Katedra i Zakład Farmakognozji i Leku Roślinnego

ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
zobacz gdzie jesteśmy - na mapie Google

Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego
3 piętro

 

Sekretariat

mgr Anna Hostyńska
+48 71 78 40 220
anna.hostynska@umw.edu.pl

Kierownik

---

Sekretariat

mgr Anna Hostyńska
(samodzielny referent)
+48 71   78 40 220
anna.hostynska@umw.edu.pl

Profesorowie

prof. dr hab. n. farm. Izabela Fecka
+48 71   78 40 681
izabela.fecka@umw.edu.pl

prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Sroka
+48 71   78 40 221
zbigniew.sroka@umw.edu.pl

Adiunkci

dr hab. n. farm. Michał Gleńsk
+48 71   78 40 223
michal.glensk@umw.edu.pl

dr hab. n. farm. Adam Kowalczyk
+48 71   78 40 222
adam.kowalczyk@umw.edu.pl

dr hab. n. farm. Piotr Kuś
+48 71   78 40 211
piotr.kus@umw.edu.pl

dr n. farm. Danuta Raj
+48 71   78 40 217
danuta.raj@umw.edu.pl

dr n. farm. Maciej Włodarczyk
+48 71   78 40 223
maciej.wlodarczyk@umw.edu.pl

Asystenci

dr n. farm. Piotr Okińczyc
+48 71   78 40 216
piotr.okinczyc@umw.edu.pl

Doktoranci

mgr farm. Agnieszka Bodalska
+48 71   78 40 217
agnieszka.bodalska@student.umw.edu.pl

mgr Aneta Starzec
+48 71   78 40 216
aneta.starzec@student.umw.edu.pl

mgr farm. Katarzyna Bednarska
+48 71   78 40 224
katarzyna.bednarska@student.umw.edu.pl

mgr farm. Maciej Spiegel
+48 71   78 40 216
maciej.spiegel@student.umw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Beata Żbikowska
(specjalista w grupie inżynieryjno-technicznej)
+48 71   78 40 222
beata.zbikowska@umw.edu.pl

mgr Kazimierz Piątek
(specjalista w grupie inżynieryjno-technicznej)
+48 71   78 40 414
kazimierz.piatek@umw.edu.pl

Marzena Ruszkiewicz
(samodzielny technik)
+48 71   78 40 224
marzena.ruszkiewicz@umw.edu.pl


ostatnia aktualizacja: 13.VII.2022Działalność naukowa

ostatnia aktualizacja: 10.V.2022

Kierunki badań

 • izolacja i identyfikacja naturalnych fenoli i polifenoli, saponin, triterpenów, steroidów, alkaloidów, garbników, kumaryn
 • poszukiwanie naturalnych zmiataczy wolnych rodników i przeciwutleniaczy
 • badania miodów: oznaczanie zawartości i składu substancji lotnych
 • badania olejków eterycznych: oznaczanie zawartości i składu substancji lotnych
 • standaryzacja substancji (surowców) roślinnych i leków roślinnych
 • szczegóły w zakładce publikacje

Aparatura specjalistyczna

 • system HPLC firmy Knauer z detekcją UV/VIS, typ DAD (chromatografia analityczna)
 • dwa systemy HPLC firmy Knauer z detekcją UV, typ jednozakresowy (chromatografia analityczna i półpreparatywna)
 • system flash LC firmy Büchi
 • densytometr z aplikatorem TLC firmy Desaga
 • spektrofotometry firm Hitachi, Cecil i Carl Zeiss
 • liofilizatory i rotacyjny koncentrator próżniowy firmy Christ
 • systemy SPE firmy Baker
 • wyparki próżniowe firmy Büchi

Działalność dydaktyczna

ostatnia aktualizacja: 10.V.2022

dla Wydziału Farmaceutycznego - Farmacja

 • III rok farmacji - Farmakognozja - 9 pkt. ECTS
 • IV rok farmacji - Leki Pochodzenia Naturalnego - 2 pkt. ECTS
 • V rok farmacji - Dyplomanci - 20 pkt. ECTS
 • zajęcia fakultatywne
  • Etnomedycyna i etnofarmacja (I-III rok farmacji, współprowadzenie) - dr Adam Kowalczyk, dr Danuta Raj
  • Substancje psychoaktywne pochodzenia naturalnego (IV-V rok farmacji i analityki medycznej) - dr Adam Kowalczyk
  • Tradycyjne systemy lecznicze (II rok farmacji) - dr Adam Kowalczyk, dr Danuta Raj
 • studenci zagraniczni (ERASMUS, programy wymiany wakacyjnej, prace dyplomowe)
 • Studenckie Koło Naukowe (III-V rok farmacji)

dla Wydziału Farmaceutycznego - Dietetyka

 • I rok dietetyki 1° - Związki biologicznie czynne w żywności - dr hab. Izabela Fecka
 • II-III rok dietetyki 1° - Licencjaty - dr Piotr Okińczyc, dr Maciej Włodarczyk
 • II rok dietetyki 2° - Fitoterapia - prof. Izabela Fecka z zespołem
 • I-II rok dietetyki 2° - Dyplomanci - prof. Izabela Fecka, prof. Zbigniew Sroka, dr hab. Michał Gleńsk

dla Wydziału Lekarskiego

 • zajęcia fakultatywne - Leki Pochodzenia Naturalnego - dr Danuta Raj

dla Szkoły Doktorskiej

 • doktoranci - prof. Izabela Fecka, prof. Zbigniew Sroka
wykłady

prowadzi prof. dr hab. Izabela Fecka

poniedziałki - 15:00-16:30, online, MS Teams (2022/23)
środy - 12:15-13:45, online, MS Teams (2022/23)

ćwiczenia

adiunkt dydaktyczny - dr Maciej Włodarczyk

poniedziałki - 8:00-13:15, grupy 6-10
wtorki - 8:00-13:15, grupy 1-5
piątki - 8:00-13:15, grupy 11-15

godziny konsultacji

prof. dr hab. Izabela Fecka - środy, 11:15-12:00
dr hab. Michał Gleńsk - środy, 10:00-10:45
dr Adam Kowalczyk - wtorki, 13:15-14:00
dr hab. Piotr Kuś - wtorki, 13:15-14:00
dr Piotr Okińczyc - wtorki, 13:45-14:30
dr Danuta Raj - wtorki, 13:15-14:00
prof. dr hab. Zbigniew Sroka - czwartki, 12:00-12:45
dr Maciej Włodarczyk - wtorki, 13:15-14:00
mgr Katarzyna Bednarska - piątki, 13:15-14:00
mgr Maciej Spiegel

w razie potrzeby, konsultacje poza wymienionymi terminami proszę umawiać drogą poczty elektronicznej

po wcześniejszym umówieniu możliwe są również konsultacje poprzez MS Teams

podręczniki

Farmakognozja
red. Matławska Irena
AM, Poznań, 2005 (i późniejsze/wznowienia)

Farmakognozja (IBUK via BG)
Kohlmünzer Stanisław
wyd. 5, PZWL, Warszawa, 1998 (i późniejsze/wznowienia)

