Katedra i Klinika Angiologii i Chorób Wewnętrznych

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 22 00
faks: 71 733 22 09
e-mail: angiologia@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Kliniki

prof dr hab. n. med. Andrzej Szuba 
(grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: andrzej.szuba@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 00
Polska Platforma Medyczna

Sekretariat

Małgorzata Szkoda
e-mail: malgorzata.szkoda@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 00

Adiunkci

dr  Angelika Chachaj
(grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: angelika.chachaj@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 30
Polska Platforma Medyczna

dr Katarzyna Drożdż
(grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: katarzyna.drozdz@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 30
Polska Platforma Medyczna

Asystenci

dr Tomasz Matys
(grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: tomasz.matys@umw.edu.pl
tel. 71 733 22 30
Polska Platforma Medyczna

lek. Jędrzej Fischer
(grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: jedrzej.fischer@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 30
Polska Platforma Medyczna

 

Lekarze kliniczni (USK)

dr Małgorzata Pilch-Zieziula
tel. 71 733 22 30

dr Andrzej Dołyk
tel.: 71 733 22 40

lek. Jarosław Nowak
tel.: 71 733 22 10

Rezydenci

lek. Magda Kabaj
tel.: 71 733 22 34

lek. Paweł Linde
tel.: 71 733 22 40

lek. Jacek Łazeczko
tel.: 71 733 22 34

lek. Anna Madura
tel.: 71 733 22 30

lek. Anna Nielipińska
tel.: 71 733 22 40

lek. Agnieszka Święcicka-Klama
tel.: 71 733 22 34

lek. Aleksander Truszyński
tel. 71 733 22 30

lek. Kamila Turek
tel. 71 733 22 30

Dietetyk kliniczny

dr Małgorzata Jeziorek
e-mail: malgorzata.jeziorek@umw.edu.pl

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni

mgr Urszula Jakobsche-Policht
e-mail: urszula.jakobsche-policht@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 95

Oddziały:
Oddział Kliniczny Angiologii i Chorób Wewnętrznych

Profil działalności medycznej jednostki:
Klinika Angiologii i Chorób Wewnętrznych zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem współczesnych chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyń. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, który kompleksowo diagnozuje i leczy obrzęki limfatyczne i obrzęki tłuszczowe.

Klinika posiada wieloletnią tradycję oraz ugruntowana pozycję naukowo-usługową. W ramach działalności medycznej Zespół wykonuje unikatowe procedury medyczne w zakresie:

 • kompleksowa prewencja oraz aktywna terapia ostrych i przewlekłych zaburzeń krążenia obwodowego (leczenie farmakologiczne i endowaskularne)
  • niedokrwienie kończyn dolnych (miażdżyca, choroba Buergera, zapalenia naczyń)
  • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
  • choroby mikrokrążenia (choroba i zespół Raynaud'a)
 • nieinwazyjna diagnostyka zaburzeń krążenia dogłowowego i obwodowego
  • ultrasonografia naczyń żylnych i tętniczych
  • przezskórny pomiar ciśnienia tlenu (tcpO2)
  • wskaźniki kostka-ramię i paluch-ramię
  • angiografia TK i MR
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń krążenia limfatycznego
  • limfoscyntygrafia
 • układowe choroby tkanki łącznej – kolagenozy
 • choroby zapalne naczyń
 • trombofilia jako przyczyna powikłań zakrzepowych naczyń
 • powikłania naczyniowe cukrzycy (stopa cukrzycowa)

Klinika posiada Certyfikat Referencyjnego Centrum Doskonałości w Chorobach Naczyń nadany przez Europejską Fundację Angiologiczną (VAS).

