Wróć do strony głównej
Aktualności | 18.09.2023

UMW stworzy RCMC

Pierwsze miejsce w konkursie Agencji Badań Medycznych na tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC) zajął projekt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz konsorcjantów: Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Otrzymany grant w wysokości ponad 27 mln zł na cyfryzację badań klinicznych, umożliwi maksymalne wykorzystanie danych zdrowotnych pacjentów.

 – To pierwszy krok w kierunku szerokiego zaimplementowania medycyny cyfrowej. Koncentrujemy się na interdyscyplinarności i tworząc projekt RCMC, zbudowaliśmy interdyscyplinarny zespół, który pozwolił na stworzenie idei RCMC - wyjaśnia dr Agnieszka Matera-Witkiewicz, koordynatorka projektu. 

– Planujemy zaproponować działania do dwóch ważnych obszarów klinicznych. W naszym projekcie planujemy wykazać korzyści z wdrożenia medycyny cyfrowej w obszarze: chorób rzadkich (które dotyczą mniejszych populacji pacjentów) oraz chorób sercowo naczyniowych (szczególnie wśród pacjentów z niewydolnością serca (NS), gdzie dysponujemy dużą populacją chorych, których źródłem mogą być zarówno ośrodki wrocławskie jak i ośrodki z całego regionu) - dodaje.

Kluczem interdyscyplinarność

Gromadzenie danych obejmie źródła takie jak: system informatyczny Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, system szpitalny z współpracującego z UMW Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK), system informatyczny Biobanku UMW oraz inne źródła (np. regionalne sieci współpracy naukowej w obszarze kardiologii, krajowe sieci chorób rzadkich, w tym wrodzonych chorób metabolicznych i cukrzycy typu I czy też dane źródłowe z aparatury medycznej wykorzystywanej w USK i/lub UCWBK).

Obecnie, w chorobach rzadkich obszarami problematycznymi są m.in. trudności diagnostyczne oraz brak koordynacji działań medycznych z uwzględnieniem niskiej częstości występowania poszczególnych chorób rzadkich w populacji oraz dużej ilości danych genotypowo-klinicznych obejmujących specyfikę chorób rzadkich. – Stąd w tym obszarze planujemy zidentyfikować obszary diagnostyczne, które można udoskonalić poprzez zastosowanie innowacyjnych narzędzi analitycznych konsolidujących różnorodne dane biologiczne, kliniczne i środowiskowe oraz algorytmy, które wskażą ważne korelacje (np. genomowo-środowiskowe, diagnostyczno-społeczne czy diagnostyczno-ekonomiczne), celem realnego usprawnienia procesu diagnostycznego, co wpłynie na ustalenie właściwej terapii i poprawę jakości życia pacjentów – dodaje dr Matera-Witkiewicz.

We współczesnej kardiologii (dziedzinie która dotyczy coraz większych populacji) wyzwaniem będzie efektywne i jak najbardziej precyzyjne personalizowanie terapii, oparte o wyłanianie podgrup pacjentów o podobnym profilu klinicznym oraz o predykcję w zakresie hospitalizacji i zgonów, co umożliwi identyfikację chorych wymagających najpilniejszych interwencji. – Stąd też w obszarze kardiologicznym planujemy testować i implementować algorytmy grupujące, predykcyjne i klasyfikujące. Oba modele będą wspierane przez obszar patomorfologii, radiologii oraz biobankowania w standardzie omics grade (w tym sekwencjonowania/analiz omicznych) zarówno jako narzędzi, które będą również generatorami danych i informacji dla RCMC jak i jako obszarów, które też można udoskonalić (np. przyspieszając analizę danych obrazowych) – dodaje.

Przełomowy moment w opiece zdrowotnej i medycznych badaniach naukowych

Jak podaje ABM w oficjalnym komunikacie, stworzenie RCMC przyczyni się do rozwoju rozwiązań IT z zakresu medycyny cyfrowej pozwalających na analizę danych medycznych czy narzędzi ułatwiających pracę lekarzy. Przełoży się to na poprawę skuteczności leczenia pacjentów i ich dostępu do innowacyjnych terapii, co w efekcie pozwoli zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczeństwa i zlikwidować bariery obecnie występujące w systemie opieki medycznej. Centra mają wprowadzić Polskę do ligi światowych liderów w zakresie medycyny cyfrowej. Mają też pełnić rolę katalizatora innowacji w opiece zdrowotnej, redefiniując badania medyczne i opiekę nad pacjentem, wprowadzając tym samym nasz kraj w nową erę medycyny.

Projekt: Medycyna Cyfrowa: Innowacyjne podejście do diagnostyki i terapii w oparciu o naukę (RCMC "DISRUPTOR" w UMW)

Koordynatorka projektu:  dr Agnieszka Matera-Witkiewicz

Zespół interdyscyplinarny:
Wsparcie oraz obszar kardiologii i współprace w regionie: dr hab. Robert Zymliński
Al/sztuczna inteligencja, dane i algorytmy: dr Agnieszka Siennicka, dr Maciej Pondel

Obszar IT, rozwiązania systemowe USK: Marcin Drozd, Damian Fedorczuk
Obszar IT, rozwiązania systemowe UMW: Wojciech Mech, Krzysztof Hebzda
Biobankowanie/sekwencjonowanie: dr Agnieszka Matera-Witkiewicz, Magdalena Krupińska
Obszar patomorfologii: dr hab. Piotr Donizy
Obszar chorób rzadkich oraz kontekst danych genetycznych jako potencjał do rozwoju na bazie RCMC: prof. Robert Śmigiel
Wpływ rozwiązań projektu na zdrowie publiczne w kontekście rozwoju i innowacji oraz efekty ekonomiczne: dr Łukasz Rypicz
Wsparcie ze strony UCWBK: Dorota Stefanicka-Wojtas, Katarzyna Arczyńska

Autor: Monika Szymańska-Antosiak Data utworzenia: 18.09.2023 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 23.09.2023