Fitoterapia i leki roślinne (IBUK via BG)
Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J.
PZWL, Warszawa 2007

Farmakopea Polska XII
PTFarm, Warszawa, 2020

European Pharmacopoeia 10
(+ aktualne suplementy)

Monografie EMA

Informacja EMA o zastosowaniach preparatów zawierających niektóre rośliny lecznicze w pediatrii

Sproszkowane roślinne surowce lecznicze
skrypt do nauki farmakognozji
Gleńsk Michał, Raj Danuta, Włodarczyk Maciej
Katedra i Zakład Farmakognozji AM we Wrocławiu, Wrocław, 2005, 2006

Fitochemia
skrypt do nauki farmakognozji
Włodarczyk Maciej
Katedra i Zakład Farmakognozji AM we Wrocławiu, Wrocław, 2005, 2007

Czasopisma z zakresu przedmiotu

egzamin

 • 10.III.2022
  W części pliki do pobrania ogłoszono wyniki końcowe egzaminu - termin II (reaktywacje) i termin III
 • 2.III.2022
  Po uzgodnieniu ze starostą roku ustalono, że egzamin teoretyczny w trzecim terminie (+ reaktywacje), w dniu 8.III.2022 (wtorek) rozpocznie się o godzinie 10:00 - w sali ćwiczeniowej KiZ Farmakognozji i Leku Roślinnego. Proszę przyjść ok. 5 minut wcześniej.
  Egzamin teoretyczny będzie trwał 90 minut i będzie miał analogiczną formę jak dotychczas.
 • 22.II.2022
  W części pliki do pobrania ogłoszono wyniki końcowe egzaminu - termin I (reaktywacje) i termin II
 • 14.II.2022
  Porządek egzaminu teoretycznego w drugim terminie (+ reaktywacje), w dniu 18.II.2022 (piątek) będzie następujący (lista wg pierwszych liter nazwisk):
  • godzina 8:00 - sala W1 (wejście dolne) - Ban-Mal
  • godzina 8:00 - sala W2 (wejście górne) - Maz-Zn
   Powyżej podano godziny wpuszczania do sali egzaminacyjnej. Proszę przyjść ok. 5 minut wcześniej i unikać tłoku na korytarzu.
   Egzamin teoretyczny rozpocznie się równocześnie dla wszystkich o tej samej godzinie i będzie trwał 90 min.
 • 14.II.2022
  W części pliki do pobrania ogłoszono wyniki egzaminu praktycznego - termin II
 • 11.II.2022
  W części pliki do pobrania ogłoszono wyniki końcowe egzaminu - termin I
 • 10.II.2022
  Wgląd do prac egzaminacyjnych będzie możliwy od 14.II.2022, od godziny 12 (po egzaminie praktycznym).
 • 10.II.2022
  Egzamin praktyczny w drugim terminie (16 osób) + reaktywacje pierwszego terminu (2 osoby) odbędzie się w dniu 14.II.2022 (poniedziałek). Wszyscy rozpoczynają egzamin o godzinie 9:00. Przypominam, że osobom, które zaliczyły część praktyczną, a nie zaliczyły teoretycznej, uzyskana ocena z części praktycznej zostanie przepisana do kolejnego terminu i nie podchodzą one do części praktycznej po raz drugi.
 • 7.II.2022
  Porządek egzaminu teoretycznego w pierwszym terminie, w dniu 8.II.2022 (wtorek) będzie następujący (lista wg pierwszych liter nazwisk):
  • godzina 11:30 - sala W1 (wejście dolne) - Bal-Gib
  • godzina 11:45 - sala W1 (wejście dolne) - Imi-Lis
  • godzina 11:30 - sala W2 (wejście górne) - Łot-Rut
  • godzina 11:45 - sala W2 (wejście górne) - Seb-Zar
   Powyżej podano godziny wpuszczania do sali egzaminacyjnej. Proszę przyjść ok. 5 minut wcześniej i unikać tłoku na korytarzu.
   Egzamin teoretyczny rozpocznie się równocześnie dla wszystkich o tej samej godzinie i będzie trwał 90 min.
 • 7.II.2022
  W części pliki do pobrania ogłoszono wyniki egzaminu praktycznego - termin I
 • 2.II.2022
  Porządek egzaminu praktycznego w pierwszym terminie, w dniu 4.II.2022 (piątek) będzie następujący (lista wg pierwszych liter nazwisk):
  • godzina 9:00 - Bal-Fyd
  • godzina 10:30 - Gąd-Kul
  • godzina 12:00 - Kuś-Och
  • godzina 13:30 - Pan-Szw
  • godzina 15:00 - Świ-Zar
   Proszę przyjść ok. 5 minut wcześniej i korzystać z otwartej sali seminaryjnej aby uniknąć tłoku na korytarzu.
 • 26.I.2022
  Dla wygody zdających w części pliki do pobrania podano przykładowy zestaw pytań dla egzaminu praktycznego wraz z propozycją rozwiązań.
 • 26.I.2022
  Informuję, że egzamin z farmakognozji w terminie trzecim (czyli: drugim poprawkowym) odbędzie się w następujących terminach:
  termin III, część praktyczna:
  4.III.2022 (piątek); czas egzaminu: 45 minut; miejsce: sala ćwiczeniowa KiZ Farmakognozji i Leku Roślinnego; pierwsza grupa rozpocznie egzamin o godzinie 9:00;
  termin III, część teoretyczna (forma pisemna):
  8.III.2022 (wtorek); czas egzaminu: 90 minut; czas i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie.
 • 21.I.2022
  Informuję, że po podsumowaniu Państwa wyników, w części pliki do pobrania ogłoszono listę zwolnień egzaminacyjnych.
  Zwolnienie uzyskała również osoba o numerze indeksu 15112 (średnia 4.1), której nie ma na powyższej liście.
 • 22.XII.2021
  Po uzgodnieniu ze Starostą roku, informuję, że egzamin z farmakognozji odbędzie się w następujących terminach:
  termin I, część praktyczna:
  4.II.2022 (piątek); czas egzaminu: 45 minut (w kilku turach); miejsce: sala ćwiczeniowa KiZ Farmakognozji i Leku Roślinnego; pierwsza grupa rozpocznie egzamin o godzinie 9:00; wyniki (będące jednocześnie kwalifikacją do części teoretycznej) zostaną udostępnione w dniu 7.II.2022, około południa,
  termin I, część teoretyczna (forma pisemna):
  8.II.2022 (wtorek); czas egzaminu: 90 minut; miejsce: sala wykładowa W1/W2 oraz sala ćwiczeniowa KiZ Farmakognozji i Leku Roślinnego; rozpoczęcie wpuszczania studentów do sal egzaminacyjnych o godzinie 11:30, zakończenie egzaminu ok. 13:15-13:30.

