Wróć do strony głównej
Aktualności | 30.03.2023

Wybory uzupełniające do Senatu UMW

W związku z wygaśnięciem mandatu w Senacie UMW, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym.

Zgodnie z Regulaminem wyborów w ramach ww. grupy głosują również profesorowie i profesorowie uczelni zatrudnieni w jednostkach ogólnouczelnianych. Oba wydziały oraz jednostki ogólnouczelniane głosują łącznie (do obsadzenia jest jeden mandat).

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane od 30 marca do 6 kwietnia. Uprawnieni do zgłoszenia kandydata są nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora uczelni na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym oraz w jednostkach ogólnouczelnianych.
Zgłoszenia należy składać w Biurze Uczelnianej Komisji Wyborczej (Dział Organizacyjno-Prawny, budynek CNIM, I piętro, pokój nr 1A 111.1 i 1A 112.1) w godzinach 8.00-15.00.
W przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., oprócz zgłoszenia należy również złożyć oświadczenie lustracyjne. Kandydaci, którzy składali wcześniej oświadczenie lustracyjne, składają informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Druk zgłoszenia kandydata oraz wzory oświadczeń stanowią załączniki do komunikatu UKW nr 57

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie opublikowana 7 kwietnia na stronie uczeni w zakładce "WYBORY 2020-2024".

Zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem wyborczym I tura wyborów uzupełniających odbędzie się 13 kwietnia. W przypadku nieobsadzenia mandatu w pierwszej turze kolejne tury wyborów odbędą się 18 i 20 kwietnia.

Wybory odbędą się w oparciu o elektroniczny system głosowania. W tym celu pracownicy uprawnieni do głosowania (nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora uczelni na Wydziale Lekarskim i Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym oraz w jednostkach ogólnouczelnianych), otrzymają na adres uczelnianej poczty elektronicznej link do głosowania. Głosować będzie można w godzinach 8.00-15.00. Do każdej tury głosowania uprawnieni pracownicy otrzymają nowy e-mail umożliwiający oddanie głosu w systemie elektronicznym. Wszelkie problemy techniczne w trakcie głosowania, związane z funkcjonowaniem elektronicznego systemu głosowania należy niezwłocznie zgłosić na adres: pomoc@votex.pl

Informacja dot. głosowania w oparciu o elektroniczny system głosowania wraz z Instrukcją głosowania stanowi załącznik nr 2 do komunikatu nr 20 UKW.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Organizacyjno-Prawnym (nr tel. 71/ 784 15 54).

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 30.03.2023 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 13.04.2023