Biuro Szkoły Doktorskiej

BIURO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5,
50-345 Wrocław

 

poniedziałek- 12.00-15.00
wtorek 11.00-15.00
środa 11.00-15.00
czwartek 8.00-12.00
piątek - praca wew. biura

Kierownik Biura
mgr Kinga Luchowska
pokój 3
tel.: 71  784 11 59
e-mail: kinga.luchowska@umw.edu.pl

Obsługa doktorantów:

Starszy specjalista w administracji
mgr Anna Zawłodzka
(obsługa administracyjna studiów doktoranckich - rekrutacja, dydaktyka)
pokój 4
tel.: 71 784 17 15
e-mail: anna.zawlodzka@umw.edu.pl

Starszy Specjalista
Agnieszka Adamska
(obsługa administracyjna-urlopy macierzyńskie, stypendia, sprawozdania,ocena śródokresowa)
pokój 5
tel.: 71 784 19 45
e-mail: agnieszka.adamska@umw.edu.pl

Specjalista ds. Obsługi Administracyjnej Szkoły Doktorskiej
Dorota Grębska-Krawczyk
(obsługa administracyjna - doktorat wdrożeniowy,sprawozdania, Indywidualny plan badawczy,przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich)
pokój 2
tel.: 71 784 11 58
e-mail: dorota.grebska-krawczyk@umw.edu.pl