  termin II + ewentualne reaktywacje, część praktyczna:
  14.II.2022 (poniedziałek); czas egzaminu: 45 minut (w kilku turach); miejsce: sala ćwiczeniowa KiZ Farmakognozji i Leku Roślinnego; pierwsza grupa rozpocznie egzamin o godzinie 9:00; wyniki (będące jednocześnie kwalifikacją do części teoretycznej) zostaną udostępnione w dniu 15.II.2022, około południa,
  termin II + ewentualne reaktywacje, część teoretyczna (forma pisemna):
  18.II.2022 (piątek); czas egzaminu: 90 minut; miejsce: sala wykładowa W1/W2; rozpoczęcie wpuszczania studentów do sali egzaminacyjnej o godzinie 8:00, zakończenie egzaminu ok. 9:45-10:00.
  Szczegółowe informacje i grafiki zostaną podane w późniejszym terminie.
 • 22.XII.2021
  Do egzaminu praktycznego należy przystąpić w stroju laboratoryjnym. Wszystkie niezbędne materiały i sprzęty zostaną wydane na czas egzaminu. W części poświęconej analizie mikroskopowej można korzystać z własnych sprawozdań i klucza do oznaczania proszków.
  W przypadku niezdania części praktycznej nie ma możliwości przystąpienia do części teoretycznej.
  W przypadku niezdania części teoretycznej, ocena pozytywna z części praktycznej zostanie przepisana do II terminu bez konieczności ponownego zdawania części praktycznej.
 • 22.XII.2021
  Przypominam o zabraniu ze sobą na egzamin legitymacji studenckich lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; tożsamość osób zdających egzamin zostanie sprawdzona w momencie wpuszczania do sali egzaminacyjnej; dokument tożsamości pozostanie na stanowisku pracy do zakończenia każdej z części egzaminu.
 • 22.XII.2021
  Przypominam o zakazie użytkowania urządzeń umożliwiających łączność telekomunikacyjną w trakcie egzaminu i o konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania tego zakazu. W szczególności należy pamiętać o pozostawieniu w szatni popularnych urządzeń takich jak telefon komórkowy czy smartwatch.
 • 30.IX.2021
  Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu i wyników egzaminów praktycznego i teoretycznego pojawią się w tym miejscu.

sprawy bieżące

 • 14.III.2022, aktualizowane18.III.2022
  Sekcja Leku Naturalnego PTFarm Oddział Wrocław wspólnie
  z Katedrą i Zakładem Farmakognozji i Leku Roślinnego UMW
  zaprasza do udziału w konferencji naukowej dla młodych naukowców i studentów!

  9-10 Kwietnia 2022 r.
  ośrodek wypoczynkowy „AMW Młoty”
  adres: Młoty 22, 57-500 Młoty (k. Międzylesia)

  Konferencja obejmuje cykl innowacyjnych wykładów dotyczących leku naturalnego, zagadnień przyrodniczych oraz projektowania leków bioaktywnych.
  Dodatkowo przewidziana jest integracja uczestników oraz prelegentów, jak i dla chętnych sobotnia wycieczka objazdowa.
 • 4.II.2022
  Informuję, że:
  - kolokwium pierwsze w terminie dopuszczającym do sesji, IV (forma pisemna, analogicznie jak III termin) odbędzie się 9.II.2022 (środa) o godzinie 10:00,
  - kolokwium drugie w terminie dopuszczającym do sesji, IV (forma pisemna, analogicznie jak III termin) odbędzie się 10.II.2022 (czwartek) o godzinie 10:00.
 • 2.II.2022
  Przypominam, że osoby o numerach indeksu 15040 i 15045 nie zaliczyły testów wstępnych T8 i T9.
 • 27.I.2022 / wszystkie grupy
  W związku z licznymi zapytaniami, informuję, że schemat pytań w terminie trzecim kolokwiów będzie analogiczny jak w przypadku drugich terminów (45 minut, 3 pytania opisowe, np. pytanie o sztandarową substancję roślinną, pytanie o grupę związków odpowiedzialnych za działanie substancji roślinnych, pytanie o substancje roślinne obdarzone konkretnym działaniem, pytanie o substancje roślinne pozyskiwane z danej rodziny)
 • 26.I.2022 / wszystkie grupy
  Lista osób, które powinny podejść do kolokwium pisemnego pierwszego, drugiego lub obu (w trzecim terminie), została ogłoszona w części pliki do pobrania.
 • 26.I.2022 / wszystkie grupy
  W części pliki do pobrania zamieszczono dla wygody zdających podsumowanie naszych obserwacji dotyczących poprawności odpowiedzi na kolokwiach pisemnych.
 • 24.I.2022 / wszystkie grupy
  Po ostatecznym uzgodnieniu ze Starostą roku informuję, że:
  - kolokwium pierwsze w terminie III (forma pisemna) odbędzie się 1.II.2022 (wtorek) o godzinie 13:00,
  - kolokwium drugie w terminie III (forma pisemna) odbędzie się 1.II.2022 (wtorek) o godzinie 14:00.
 • 21.I.2022 / wszystkie grupy
  W części pliki do pobrania ogłoszono drugą listę zaległości do odrobienia, wraz z potwierdzonymi przez Państwa terminami.
 • 14.I.2022 / wszystkie grupy
  W części pliki do pobrania ogłoszono listę zaległości do odrobienia, wraz z potwierdzonymi przez Państwa terminami
 • 12.I.2022 / wszystkie grupy
  Zdawanie szafek będzie możliwe w dniach 24-28.I.2022 (codziennie), w godzinach 8:00-14:30. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z p. Kazimierzem Piątkiem lub p. Marzeną Ruszkiewicz. Kompletną szafkę może zdać jedna osoba dysponująca kompletem kluczy. Informuję, że wpis zaliczeniowy uzyskają osoby, które rozliczyły się z powierzonego sprzętu. Sprzęt i materiały potrzebne do egzaminu praktycznego zostaną wydane bezpośrednio przed egzaminem.
 • 12.I.2022 / wszystkie grupy
  Informuję, że ćwiczenia odróbkowe odbywać się będą w godzinach 9:00-12:00, za wyjątkiem dnia 25.I.2022 (10:00-13:00, po kolokwium poprawkowym).
  Dla ćwiczeń odróbkowych nie obowiązuje powiązanie grupa - dzień ćwiczeń.
  W trakcie ćwiczeń odróbkowych można też uzupełniać zaległości teoretyczne i zaległe kolokwia praktyczne (pełna lista zaległości zostanie podana po zakończeniu cyklu ćwiczeń, w piątek, 14.I.2022).
  Ćwiczenia odróbkowe w tygodniu 24-28.I.2022 rozpoczną się od przedstawienia informacji o przebiegu egzaminu praktycznego (ze względu na pojemność sali seminaryjnej osoby zainteresowane proszę o przyjście dni ćwiczeniowe przypisane grupie).
 • 22.XII.2021 / wszystkie grupy
  Po uzgodnieniu ze Starostą roku, informuję, że drugie kolokwium z farmakognozji w terminie II odbędzie się w dniu 25.I.2022 (wtorek) o godzinie 9:00.
  Kolokwium pierwsze w terminie III (forma pisemna) proponuję na 1.II.2022 (wtorek) na godzinę 9:00.
  Kolokwium drugie w terminie III (forma pisemna) proponuję na 1.II.2022 (wtorek) na godzinę 10:00.
 • 22.XII.2021 / wszystkie grupy
  W części pliki do pobrania ogłoszono przykładowy zestaw pytań kolokwialnych dla drugiego kolokwium pisemnego w I terminie
 • 15.XII.2021 / wszystkie grupy
  Osoby, które z jakiegoś powodu mogą jeszcze podejść do pierwszego kolokwium w drugim terminie informuję, że odbędzie się ono w najbliższy piątek (17.XII.2021), o godzinie 14:00.
 • 13.XII.2021 / wszystkie grupy
  W związku z zauważoną pomyłką w grafiku i regulaminie zajęć informuję, że kolokwium drugie (styczniowe) obejmuje, jak co roku, następujący materiał:
  teoretyczne: tematy VI-XI,
  praktyczne: tematy V-X.
  Za zaistniałą pomyłkę bardzo przepraszam.
 • 10.XII.2021 / wszystkie grupy
  Ze względu na dużą ilość osób zdających kolokwium pierwsze w trzecim terminie, odbędzie się on w formie pisemnej, analogicznie jak termin drugi (po ustaleniu daty ze Starostą).
 • 10.XII.2021 / wszystkie grupy
  Osoby które z jakiegoś powodu mogą jeszcze przystąpić do kolokwium pierwszego w terminie drugim, proszę o grupowe ustalenie dogodnego terminu.
 • 10.XII.2021 / wszystkie grupy
  Odpowiadając na pytania kolokwialne/egzaminacyjne, proszę przy wyborze/przyporządkowywaniu surowców do określonych grup zastosowań kierować się informacjami zawartymi w monografiach EMA, podanymi na wykładach prof. Feckiej, a także w podręcznikach prof. Matławskiej i prof. Kohlmuenzera.
 • 8.XII.2021 / wszystkie grupy
  Zapraszam do uczestnictwa on-line w konferencji „Fitoterapia XXI wieku”, która odbędzie się stacjonarnie w Gdyni, w dniu 11.XII.2021, w godzinach 9:00-17:00.
  Szczegółowy program konferencji i formularz rejestracji jest zamieszczony na stronie https://www.fitoterapia21wieku.pl/
 • 26.XI.2021 / wszystkie grupy
  Informuję, że kolokwium pisemne w II terminie (i ewentualne reaktywacje) odbędzie się dla każdej z grup jako element poprzedzający ćwiczenie VIII (saponiny). Osoby zdające kolokwium przychodzą w tych dniach na godzinę 8:00, pozostali na 9:00.
  W części pliki do pobrania ogłoszono przykładowy zestaw pytań kolokwialnych w terminie drugim.
  Kolokwium praktyczne należy poprawiać indywidualnie u prowadzących, którzy mieli to kolokwium z daną grupą.
 • 10.XI.2021 / wszystkie grupy
  W związku ze stosunkowo dużą ilością ocen niedostatecznych z pierwszego terminu kolokwium pisemnego,
  przypominam o możliwości i zalecam skorzystanie z wglądu do pracy (u adiunkta dydaktycznego, termin umówiony lub konsultacje).
 • 29.X.2021 / wszystkie grupy
  W części pliki do pobrania ogłoszono przykładowy zestaw pytań kolokwialnych w terminie pierwszym.
 • 30.IX.2021 / wszystkie grupy
  Zajęcia rozpoczynają się ćwiczeniem organizacyjnym w dniach 1,4 i 5.X.2021 o godzinie 8:00.
  Z racji opóźnienia w przygotowaniu materiałów, grupa piątkowa dostanie wydrukowane instrukcje/karty ćwiczenia,
  grupy poniedziałkową i wtorkową proszę o przyniesienie ze sobą wydruków.