VAS Reference Centre of Excellence Europe-Poland

Klinika posiada akredytację do powadzenia specjalizacji w zakresie:

 • chorób wewnętrznych
 • angiologii

Zakrzepica żył - zwróć uwagę na objawy

 

 

 1. Miażdżyca naczyń – diagnostyka, czynniki ryzyka, leczenie zachowawcze i zabiegowe
 2. Niedokrwienie krytyczne kończyn dolnych (CLTI)
 3. Procedury endowaskularne w przewlekłym niedokrwieniu obwodowym
 4. Żylna choroba zakrzepowo zatorowa – leczenie zachowawcze i zabiegowe
 5. Trombofilia – aspekty kliniczne  i zasady diagnostyki
 6. Leczenie ciężkich zespołów pozakrzepowych
 7. Przewlekłe owrzodzenia kończyn – diagnostyka, leczenie zachowawcze i zabiegowe
 8. Choroby zapalne naczyń
 9. Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera)
 10. Diagnostyka przyczyn i leczenie przewlekłych obrzęków
 11. Obrzęki limfatyczne – diagnostyka przyczyn, postępowanie zachowawcze i zabiegowe
 12. Diagnostyka i leczenie innych chorób naczyń limfatycznych
 13. Rzadkie choroby naczyń i schorzenia powodujące zaburzenia funkcji naczyń – diagnostyka i leczenie
 14. Stopa cukrzycowa niedokrwienna

Publikacje Kliniki Angiologii i Chorób Wewnętrznych w 2023r.

Chachaj, A., Dudka, I., Jeziorek, M., Sowicz, M., Adaszyńska, A., & Szuba, A. (2023).
Lymphoscintigraphic alterations in lower limbs in women with lipedema in comparison to women with overweight/obesity. Frontiers in Physiology14, art.
https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1099555

Chachaj, A., Gąsiorowski, K., Szuba, A., Sieradzki, A., & Leszek, J. (2023).
The lymphatic system in the brain clearance mechanisms - new therapeutic perspectives for Alzheimer’s disease. Current Neuropharmacology21, 380–391.
https://doi.org/10.2174/1570159x20666220411091332

Gianesini, S., Chi, Y.-W., Aguero, C., Alqedrah, D., Amore, M., Barbati, M., Baturone, A., Black, S., Borsuk, D., Bottini, O., Caprini, J., Chamo, M., Cherian, M., Chernuka, L., DE Maeseneer, M., Diaz, J., Garcia, M. J., Gibson, K., Gloviczki, M., i in. (2023).
Fake-news-free evidence-based communication for proper vein-lymphatic disease management. International Angiology42, 89–189.

https://doi.org/10.23736/S0392-9590.23.05044-7

Jeziorek, M., Szuba, A., Kujawa, K., & Regulska-Ilow, B. (2023).
Comparison of actual and predicted resting metabolic rate in women with lipedema. Lymphatic Research and Biology21, 244–252.

https://doi.org/10.1089/lrb.2022.0084

Jeziorek, M., Szuba, A., Sowicz, M., Adaszyńska, A., Kujawa, K., & Chachaj, A. (2023).
The effect of a low-carbohydrate high-fat diet on laboratory parameters in women with lipedema in comparison to overweight/obese women. 
Nutrients15, art.
https://doi.org/10.3390/nu15112619

Konikowska, K., Bombała, W., Szuba, A., Różańska, D., & Regulska-Ilow, B. (2023).
A high-quality diet, as measured by the DASH score, is associated with a lower risk of metabolic syndrome and visceral obesity. Biomedicines11, art.
https://doi.org/10.3390/biomedicines11020317

Malicka, I., Martynowicz, H., Dzięgiel, P., Podhorska-Okołów, M., Woźniewski, M., & Szuba, A. (2023).
Asymmetric dimethylarginine in an NMU-induced rat mammary tumor model. Anticancer Research43, 97–103.
https://doi.org/10.21873/anticanres.16138

Mente, A., Dehghan, M., Rangarajan, S., O’Donnell, M., Hu, W., Dagenais, G., Wielgosz, A., A. Lear, S., Wei, L., Diaz, R., Avezum, A., Lopez-Jaramillo, P., Lanas, F., Swaminathan, S., Kaur, M., Vijayakumar, K., Mohan, V., Gupta, R., Szuba, A., i in. (2023).
Diet, cardiovascular disease, and mortality in 80 countries. European Heart Journal44, 2560–2579.

