Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zaawansowanych Terapii Komórkowych

Katedra Podstaw Nauk Medycznych i Immunologii

50-556 Wrocław, ul. Borowska 211
tel. 71 784 04 78, fax 71 784 04 79
e-mail: wf-13@umw.edu.pl

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Julia Bar
tel. 71 784 04 84, kom. 697 772 029
e-mail: julia.bar@umw.edu.pl

Opiekun

dr  Piotr Grelewski

kom. 697 772 033
e-mail: piotr.grelewski@umw.edu.pl