pliki do pobraniafarmakognozja

III rok studiów - semestr zimowy

ostatnia aktualizacja: 10.V.2022


leki pochodzenia naturalnego

IV rok studiów - semestr letni

ostatnia aktualizacja: 13.V.2022

wykłady (prof. dr hab. Izabela Fecka)

 • środy - 7:30-9:00, online, platforma MS Teams (2021/2022)

seminaria

 • seminaria rozpoczną się w maju 2022, rozkład zajęć i podział na grupy zostaną przedstawione w późniejszym terminie (2021/2022)

godziny konsultacji

 • prof. dr hab. Izabela Fecka

podręczniki - lista podstawowa

 • Fitoterapia i leki roślinne
  Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J.
  PZWL, Warszawa 2007
 • Farmakognozja
  red. Matławska Irena
  AM, Poznań, 2005 (i późniejsze/wznowienia)
 • Farmakognozja
  Kohlmünzer Stanisław
  wyd. 5, PZWL, Warszawa, 1998 (i późniejsze/wznowienia)
 • Rośliny lecznicze w fitoterapii
  (monografie niemieckiej Komisji E)
  red. pol. Borkowski Bogusław
  IRiPZ, Poznań, 1994
 • Leki roślinne w profilaktyce i terapii
  Lutomski Jerzy, Alkiewicz Jerzy
  wyd. 2, PZWL, Warszawa, 1993
 • Polskie Prawo Farmaceutyczne – aktualny stan prawny

podręczniki - lista uzupełniająca

 • Leki współczesnej terapii – aktualne wydanie
  Podlewski Jan, Chwalibogowska-Podlewska Alicja
 • Pharmindex – aktualne wydanie
 • Czasopisma z zakresu przedmiotu

pliki do pobrania

V

Dt


Studenckie Koło Naukowe

przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Leku Roślinnego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ostatnia aktualizacja: 17.V.2022

opiekunowie

przewodniczący SKN (2021/2022)

możliwości

 • nauka prowadzenia kwerendy tematycznej (tematy doświadczalne lub teoretyczne)
 • doskonalenie warsztatu laboratoryjnego w zakresie fitochemii (tematy doświadczalne)
 • organizacja konkursów i spotkań tematycznych dla społeczności Wydziału Farmaceutycznego i innych osób zainteresowanych
 • organizacja i udział w wycieczkach do zakładów pozyskiwania i przetwórstwa ziół leczniczych
 • współorganizacja zajęć Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
 • udział w konferencjach uczelnianych i krajowych
 • indywidualne spotkania tutorskie

oczekiwania:

 • chęć do pracy
 • regularność i samodyscyplina
 • znajomość języka angielskiego (czytanie ze zrozumieniem:)

Studenckie Towarzystwo Naukowe UM we Wrocławiu


Studenckie Koło Naukowe

Peregrinus

ostatnia aktualizacja: 17.V.2022

opiekun

możliwości

 • nauka prowadzenia kwerendy tematycznej (tematy doświadczalne lub teoretyczne)
 • doskonalenie warsztatu laboratoryjnego w zakresie fitochemii (tematy doświadczalne)
 • organizacja naukowych konferencji wyjazdowych

oczekiwania:

 • chęć do pracy
 • regularność i samodyscyplina
 • znajomość języka angielskiego (czytanie ze zrozumieniem:)

konferencja:

 • Sekcja Leku Naturalnego PTFarm Oddział Wrocław wspólnie
  z Katedrą i Zakładem Farmakognozji i Leku Roślinnego UMW
  zaprasza do udziału w konferencji naukowej dla młodych naukowców i studentów!

