Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 01 53, tel./faks: 71 784 01 54
e-mail: wf-27@umw.edu.pl

w skład Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:
 • Diagnostyczne Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

budynek wydziału farmacji

Bożena Szlegel - samodzielny referent
tel.: 71 784 01 53, tel./faks: 71 784 01 54
e-mail: bozena.szlegel@umw.edu.pl

dr hab. Ewa Maria Kratz, prof. uczelni
e-mail: ewa.kratz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 01 52, tel./faks: 71 784 01 54
ORCID: 0000-0003-2948-4574
Web of Science ResearcherID:  ABA-3151-2021

Kierownik Laboratorium
dr hab. Sylwia Płaczkowska
e-mail: sylwia.placzkowska@umw.edu.pl
e-mail: wf-27.2@umw.edu.pl
tel./faks: 71 784 01 67
ORCID: 0000-0002-1466-3820
Web of Science ResearcherID:  AAY-9881-2021

Wykładowca
dr Małgorzata Terpińska
e-mail: malgorzata.terpinska@umw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-3511-9787

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

dr hab. Ewa Kratz prof.uczelni
e-mail: ewa.kratz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 01 52, tel./fax: 71 784 01 54
ORCID: 0000-0003-2948-4574
Web of Science Researcher ID: ABA-3151-2021


Adiunkci:
dr Izabela Kokot

tel.: 71 784 01 60
e-mail: izabela.kokot@umw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-3711-8614
Web of Science Researcher ID: F-7843-2013

dr Bogusława Konopska
tel.: 71 784 01 67
e-mail: boguslawa.konopska@umw.edu.pl
ORCID: 0000-0003-1388-1989
SCOPUS: 16022181600

 

Asystenci:
dr Katarzyna Sołkiewicz
tel.: 71 784 01 60
e-mail: katarzyna.solkiewicz@umw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-9449-2039
Web of Science Researcher ID: AAZ-1916-2021

 

Szkoła doktorska:
mgr Kamil Rodak
tel.: 71 784 01 51
e-mail: kamil.rodak@student.umw.edu.pl
ORCID: 0000-0002-3079-8186

 

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:
mgr Marta Drosik - starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
tel.: 71 784 01 68
e-mail: marta.drosik@umw.edu.pl

mgr Svitlana Deryvedmid - specjalista inżynieryjno-techniczny
tel.: 71 784 01 68
e-mail: svitlana.deryvedmid@umw.edu.pl

 

 

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej - tematy projektów badawczych:

 1. Analiza ekspresji glikoprotein oraz ich profilu i stopnia glikozylacji w ludzkich płynach ustrojowych w różnych jednostkach chorobowych, ze szczególnym uwzględnieniem plazmy nasienia mężczyzn niepłodnych/o obniżonej płodności.
 2. Expresja metaloproteinaz i ich tkankowych inhibitorów obecnych w ludzkiej plazmie nasienia jako parametrów związanych z męską płodnością.
 3. Zmienność parametrów stresu oksydacyjnego w ludzkich płynach ustrojowych w przebiegu procesów patofizjologicznych zachodzących w organizmie.
 4. Typowanie i analiza ekspresji nowych markerów biochemicznych/diagnostycznych obecnych w płynach biologicznych człowieka w przebiegu różnych chorób.
 5. Zaburzenia metabolizmu glukozy u osób dorosłych, diagnostyka cukrzycy - określenie przydatności diagnostycznej nowych wskaźników biochemicznych,
 6. Diagnostyka i wczesne wykrywanie zespołu metabolicznego.
 7. Weryfikacja wiarygodności szybkich testów diagnostycznych w systemie POCT.
 8. Ocena użyteczności diagnostycznej różnych systemów analitycznych.
 9. Ewaluacja metod immunochemicznych w aspekcie zaburzeń hormonalnych.
 10. Badanie stabilności w czasie i przydatności różnych materiałów biologicznych do uzyskiwania wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych.
 11. Sprawdzanie prewalencji chorób pasożytniczych oraz eozynofilii w populacji dzieci Dolnego Śląska.
 12. Weryfikacja poprawności działania metod laboratoryjnych.
 13. Wykrywanie nowotworowych biomarkerów schorzeń sercowo-naczyniowych.

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej - pełnotekstowe publikacje pracowników ze współczynnikiem wpływu IF w latach 2020-2024:

46. Serum Clusterin Concentration and Its Glycosylation Changes as Potential New Diagnostic Markers of SARS-CoV-2 Infection and Recovery Process. KATARZYNA SOŁKIEWICZ, IZABELA KOKOT, MONIKA KACPERCZYK, VIOLETTA DYMICKA-PIEKARSKA, JUSTYNA DORF, EWA MARIA KRATZInt. J. Mol. Sci. 2024, 25(8), 4198 doi:10.3390/ijms25084198,  IF: 5.600 ,  MEiN: 140 pkt.

45. Evaluating the Neuroprotective Potential of Caffeinated Coffee in the Context of Aluminum-Induced Neurotoxicity: Insights from a PC12 Cell Culture Model.  KAMIL RODAK, DOROTA BĘBEN, MONIKA BIRSKA, OLIWIA SIWIELA, IZABELA KOKOT, HELENA MOREIRA, ANNA RADAJEWSKA, ANNA SZYJKA, EWA MARIA KRATZ. Antioxidants 2024, 13(3), 342; DOI: 10.3390/antiox13030342, IF: 7.000 ,  MEiN: 100 pkt.