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad269

Nahorecki, A., Szuba, A., Martynowicz, H., Szponder, M., Janczak, D., & Postrzech-Adamczyk, K. (2023).
Is elevated ENA-78 serum level a link between obstructive sleep apnea and atherosclerosis? Respiratory Physiology & Neurobiology314, art.
https://doi.org/10.1016/j.resp.2023.104088

Narula, N., Wong, E. C. L., Pray, C., Marshall, J. K., Rangarajan, S., Islam, S., Bahonar, A., Alhabib, K. F., Kontsevaya, A., Ariffin, F., Co, H. U., Al Sharief, W., Szuba, A., Wielgosz, A., Diaz, M. L., Yusuf, R., Kruger, L., Soman, B., Li, Y., i in. (2023).
Associations of antibiotics, hormonal therapies, oral contraceptives, and long-term NSAIDs with Inflammatory Bowel Disease: results from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study. Journal of Crohns & Colitis17, i979–i980 poz.P856.

https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjac190.0986

Narula, N., Wong, E. C. L., Pray, C., Marshall, J. K., Rangarajan, S., Islam, S., Bahonar, A., Alhabib, K. F., Kontsevaya, A., Ariffin, F., Co, H. U., Al Sharief, W., Szuba, A., Wielgosz, A., Diaz, M. L., Yusuf, R., Kruger, L., Soman, B., Li, Y., i in. (2023).
Associations of antibiotics, hormonal therapies, oral contraceptives, and long-term NSAIDS with inflammatory bowel disease: results from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study. Clinical Gastroenterology and Hepatology21, 2649–2659.

https://doi.org/10.1016/j.cgh.2022.11.037

Nessler, J., Krawczyk, K., Leszek, P., Rubiś, P., Rozentryt, P., Gackowski, A., Pawlak, A., Straburzyńska-Migaj, E., Jankowska, E. A., Brzęk, A., Piotrowicz, E., Mastalerz-Migas, A., Windak, A., Tomasik, T., Uchmanowicz, I., & Lelonek, M. (2023).
Expert opinion of the Heart Failure Association of the Polish Society of Cardiology, the College of Family Physicians in Poland, and the Polish Society of Family Medicine on the peri discharge management of patients with heart failure. 
Kardiologia Polska81, 824–844.
https://doi.org/10.33963/kp.a2023.0163

 Putek, J., Truszyński, A., Brodowski, J., & Kuźnik, E. (2023).
Characteristics of piercing and screening for body dysmorphic disorder among individuals in Poland. Psychiatria20, 73–77.
https://doi.org/10.5603/psych.a2023.0011

Putek, J., Fischer, J., Korbecka, J., Truszyński, A., & Szuba, A. (2023).
Internal carotid artery dissection due to direct mechanical damage caused by the ipsilateral elongated styloid process. A 4-year follow-up. Acta Angiologica29, 98–102.
https://doi.org/10.5603/aa.94739

Różańska, D., Kujawa, K., Szuba, A., Zatońska, K., & Regulska-Ilow, B. (2023).
Dietary patterns and the prevalence of noncommunicable diseases in the PURE Poland study participants. Nutrients15, art.
https://doi.org/10.3390/nu15163524

Szypowska, A., Regulska-Ilow, B., Zatońska, K., & Szuba, A. (2023).
Comparison of intake of food groups based on dietary inflammatory index (DII) and cardiovascular risk factors in the middle-age population of lower silesia: results of the PURE Poland study. Antioxidants12, art.
https://doi.org/10.3390/antiox12020285

Szypowska, A., Zatońska, K., Szuba, A., & Regulska-Ilow, B. (2023).
Dietary Inflammatory Index (DII)® and metabolic syndrome in the selected population of Polish adults: results of the PURE Poland sub-study. International Journal of Environmental Research and Public Health20, art.
https://doi.org/10.3390/ijerph20021056

Truszyński, A., Brodowski, J., Jeleń, M., Ollik, M., Putek, J., Sowicz, M., Wróbel, T., Szuba, A., & Chachaj, A. (2023).
Unilateral lower extremity lymphedema as a first symptom of primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type (PCDLBCL-LT). Acta Angiologica29, 30–36.
https://doi.org/10.5603/aa.a2023.0003

