. Pierwszy zabieg tego typu przeprowadzono na świecie w 2017 r. w Waszyngtonie.

III miejsce
za osiągnięcia w zakresie przeprowadzenia nowoczesnej, skutecznej procedury terapeutycznej w latach 2021-2022

Zespół Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej
za "Zastosowanie techniki torakoskopowej wrodzonych malformacji dróg oddechowych"

W Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej USK, jako jedynym ośrodku w Polsce, zastosowano technikę torakoskopową do rutynowego leczenia wrodzonych malformacji dróg technikę torakoskopową do rutynowego leczenia wrodzonych malformacji dróg oddechowych już w pierwszych miesiącach życia. Wczesne wykonanie pozwala m.in. uniknąć poważnych następstw wady, a wykorzystanie torakoskopii na uniknięcie deformacji klatki piersiowej. W latach 2021-2022 wykonano 13 operacji tego typu u niemowląt z różnych zakątków kraju.

DOKTORZY HABILITOWANI

Dyplomy doktora habilitowanego podczas Święta Uczeni odebrało przeszło 20 pracowników UMW.

Nauki medyczne:
dr hab. Monika Maria Biernat
dr hab. Hanna Maria Danielewicz
dr hab. Edyta Ewa Dziadkowiak
dr hab. Anna Teresa Goździk
dr hab. Andrzej Konieczny
dr hab. Agnieszka Matuszewska
dr Marta Urszula Obremska
dr hab. Patryk Rafał Piotrowski
dr hab. Julia Katarzyna Rudno-Rudzińska
dr hab. Małgorzata Urszula Salamonowicz-Bodzioch
dr hab. Agata Sebastian
dr hab. Marta Anna Sobas
dr hab. Monika Magdalena Szewczuk-Bogusławska
dr hab. Marcin Zawadzki

Nauki farmaceutyczne:
dr hab. Sylwia Płaczkowska

Nauki o zdrowiu:
dr hab. Izabela Witczak
dr hab. Michał Czapla
dr hab. Kuba Ptaszkowski
dr hab. Sylwia Krzemińska
dr hab. Sabina Krupa
dr hab. Agnieszka Olchowska-Kotala
dr hab. Anna Kołcz

Nagrodzeni zostali ponadto pracownicy administracji oraz studenci, angażujący się w promocję uczelni.

Nagroda zespołowa:
Ewa Fiedler Łeńska, zastępca dyrektora generalnego ds. infrastruktury, inwestycji i remontów oraz Czesław Olczyk, kierownik i Anna Polarczyk, zastępca kierownika Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów

Indywidualne:
Monika Komorowska, kierownik Działu Zamówień Publicznych
Maria Komorowska, kierownik Działu Zarządzania Dokumentacją
Alicja Stepowicz-Grzegorzak, kierownik Działu Eksploatacji

STUDENCI: 
Bartosz Ćwik
Dominika Mucha
Dominika Pajdzik
Gabriel Łowicki
Jakub Brońka
Jakub Nitecki
Kamil Rzeszutko
Karina Świrska
Katarzyna Długosz
Katarzyna Gozdowska
Marcin Bzdzion
Maria Kobiec
Marta Merta
Martyna Kwaśny
Mateusz Dąbrowski
Oliwia Klimek
Zofia Kulda
Andrzej Mrożek
Ignacy Tarski
Bernadetta Nowak

Galeria zdjęć >>

Fot. Tomasz Walów

Tagi #umw
Autor: Alicja Giedroyć-Skiba Data utworzenia: 07.12.2023 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 14.12.2023