Biuro Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne

Biuro Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne

ul. Borowska 211, pokój A.0B.0.2.03 (parter)

50-556 Wrocław

tel. 71 784 05 37, fax 71 784 04 98

e-mail: rn-bf@umw.edu.pl

 

Postępowania doktorskie i habilitacyjne

Joanna Foralewska
e-mail: joanna.foralewska@umw.edu.pl
tel. 71 784 05 37
 

 

Posiedzenia Rady / postępowania konkursowe / nagrody naukowe

mgr Magdalena Rogalska
e-mail: magdalena.rogalska@umw.edu.pl
tel. 71 784 05 37