44. Are Changes in Serum IgG Glycosylation Related to the Severe Course of SARS-CoV-2 Infection and Recovery Process? In Search of New Diagnostic and Prognostic Biomarkers. KATARZYNA SOŁKIEWICZ, IZABELA KOKOT, VIOLETTA DYMICKA-PIEKARSKA, JUSTYNA DORF, EWA MARIA KRATZ. J Inflamm Res. 2024; 17: 1413–1427. DOI: 10.2147/JIR.S439005, IF: 4.500,  MEiN: 140pkt.

43. GC-MS analysis of the composition of serum IgG glycans as a potential diagnostic marker of advanced endometriosis-Preliminary report. KATARZYNA SOŁKIEWICZ, HUBERT KROTKIEWSKI,MARCIN JĘDRYKA, ANNA JAKUBIAK-AUGUSTYN, EWA MARIA KRATZ, Clinica Chimica Acta 2023-08, DOI: 10.1016/j.cca.2023.117489IF: 6.314   MEiN: 100 pkt.

42. PUFAs and Their Derivatives as Emerging Players in Diagnostics and Treatment of Male Fertility Disorders. KAMIL RODAK, EWA MARIA KRATZ.  Pharmaceuticals, 2023, 16(5), 723; https://doi.org/10.3390/ph16050723, IF: 5,215  MEiN: 100 pkt.

41. Are There Associations between Seminal Plasma Advanced Oxidation Protein Products and Selected Redox-Associated Biochemical Parameters in Infertile Male Patients? A Preliminary Report. EWA JANISZEWSKA, IZABELA KOKOT, AGNIESZKA KMIECIAK, IWONA GILOWSKA, RICARDO FAUNDEZ, EWA MARIA KRATZ. Cells, 2022, vol. 11, nr 22, s. art.3667, DOI:10.3390/cells11223667, IF: 7,666   MEiN: 140 pkt.

40. Leukocyte-rich platelet-rich plasma as an effective source of molecules that modulate local immune and inflammatory cell responses. MACIEJ DEJNEK, HELENA MOREIRA, SYLWIA PŁACZKOWSKA, EWA BARG, PAWEŁ REICHERT, ALEKSANDRA KRÓLIKOWSKA. Oxidative Med.Cell.Longev. 2022 Vol.2022 art.8059622, DOI: 10.1155/2022/8059622, IF: 7,310,  MEiN: 100 pkt.

39. Effectiveness of lateral elbow tendinopathy treatment depends on the content of biologically active compounds in autologous platelet-rich plasma. MACIEJ DEJNEK, HELENA MOREIRA, SYLWIA PŁACZKOWSKA, EWA BARG, PAWEŁ REICHERT, ALEKSANDRA KRÓLIKOWSKA. J.Clin.Med. 2022 Vol.11 no.13 art.3687 [19 s.], ryc., tab., bibliogr. 53 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm11133687, IF: 4,964, MEiN: 140 pkt.

38. Content of blood cell components, inflammatory cytokines and growth factors in autologous platelet-rich plasma obtained by various methods. MACIEJ DEJNEK, JAROSŁAW WITKOWSKI, HELENA MOREIRA, SYLWIA PŁACZKOWSKA, PIOTR MORASIEWICZ, PAWEŁ REICHERT, ALEKSANDRA KRÓLIKOWSKA. World J.Orthop. 2022 Vol.13 no.6 s.587-602, ryc., tab., bibliogr. 37 poz., summ. DOI: 10.5312/wjo.v13.i6.587, IF: 0, MEiN: 140 pkt.

37. O-glycosylation changes in serum immunoglobulin G are associated with inflammation development in advanced endometriosis. KATARZYNA SOŁKIEWICZ, MONIKA KACPERCZYK, HUBERT KROTKIEWSKI, MARCIN JĘDRYKA, EWA MARIA KRATZ. Int.J.Mol.Sci. 2022 Vol.23 no.15 art.8087 [22 s.], ryc., tab., bibliogr. 58 poz., summ. DOI: 10.3390/ijms23158087, IF: 6,208, MEiN: 140 pkt.

36. The examination of the influence of caffeinated coffee consumption on the concentrations of serum prolactin and selected parameters of the oxidative-antioxidant balance in young adults: a preliminary report. KAMIL RODAK, IZABELA KOKOT, ALEKSANDRA KRYLA, EWA MARIA KRATZ. Oxidative Med.Cell.Longev. 2022 Vol.2022 art.1735204 [17 s.], ryc., tab., bibliogr. 88 poz., summ. DOI: 10.1155/2022/1735204, IF: 7,310, MEiN: 100 pkt.

35. ATR-IR spectroscopy application to diagnostic screening of advanced endometriosis. IZABELA KOKOT, SYLWESTER MAZUREK, AGNIESZKA PIWOWAR, ROMAN SZOSTAK, MARCIN JĘDRYKA, EWA MARIA KRATZ. Oxidative Med.Cell.Longev. 2022 Vol.2022 art.4777434 [13 s.], ryc., tab., bibliogr. 54 poz., summ. DOI: 10.1155/2022/4777434, IF: 7,310, MEiN: 100 pkt.

34. Establishing laboratory-specific reference intervals for TSH and fT4 by use of the indirect Hoffman method. SYLWIA PŁACZKOWSKA,  MAŁGORZATA TERPIŃSKA, AGNIESZKA PIWOWAR. PLoS One 2022 Vol.17 no.1 art. e0261715 [14 s.], ryc., tab., bibliogr. 33 poz., summ. DOI: 10.1371/journal.pone.0261715, IF: 3,752, MEiN: 100 pkt.