Zatońska, K., Basiak-Rasała, A., Połtyn-Zaradna, K., Gaweł-Dąbrowska, D., Wołyniec, M., Karczewski, M., & Szuba, A. (2023).
Sociodemographic and behavioral factors associated with controlled hypertension after 9 years of observation of a PURE Poland cohort study. Frontiers in Public Health11, art.
https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1167515

Adiunkci dydaktyczni

dr  Angelika Chachaj
e-mail: angelika.chachaj@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 30

Wykaz prowadzonych przedmiotów:

VI rok, Wydział Lekarski, przedmiot: Choroby Wewnętrzne (3) – angiologia - ćwiczenia kliniczne i seminaria prowadzone w języku polskim oraz w języku angielskim (dla studentów na Wydziale English Division)

V rok, Wydział Lekarski, przedmiot: Choroby Wewnętrzne (2) – angiologia - wykłady prowadzone w języku polskim oraz w języku angielskim (dla studentów na Wydziale English Division)

I rok II stopnia, Wydział Farmaceutyczny, Dietetyka, przedmiot: Żywienie w chorobach endokrynologicznych - zajęcia praktyczne przy pacjencie


Plan zajęć dydaktycznych

Sylabusy

Terminy egzaminów


Konsultacje dla studentów
Konsultacje odbywają się po zajęciach (30 minut) lub po wcześniejszym umówieniu mailowym bądź telefonicznym w dni:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba

wtorek

11:00 - 12:00

dr n. med. Angelika Chachaj

wtorek

11:00 - 12:00

dr n. med. Tomasz Matys

środa

  9:00 - 10:00

lek. med. Jędrzej Fischer

środa

  9:00 - 10:00


Tematyka zajęć realizowanych w Klinice Angiologii i Chorób Wewnętrznych w roku akademickim 2023/2024

 • VI rok, Wydział Lekarski
  przedmiot: Choroby Wewnętrzne (3) – angiologia

Semestr zimowy:
SE: Miażdżyca i ocena ryzyka sercowo-naczyniowego. Przewlekłe, ostre i krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych
CK1: Niedokrwienie kończyn dolnych – aspekty kliniczne.
Zwężenie tętnic szyjnych i kręgowych: etiologia, obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie.
Nadciśnienie tętnicze wtórne w przebiegu zwężenia tętnicy nerkowej. Wskazania do angioplastyki tętnic nerkowych.
Zaburzenia mikrokrążenia. Objaw Raynauda.
Zasady leczenia ran przewlekłych
Semestr letni:
SE: Żylna choroba zakrzepowo – zatorowa
CK1: Żylna choroba zakrzepowo – zatorowa – aspekty kliniczne. Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych.
Trombofilia wrodzona i nabyta: definicja, diagnostyka i leczenie.
Ogólne zasady leczenia przeciwkrzepliwego.
Przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych.
CK 2: Zapalenia naczyń. Etiologia, obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie wybranych zapaleń naczyń: choroba Takayasu, olbrzymiokomórkowezapalenie tętnic, zakrzepowo - zarostowe zapalenie naczyń (choroba Burgera).
Zespół żyły głównej górnej.
Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej.
Zespół górnego otworu klatki piersiowej: patogeneza, diagnostyka różnicowa, leczenie.
Inne naczyniowe zespoły uciskowe: zespół May-Thurnera, zespół usidlenia tętnicy podkolanowej, zespół „dziadka do orzechów”
CK3: Choroby układu limfatycznego. Zasady kompresjoterapii. Zaliczenie ćwiczeń.