  9-10 Kwietnia 2022 r.
  ośrodek wypoczynkowy „AMW Młoty”
  adres: Młoty 22, 57-500 Młoty (k. Międzylesia)

  Konferencja obejmuje cykl innowacyjnych wykładów dotyczących leku naturalnego, zagadnień przyrodniczych oraz projektowania leków bioaktywnych.
  Dodatkowo przewidziana jest integracja uczestników oraz prelegentów, jak i dla chętnych sobotnia wycieczka objazdowa.


publikacje

pracowników Katedry i Zakładu Farmakognozji i Leku Roślinnego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ostatnia aktualizacja: 13.VII.2022

2020-2029

2022

Berdowska Izabela, Zieliński Bogdan, Matusiewicz Małgorzata, Fecka Izabela
Modulatory impact of Lamiaceae metabolites on apoptosis of human leukemia cells
Frontiers in Pharmacology 2022, 13: art.867709

Bernacka Karolina, Bednarska Katarzyna, Starzec Aneta, Mazurek Sylwester, Fecka Izabela
Antioxidant and antiglycation effects of Cistus × incanus water infusion, its phenolic components, and respective metabolites
Molecules 2022, 27(8): art.2432

Danielewski Maciej, Zielińska Sylwia, Matuszewska Agnieszka, Słupski Wojciech, Włodarczyk Maciej, Jęśkowiak Izabela, Wiatrak Benita, Kowalski Krzysztof, Jezierska-Domaradzka Anna, Ziółkowski Piotr, Szeląg Adam, Nowak Beata
Sanguinarine-chelerythrine fraction of Coptis chinensis exerts anti-inflammatory activity in carrageenan paw oedema test in rats and reveals reduced gastrotoxicity.
Oxidative Medicine & Cellular Longevity 2022, 2022: art.1504929

Gleńsk Michał, Dudek Marta, Kinkade Peter, Santos Evelyn, Glinski Vitold, Ferreira Daneel, Seweryn Ewa, Kaźmierski Sławomir, Calixto Joao, Gliński Jan
Isolation of echimidine and its C-7 isomers from Echium plantagineum L. and their hepatotoxic effect on rat hepatocytes
Molecules 2022, 27(9): art.2869

Mazurek Sylwester, Włodarczyk Maciej, Pielorz Sonia, Okińczyc Piotr, Kuś Piotr, Długosz Gabriela, Vidal-Yañez Diana, Szostak Roman
Quantification of salicylates and flavonoids in poplar bark and leaves based on IR, NIR, and Raman spectra
Molecules 2022, 27(12): art.3954

Pachura Natalia, Kupczyński Robert, Lewandowska Kamila, Włodarczyk Maciej, Klemens Marta, Kuropka Piotr, Nowaczyk Renata, Krzystek-Korpacka Małgorzata, Bednarz-Misa Iwona, Sozański Tomasz, Pogoda-Sewerniak Krystyna, Szumny Antoni
Biochemical and molecular investigation of the effect of saponins and terpenoids derived from leaves of Ilex aquifolium on lipid metabolism of obese Zucker rats
Molecules 2022, 27(11): art.3376

Paluch Emil, Sobierajska Paulina, Okińczyc Piotr, Widelski Jarosław, Duda-Madej Anna, Krzyżanowska Barbara, Krzyżek Paweł, Ogórek Rafał, Szperlik Jakub, Chmielowiec Jacek, Gościniak Grażyna, Wiglusz Rafał
Nanoapatites doped and co-doped with noble metal ions as modern antibiofilm materials for biomedical applications against drug-resistant clinical strains of Enterococcus faecalis VRE and Staphylococcus aureus MRSA
International Journal of Molecular Sciences 2022, 23(3): art.1533

Raj Danuta
Eutectic thin-layer chromatography as a new possibility for quantification of plant extracts - a case study
Molecules 2022, 27(9): art.2960

Sawicki Rafał, Widelski Jarosław, Okińczyc Piotr, Truszkiewicz Wiesław, Glous Joanna, Sieniawska Elwira
Exposure to Nepalese propolis alters the metabolic state of Mycobacterium tuberculosis
Frontiers in Microbiology 2022, 13: art.929476

Spiegel Maciej, Krzyżek Paweł, Dworniczek Ewa, Adamski Ryszard, Sroka Zbigniew
In silico screening and in vitro assessment of natural products with anti-virulence activity against Helicobacter pylori
Molecules 2022, 27(1): art.20

Spiegel Maciej, Marino Tiziana, Prejanò Mario, Russo Nino
On the scavenging ability of scutellarein against the OOH radical in water and lipid-like environments: a theoretical study
Antioxidants 2022, 11(2): art.224

Widelski Jarosław, Okińczyc Piotr, Paluch Emil, Mroczek Tomasz, Szperlik Jakub, Żuk Magdalena, Sroka Zbigniew, Sakipova Zuriyadda, Chinou Ioanna, Skalicka-Woźniak Krystyna, Malm Anna, Korona-Głowniak Izabela
The antimicrobial properties of poplar and aspen-poplar propolises and their active components against selected microorganisms, including Helicobacter pylori
Pathogens 2022, 11(2): art.191

Włodarczyk Maciej, Gleńsk Michał
In in-depth look into a well-known herbal drug: Fingerprinting, isolation, identification, and content estimation of saponins in different Strophanthus seeds
Planta Medica 2022, 88(8): 576–586

2021

Bednarska Katarzyna, Fecka Izabela
Potential of vasoprotectives to inhibit non-enzymatic protein glycation, and reactive carbonyl and oxygen species uptake
International Journal of Molecular Sciences 2021; 22(18): art.10026

Berdowska Izabela, Matusiewicz Małgorzata, Fecka Izabela
Punicalagin in cancer prevention - via signaling pathways targeting
Nutrients 2021; 13(8): art.2733

Bernacka Karolina, Bednarska Katarzyna, Urbanowicz Iwona, Fecka Izabela
Rooibos - dobry wybór!
Farmacja Polska 2021; 77(7): 403-424

Bodalska Agnieszka, Kowalczyk Adam, Fecka Izabela
Quality of herbal medicinal products based on sage and thyme preparations
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2021; 78(4): 539-561

Bodalska Agnieszka, Kowalczyk Adam, Fecka Izabela
Stability of rosmarinic acid and flavonoid glycosides in liquid forms of herbal medicinal products - a preliminary study
Pharmaceuticals 2021; 14(11): art.1139

Fecka Izabela, Nowicka Agnieszka, Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna
The effect of strawberry ripeness on the content of polyphenols, cinnamates, L-ascorbic and carboxylic acids
Journal of Food Composition and Analysis 2021; 95(1): art.103669

Floris Sonia, Fais Antonella, Medda Rosaria, Pintus Francesca, Piras Alessandra, Kumar Amit, Kuś Piotr, Torstendotter Westermark Gunilla, Era Bernadetta
Washingtonia filifera seed extracts inhibit the islet amyloid polypeptide fibrils formations and α-amylase and α-glucosidase activity
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 2021; 36(1): 517-524

