Katedra i Zakład Farmakognozji i Leku Roślinnego

ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
zobacz gdzie jesteśmy - na mapie Google

Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego
3 piętro

Aktualne informacje dla studentów
fgz.umw.edu.pl

 

Sekretariat

mgr Anna Hostyńska
+48 71 78 40 220
anna.hostynska@umw.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. Zbigniew Sroka
+48 71 78 40 221
zbigniew.sroka@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Anna Hostyńska
(samodzielny referent)
+48 71   78 40 220
anna.hostynska@umw.edu.pl

Profesorowie

prof. dr hab. n. farm. Izabela Fecka
+48 71   78 40 681, 78 40 225
izabela.fecka@umw.edu.pl

prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Sroka
+48 71   78 40 221
zbigniew.sroka@umw.edu.pl

Adiunkci

dr hab. n. farm. Michał Gleńsk
+48 71   78 40 223
michal.glensk@umw.edu.pl

dr hab. n. farm. Adam Kowalczyk
+48 71   78 40 222
adam.kowalczyk@umw.edu.pl

dr hab. n. farm. Piotr Kuś
+48 71   78 40 211
piotr.kus@umw.edu.pl

Adiunkci

dr n. farm. Piotr Okińczyc
+48 71   78 40 216
piotr.okinczyc@umw.edu.pl

dr n. farm. Danuta Raj
+48 71   78 40 217
danuta.raj@umw.edu.pl

dr n. farm. Maciej Włodarczyk
+48 71   78 40 223
maciej.wlodarczyk@umw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Beata Żbikowska
(specjalista w grupie inżynieryjno-technicznej)
+48 71   78 40 222
beata.zbikowska@umw.edu.pl

mgr Kazimierz Piątek
(specjalista w grupie inżynieryjno-technicznej)
+48 71   78 40 414
kazimierz.piatek@umw.edu.pl

Marzena Ruszkiewicz
(samodzielny technik)
+48 71   78 40 224
marzena.ruszkiewicz@umw.edu.pl


ostatnia aktualizacja: 23.V.2024Działalność dydaktyczna

ostatnia aktualizacja: 30.XI.2023

dla Wydziału Farmaceutycznego - Farmacja

 • III rok farmacji - Farmakognozja - 9 pkt. ECTS
 • IV rok farmacji - Leki Pochodzenia Naturalnego - 2 pkt. ECTS
 • V rok farmacji - Dyplomanci - 20 pkt. ECTS
 • (zajęcia fakultatywne)
  • Etnomedycyna i etnofarmacja (I-III rok farmacji, współprowadzenie) - dr hab. Adam Kowalczyk, dr Danuta Raj
  • Substancje psychoaktywne pochodzenia naturalnego (IV-V rok farmacji i analityki medycznej) - dr hab. Adam Kowalczyk
  • Tradycyjne systemy lecznicze (II rok farmacji) - dr hab. Adam Kowalczyk, dr Danuta Raj
 • studenci zagraniczni (ERASMUS, programy wymiany wakacyjnej, prace dyplomowe)
 • Studenckie Koło Naukowe (III-V rok farmacji)

dla Wydziału Farmaceutycznego - Dietetyka

 • I rok dietetyki 1° - Związki biologicznie czynne w żywności / Związki biologicznie aktywne pochodzenia naturalnego - 6 pkt. ECTS
 • II-III rok dietetyki 1° - Licencjaci - 1 pkt. ECTS
 • II rok dietetyki 2° - Ziołowe Środki Lecznicze / Fitoterapia - 3 pkt. ECTS
 • I-II rok dietetyki 2° - Dyplomanci - 6 pkt. ECTS

dla Wydziału Lekarskiego

 • zajęcia fakultatywne - Leki Pochodzenia Naturalnego - dr Danuta Raj

dla Szkoły Doktorskiej

 • doktoranci - prof. Izabela Fecka, prof. Zbigniew Sroka

Działalność naukowa

ostatnia aktualizacja: 3.X.2022

Kierunki badań

 • izolacja i identyfikacja naturalnych fenoli i polifenoli, saponin, triterpenów, steroidów, alkaloidów, garbników, kumaryn
 • poszukiwanie naturalnych zmiataczy wolnych rodników i przeciwutleniaczy
 • badania miodów: oznaczanie zawartości i składu substancji lotnych
 • badania olejków eterycznych: oznaczanie zawartości i składu substancji lotnych
 • standaryzacja substancji (surowców) roślinnych i leków roślinnych
 • szczegóły w zakładce publikacje