33. Atherogenic plasma index or non-high-density lipoproteins as markers best reflecting age-related high concentrations of small dense low-density lipoproteins.  SYLWIA PŁACZKOWSKA, KATARZYNA SOŁKIEWICZ, IWONA BEDNARZ-MISA, EWA MARIA KRATZ. Int.J.Mol.Sci. 2022 Vol.23 no.9 art.5089 [13 s.],ryc., tab., bibliogr. 46 poz., summ. DOI:10.3390/ijms23095089, IF: 6,208, MEiN: 140 pkt.

32. The alterations of serum IgG fucosylation as a potential additional new diagnostic marker in advanced endometriosis. KATARZYNA SOŁKIEWICZ, HUBERT KROTKIEWSKI, MARCIN JĘDRYKA, ANDRZEJ CZEKAŃSKI, EWA M. KRATZ. J.Inflamm.Res. 2022 Vol.15 s.251-266, ryc., tab., bibliogr. 73 poz., summ. DOI: 10.2147/JIR.S341906, IF: 4,631, MEiN: 140 pkt.

31. Serum total SOD activity and SOD1/2 concentrations in predicting all-cause mortality in lung cancer patients. KATARZYNA BEATA SKÓRSKA, SYLWIA PŁACZKOWSKA, ANNA PRESCHA, IRENA PORĘBSKA, MONIKA KOSACKA, KONRAD PAWEŁCZYK, KATARZYNA ZABŁOCKA-SŁOWIŃSKA. Pharmaceuticals 2021 Vol.14 no.11 art.1067, DOI: 10.3390/ph14111067, IF: 5,215, MEiN: 100 pkt.

30. Serum and whole blood Cu and Zn status in predicting mortality in lung cancer patients. KATARZYNA ZABŁOCKA-SŁOWIŃSKA, ANNA PRESCHA, SYLWIA PŁACZKOWSKA, IRENA PORĘBSKA, MONIKA KOSACKA, KONRAD PAWEŁCZYK. Nutrients 2021 Vol.13 no.1 art.60, DOI: 10.3390/nu13010060, IF: 6,706, MEiN: 140 pkt.

29. Exposure to PM2.5 and PM10 and COVID-19 infection rates and mortality: a one-year observational study in Poland.  MARTA CZWOJDZIŃSKA, MAŁGORZATA TERPIŃSKA, AMADEUSZ KUŹNIARSKI,  SYLWIA PŁACZKOWSKA, [AUT.] AGNIESZKA PIWOWAR. Biomed.J. 2021 Vol.44 no.6 suppl.1 s.S25-S36, ryc., tab., bibliogr. 60 poz., summ. DOI: 10.1016/j.bj.2021.11.006, IF: 7,892, MEiN: 70 pkt.

28. Effect of nickel on red blood cell parameters and on serum vitamin B12, folate and homocysteine concentrations during pregnancy with and without anemia. JOANNA PIECZYŃSKA, SYLWIA PŁACZKOWSKA, RAFAŁ SOZAŃSKI, KATARZYNA SKÓRSKA, MARTYNA SOŁTYSIK. J.Trace Elem.Med.Biol. 2021 Vol.68 art.126839 [6 s.], DOI: 10.1016/j.jtemb.2021.126839, IF: 3,995, MEiN: 100 pkt.

27. Body composition and its impact on the hormonal disturbances in women with polycystic ovary syndrome. ANNA BIZOŃ, SYLWIA PŁACZKOWSKA, JUSTYNA NIEPSUJ, MARTA CZWOJDZIŃSKA, MARCIN LEŚNIEWSKI, ARTUR NOWAK, DAGMARA PLUTA, PAWEŁ MADEJ, AGNIESZKA PIWOWAR, GRZEGORZ FRANIK. Nutrients 2021 Vol.13 no.12 art.4217, DOI: 10.3390/nu13124217, IF: 6,706, MEiN: 140 pkt.

26. Analysis and comparison of autologous platelet-rich plasma preparation systems used in the treatment of enthesopathies: a preliminary study. MACIEJ DEJNEK, HELENA MOREIRA, SYLWIA PŁACZKOWSKA, PIOTR MORASIEWICZ, EWA BARG, JAROSŁAW WITKOWSKI, PAWEŁ REICHERT. Adv.Clin.Exp.Med. 2021 Vol.30 no.7 s.757-764, DOI: 10.17219/acem/135045, IF: 1,736, MEiN: 70 pkt.

25. An analysis of urine and serum amino acids in critically ill patients upon admission by means of targeted LC-MS/MS: a preliminary study. MAGDALENA MIERZCHAŁA-PASIERB, MAŁGORZATA LIPIŃSKA-GEDIGA, MARIUSZ FLESZAR, ŁUKASZ LEWANDOWSKI, PAWEŁ SEREK, SYLWIA PŁACZKOWSKA, MAŁGORZATA KRZYSTEK-KORPACKA. Sci.Rep. 2021 Vol.11 art.19977 [13 s.], DOI: 10.1038/s41598-021-99482-8, IF: 4,996, MEiN: 140 pkt.

24. Variability of serum IgG sialylation and galactosylation degree in women with advanced endometriosis. KATARZYNA SOŁKIEWICZ, HUBERT KROTKIEWSKI, MARCIN JĘDRYKA, EWA M. KRATZ. Sci.Rep. 2021 Vol.11 art.5586 [10 s.], ryc., tab., bibliogr. 57 poz., summ. DOI: 10.1038/s41598-021-85200-x20214, IF: 4,996, MEiN: 140 pkt.

23. The role of ApoE expression and variability of its glycosylation in human reproductive health in the light of current information. MONIKA KACPERCZYK, AGNIESZKA KMIECIAK, EWA MARIA KRATZ. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.13 art.7197 [15 s.], ryc., tab., bibliogr. 92 poz., summ. DOI: 10.3390/ijms2213719720215, IF: 6,208, MEiN: 140 pkt.

22. The possible association of clusterin fucosylation changes with male fertility disorders. EWA JANISZEWSKA, IZABELA KOKOT, IWONA GILOWSKA, RICARDO FAUNDEZ, EWA MARIA KRATZ. Sci.Rep. 2021 Vol.11 art.15674 [16 s.], ryc., tab., bibliogr. 42 poz., summ. DOI: 10.1038/s41598-021-95288-w20214, IF: 4,996, MEiN: 140 pkt.

21. The improvement of cognitive deficits after whole-body cryotherapy - a randomised controlled trial. JOANNA RYMASZEWSKA, KATARZYNA M. LION, BARTŁOMIEJ STAŃCZYKIEWICZ, JULIA E. RYMASZEWSKA, ELŻBIETA TRYPKA, LILLA PAWLIK-SOBECKA, IZABELA KOKOT, SYLWIA PŁACZKOWSKA, AGNIESZKA ZABŁOCKA, DOROTA SZCZEŚNIAK. Exp.Gerontol. 2021 Vol.146 art.111237 [12 s.], ryc., tab., bibliogr., summ. DOI: 10.1016/j.exger.2021.11123720214, IF: 4,253, MEiN: 100 pkt.

20. The association between serum uric acid and features of metabolic disturbances in young adults. SYLWIA PŁACZKOWSKA, LILLA PAWLIK-SOBECKA, IZABELA KOKOT, AGNIESZKA PIWOWAR. Arch.Med.Sci. 2021 Vol.17 no.5 s.1277-1285, ryc., tab., bibliogr. 41 poz., summ. DOI: 10.5114/aoms.2020.9365320213, IF: 3,707, MEiN: 100 pkt.

19. Sirtuiny - enzymy o wielokierunkowej aktywności katalitycznej (Sirtuins: enzymes with multidirectional catalytic activity). EWA MARIA KRATZ, KATARZYNA SOŁKIEWICZ, AGNIESZKA KACZMAREK, AGNIESZKA PIWOWAR. Post.Hig.Med.Dośw. 2021 Vol.75 s.152-174, ryc., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., summ. DOI: 10.5604/01.3001.0014.786620210
IF: 0,357, MEiN: 40 pkt.

18. Sirtuins as important factors in pathological states and the role of their molecular activity modulators. EWA MARIA KRATZ, KATARZYNA SOŁKIEWICZ, ADRIANA KUBIS-KUBIAK, AGNIESZKA PIWOWAR. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.2 art.630 [31 s.], ryc., tab., bibliogr. 229 poz., summ. DOI: 10.3390/ijms2202063020215, IF: 6,208, MEiN: 140 pkt.

17. Sirtuins - the new important players in women's gynecological health. EWA MARIA KRATZ, IZABELA KOKOT, VIOLETTA DYMICKA-PIEKARSKA, AGNIESZKA PIWOWAR. Antioxidants 2021 Vol.10 no.1 art.84 [27 s.], ryc., tab., bibliogr. 140 poz., summ. DOI: 10.3390/antiox1001008420216, IF: 7,675, MEiN: 100 pkt.

16. Is there a balance in oxidative-antioxidant status in blood serum of patients with advanced endometriosis?. IZABELA KOKOT, AGNIESZKA PIWOWAR, MARCIN JĘDRYKA, EWA MARIA KRATZ. Antioxidants 2021 Vol.10 no.7 art.1097 [18 s.], ryc., tab., bibliogr. 61 poz., summ. DOI: 10.3390/antiox1007109720216, IF: 7,675, MEiN: 100 pkt.

15. Inflammatory cell-associated tumors. Not only macrophages (TAMs), fibroblasts (TAFs) and neutrophils (TANs) can infiltrate the tumor microenvironment. The unique role of tumor associated platelets (TAPs). VIOLETTA DYMICKA-PIEKARSKA, OLGA M. KOPER-LENKIEWICZ, JUSTYNA ZIŃCZUK, EWA KRATZ, JOANNA KAMIŃSKA. Cancer Immunol.Immunother. 2021 Vol.70 no.6 s.1497-1510, ryc., tab., bibliogr. 161 poz., summ. DOI: 10.1007/s00262-020-02758-720216, IF: 6,630, MEiN: 140 pkt.

14. IL-6 quotient (the ratio of cerebrospinal fluid IL-6 to serum IL-6) as a biomarker of an unruptured intracranial aneurysm. JOANNA KAMIŃSKA, VIOLETTA DYMICKA-PIEKARSKA, ROBERT CHRZANOWSKI, KAROL SAWICKI, ANNA J. MILEWSKA, JUSTYNA ZIŃCZUK, MARZENA TYLICKA, MAREK JADESZKO, ZENON MARIAK, EWA M. KRATZ, JOANNA MATOWICKA-KARNA, JOHANNES KORNHUBER, PIOTR LEWCZUK, OLGA M. KOPER-LENKIEWICZ. J.Inflamm.Res. 2021 Vol.14 s.6103-6114, ryc., tab., bibliogr. 40 poz., summ. DOI: 10.2147/JIR.S33561820216, IF: 4,631, MEiN: 140 pkt.

13. Diagnostic significance of selected serum inflammatory markers in women with advanced endometriosis. IZABELA KOKOT, AGNIESZKA PIWOWAR, MARCIN JĘDRYKA, KATARZYNA SOŁKIEWICZ, EWA MARIA KRATZ. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.5 art.2295 [20 s.], ryc., tab., bibliogr. 55 poz., summ. DOI: 3390/ijms2205229520215, IF: 6,208, MEiN: 140 pkt.

