Dział Spraw Studenckich

Dział Spraw Studenckich

ul. Wojciecha z Brudzewa 12

51-601 Wrocław

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 08:30-15:00

W ramach Działu Spraw Studenckich funkcjonują:

1. Zespół ds. Toku Studiów

2. Biuro Obsługi Studentów, w skład którego wchodzą:
- Zespół ds. Studenckich,
- Sekcja ds. Domów Studenckich.

3. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

 

Dział Spraw Studenckich

ul. Wojciecha z Brudzewa 12

(Dom Studencki Bliźniak)

mapa_DSS

Dział Spraw Studenckich - pracownicy

Kierownik Działu Spraw Studenckich
mgr Joanna Kluza
tel. 71 348 42 32 w. 21
e-mail: joanna.kluza@umw.edu.pl


Zespół ds. Toku Studiów

mgr Monika Kotowska-Lewińska
Starszy Specjalista
tel. 71 347 91 10
e-mail: monika.kotowska-lewinska@umw.edu.pl

mgr Bożena Kołodyńska
Specjalista
tel. 71 348 27 96
e-mail: bozena.kolodynska@umw.edu.pl

Anna Skowron - długotrwała nieobecność
Specjalista
tel. 71 348 27 96
e-mail: anna.skowron@umw.edu.pl

mgr Dominika Seniura - długotrwała nieobecność
Samodzielny Referent
tel. 71 348 27 96
e-mail: dominika.seniura@umw.edu.pl

 


Biuro Obsługi Studentów

Sekcja ds. Domów Studenckich Bliźniak i Jubilatka

Kierownik Sekcji ds. Domów Studenckich
mgr Kamila Kałużna
tel. 71 348 42 32 w.22
e-mail: kamila.kaluzna@umw.edu.pl
 
Anna Kardela 
Referent
tel. 71 348 42 32 w.22
e-mail: anna.kardela@umw.edu.pl

Portierzy:
Małgorzata Zaremba
Jowita Skowron
Wioletta Tokar
Małgorzata Cholewicz
Urszula Golinowska
Anna Wiżeń
Andrzej Majewski
Roman Foltyn

Stolarz - Konstanty Grzegorzak
Elektryk - Krzysztof Szymański

Zespół ds. Studenckich

mgr Iwona Sojka
Specjalista
tel. 71 324 14 69
e-mail: iwona.sojka@umw.edu.pl

mgr Ewelina Biszto
Specjalista
tel. 71 324 14 69
e-mail: ewelina.biszto@umw.edu.pl

Dagmara Szynalik
Samodzielny Referent ds. Obsługi Studentów
tel.: 71 348 27 96
e- mail: dagmara.szynalik@umw.edu.pl

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

mgr Małgorzata Marszałek
Samodzielny Referent 
tel. 71 348 42 32 w.12
e-mail: malgorzata.marszalek@umw.edu.pl

mgr Iwona Sojka
Specjalista
tel. 71 324 14 69
e-mail: iwona.sojka@umw.edu.pl

mgr Ewelina Biszto
Specjalista
tel. 71 324 14 69
e-mail: ewelina.biszto@umw.edu.pl

 

Zespół ds. Toku Studiów

mgr Monika Kotowska-Lewińska
Starszy Specjalista
tel.: 71 347 91 10
e-mail: monika.kotowska-lewinska@umw.edu.pl

mgr Bożena Kołodyńska
Specjalista
tel. kom. 71 348 27 96
e-mail: bozena.kolodynska@umw.edu.pl

Anna Skowron
Specjalista
tel. 71 348 27 96
e-mail: anna.skowron@umw.edu.pl

mgr Dominika Seniura- długotrwała nieobecność
Samodzielny Referent
tel. 71 348 27 96
e-mail: dominika.seniura@umw.edu.pl

Czym się zajmujemy?

Stypendium Ministra Zdrowia

Młode Talenty

Laur Medyczny PAN

Rekrutacja do programu MOSTUM

Rzecznik Praw Studenta

Postępowania dyscyplinarne

Kredyty Studenckie

Wypadki Studenckie

Szkolenie BHP dla studentów

Ubezpieczenie NNW i OC studentów

Komisja Stypendialna

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Profilaktyka po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV

Opłaty za studia

Biuro Obsługi Studentów:

Zespół ds. Studenckich

Dagmara Szynalik
Samodzielny Referent ds. Obsługi Studentów
tel.: 71 348 27 96
e- mail: dagmara.szynalik@umw.edu.pl

Obsługa administracyjna Studenckiego Towarzystwa Naukowego

Obsługa administracyjna studenckich kół Naukowych

mgr Iwona Sojka
Specjalista
tel. 71 324 14 69
e-mail: iwona.sojka@umw.edu.pl

mgr Ewelina Biszto
Specjalista
tel. 71 324 14 69
e-mail: ewelina.biszto@umw.edu.pl

Obsługa organizacji studenckich

Ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów po 26. roku życia

Obsługa Samorządu Studentów

Obsługa studentów z niepełnosprawnością

Wypożyczenie Jachtu UMW „Perełka”
 

Biuro Obsługi Studentów

Sekcja ds. Domów Studenckich Bliźniak i Jubilatka

Kierownik Sekcji ds. Domów Studenckich
mgr Kamila Kałużna
tel. 71 348 42 32 w.22
e-mail: kamila.kaluzna@umw.edu.pl

Anna Kardela 
Referent
tel. 71 348 42 32 w.22
e-mail: anna.kardela@umw.edu.pl

Sprawy Domów Studenckich "Bliźniak" i "Jubilatka" - administracja, opłaty, zakwaterowanie, pokoje gościnne.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)

mgr Iwona Sojka
Specjalista
tel. 71 324 14 69
e-mail: iwona.sojka@umw.edu.pl

mgr Ewelina Biszto
Specjalista
tel. 71 324 14 69
e-mail: ewelina.biszto@umw.edu.pl

Obsługa projektu unijnego pt. UMW - likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze.