Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

ul. Borowska 213 
50-556 Wrocław
Budynek B, I piętro

Kierownik 
prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
tel. 71/734 33 00
e-mail: piotr.wiland@umw.edu.pl

Sekretariat:
Helena Białkowska
tel. 71/734 33 00
e-mail: helena.bialkowska@umw.edu.pl

Adiunkt

prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot
specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
Konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
tel. 71/734 33 30
e-mail: jerzy.swierkot@umw.edu.pl

Adiunkt

dr hab. n. med. Magdalena Szmyrka
specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
tel. 71/734 33 20
e-mail: magdalena.szmyrka@umw.edu.pl

Adiunkt

dr n. med. Renata Sokolik
specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
Prezes Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
tel. 71/734 33 20
e-mail: renata.sokolik@umw.edu.pl

Adiunkt

dr n. med. Marta Madej
specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
tel. 71/734 33 40
e-mail: marta.madej@umw.edu.pl

Adiunkt

dr n. med. Agata Sebastian
specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
tel. 71/734 33 02
e-mail: agata.sebastian@umw.edu.pl

Adiunkt

dr n. med. Ewa Morgiel
specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii
tel. 71/734 33 40
e-mail: ewa.morgiel@umw.edu.pl

Pracownik naukowo-techniczny

mgr Lucyna Korman
tel.  71/ 784 33 75
e-mail: lucyna.korman@umw.edu.pl

Główne obszary badawcze:

  1. Wczesna diagnostyka zapalenia stawów
  2. Wykorzystanie metod ultrasonografii w diagnostyce i obrazowaniu zapaleń stawów
  3. Zagadnienia patogenezy zespołu Sjögrena, związku zaburzeń immunologicznych z obrazem klinicznym choroby i odpowiedzi na leczenie
  4. Analiza zaburzeń immunologicznych, patogenezy tocznia rumieniowatego układowego
  5. Ocena zaburzeń immunologicznych w układowych chorobach tkanki łącznej
  6. Analiza wpływu infekcji na pobudzenie układu immunologicznego i etiopatogenezę chorób reumatycznych
  7. Analiza molekularnego podłoża odpowiedzi na syntetyczne i biologiczne leki modyfikujące przebieg choroby
  8. Ocena biomarkerów ryzyka zachorowania i odpowiedzi na leczenie w chorobach reumatycznych
  9. Zaburzenia mikrokrążenia w kontekście zajęcia narządowego w twardzinie układowej
  10. Rola autoprzeciwciał w zapaleniach naczyń- monitorowanie przebiegu choroby, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

 

Zajęcia dydaktyczne:

IV rok, Wydział Lekarski, wykłady –  Choroby Wewnętrzne

VI rok, Wydział Lekarski, ćwiczenia kliniczne, seminaria – Choroby Wewnętrzne - reumatologia (zajęcia prowadzone w języku polskim oraz dla studentów na wydziale English Division)

II rok, Wydział Farmaceutyczny, kierunek: Dietetyka – Żywienie w chorobach kości i stawów

II rok, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek: Fizjoterapia - Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii

Adiunkt dydaktyczny
dr n. med. Renata Sokolik
tel. 71/784 33 20
e-mail: renata.sokolik@umw.edu.pl

Edukacja podyplomowa

Kursy specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w reumatologii:

Zarys reumatologii – podział chorób reumatycznych, epidemiologia, główne grupy chorób, patogeneza, diagnostyka i leczenie.

Spondyloartropatie zapalne i związek zakażenia z zapaleniem stawów: a) reaktywne zapalenia stawów i spondyloartropatie zapalne, b) choroby zakaźne a choroby reumatyczne.

Choroby stawów wywołane przez kryształy i diagnostyka laboratoryjna płynu stawowego.

Postępy w diagnozowaniu i leczeniu chorób reumatycznych z elementami genetyki klinicznej: a) zarys genetyki klinicznej, b) postępy w diagnozowaniu i leczeniu niektórych chorób reumatycznych.

Kursy w zakresie ultrasonografii w schorzeniach narządu ruchu oraz kursy kapilaroskopii.

Koło naukowe – SKN przy Katedrze i Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Magdalena Szmyrka
tel. 71/784 33 20
e-mail: magdalena.szmyrka@umw.edu.pl