Gleńsk Michał, Dudek Marta, Ciach Maciej, Włodarczyk Maciej
Isolation and structural determination of flavan-3-ol derivatives from the Polypodium vulgare L. rhizomes water extract
Natural Product Research 2021; 35(9): 1474-1483

Gleńsk Michał, Dudek Marta, Rybacka Agata, Włodarczyk Maciej, Fecka Izabela
Triterpenoids from strawberry Fragaria × ananassa Duch. cultivar Senga Sengana leaves
Industrial Crops and Products 2021; 169: art.113668

Kowalczyk Adam, Piątkowska Elżbieta, Kuś Piotr, Marijanović Zvonimir, Jerković Igor, Tuberoso Carlo, Fecka Izabela
Volatile compounds and antibacterial effect of commercial mint cultivars - chemotypes and safety
Industrial Crops and Products 2021; 166: art.113430

Kuropka Piotr, Zwyrzykowska-Wodzińska Anna, Kupczyński Robert, Włodarczyk Maciej, Szumny Antoni, Nowaczyk Renata
The effect of Ilex × meserveae S. Y. Hu extract and its fractions on renal morphology in rats fed with normal and high-cholesterol diet
Foods 2021; 10(4): art.818

Kuś Piotr, Jerković Igor
Application of the dehydration homogeneous liquid-liquid extraction (DHLLE) sample preparation method for fingerprinting of honey volatiles
Molecules 2021; 26(8): art.2277

Kuś Piotr, Rola Rafał
LC-QqQ-MS/MS methodology for determination of purine and pyrimidine derivatives in unifloral honeys and application of chemometrics for their classification
Food Chemistry 2021; 348: art.129076

Machalska Ewa, Zając Grzegorz, Wierzba Aleksandra, Kapitan Josef, Andruniów Tadeusz, Spiegel Maciej, Gryko Dorota, Bour Petr, Barańska Małgorzata
Recognition of the true and false resonance Raman optical activity
Angewandte Chemie 2021; 60(39): 21205-21210

Malchrzak Wojciech, Mastalerz-Migas Agnieszka, Sroka Zbigniew, Spiegel Maciej
One year of the COVID‐19 pandemic. What do we know and what is yet to come? - The summarising review
International Journal of Public Health 2021; 66: art.1603975

Montoro Paola, D'Urso Gilda, Kowalczyk Adam, Tuberoso Carlo
LC-ESI/LTQ-Orbitrap-MS based metabolomics in evaluation of bitter taste of Arbutus unedo honey
Molecules 2021; 26(9): art.2765

Okińczyc Piotr, Widelski Jarosław, Szperlik Jakub, Żuk Magdalena, Mroczek Tomasz, Skalicka-Woźniak Krystyna, Sakipova Zuriyadda, Widelska Gabriela, Kuś Piotr
Impact of plant origin on Eurasian propolis on phenolic profile and classical antioxidant activity
Biomolecules 2021; 11(1): art.68

Paluch Emil, Okińczyc Piotr, Zwyrzykowska-Wodzińska Anna, Szperlik Jakub, Żarowska Barbara, Duda-Madej Anna, Bąbelewski Przemysław, Włodarczyk Maciej, Wojtasik Wioleta, Kupczyński Robert, Szumny Antoni
Composition and antimicrobial activity of Ilex leaves water extracts
Molecules 2021; 26(24): art.7442

Pękacka-Falkowska Katarzyna, Raj Danuta
O cenach surowców farmakognostycznych (simplicia) w Gdańsku drugiej połowy XVII wieku. Rekonesans badawczy
W: Dawne surowce lecznicze. Lublin 2021, Wydawnictwo Naukowe Episteme, s.35-57

Pyrzanowska Justyna, Joniec-Maciejak Ilona, Blecharz-Klin Kamilla, Piechal Agnieszka, Mirowska-Guzel Dagmara, Fecka Izabela, Widy-Tyszkiewicz Ewa
Aspalathus linearis infusion affects hole-board test behaviour and amino acid concentration in the brain
Neuroscience Letters 2021; 747: art.135680

Raj Danuta
Czy w dzisiejszych czasach proste obserwacje mogą jeszcze znacząco zmieniać postrzeganie podstawowych zjawisk? Przypadek cieczy eutektycznych [Can simple observations today still significantly change the perception of basic phenomena? The case of eutectic solvents]
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2021; 66(2): 47-54

Raj Danuta, Pękacka-Falkowska Katarzyna, Włodarczyk Maciej, Węglorz Jakub
The real Theriac - panacea, poisonous drug or quackery?
Journal of Ethnopharmacology 2021; 281: art.114535

Spiegel Maciej, Gamian Andrzej, Sroka Zbigniew
Antiradical activity of beetroot (Beta vulgaris L.) betalains
Molecules 2021; 26(9): art.2439

Spiegel Maciej, Gamian Andrzej, Sroka Zbigniew
A statistically supported antioxidant activity DFT benchmark - the effects of Hartree-Fock exchange and basis set selection on accuracy and resources uptake
Molecules 2021; 26(16): art.5058

Tichaczek-Goska Dorota, Gleńsk Michał, Wojnicz Dorota
The enhancement of the photodynamic therapy and ciprofloxacin activity against uropathogenic Escherichia coli strains by Polypodium vulgare rhizome aqueous extract
Pathogens 2021; 10(12): art.1544

Wojnicz Dorota, Tichaczek-Goska Dorota, Gleńsk Michał, Hendrich Andrzej
Is it worth combining Solidago virgaurea extract and antibiotics against uropathogenic Escherichia coli rods? An in vitro model study
Pharmaceutics 2021; 13(4): art.573

2020

Bednarska Katarzyna, Fecka Izabela
Investigation of the phytochemical composition, antioxidant activity, and methylglyoxal trapping effect of Galega officinalis L. herb in vitro
Molecules 2020; 25(24): art.5810

Bodalska Agnieszka, Kowalczyk Adam, Włodarczyk Maciej, Fecka Izabela
Analysis of polyphenolic composition of a herbal medicinal product - peppermint tincture
Molecules 2020; 25(1): art.69

Efenberger-Szmechtyk Magdalena, Nowak Agnieszka, Czyżowska Agata, Kucharska Alicja, Fecka Izabela
Composition and antibacterial activity of Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot, Cornus mas L. and Chaenomeles superba Lindl. leaf extracts
Molecules 2020; 25(9): art.2011

Fecka Izabela, Włodarczyk Maciej, Starzec Aneta
Isolation and structure elucidation of cistusin: a new ellagitannin from Cistus × incanus L. leaves
Industrial Crops and Products 2020; 158: art.112971

Hendrich Andrzej, Strugała Paulina, Dudra Anna, Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna, Wojnicz Dorota, Cisowska Agnieszka, Sroka Zbigniew, Gabrielska Janina
Microbiological, antioxidant and lipoxygenase-1 inhibitory activities of fruit extracts of chosen Rosaceae family species
Advances in Clinical and Experimental Medicine 2020; 29(2): 215-224