Aparatura specjalistyczna

 • system HPLC firmy Knauer z detekcją UV/VIS, typ DAD (chromatografia analityczna)
 • dwa systemy HPLC firmy Knauer z detekcją UV, typ jednozakresowy (chromatografia analityczna i półpreparatywna)
 • system flash LC firmy Büchi
 • densytometr z aplikatorem TLC firmy Desaga
 • spektrofotometry firm Hitachi, Cecil i Carl Zeiss
 • liofilizatory i rotacyjny koncentrator próżniowy firmy Christ
 • systemy SPE firmy Baker
 • wyparki próżniowe firmy Büchi

publikacje

pracowników Katedry i Zakładu Farmakognozji i Leku Roślinnego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ostatnia aktualizacja: 30.XI.2023

2023

Bednarska Katarzyna, Fecka Izabela, Scheijen Jean, Ahles Sanne, Vangrieken Philippe, Schalkwijk Casper
A citrus and pomegranate complex reduces methylglyoxal in healthy elderly subjects: Secondary analysis of a double-blind randomized cross-over clinical trial
International Journal of Molecular Sciences 2023, 24(17), art.13168

Berdowska Izabela, Matusiewicz Małgorzata, Fecka Izabela
Methylglyoxal in cardiometabolic disorders: Routes leading to pathology counterbalanced by treatment strategies
Molecules 2023, 28(23), art.7742

Biegus Jan, Zymliński Robert, Testani Jeffrey, Fudim Marat, Cox Zachary, Guzik Mateusz, Iwanek Gracjan, Hurkacz Magdalena, Raj Danuta, Marciniak Dominik, Ponikowska Barbara, Ponikowski Piotr
The blunted loop diuretic response in acute heart failure is driven by reduced tubular responsiveness rather than insufficient tubular delivery. The role of furosemide urine excretion on diuretic and natriuretic response in acute heart failure
European Journal of Heart Failure 2023, 25(8), s.1323-1333

Boulebd Houssem, Spiegel Maciej
Computational assessment of the primary and secondary antioxidant potential of alkylresorcinols in physiological media
RSC Advances 2023, 13(42), s.29463-29476

Doniec Zbigniew, Krauze-Baranowska Mirosława, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Kuchar Ernest, Fecka Izabela, Sybilski Adam, Woroń Jarosław, Mastalerz-Migas Agnieszka
Herbal medicinal products in RESPIRATORY diseases – STANce of the Polish PHYTOtherapy Association – STANPHYTO RESPIRATORY I
Family Medicine & Primary Care Review 2023, 25(3), s.331-338

Doniec Zbigniew, Krauze-Baranowska Mirosława, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Kuchar Ernest, Fecka Izabela, Sybilski Adam, Woroń Jarosław, Mastalerz-Migas Agnieszka
Herbal medicinal products in RESPIRATORY diseases – STANce of the Polish PHYTOtherapy Association – STANPHYTO RESPIRATORY II
Family Medicine & Primary Care Review 2023, 25(3), s.339-348

Fecka Izabela, Bednarska Katarzyna, Kowalczyk Adam
In vitro antiglycation and methylglyoxal trapping effect of peppermint leaf (Mentha × piperita L.) and its polyphenols
Molecules 2023, 28(6): art.2865

Kimel Katarzyna, Godlewska Sylwia, Gleńsk Michał, Gobis Katarzyna, Ośko Justyna, Grembecka Małgorzata, Krauze-Baranowska Mirosława
LC-MS/MS evaluation of pyrrolizidine alkaloids profile in relation to safety of comfrey roots and leaves from Polish sources
Molecules 2023, 28(16), art.6171