12. Caffeine as a factor influencing the functioning of the human body - friend or foe?. KAMIL RODAK, IZABELA KOKOT, EWA MARIA KRATZ. Nutrients 2021 Vol.13 no.9 art.3088 [29 s.], ryc., tab., bibliogr. 205 poz., summ. DOI: 10.3390/nu1309308820215, IF: 6,706, MEiN: 140 pkt.

11. The importance of establishing reference intervals - is it still a current problem for laboratory and doctors?. SYLWIA PŁACZKOWSKA, MAŁGORZATA TERPIŃSKA, AGNIESZKA PIWOWAR. Clin.Lab. 2020 Vol.66 no.8 s.1429-1438. DOI: 10.7754/Clin.Lab.2020.191120, IF: 1,138, MEiN: 40 pkt.

10. The influence of serum sample storage conditions on selected laboratory parameters related to oxidative stress: a preliminary study. LILLA PAWLIK-SOBECKA, KATARZYNA SOŁKIEWICZ, IZABELA KOKOT, ALEKSANDRA KIRAGA, SYLWIA PŁACZKOWSKA, AGNIESZKA MATYLDA SCHLICHTINGER, EWA MARIA KRATZ. Diagnostics 2020 Vol.10 no.1 art.51 [17 s.], ryc., tab., bibliogr. 45 poz., summ. DOI: 10.3390/diagnostics1001005120203, IF: 3,706, MEiN: 70 pkt.

9. Preliminary study on selected markers of oxidative stress, inflammation and angiogenesis in patients with bladder cancer. EWA SAWICKA, EWA MARIA KRATZ, BEATA SZYMAŃSKA, ANNA GUZIK, ARTUR WESOŁOWSKI, PAWEŁ KOWAL, LILLA PAWLIK-SOBECKA, AGNIESZKA PIWOWAR. Pathol.Oncol.Res. 2020 Vol.26 no.2 s.821-831, ryc., tab., bibliogr. 48 poz., summ. DOI: 10.1007/s12253-019-00620-520203, IF: 3,201, MEiN: 70 pkt.

8. Investigation of seminal plasma chitotriosidase-1 and leukocyte elastase as potential markers for 'silent' inflammation of the reproductive tract of the infertile male - a pilot study. EWA M. KRATZ, EWA ŻURAWSKA-PŁAKSEJ, KATARZYNA SOŁKIEWICZ, IZABELA KOKOT, R. FAUNDEZ, AGNIESZKA PIWOWAR. J.Physiol.Pharmacol. 2020 Vol.71 no.3 s.343-349, ryc., tab., bibliogr. 55 poz., summ. DOI: 10.26402/jpp.2020.3.0420203, IF: 3,011, MEiN: 100 pkt.

7. Estimation of reference intervals of insulin resistance (HOMA), insulin sensitivity (Matsuda), and insulin secretion sensitivity indices (ISSI-2) in Polish young people. SYLWIA PŁACZKOWSKA, LILLA PAWLIK-SOBECKA, IZABELA KOKOT, AGNIESZKA PIWOWAR. Ann.Agric.Environ.Med. 2020 Vol.27 no.2 s.248-254, ryc., tab., bibliogr. 33 poz., summ. DOI: 10.26444/aaem/10922520201, IF: 1,447, MEiN: 100 pkt.

6. Efficacy of the whole-body cryotherapy as add-on therapy to pharmacological treatment of depression - a randomized controlled trial. JOANNA RYMASZEWSKA, KATARZYNA M. LION, LILLA PAWLIK-SOBECKA, TOMASZ PAWŁOWSKI, DOROTA SZCZEŚNIAK, ELŻBIETA TRYPKA, JULIA E. RYMASZEWSKA, AGNIESZKA ZABŁOCKA, BARTŁOMIEJ STAŃCZYKIEWICZ. Front.Psychiatr. 2020 Vol.11 art.522 [13 s.], ryc., tab., bibliogr. 69 poz., summ. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.0052220204, IF: 4,157, MEiN: 100 pkt.

5. Could the glycosylation analysis of seminal plasma clusterin become a novel male infertility biomarker?. EWA JANISZEWSKA, EWA MARIA KRATZ. Mol.Reprod.Dev. 2020 Vol.87 no.5 s.515-524, ryc., tab., bibliogr., summ. DOI: 10.1002/mrd.2334020202, IF: 2,609, MEiN: 100 pkt.

4. Association of dietary inflammatory index with serum IL-6, IL-10, and CRP concentration during pregnancy. JOANNA PIECZYŃSKA, SYLWIA PŁACZKOWSKA, LILLA PAWLIK-SOBECKA, IZABELA KOKOT, RAFAŁ SOZAŃSKI, HALINA GRAJETA. Nutrients 2020 Vol.12 no.9 art.2789 [12 s.], tab., bibliogr. 37 poz., summ. DOI: 10.3390/nu1209278920205, IF: 5,719, MEiN: 140 pkt.

3. Altered profiles of serum amino acids in patients with sepsis and septic shock - preliminary findings. MAGDALENA MIERZCHAŁA-PASIERB, MAŁGORZATA LIPIŃSKA-GEDIGA, MARIUSZ G. FLESZAR, PATRYCJA LEŚNIK, SYLWIA PŁACZKOWSKA, PAWEŁ SEREK, JERZY WIŚNIEWSKI, ANDRZEJ GAMIAN, MAŁGORZATA KRZYSTEK-KORPACKA. Arch.Biochem.Biophys. 2020 Vol.691 art.108508 [11 s.], ryc., tab., bibliogr. 44 poz., summ. DOI: 10.1016/j.abb.2020.10850820204, IF: 4,013, MEiN: 100 pkt.