Kowalczyk Adam, Przychodna Martyna, Sopata Sylwia, Bodalska Agnieszka, Fecka Izabela
Thymol and thyme essential oil - new insights into selected therapeutic applications
Molecules 2020; 25(18): art.4125

Kowalczyk Adam, Włodarczyk Maciej, Tuberoso Carlo, Fecka Izabela
Analysis of polyphenolic composition and stability of magistral preparation based on Salviae officinalis folium
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2020; 77(1): 131-143

Kuś Piotr
Honey as source of nitrogen compounds: Aromatic amino acids, free nucleosides and their derivatives
Molecules 2020; 25(4): art.847

Łyczko Jacek, Pawlak Aleksandra, Augustyński Iwo, Okińczyc Piotr, Szperlik Jakub, Kulma Anna, Różański Henryk, Obmińska-Mrukowicz Bożena, Szumny Antoni
Chemical profiling and cytotoxic activity of 150-year old original sample of Jerusalem Balsam
Food and Chemical Toxicology 2020; 138: art.111183

Montoro Paola, Serreli Gabriele, Gil Katarzyna, d'Urso Gilda, Kowalczyk Adam, Tuberoso Carlo
Evaluation of bioactive compounds and antioxidant capacity of edible feijoa (Acca sellowiana (O. Berg) Burret) flower extracts
Journal of Food Science and Technology 2020; 57(6): 2051-2060

Okińczyc Piotr, Paluch Emil, Franiczek Roman, Widelski Jarosław, Wojtanowski Krzysztof, Mroczek Tomasz, Krzyżanowska Barbara, Skalicka-Woźniak Krystyna, Sroka Zbigniew
Antimicrobial activity of Apis mellifera L. and Trigona sp. propolis from Nepal and its phytochemical analysis
Biomedicine & Pharmacotherapy 2020; 129: art.110435

Polechońska Ludmiła, Gleńsk Michał, Klink Agnieszka, Dambiec Małgorzata, Dajdok Zygmunt
Allelopathic potential of invasive wetland plant Veronica peregrina
Plant Biosystems 2020; 154(4): 481-487

Przybylska Dominika, Kucharska Alicja, Cybulska Iwona, Sozański Tomasz, Piórecki Narcyz, Fecka Izabela
Cornus mas L. stones: A valuable by-product as an ellagitannin source with high antioxidant potential
Molecules 2020; 25(20): art.4646

Raj Danuta
Thin-layer chromatography with eutectic mobile phases – preliminary results
Journal of Chromatography A 2020; 1621: art.461044

Spiegel Maciej, Andruniów Tadeusz, Sroka Zbigniew
Flavones' and flavonols' antiradical structure-activity relationship - a quantum chemical study
Antioxidants 2020; 9(6): art.461

Spiegel Maciej, Kapusta Karina, Kołodziejczyk Wojciech, Saloni Julia, Żbikowska Beata, Hill Glake, Sroka Zbigniew
Antioxidant activity of selected phenolic acids - ferric reducing antioxidant power assay and QSAR analysis of the structural features
Molecules 2020; 25(13): art.3088

Starzec Aneta, Raj Danuta, Fecka Izabela
Właściwości prozdrowotne owoców jabłoni domowej w świetle najnowszych badań naukowych (Malus × domestica Borkh.)
Farmacja Polska 2020; 76(3): 137-148

Starzec Aneta, Włodarczyk Maciej, Urbanowicz Iwona, Fecka Izabela
Charakterystyka, potencjał leczniczy i prozdrowotny Cistus × incanus L.
Farmacja Polska 2020; 76(11): 647-664

Svecnjak Lidija, Marijanović Zvonimir, Okińczyc Piotr, Kuś Piotr, Jerković Igor
Mediterranean propolis from the Adriatic Sea islands as a source of natural antioxidants: comprehensive chemical biodiversity determined by GC-MS, FTIR-ATR, UHPLC-DAD-QqTOF-MS, DPPH and FRAP assay
Antioxidants 2020; 9(4): art.337

Włodarczyk Maciej, Pasikowski Paweł, Osiewała Kinga, Frankiewicz Aleksandra, Dryś Andrzej, Gleńsk Michał
In search of high-yielding and single-compound-yielding plants: New sources of pharmaceutically important saponins from the Primulaceae family
Biomolecules 2020; 10(3), art.376

2010-2019

2019

Gleńsk Michał, Tichaczek-Goska Dorota, Środa-Pomianek Kamila, Włodarczyk Maciej, Wesolowski Carl, Wojnicz Danuta
Differing antibacterial and antibiofilm properties of Polypodium vulgare L. rhizome aqueous extract and one of its purified active ingredients - osladin
Journal of Herbal Medicine 2019; 17-18: art.100261

Gleńsk Michał, Hurst William, Glinski Vitold, Bednarski Marek, Gliński Jan
Isolation of 1-(3',4'-dihydroxyphenyl)-3-(2",4",6"-trihydroxyphenyl)-propan-2-ol from grape seed extract and evaluation of its antioxidant and antispasmodic potential
Molecules 2019; 24(13): art.2466

Gliński Jan, Proudfoot John, Madura Izabela, Zhang Huaping, Gleńsk Michał, Day Victor, Dudek Marta
Spontaneous stereoselective oxidation of crystalline avermectin B1a to its C-8a-(S)-hydroperoxide
Journal of Natural Products 2019; 82(12): 3477-3481

Grecka Katarzyna, Kuś Piotr, Okińczyc Piotr, Worobo Randy, Walkusz Justyna, Szweda Piotr
The anti-staphylococcal potential of ethanolic Polish propolis extracts
Molecules 2019; 24(9): art.1732

Jerković Igor, Kuś Piotr, Carbonell-Barrachina Angel
Volatile organic compounds as artefacts derived from natural phytochemicals sourced form plants and honey
Phytochemistry Reviews 2019; 18(3): 871-891

Kowalczyk Adam, Kurpas Donata, Bodalska Agnieszka, Han Stanisław, Kuchar Ernest, Marciniak Dominik, Fecka Izabela, Karłowicz-Bodalska Katarzyna
The use of OTC herbal sedatives by pharmacy patients - a questionnaires based survey study
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2019; 76(4): 769-775

Nowicka Agnieszka, Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna, Fecka Izabela
Comparison of polyphenol content and antioxidant capacity of strawberry fruit from 90 cultivars of Fragaria × ananassa Duch.
Food Chemistry 2019; 270: 32-46

Piwowar Agnieszka, Rorbach-Dolata Anna, Fecka Izabela
The antiglycoxidative ability of selected phenolic compounds - an in vitro study
Molecules 2019; 24(15): art.2689

Pyrzanowska Justyna, Fecka Izabela, Mirowska-Guzel Barbara, Joniec-Maciejak Ilona, Blecharz-Klin Kamilla, Piechal Agnieszka, Wojnar Ewa, Widy-Tyszkiewicz Ewa
Long-term administration of Aspalathus linearis infusion affects spatial memory of adult Sprague-Dawley male rats as well as increases their striatal dopamine content
Journal of Ethnopharmacology 2019; 238: art.111881

