Wróć do strony głównej
Aktualności | 21.04.2023

"Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego"

XIII Studenckie Sympozjum Naukowe „Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego”, któremu przyświecało hasło "Zdrowi -e Publiczne – Przyszłość jest teraz", odbyło się w czwartek, 20 kwietnia na UMW. Organizatorem spotkania byli studenci ze SKN Młodych Menedżerów, działającego przy Katedrze Zdrowia Populacyjnego naszej uczelni.

Podczas uroczystego otwarcia spotkania wystąpili prof. Tomasz Zatoński, prorektor ds. budowania relacji i współpracy z otoczeniem, dr hab. Anna Kołcz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz prof. Katarzyna Zatońska, kierownik Katedry Zdrowia Populacyjnego UMW. Wykład inauguracyjny pt. "Zdrowie publiczne w obliczu rewolucji cyfrowej" wygłosił natomiast dr Łukasz Rypicz, prodziekan ds. studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW.

– Wróciliśmy po pandemicznej przerwie z kolejną inicjatywą studencką promującą zdrowie publiczne. Podczas sympozjum rozmawialiśmy o wyzwaniach, możliwościach i potencjale. Potencjale, który jest w systemowych rozwiązaniach, ale przede wszystkim w młodych ludziach, studentach i absolwentach zdrowia publicznego – mówiła dr Jolanta Grzebieluch, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Młodych Menedżerów UMW.

Wydarzenie zostało podzielone na trzy części:
Nowe technologie i rozwiązania w systemie ochrony zdrowia szansą dla zdrowia publicznego (wystąpienia dotyczyły m.in. opieki koordynowanej, nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, cyfryzacji w dydaktyce studentów uczelni medycznych oraz o e-usługach tworzonych przez Centrum e-Zdrowia).
Kompetencje absolwenta zdrowia publicznego a potrzeby pracodawcy (uczestnicy wysłuchali o rozwoju zdrowia publicznego na przestrzeni lat, perspektywach po ukończeniu kierunku oraz ścieżkach kariery, jakie wybrali jego absolwenci).
Zdrowie publiczne z perspektywy ukończonych studiów i rynku pracy (omówione zostały wyniki, dotyczące postrzegania absolwentów zdrowia publicznego, a zaproszeni goście opowiedzieli na jakich stanowiskach mogą podjąć pracę).

Wśród zaproszonych gości byli specjaliści ochrony zdrowia, prekursorzy nowych technologii w medycynie, pracodawcy zatrudniający w obszarze zdrowia publicznego, absolwenci prężnie działający na rynku ochrony zdrowia oraz dyrektorzy wrocławskich szpitali, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 21.04.2023 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 24.04.2023