2. Paraoxonase 1 decline and lipid peroxidation rise reflect a degree of brain atrophy and vascular impairment in dementia. IWONA BEDNARZ-MISA, IZABELA BERDOWSKA, MARZENA ZBOCH, BŁAŻEJ MISIAK, BOGDAN ZIELIŃSKI, SYLWIA PŁACZKOWSKA, MARIUSZ FLESZAR, JERZY WIŚNIEWSKI, ANDRZEJ GAMIAN, MAŁGORZATA KRZYSTEK-KORPACKA. Adv.Clin.Exp.Med. 2020 Vol.29, DOI: 10.17219/acem/1113, IF: 1,727, MEiN: 70 pkt.

1. Analysis of multiple risk factors for seronegative rate of anti-tick-borne encephalitis virus immunization in human serum. MARTA JANIK, SYLWIA PŁACZKOWSKA, MIECZYSŁAW WOŹNIAK, IWONA BIL-LULA. Medicina 2020 Vol.56 no.5 art.244 [12 s.], DOI: 10.3390/medicina56050244, IF: 2,430, MEiN: 40 pkt.

 

 

DONIESIENIA ZJAZDOWE

The changes of O-glycosylation and the expression of highly-branched N-glycans in serum immunoglobulin G in advanced endometriosis. KATARZYNA SOŁKIEWICZ, MONIKA KACPERCZYK, HUBERT KROTKIEWSKI, MARCIN JĘDRYKA, EWA KRATZ. W: Proceedings of the 15th Bratislava Symposium on Saccharides. Smolenice Castle, Slovakia, June 20 - 24, 2022 Smolenice 2022, s.106 poz.P27, bibliogr. 1 poz, 978-80-971156-8-5.

 

The possible association of clusterin concentration and its glycosylation changes with rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis. MONIKA KACPERCZYK, IZABELA KOKOT, RENATA SOKOLIK, PIOTR WILAND, EWA KRATZ. W: Proceedings of the 15th Bratislava Symposium on Saccharides. Smolenice Castle, Slovakia, June 20 - 24, 2022 Smolenice 2022, s.107 poz.P28, bibliogr. 1 poz, 978-80-971156-8-5.

 

Variability of the degree of serum IgG sialylation and galactosylation in patients with SARS-CoV-2 infection. IZABELA KOKOT, KATARZYNA SOŁKIEWICZ, VIOLETTA DYMICKA-PIEKARSKA, EWA MARIA KRATZ. W: Proceedings of the 15th Bratislava Symposium on Saccharides. Smolenice Castle, Slovakia, June 20 - 24, 2022 Smolenice 2022, s.105 poz.P26, bibliogr. 2 poz, 978-80-971156-8-5.

Opiekun Koła:
dr hab. Ewa Maria Kratz, prof. uczelni
e'mail: ewa.kratz@umw.edu.pl
dr Izabela Kokot
e'mail: izabela.kokot@umw.edu.pl

Zarząd Koła:
mgr Kamil Rodak -
przewodniczący, Student Szkoły Doktorskiej 
e'mail: kamil.rodak@student.umw.edu.pl
Zuzanna Zalasińska - zastępca, V rok Analityki Medycznej
e'mail: zuzanna.zalasinska@student.umw.edu.pl
Wiktoria Czułowska - sekretarz, V rok Analityki Medycznej
e'mail: wiktoria.czulowska@student.umw.edu.pl

 

SKN Biomarkery w Diagnostyce Medycznej (K136) – najważniejsze osiągnięcia w ciągu ostatnich 5 lat działalności:

13. Nagroda za prezentację: "Kluczowa rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i ich metabolitów w utrzymaniu męskiego zdrowia reprodukcyjnego i diagnostyce męskiej niepłodności" Kamil Rodak; VI Ogólnopolska Konferencja "Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca". Krosno, 18.05.2023 r.

12.  Dyplom za III miejsce za pracę: "Czy codzienne przyzwyczajenia żywieniowe mogą być induktorem chorób, którym towarzyszy mentalne osamotnienie? - badania in vitro neurotoksyczności związków glinu w rozwoju choroby Alzheimera w aspekcie protekcyjnego działania kofeiny i kawy" Kamil Rodak; VIII Ogólnopolska Konferencja "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 15.12.2021 r.

11. Tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu StRuNa w kategorii projekt roku 2021 z pracą "Wpływ spożycia kawy kofeinowej na stężenie prolaktyny oraz wybranych parametrów stresu oksydacyjnego w surowicy krwi ludzkiej". Kamil Rodak, Aleksandra Kryla. Warszawa, 12.11.2021 r.

10. Dyplom za II miejsce za pracę: "Wpływ spożycia kawy kofeinowej na stężenie prolaktyny w surowicy krwi ludzkiej zdrowych osób". Kamil Rodak, Aleksandra Kryla. VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych. Szczecin, 9-11.12.2021 r.

9. Dyplom za wyróżnienie pracy: "Analiza zależności między spożyciem kawy kofeinowej a stężeniem cholesterolu całkowitego we krwi młodych, potencjalnie zdrowych osób". Aleksandra Kryla, Kamil Rodak. VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych. Szczecin, 9-11.12.2021 r.

8. Dyplom za I miejsce za pracę: "Lab-on-a-chip (LOC) - przyszłość medycyny laboratoryjnej?". Kamil Rodak. VII Ogólnopolska Konferencja "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 03.12.2021 r.

7. Dyplom za wyróżnienie pracy: "Druk przestrzenny jako nowa metoda formowania postaci leku". Adriana Załęczna. VII Ogólnopolska Konferencja "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 03.12.2021 r.