 • V rok, Wydział Lekarski
  przedmiot: Choroby Wewnętrzne (2) – angiologia

Tematy wykładów:Układ limfatyczny – podstawy teoretyczne i kliniczne”

 • I rok II stopnia, Wydział Farmaceutyczny, Dietetyka
  przedmiot: Żywienie w chorobach endokrynologicznych - zajęcia praktyczne przy pacjencie

Semestr zimowy:
Zajęcia praktyczne przy pacjencie (PP)
1. Praca przy łóżku chorego (ocena pacjenta pod kątem występujących chorób, zdolności intelektualnych, motywacji do podjęcia wysiłku związanego ze zmianą sposobu żywienia, wypełnienie standaryzowanych kwestionariuszy żywnościowych, ocena sposobu odżywienia pacjenta za pomocą pomiarów przy pomocy centymetra)
2. Układanie jadłospisów dla pacjentów, przygotowanie materiałów edukacyjnych dla pacjenta 
Tematy zajęć w semestrze zimowym:
1. Niedoczynność i nadczynność tarczycy
2. Wybrane choroby przysadki mózgowej (guzy przysadki, akromegalia, moczówka prosta, niedoczynność przysadki)
3. Choroba i zespół Cushinga. Krzywica i osteoporoza
4. Zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia
5. Zaliczenie (test) – końcowe zaliczenie zajęć


Regulamin wewnętrzny prowadzenia zajęć dydaktycznych w Katedrze i Klinice Angiologii i Chorób Wewnętrznych

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Angiologii i Chorób Wewnętrznych 
Opiekun naukowy: dr n. med. Angelika Chachaj
e-mail: angelika.chachaj@umw.edu.pl
Przewodnicząca: Klaudia Kasperska
e-mail: klaudia.kasperska@student.umw.edu.pl

Teaching assistant

Angelika Chachaj, MD, PhD
e-mail: 
angelika.chachaj@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 30

The list of the subjects:

6th Year, Faculty of Medicine, Internal Medicine (3) - angiology: seminars and clinical classes

5th Year, Faculty of Medicine, Internal Medicnie (2) - angiology: lectures

1st year of the 2nd degree, Faculty of Pharmacy, Dietetics, Nutrition in endocrine diseases - practical classes with the patient


Teaching timetable

Syllabuses

Exam dates


Consultations for students
Consultations take place after classes (30 minutes) or by prior arrangement by e-mail or telephone on the following days:

Andrzej Szuba, MD, PhD, Prof. Tuesday 11:00 - 12:00
Angelika Chachaj, MD, PhD Tuesday 11:00 - 12:00
Tomasz Matys, MD, PhD Wednesday 9:00 - 10:00
Jędrzej Fischer, MD. Wednesday 9:00 - 10:00

Topics of classes conducted at the Department of Angiology and Internal Diseases in the academic year 2023/2024

 • 6th year, Faculty of Medicine, Internal Medicine (3) – angiology

Winter semester

Seminars:
1. Atherosclerosis and cardiovascular risk assessment
2. Chronic, acute and critical lower limbs ischemia

Clinical classes:
1. Lower limb ischemia - clinicalaspects
2. Extracranial carotid and vertebral artery stenosis: etiology, clinical picture, diagnosis and treatment
3. Secondaryarterial hypertension due to renal artery stenosis. Indications for angioplasty of renal arteries
4. Microcirculation disorders.Raynaud's phenomenon
5. Principles of chronic wound treatment.

Summer semester

Seminar:
1.Venous thromboembolism

Clinical classes:
1. Venous thromboembolism - clinical aspects. Superficial thrombophlebitis. Thrombophilia: definition, diagnosis and treatment Generalprinciples of anticoagulant therapy Chronic venous insufficiency of the lower extremities
2. Vasculitis. etiology, clinicalpicture, diagnosis and treatment of selected vasculitis - Takayasu's arteritis - Giant cell arteritis - Thromboangiitis obliterans (Burger’s disease) Superior vena cava syndrome Subclavian steal syndrome Thoracic outlet syndrome: pathogenesis,differential diagnosis, treatment. Other vascular compression syndromes: - May-Thurner syndrome - popliteal arteryentrapment syndrome - the "nutcracker" syndrome
3. Diseases of the lymphatic system Principles of compression therapy. Passing the exercises.

 • 5th Year, Faculty of Medicine, Internal Medicnie (2) – angiology

Lecture: „Lymphatic system - theoretical and clinical aspects”


Internal regulations for conducting seminars and clinical classes at the Department and Clinic of Angiology and Internal Medicine