Wróć do strony głównej
Aktualności | 07.02.2024

Unijne projekty na UMW

Euvabeco i Raphael – to kolejne dwa projekty, finansowane przez Komisję Europejską, które ruszają na UMW. Oba realizowane są na Wydziale Nauk o Zdrowiu w międzynarodowym partnerstwie pod kierownictwem prof. Donaty Kurpas, a łączna wartość dofinansowania to ponad 600 tys. euro.

Euvabeco dotyczy szczepień w państwach Unii Europejskiej. Ma on na celu pomoc państwom członkowskim w realizacji działań, określonych w komunikacie Komisji Europejskiej, wydanym 15 października 2020 r. do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gotowości do strategii szczepień przeciwko COVID-19 i rozmieszczenia szczepionek. W komunikacie KE proponuje zbiór szczegółowych planów, które wdrażają narzędzia wspierające własne praktyki państw członkowskich w zakresie szczepień.

- Pod względem szczepień każde państwo prowadzi własną politykę, zależną od specyficznych uwarunkowań – tłumaczy dr Dorota Stefanicka-Wojtas, która przy tym projekcie pełni funkcję asystenta badawczego. – Naszym zadaniem jest wyposażenie państw członkowskich w operacyjne i techniczne narzędzia, które zwiększą skuteczność procedur zarówno w ramach rutynowych szczepień, jak i w sytuacji przyszłych epidemii. Weryfikacja będzie oparta na rozwiązaniach stosowanych w pandemii COVID-19.

W ramach projektu badacze będą analizować praktyki, dotyczące szczepień w danym kraju, które następnie zostaną  zmapowane zgodnie z celami publicznej opieki zdrowotnej. Plany wdrożenia, wyniki ich weryfikacji i walidacji oraz materiały promocyjne zostaną dostarczone państwom członkowskim w celu dalszego wdrożenia.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego obok UMW wchodzą badacze z Grecji, Luksemburga, Szwecji, Portugali, Belgii, Łotwy, Francji, Grecji i Niemiec. 

Euvabeco jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach EU4 Health Programme (EU4H) i jest zaplanowany na 30 miesięcy.

***

Raphael to z kolei projekt, dotyczący opieki paliatywnej nad pacjentem z niewydolnością serca.  Jest zaplanowany do końca 2028 r., a realizuje go konsorcjum siedmiu państw europejskich, a także Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Łączy ekspertów z zakresu opieki paliatywnej, kardiologii i opieki podstawowej, jak również organizacje zawodowe i przedstawicieli pacjentów. Jego głównym celem  jest m.in. dostosowanie zaproponowanego modelu do opieki nad pacjentami z NS w kontekście europejskim oraz przetestowanie i zweryfikowanie jego skuteczności.

***

- Udział uczelni w projektach unijnych jest kluczowym elementem strategii rozwoju, zapewniającym dostęp do dodatkowego finansowania oraz podnoszącym pozycję uczelni zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej  ocenia prof. Donata Kurpas, kierownik obu projektów. – Ocena efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych, zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji i Nauki, uwzględnia między innymi pozyskanie środków na projekty badawcze oraz komercjalizację wyników badań. Udział w projektach unijnych umożliwia uczelni dostęp do dodatkowych środków na rozwój infrastruktury naukowej i podniesienie jakości prowadzonych badań. Ponadto, współpraca międzynarodowa w ramach tych projektów umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń z partnerami z innych krajów oraz zdobycie cennego know-how w prowadzeniu międzynarodowych projektów badawczych.

Prof. Donata Kurpas podkreśla także inną korzyść, związaną z realizowaniem europejskich projektów, a dotyczącą pozycji uczelni:   

- Wynikiem uczestnictwa w projektach unijnych jest również zwiększenie widoczności i prestiżu uczelni na arenie międzynarodowej, co może przyczynić się do przyciągnięcia uzdolnionych studentów i wybitnych naukowców. Działania te mają istotne znaczenie dla budowania renomy uczelni oraz umacniania jej pozycji w konkurencyjnym środowisku akademickim dodaje kierownik projektów.

Euvabeco jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach EU4 Health Programme (EU4H)
Finansowanie: dla całego konsorcjum – 8,444,996.4 EUR, UMW – koszt całkowity: 331 391,84 EUR, dofinansowanie z Komisji Europejskiej – 265 113,47 EUR, wkład własny: 66 278,37 EUR
Okres realizacji projektu: 30 miesięcy – od 1.01.2024 – 30.06.2026

Raphael jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Horizon Europe
Finansowanie: całkowity koszt projektu – 6 231 127,50 EUR w tym dla UMW – 351 775,00 EUR
Okres realizacji projektu: 01.01.2024 
31.12.2028

Flaga Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

 

Euvabeco:  This project has received funding from the European Union's EU4H Action under grant agreement No 101132545.

Raphael: This project has received funding from the European Union's HORIZON Action under grant agreement No 101137170.

Tagi #umw
Autor: Alicja Giedroyć-Skiba Data utworzenia: 07.02.2024 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 09.02.2024