6. Dyplom za I miejsce za pracę: "Wykorzystanie mikro-RNA w diagnostyce cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego". Karolina Tądel, Karolina Wakulik. II Ogólnopolska Konferencja "Biomarkery w Diagnostyce Medycznej". Wrocław, 28.05.2018 r.

5. Dyplom za II miejsce za pracę: "Nie wkurzaj mnie, mam Toxoplasmę". Grzegorz Jan Puszyński, Elżbieta Michalik, Mateusz Józef Chmielarz, Kamila Klupś. II Ogólnopolska Konferencja "Biomarkery w Diagnostyce Medycznej". Wrocław, 28.05.2018 r.

4. Dyplom za III miejsce za pracę: Użyteczność biomarkerów oznaczanych w ciele szklistym oka w diagnostyce Sadowej". Mateusz Józef Chmielarz, Kamila Waścińska, Kamila Klupś, Grzegorz Jan Puszyński, Elżbieta Michalik. II Ogólnopolska Konferencja "Biomarkery w Diagnostyce Medycznej". Wrocław, 28.05.2018 r.

3. Dyplom za II miejsce za pracę: "Wpływ doxorubicyny na morfologię blastów w ostrej białaczce szpikowej poddanych ocenie w mikroskopie konfokalnym". Mateusz Józef Chmielarz. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej "Diagnostyczne Zagłębie Nauki". Sosnowiec, 26 maj 2018 r.

2. Dyplom za wyróżnienie pracy: "Ciało szkliste oka - jako materiał do badań w medycynie sądowej". Mateusz Józef Chmielarz, Kamila Waścińska, Grzegorz Jan Puszyński, Ewa Maria Kratz. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej "Diagnostyczne Zagłębie Nauki". Sosnowiec, 26 maj 2018 r.

1. Dyplom za wyróżnienie pracy: "Mikro-RNA jako nowy marker diagnostyczny na przykładzie wybranych chorób cywilizacyjnych". Karolina Tądel, Karolina Wakulik. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej "Diagnostyczne Zagłębie Nauki". Sosnowiec, 26 maj 2018 r.

 

II UDZIAŁ W KONFERENCJACH I PREZENTOWANE PRACE:

14. "Kluczowa rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i ich metabolitów w utrzymaniu męskiego zdrowia reprodukcyjnego i diagnostyce męskiej niepłodności" Kamil Rodak; VI Ogólnopolska Konferencja "Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca". Krosno, 18.05.2023

13. "Assessing the Neuroprotective Effects of Caffeinated Coffee in the Context of Aluminum-Induced Neurotoxicity: Insights from PC12 Cell Culture Model" Kamil Rodak; IX International Students' Conference of Young Medical Researchers. Wrocław, 30.03-01.04.2023 r.

12. "Czarna kawa dla jasnego umysłu: badania in vitro neurotoksyczności związków glinu w rozwoju choroby Alzheimera w aspekcie protekcyjnego działania kawy kofeinowej" Kamil Rodak; XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju". Lublin, 23.03-26.03.2023 r.

11. "Czy codzienne przyzwyczajenia żywieniowe mogą być induktorem chorób, którym towarzyszy mentalne osamotnienie? - badania in vitro neurotoksyczności związków glinu w rozwoju choroby Alzheimera w aspekcie protekcyjnego działania kofeiny i kawy" Kamil Rodak; VIII Ogólnopolska Konferencja "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 15.12.2021 r.

10. "Wpływ spożycia kawy kofeinowej na stężenie prolaktyny w surowicy krwi ludzkiej zdrowych osób". Kamil Rodak, Aleksandra Kryla. VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych. Szczecin 9-11.12.2021 r.

9. "Analiza zależności między spożyciem kawy kofeinowej a stężeniem cholesterolu całkowitego we krwi młodych, potencjalnie zdrowych osób". Aleksandra Kryla, Kamil Rodak. VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych. Szczecin, 9-11.12.2021 r.

8. "Lab-on-a-chip (LOC) - przyszłość medycyny laboratoryjnej?". Kamil Rodak. VII Ogólnopolska Konferencja "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 03.12.2021 r.

7. "Druk przestrzenny jako nowa metoda formowania postaci leku". Adriana Załęczna. VII Ogólnopolska Konferencja "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 03.12.2021 r.

6. Użyteczność biomarkerów oznaczanych w ciele szklistym oka w diagnostyce Sądowej". Mateusz Józef Chmielarz, Kamila Waścińska, Kamila Klupś, Grzegorz Jan Puszyński, Elżbieta Michalik. II Ogólnopolska Konferencja "Biomarkery w Diagnostyce Medycznej". Wrocław, 28.05.2018 r.

5. "Wykorzystanie mikro-RNA w diagnostyce cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego". Karolina Tądel, Karolina Wakulik. II Ogólnopolska Konferencja "Biomarkery w Diagnostyce Medycznej". Wrocław, 28.05.2018 r.

4. "Nie wkurzaj mnie, mam Toxoplasmę". Grzegorz Jan Puszyński, Elżbieta Michalik, Mateusz Józef Chmielarz, Kamila Klupś. II Ogólnopolska Konferencja "Biomarkery w Diagnostyce Medycznej". Wrocław, 28.05.2018 r.

3. "Ciało szkliste oka - jako materiał do badań w medycynie sądowej". Mateusz Józef Chmielarz, Kamila Waścińska, Grzegorz Jan Puszyński, Ewa Maria Kratz. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej, "Diagnostyczne Zagłębie Nauki". Sosnowiec, 26.05.2018 r.