Kuś Piotr M., Jerković Igor, Aladić Krunoslav, Jokić Stela
Supercritical CO2 and ultrasound extraction and characterization of lipids and polyphenols from Phacelia tanacetifolia Benth. pollen
Industrial Crops and Products 2023, 206, art.117646

Pielorz Sonia, Fecka Izabela, Bernacka Karolina, Mazurek Sylwester
Quantitative determination of polyphenols and flavonoids in Cistus × incanus on the basis of IR, NIR and Raman spectra
Molecules 2023, 28(1): art.161

Raj Danuta, Węglorz Jakub
Pułapki i meandry. Trudności poznawcze i interpretacyjne towarzyszące badaniom przyczyn i przebiegu chorób w przeszłości
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2023, 68(1): s. 49-62

Selahi Daniel, Spiegel Maciej, Hadzik Jakub, Pitułaj Artur, Michalak Filip, Kubasiewicz-Ross Paweł, Dominiak Marzena
The appliance of A-PRF and CGF in the treatment of impacted mandibular third molar extraction sockets - narrative review
Applied Sciences 2023, 13(1): art.165

Spiegel Maciej, Ciardullo Giada, Marino Tiziana, Russo Nino
Computational investigation on the antioxidant activities and on the Mpro SARS-CoV-2 non-covalent inhibition of isorhamnetin
Frontiers in Chemistry 2023, 11: art.1122880

Spiegel Maciej, Sroka Zbigniew
Quantum-mechanical characteristics of apigenin: Antiradical, metal chelation and inhibitory properties in physiologically relevant media
Fitoterapia 2023, 164: art.105352

Spiegel Maciej, Cel Katarzyna, Sroka Zbigniew
The mechanistic insights into the role of pH and solvent on antiradical and prooxidant properties of polyphenols - Nine compounds case study
Food Chemistry 2023, 407: art.134677

Spiegel Maciej, Adamo Carlo
Tuning the photophysical properties of Ru(II) photosensitizers for PDT by protonation and metallation: a DFT study
Journal of Physical Chemistry A 2023, 127(16): s. 3625–3635

Starzec Aneta, Włodarczyk Maciej, Kunachowicz Dominika, Dryś Andrzej, Kepinska Marta, Fecka Izabela
Polyphenol profile of Cistus × incanus L. and its relevance to antioxidant effect and α-glucosidase inhibition
Antioxidants 2023, 12(3): art.553

Sutkowska Edyta, Fecka Izabela, Marciniak Dominik, Bednarska Katarzyna, Sutkowska Magdalena, Hap Katarzyna
Analysis of methylglyoxal concentration in a group of patients with newly diagnosed prediabetes
Biomedicines 2023, 11(11), art.2968

Widelski Jarosław, Okińczyc Piotr, Suśniak Katarzyna, Malm Anna, Bozhadze Anna, Jokhadze Malkhaz, Korona-Głowniak Izabela
Correlation between chemical profile of Georgian propolis extracts and their activity against Helicobacter pylori
Molecules 2023, 28(3): art.1374

Widelski Jarosław, Gaweł-Bęben Katarzyna, Czech Karolina, Paluch Emil, Bortkiewicz Olga, Kozachok Solomiia, Mroczek Tomasz, Okińczyc Piotr
Extracts from European propolises as potent tyrosinase inhibitors
Molecules 2023, 28(1): art.55

Widelski Jarosław, Okińczyc Piotr, Suśniak Katarzyna, Malm Anna, Paluch Emil, Sakipov Asanali, Zhumashova Gulsim, Ibadullayeva Galiya, Sakipova Zuriyadda, Korona-Głowniak Izabela
Phytochemical profile and antimicrobial potential of propolis samples from Kazakhstan
Molecules, 2023, 28(7): art.2984


prace habilitacyjne

wykonane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Leku Roślinnego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ostatnia aktualizacja: 3.X.2022

2000-...

