Katedra Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. 71 733 20 03

W skład Katedry wchodzi:

Zakład Chirurgii Endowaskularnej

Kierownik Katedry i Kliniki

prof. dr hab. Dariusz Janczak
tel. 71 733 20 21
e-mail: dariusz.janczak@umw.edu.pl

Sekretariat

Magdalena Emilianowicz
tel. 71 733 20 03
e-mail: magdalena.emilianowicz@umw.edu.pl

Profesorowie

prof. dr hab. Dariusz Patrzałek
tel. 71 733 20 40
e-mail: dariusz.patrzalek@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

dr Tomasz Dawiskiba
tel. 71 733 20 20
e-mail: tomasz.dawiskiba@umw.edu.pl

Asystenci

lek. Marcin Rychter
tel. 71 733 20 55
e-mail: marcin.rychter@umw.edu.pl

lek. Wojciech Sekula
tel. 71 733 20 10
e-mail: wojciech.sekula@umw.edu.pl

Lekarze kliniczni (USK)

lek. Maciej Antkiewicz
tel. 71 733 20 95

dr Piotr Barć
tel. 71 733 20 20

lek. Marcin Merenda
tel. 71 733 20 10
 

Rezydenci

lek. Agata Krach
tel. 71 733 20 95

lek. Tomasz Siewniak
tel. 71 733 20 65

lek. Jakub Skrzypczak
tel. 71 733 20 55

lek. Mateusz Szponder
tel. 71 733 20 65

Doktoranci

lek. Katarzyna Frączkowska-Sioma
tel. 71 733 20 95

Sekretariat medyczny (USK)

Aleksandra Ławniczek 
tel. 71 733 20 02

Zakład Chirurgii Endowaskularnej

Kierownik

prof. dr hab. Jan Skóra
tel. 71 733 20 20
e-mail: jan.skora@umw.edu.pl

 

Asystenci

dr Tadeusz Dorobisz
tel. 71 733 20 65
e-mail: tadeusz.dorobisz@umw.edu.pl

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej wykonuje rocznie ponad 2000 operacji z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, naczyniowej i transplantacyjnej na nowoczesnym bloku operacyjnym. Klinika pełni codziennie całodobowy ostry dyżur naczyniowy dla chorych z „ostrymi” chorobami i urazami naczyń wymagających interwencji chirurga, a także całodobowy dyżur pobraniowy i przeszczepowy w zakresie transplantacji nerek oraz wątroby. Przy Klinice działa specjalistyczna Poradnia Chirurgii Naczyniowej pozwalająca na wykonywanie badań przesiewowych oraz szybką diagnostykę chorób z zakresu chirurgii naczyń, a także Poradnia Chirurgii Transplantacyjnej i Chirurgii Wątroby, pod opieką której pozostają pacjenci po zabiegach przeszczepienia wątroby oraz chorzy z chirurgicznymi schorzeniami wątroby. Przy Klinice działa Biuro ds. Transplantacji USK ze stałym dyżurem koordynacyjnym.

Klinika wykonuje:
Operacje w zakresie chirurgii naczyniowej
    • operacje tętnic szyjnych metodą otwartą oraz wewnątrznaczyniową (przezskórna angioplastyka z implantacją stentów)
    • zabiegi w zakresie pozostałych tętnic łuku aorty
    • operacje tętniaków aorty brzusznej i piersiowej metodą otwartą oraz wewnątrznaczyniową (wszczepianie stentgraftów, wszczepianie stentgraftów z odgałęzieniami do tętnic trzewnych oraz do tętnic łuku aorty, implantacje stentgraftów fenestrowanych)
    • operacje z powodu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych metodą otwartą oraz wewnątrznaczyniową
    • zabiegi w zakresie tętnic trzewnych oraz nerkowych
    • operacje z powodu ostrego niedokrwienia kończyn dolnych oraz górnych
    • rekonstrukcje naczyń tętniczych i żylnych w przypadku urazów
    • zabiegi związane z układem żylnym oraz limfatycznym

Operacje ogólnochirurgiczne w pełnym zakresie
    • pełnoprofilowe leczenie guzów wątroby: operacje resekcyjne, zabiegi termoablacji (RTA), zabiegi wewnątrznaczyniowej chemoembolizacji (TACE), zabiegi przeszczepienia wątroby (przy określonych wskazaniach onkologicznych)
    • leczenie operacyjne i wewnątrznaczyniowe naczyniaków wątroby, ponadto leczenie operacyjne ropni wątroby, oraz torbieli wątroby
    • operacje laparoskopowe
    • operacje przepuklin (z lub bez wszczepów sztucznych)
    • operacje trzustki
    • operacje guzów przestrzeni zaotrzewnowej

W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne:
    • transplantacje nerek i wątroby, w tym przeszczepianie nerek od dawców rodzinnych
    • operacje tętniaków piersiowo-brzusznych (zabiegi wewnątrznaczyniowej implantacji stentgraftów z odgałęzieniami do tętnic trzewnych oraz do tętnic łuku aorty, implantacje stentgraftów fenestrowanych oraz operacje metodą otwartą) 
    • operacje zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej
    • operacje guzów kłębka szyjnego