2. "Wpływ doxorubicyny na morfologię blastów w ostrej białaczce szpikowej poddanych ocenie w mikroskopie konfokalnym". Mateusz Józef Chmielarz, Agnieszka Kopyrna. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej, "Diagnostyczne Zagłębie Nauki". Sosnowiec, 26.05.2018 r.

1. "Mikro-RNA jako nowy marker diagnostyczny na przykładzie wybranych chorób cywilizacyjnych". Karolina Tądel, Karolina Wakulik. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny Laboratoryjnej "Diagnostyczne Zagłębie Nauki". Sosnowiec, 26.05.2018 r.

 

III ORGANIZACJA KONFERENCJI I WYDARZEŃ:

8. Udział w Komitecie Organizacyjnym IX International Students' Conference of Young Medical Researchers, Wrocław, 30.03-01.04.2023

7. Organizacja warsztatów pobierania krwi żylnej dla uczestników XVI Ogólnopolskiej Debaty Studentów Analityki Medycznej, Wrocław, 19.11.2021

6. Organizacja Warsztatów dla licealistów z Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu "Z diagnostyką medyczną za pan brat, czyli laboratorium od kuchni", Wrocław, 29.09.2021 r.

5. Współorganizacja I-ego Ogólnopolskiego Studenckiego Kongresu Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Biomedycznych, Wrocław, 24-25.05.2019 r.

4. Współorganizacja Sesji Naukowo-Szkoleniowej "Techniki pipetowania i zasady kalibracji sprzętu HTL", Wrocław, 07.06.2018 r.

3. Organizacja II Ogólnopolskiej Konferencji "Biomarkery w Diagnostyce Medycznej", Wrocław 28.05.2018 r.

2. Organizacja I Ogólnopolskiej Konferencji "Biomarkery w Diagnostyce Medycznej", Wrocław, 31.05.2017 r.

1. Współorganizacja Ogólnopolskiej Wrocławskiej Konferencji Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel, Wrocław, 01-02.04.2017 r.

IV PUBLIKACJE PRAC W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

1. Kamil Rodak, Izabela Kokot, Aleksandra Kryla, Ewa Maria Kratz “The Examination of the Influence of Caffeinated Coffee Consumption on the Concentrations of Serum Prolactin and Selected Parameters of the Oxidative-Antioxidant Balance in Young Adults: A Preliminary Report” Oxidative Medicine and cellular Longevity 2022, sierpień 2022, Volume 2022, https://doi.org/10.1155/2022/1735204

2. Kamil Rodak, Izabela Kokot, Ewa Maria Kratz "Caffeine as a factor influencing the functioning of the human body - friend or foe?" Nutrients 2021, Volume 13, Issue 9, 3088, wrzesień 2021, ISSN 2072-6643, https://doi.org/10.3390/ nu13093088.

3. Zapis pokonferencyjny z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Biomarkery w Diagnostyce Medycznej" w czasopiśmie ISBN, Karolina Wakulik, Karolina Tądel; 2018

4. Konrad Grzeszczak, Mateusz Józef Chmielarz, Ewa Maria Kratz: Jakie są oczekiwania przyszłych diagnostów laboratoryjnych? [list do redakcji]. Diagn.Lab. 2017 Vol.53 nr 1; s.47-49.

5. "Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat prawidłowego przygotowywania się do badań laboratoryjnych" JOANNA KOKOT, JUSTYNA PALECZNY, EWA MARIA KRATZ. W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych Wrocław 2017, Oskar Uchański, s.520-526 (monografia naukowa)

 

V PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ KOŁO NAUKOWE:

6. Projekt w ramach konkursu FAST pt.: „Czy codzienne przyzwyczajenia żywieniowe mogą być induktorem chorób, którym towarzyszy mentalne osamotnienie? - badania in vitro neurotoksyczności związków glinu w rozwoju choroby Alzheimera w aspekcie protekcyjnego działania kofeiny i kawy kofeinowej”; 2022 (Kamil Rodak, Adriana Załęczna)

5. Projekt w ramach SKN pt.: Badanie wpływu spożycia kofeiny na stężenie prolaktyny oraz wybranych parametrów stresu oksydacyjnego w surowicy krwi; 2020/2021 (Kamil Rodak, Aleksandra Kryla)

4. Projekt w ramach SKN pt.: Ankieta sprawdzająca poziom wiedzy kobiet o badaniu cytologicznym szyjki macicy oraz zakażeniu HPV; 2018

3. Projekt w ramach SKN pt.: Ocena poziomu wiedzy pacjentów na temat prawidłowego przygotowywania się do podstawowych badań laboratoryjnych"; 2017

2. Projekt w ramach SKN pt.: Oczekiwania podyplomowe studentów analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej w Polsce; 2017

1. Projekt w ramach SKN pt.: Ocena wiedzy studentów wrocławskich uczelni wyższych na temat witaminy C; 2017

 

VI PROJEKTY OBECNIE REALIZOWANE PRZEZ KOŁO NAUKOWE:

3.Badanie wpływu spożycia kawy kofeinowej na wybrane parametry w surowicy krwi młodych osób (Kamil Rodak, Wiktoria Czułowska, Małgorzata Tarkowska, Zuzanna Zalasińska)

2. Badanie ankietowe dotyczące wpływu spożycia kawy kofeinowej i innych napojów kofeinowych na zdrowie polskiej populacji ludzi dorosłych, 2022 (Kamil Rodak, Adriana Załęczna, Wiktoria Czułowska, Małgorzata Tarkowska)

1. Książeczka dla pacjentów dot. przygotowania do badań laboratoryjnych, 2022 (Kamil Rodak, Adriana Załęczna)