Kowalczyk Adam
Analiza fitochemiczna związków lotnych i polifenolowych w wybranych taksonach rodziny Asteraceae L. i Lamiaceae L.
praca habilitacyjna
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2022

Gleńsk Michał
Izolacja i analiza związków pochodzenia naturalnego wywodzących się biogenetycznie od kwasu szikimowego oraz skwalenu z wybranych substancji roślinnych
praca habilitacyjna
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2021

Kuś Piotr Marek
Badania fitochemiczne produktów pszczelich i substancji roślinnych przetwarzanych przez pszczoły: tożsamość, jakość i różnorodność
praca habilitacyjna
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2019

Fecka Izabela
Związki wielofenolowe w wybranych farmakopealnych substancjach roślinnych z rodzin Lamiaceae i Rosaceae
praca habilitacyjna
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2010

Sroka Zbigniew
Aktywność przeciwutleniająca i przeciwwolnorodnikowa wyciągów roślinnych oraz związków fenolowych pochodzących z roślin
praca habilitacyjna
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2007

1950-1999

Cisowski Wojciech
Badania fitochemiczne niektórych roślin leczniczych z rodziny Umbelliferae w zakresie pochodnych benzo-α- i -γ-pironu
praca habilitacyjna
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1986

Lamer-Zarawska Eliza
Badania chemiczne i taksonomiczne niektórych gatunków Juniperus
praca habilitacyjna
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1980

Rządkowska-Bodalska Halina
Chemotaksonomiczne badania hodowanych w kraju gatunków rodzaju Celastrus
praca habilitacyjna
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1971
skrót wydany w roku 1973

Olechnowicz-Stepień Waleria
Badanie związków flawonoidowych w niektórych gatunkach rodzaju Evonymus
praca habilitacyjna
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1971
skrót wydany w roku 1973


prace doktorskie

wykonane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Leku Roślinnego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ostatnia aktualizacja: 30.XI.2023

2010-...

Aneta Starzec
Badania związków wielofenolowych w gatunku Cistus × incanus L.
praca doktorska (promotor: Izabela Fecka, promotor pomocniczy: Maciej Włodarczyk)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2023

Maciej Spiegel
Badania in silico aktywności antyoksydacyjnej związków fitochemicznych
praca doktorska (promotor: Zbigniew Sroka)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2023

Agnieszka Bodalska
Ocena zawartości i stabilności związków polifenolowych w produktach leczniczych zawierających przetwory z wybranych substancji roślinnych z rodziny Lamiaceae
praca doktorska (promotor: Izabela Fecka, promotor pomocniczy: Adam Kowalczyk)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2022

Piotr Okińczyc
Charakterystyka fitochemiczna oraz aktywność biologiczna różnych rodzajów propolisów oraz ich źródeł roślinnych
praca doktorska (promotor: Sroka Zbigniew)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2018

Nowicka Agnieszka
Badania związków wielofenolowych oraz innych składników aktywnych owoców i liści wybranych odmian uprawnych Fragaria × ananassa Duch.
praca doktorska (promotor: Fecka Izabela)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2017

Biskup Izabela
Badania kliniczno-kontrolne związku pomiędzy poziomem alkilorezorcynoli a rozwojem cukrzycy typu 2 oraz wstępna ocena cytotoksyczności in vitro alkilorezorcynoli izolowanych z otrąb zbożowych
praca doktorska (promotor: Fecka Izabela)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2016

Kuś Piotr
Charakterystyka fitochemiczna i klasyfikacja wybranych polskich miodów oraz ocena ich aktywności biologicznej
praca doktorska (promotor: Sroka Zbigniew)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2014

Raj Danuta
Badania biotechnologiczne nad akumulacją związków alkaloidowych w kulturach in vitro Securinega suffruticosa
praca doktorska (promotor: Łuczkiewicz Maria)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2011

Włodarczyk Maciej
Badania fitochemiczne cedrzyńca kalifornijskiego (Calocedrus decurrens (Torr.) Florin), źródła związków naturalnych o potencjalnym znaczeniu dla lecznictwa
praca doktorska (promotor: Cisowski Wojciech)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2011

