Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
(3 piętro)

Strona internetowa
https://bip.umw.edu.pl/artykul/152/1505/kontakt

Kierownik Działu

mgr Monika Komorowska
tel. 71 784 11 74
e-mail: monika.komorowska@umw.edu.pl

Koordynator ds. Zamówień Publicznych

lic. Violetta Burzyńska-Oskroba
tel. 71 784 15 63
e-mail: violetta.burzynska-oskroba@umw.edu.pl

Główni specjaliści

mgr Tomasz Kiliszek
tel. 71 784 17 54
e-mail: tomasz.kiliszek@umw.edu.pl

mgr Joanna Kowalska
tel. 71 784 15 64
e-mail: joanna.kowalska@umw.edu.pl

Starsi specjaliści

mgr inż. Edyta Szyjkowska
tel. 71 784 17 88
e-mail: edyta.szyjkowska@umw.edu.pl

Specjaliści

mgr inż. Agnieszka Dembska
tel. 71 784 11 73
e-mail: agnieszka.dembska@umw.edu.pl

mgr Ewelina Godlewska 
tel. 71 784 17 88
e-mail: ewelina.godlewska@umw.edu.pl

Samodzielni referenci

mgr Katarzyna Czech
tel. 71 784 28 16
e-mail: katarzyna.czech@umw.edu.pl