Biuro Audytu Wewnętrznego

Biuro Audytu Wewnętrznego

wyb. L. Pasteura 1

50-367 Wrocław

tel. 71 784-11-20

tel. 697-550-080

kierownik biura - audytor wewnętrzny

Ewa Wyspiańska

e- mail: ewa.wyspianska@umw.edu.pl

tel. 71 784 11 20

tel. 697 550 080

 

specjalista ds. audytu wewnętrznego

Adam Gacka

e- mail: adam.gacka@umw.edu.pl

tel. 71 784 17 92

Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego należy:

  • przeprowadzanie zadań audytowych o charakterze zapewniającym i doradczym, monitorowanie realizacji zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających, na podstawie rocznego planu audytu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
  • ocena systemu kontroli zarządczej w badanych obszarach,
  • przedstawianie wniosków i rekomendacji mających na celu wprowadzenie usprawnień w funkcjonowaniu Uczelni.

Plany audytu wewnętrznego