1990-2009

Turek Sebastian
Otrzymywanie związków naturalnych i ich syntetycznych pochodnych oraz badanie aktywności tych połączeń w oddziaływaniu z kinazą kazeinową 2
praca doktorska (promotor: Cisowski Wojciech)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2007

Fecka Izabela
Badanie frakcji polifenolowej wybranych gatunków rodzaju Erodium
praca doktorska (promotor: Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2000

Gleńsk Michał
Badanie frakcji saponinowej z korzeni lepnicy rozdętej (Silene vulgaris (Moench) Garcke)
praca doktorska (promotor: Cisowski Wojciech)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1999

Kowalczyk Adam
Badanie frakcji polifenolowej wybranych gatunków rodziny Dipsacaceae
praca doktorska (promotor: Rządkowska-Bodalska Halina)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1998

Kowalczyk Bożena
Badanie składników lipofilnych liści jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.)
praca doktorska (promotor: Olechnowicz-Stępień Waleria)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1990

1970-1989

Burzańska-Hermann Zdzisława
Badanie związków flawonoidowych w krajowych gatunkach rodzaju Mentha L.
praca doktorska (promotor: Olechnowicz-Stępień Waleria)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1975

Cisowski Wojciech
Badanie związków flawonoidowych w niektórych gatunkach rodzaju Peucedanum L.
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1973

1950-1969

Malcher Ewa (z Pracowni Chemii Toksykologicznej i Sądowej AM we Wrocławiu)
Wyodrębnienie i identyfikacja związków flawonoidowych ziela Lathyrus pratensis L.
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1968

Lamer Eliza
Związki flawonoidowe Thuja occidentalis L.
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1967

Rządkowska-Bodalska Halina
Nowe glikozydy flawonolowe w kwiatach rezedy żółtej (Reseda lutea L.)
praca doktorska (promotor: Mądalski Józef)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1964

Olechnowicz-Stępień Waleria
Otrzymywanie głównych składników krystalicznej frakcji olejku eterycznego korzenia omanu wielkiego (Inula helenium L.) oraz określenie ich działania fungistatycznego
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1962

Barańska Krystyna
Badanie niektórych zwiazków flawonoidowych występujacych w zielu Bidens tripartitus L.
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1961

Olszewski Zenon (z Zakładu Farmacji Stosowanej AM we Wrocławiu)
Folium Juglandis regiae jako surowiec garbnikowy i preparaty z niego otrzymywane
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1952


patenty i zgłoszenia patentowe

pracowników Katedry i Zakładu Farmakognozji i Leku Roślinnego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ostatnia aktualizacja: 30.XI.2023

Kupczyński Robert, Szumny Antoni, Kuropka Piotr, Zwyrzykowska Anna, Bąbelewski Przemysław, Pachura Natalia, Nowaczyk Renata, Jarosz Bogdan, Sycz Jordan, Włodarczyk Maciej
Mieszanina związków saponinowych, sposób otrzymywania frakcji saponinowych oraz zastosowanie mieszaniny [Ilex aquifolium / gospodarka cukrowa]
BUP 2022.09.12, PL 437250 (A1)
Application 2021.03.09

Kupczyński Robert, Szumny Antoni, Kuropka Piotr, Zwyrzykowska Anna, Bąbelewski Przemysław, Pachura Natalia, Nowaczyk Renata, Jarosz Bogdan, Sycz Jordan, Włodarczyk Maciej
Mieszanina związków saponinowych, sposób otrzymywania frakcji saponinowych oraz zastosowanie mieszaniny [Ilex aquifolium / gospodarka lipidowa]
BUP 2022.09.12, PL 437249 (A1)
Application 2021.03.09

Dymarska Monika, Kostrzewa-Susłow Edyta, Grzeszczuk Jakub, Pląskowska Elżbieta, Janeczko Tomasz, Fecka Izabela
Sposób wytwarzania 7-O-β-D-4"-metoksyglukopiranozyloflawanonu
WUP 2020.03.31, PL 234610 (B1)
BUP 2017.01.16, PL 417789 (A1)
Zgłoszenie 2016.06.30

