Biuro Kontroli Wewnętrznej

Biuro Kontroli Wewnętrznej

ul. Wyb. Ludwika Pasteura 1

50-367 Wrocław

rkw@umw.edu.pl

Renata Słomska
tel. 71/ 784 11 83
renata.slomska@umw.edu.pl

 

 

Renata Jocz
tel. 71/ 784 17 31
renata.jocz@umw.edu.pl

 

 

Dokonywanie, na zlecenie Rektora, kontroli wewnętrznych w zakresie ustalonej problematyki w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.