Dział Planowania i Analiz

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(3 piętro)
e-mail: analizy@umw.edu.pl

Kierownik Działu
mgr Elżbieta Oleksak
tel. 71 784 16 97
e-mail: elzbieta.oleksak@umw.edu.pl

Główny Specjalista ds. Planowania i Analiz
mgr inż. Maria Zaremba-Jakubik
tel. 71 784 10 16
e-mail: maria.zaremba-jakubik@umw.edu.pl

Specjalista ds. Planowania i Analiz
mgr Joanna Aniszewska
tel. 71 784 10 16
e-mail: joanna.aniszewska@umw.edu.pl

Specjalista ds. Planowania i Analiz
mgr Małgorzata Prus
tel. 71 784 10 17
e-mail: malgorzata.prus@umw.edu.pl

Do podstawowych zadań Działu Planowania i Analiz należy:

  1. przygotowywanie bieżących planów rzeczowo-finansowych Uczelni,
  2. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
  3. opracowywanie projektów wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Uczelni,
  4. sporządzanie sprawozdań budżetowych,
  5. sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń oraz dokonywanie analizy,
  6. sporządzanie bieżących analiz ekonomicznych,
  7. analizowanie umów w zakresie dotyczącym spraw finansowych,
  8. rozliczanie subwencji, w tym na dydaktykę kliniczną i stomatologiczną,
  9. przygotowywania podziału środków dla Działu Spraw Studenckich w zakresie utrzymania domów studenckich i stołówki studenckiej,
  10. prowadzenie zagadnień związanych z planowaniem Funduszu Stypendialnego oraz bieżąca analiza jego wykorzystania.