Włodarczyk Maciej, Gleńsk Michał
Zastosowanie nasion lnicznika (Camelina sativa (L.) Crantz) jako środka śluzowego
WUP 2019.07.31, PL 232676 (B1)
BUP 2016.12.05, PL 412531 (A1)
Zgłoszenie 2015.05.29

Okińczyc Piotr, Strojny Tomasz, Szumny Antoni, Sroka Zbigniew
Preparat do kontroli roztoczy
WUP 2018.02.28, PL 228027 (B1)
BUP 2016.12.05, PL 412414 (A1)
Zgłoszenie 2015.05.21

Franiczek Roman, Gleńsk Michał, Krzyżanowska Barbara, Włodarczyk Maciej
Kompozycja farmaceutyczna zawierająca nystatynę oraz β-escynę lub ich dopuszczalne farmaceutycznie sole oraz jej zastosowanie
WUP 2018.11.30, PL 230633 (B1)
BUP 2016.04.11, PL 409699 (A1)
Zgłoszenie 2014.10.03

Włodarczyk Maciej, Gleńsk Michał
Sposób otrzymywania osajiny i pomiferyny
WUP 2016.05.31, PL 221710 (B1)
BUP 2014.04.14, PL 401066 (A1)
Zgłoszenie 2012.10.05

Włodarczyk Maciej, Rusok Grażyna, Szumny Antoni, Wińska Katarzyna
Zastosowanie korzeni Althaea officinalis L. i Alcea rosea L. (Althaea rosea (L.) Cav.) w celu uzyskiwania aromatów naturalnych
WUP 2015.03.31, PL 219137 (B1)
BUP 2014.02.17, PL 400353 (A1)
Zgłoszenie 2012.08.13

Sroka Zbigniew, Kolasa Agnieszka, Koncicki Andrzej, Franiczek Roman, Słupski Marcin
Środki farmaceutyczne zwiększające odporność na infekcje oraz stres u ptaków
WUP 2014.02.28, PL 216035 (B1)
BUP 2007.10.29, PL 379577 (A1)
Zgłoszenie 2006.04.28

Sroka Zbigniew, Kolasa Agnieszka
Środki farmaceutyczne do pomocniczego leczenia chorób infekcyjnych u ptaków
WUP 2011.04.29, PL 208366 (B1)
BUP 2007.03.05, PL 376876 (A1)
Zgłoszenie 2005.09.02

Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech
Sposób wytwarzania tłuszczów spożywczych odpornych na utlenianie
WUP 2005.10.31, PL 189944 (B1)
BUP 2001.06.04, PL 336731 (A1)
Zgłoszenie 1999.11.24

Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech
Sposób badania skuteczności przeciwutleniaczy
WUP 2005.12.30, PL 190416 (B1)
BUP 2000.11.20, PL 333148 (A1)
Zgłoszenie 1999.05.13

Olechnowicz-Stępień Waleria, Banach Romuald, Cisowski Wojciech, Lamer-Zarawska Eliza
Sposób oznaczania obecności skopolaminy lub jej soli w zespole alkaloidów Boldo
WUP 1985.09.30, PL 134711 (B1)
BUP 1983.10.24, PL 241873 (A1)
Zgłoszenie 1983.05.09

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza, Kędzia Bogdan
Sposób wytwarzania środka przeciwbakteryjnego
WUP 1983.06.30, PL 125893 (B2)
BUP 1981.11.13, PL 229142 (A1)
Zgłoszenie 1981.08.01

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza, Kędzia Bogdan
Sposób wytwarzania środka przeciwbakteryjnego
WUP 1983.06.30, PL 125892 (B2)
BUP 1981.11.13, PL 229141 (A1)
Zgłoszenie 1981.08.01

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza, Cisowski Wojciech, Borys Aleksander
Sposób reaktywacji poflotacyjnych terenów osadowych
WUP 1983.07.31, odmowa
BUP 1979.04.23, PL 207806 (A1)
Zgłoszenie 1978.06.20

Tołpa Stanisław, Kukla Stanisław, Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Czyżewski Wojciech, Adamek Witold, Dec Józef, Dudek Zygmunt, Wróbel-Pieciul Henryka
Sposób otrzymywania preparatu przeciwnowotworowego z zakwaszonego hydrolizatu alkalicznego z torfu
WUP 1982.12.31, PL 124110 (B1)
BUP 1979.12.03, PL 201762 (A1)
Zgłoszenie 1977.10.25


projekty

(z)realizowane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Leku Roślinnego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ostatnia aktualizacja: 3.X.2022


ostatnia aktualizacja: 30.XI.2023

prof. dr Józef Mądalski (* 1902 - † 1995)

 • 1946-1949 kierownik Katedry i Zakładu Botaniki i Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Wrocławskiego Uniwersytetu i Politechniki
 • 1949-1950 kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji AMW
 • uczniowie - doktoraty:
  • 1958 dr Tadeusz Kowal
  • 1958 dr Stanisław Marek
  • 1960 dr Eugeniusz Kuźniewski
  • 1961 dr Czesław Bańkowski
  • 1964 dr Halina Rządkowska-Bodalska
  • 1966 dr Jan Serwatka
  • 1968 dr Marian Ciaciura

prof. dr hab. Tadeusz Bodalski (* 1905 - † 1972)

 • 1968-1970 kierownik Katedry Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej AMW
 • 1970-1972 kierownik Zakładu Farmakognozji w Instytucie Biologiczno-Farmaceutycznym AMW
 • uczniowie - doktoraty:
  • 1952 dr Zenon Olszewski
  • 1961 dr Krystyna Barańska
  • 1962 dr Waleria Olechnowicz-Stępień
  • 1967 dr Eliza Lamer
  • 1968 dr Ewa Malcher

prof. dr hab. Halina Rządkowska-Bodalska (* 1927 - † 2020)

 • 1972-1979 kierownik Zakładu Farmakognozji w Instytucie Biologiczno-Farmaceutycznym AMW
 • 1979-1981 kierownik Zakładu Farmakognozji w Instytucie Leku AMW
 • 1981-1997 kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji AMW
 • uczniowie - doktoraty:
  • 1973 dr Wojciech Cisowski
  • 1998 dr Adam Kowalczyk

prof. dr hab. Waleria Olechnowicz-Stępień (* 1927 - † 1993)

 • uczniowie - doktoraty
  • 1975 dr Zdzisława Burzańska-Herman
  • 1990 dr Bożena Kowalczyk

prof. dr hab. Wojciech Cisowski (* 1937)

 • 1997-2008 kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji AMW
 • uczniowie - doktoraty
  • 1993 dr Mirosława Krauze-Baranowska (z AM w Gdańsku)
  • 1997 dr Maria Łuczkiewicz (z AM w Gdańsku)
  • 1999 dr Atef Ahmed El-Hela (z AM w Gdańsku)
  • 1999 dr Michał Gleńsk
  • 2000 dr Izabela Fecka
  • 2002 dr Piotr Migas (z AM w Gdańsku)
  • 2007 dr Sebastian Turek
  • 2011 dr Maciej Włodarczyk

prof. dr hab. Zbigniew Sroka (* 1958)

 • 2008-2015 kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji UMW
 • 2022- ... kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Leku Roślinnego UMW
 • uczniowie - doktoraty
  • 2014 dr Piotr Marek Kuś
  • 2018 dr Piotr Okińczyc
  • 2023 dr Maciej Spiegel

prof. dr hab. Izabela Fecka (* 1969)

 • 2015-2022 kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji UMW, później Katedry i Zakładu Farmakognozji i Leku Roślinnego UMW
 • uczniowie - doktoraty
  • 2016 dr Izabela Biskup
  • 2017 dr Agnieszka Nowicka
  • 2022 dr Agnieszka Bodalska
  • 2023 dr Aneta Starzec