Raj Danuta, Kielisz Piotr
High-performance thin-layer chromatographic-densitometric determination of the major triterpene saponins and their aglycones from Centella asiatica
Journal of Planar Chromatography 2019; 32(1): 25-30

Sroka Zbigniew, Zgórka Grażyna, Żbikowska Beata, Sowa Alina, Franiczek Roman, Wychowaniec Karolina, Krzyżanowska Barbara
High antimicrobial efficacy, antioxidant activity, and a novel approach to phytochemical analysis of bioactive polyphenols in extracts from leaves of Pyrus communis and Pyrus pyrifolia collected during one vegetative season
Microbial Drug Resistance 2019; 25(4): 582-593

Włodarczyk Maciej, Szumny Antoni, Gleńsk Michał
Lanostane-type saponins from Vitaliana primuliflora
Molecules 2019; 24(8): art.1606

Zielińska Sylwia, Wójciak-Kosior Magdalena, Dziągwa-Becker Magdalena, Gleńsk Michał, Sowa Ireneusz, Fijałkowski Karol, Rurańska-Smutnicka Danuta, Matkowski Adam, Junka Adam
The activity of isoquinoline alkaloids and extracts from Chelidonium majus against pathogenic bacteria and Candida sp.
Toxins 2019; 11(7): art.406

2018

Berdowska Izabela, Zieliński Bogdan, Saczko Jolanta, Sopel Mirosław, Gamian Andrzej, Fecka Izabela
Modulatory impact of selected ellagitannins on the viability of human breast cancer cells
Journal of Functional Foods 2018; 42: 122-128

Grecka Katarzyna, Kuś Piotr, Worobo Randy, Szweda Piotr
Study of the anti-staphylococcal potential of honeys produced in northern Poland
Molecules 2018; 23(2): art.260

Jerković Igor, Marijanović Zvonimir, Roje Marin, Kuś Piotr, Jokić Stela, Coz-Rakovac Rozelinda
Phytochemical study of the headspace volatile organic compounds of fresh algae and seagrass from the Adriatic Sea (single point collection)
PLoS One 2018; 13(5): art.e0196462

Kuś Piotr, Jerković Igor, Marijanović Zvonimir, Kranjac Marina, Tuberoso Carlo
Unlocking Phacelia tanacetifolia Benth. honey characterization through melissopalynological analysis, color determination and volatiles chemical profiling
Food Research International 2018; 106: 243-253

Kuś Piotr, Okińczyc Piotr, Jakovljević Martina, Jokić Stela, Jerković Igor
Development of supercritical CO2 extraction of bioactive phytochemicals from black poplar (Populus nigra L.) buds followed by GC-MS and UHPLC-DAD-QqTOF-MS
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2018; 158: 15-27

Kuś P3iotr, Jerković Igor
New sample preparation method for honey volatiles fingerprinting based on dehydration homogeneous liquid-liquid extraction (DHLLE)
Molecules 2018; 23(7): art.1769

Kuś Piotr, Jerković Igor, Jakovljević Martina, Jokić Stela
Extraction of bioactive phenolics from black poplar (Populus nigra L.) buds by supercritical CO2 and its optimization by response surface methodology
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2018; 152: 128-136

Kuś Piotr, Włodarczyk Maciej, Tuberoso Carlo
Nitrogen compounds in Phacelia tanacetifolia Benth. honey: first time report on occurrence of (-)-5-epi-lithospermoside, uridine, adenine and xanthine in honey
Food Chemistry 2018; 255: 332-339

Mazurek Sylwester, Fecka Izabela, Węglińska Magdalena, Szostak Roman
Quantification of active ingredients in Potentilla tormentilla by Raman and infrared spectroscopy
Talanta 2018; 189: 308-314

Okińczyc Piotr, Szumny Antoni, Szperlik Jakub, Kulma Anna, Franiczek Roman, Żbikowska Beata, Krzyżanowska Barbara, Sroka Zbigniew
Profile of polyphenolic and essential oil composition of Polish propolis, black poplar and aspens buds
Molecules 2018; 23(6): art.1262

Piątkowska Elżbieta, Włodarczyk Maciej, Kominek Filip, Chwiećko Aleksandra, Brożyna Malwina
Aktywność przeciwbakteryjna wybranych substancji pochodzenia roślinnego względem Staphylococcus aureus, w obecności i przy braku emulgatora - Tween 80
W: Nauka, badania i doniesienia naukowe 2018: nauki przyrodnicze i medyczne; red. Tobiasz Wysoczański; Świebodzice : Idea Knowledge Future, 2018; s.210-220

Tuberoso Carlo, Serreli Gabriele, Montoro Paola, D'Urso Gilda, Congiu Francesca, Kowalczyk Adam
Biogenic amines and other polar compounds in long aged oxidized Vernaccia di Oristano white wines
Food Research International 2018; 111: 97-103

Zielińska Sylwia, Wójciak-Kosior Magdalena, Płachno Bartosz, Sowa Ireneusz, Włodarczyk Maciej, Matkowski Adam
Quaternary alkaloids in Chelidonium majus in vitro cultures
Industrial Crops and Products 2018; 123: 17-24

2017

Biskup Izabela, Gajcy Magdalena, Fecka Izabela
The potential role of selected bioactive compounds from spelt and common wheat in glycemic control
Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017; 26(6): 1013-1019

Biskup Izabela, Zaczyńska Ewa, Krauze-Baranowska Mirosława, Fecka Izabela
Evaluation of cytotoxicity of 5-n-alkylresorcinol homologs and fraction on mouse fibroblast cell line L929
European Food Research and Technology 2017; 243(7): 1137-1148

Cisowski Wojciech, Fecka Izabela, Włodarczyk Maciej
Owoce arganii (Argania spinosa (L.) Skeels) źródłem oleju tłustego
Postępy Fitoterapii 2017; 18(1): 47-53

Gleńsk Michał, Czapińska Elżbieta, Woźniak Marta, Ceremuga Ireneusz, Włodarczyk Maciej, Terlecki Grzegorz, Ziółkowski Piotr, Seweryn Ewa
Triterpenoid acids as important antiproliferative constituents of European elderberry fruits
Nutrition and Cancer 2017; 69(4): 643-651

Gleńsk Michał, Włodarczyk Maciej
Determination of oleanolic and ursolic acids in Sambuci flos using HPLC with a new reversed-phase column packed with naphthalene bounded silica
Natural Product Communications 2017; 12(12): 1839-1841

Jerković Igor, Kuś Piotr
Headspace solid-phase microextraction and ultrasonic extraction with the solvent sequences in chemical profiling of Allium ursinum L. honey
Molecules 2017; 22(11): art.1909

Karłowicz-Bodalska Katarzyna, Han Stanisław, Bodalska Agnieszka, Freier Julia, Smoleński Michał
Przeciwzapalne właściwości wybranych roślin zawierających związki irydoidowe
Postępy Fitoterapii 2017; 18(3): 229-234

Karłowicz-Bodalska Katarzyna, Han Stanisław, Freier Julia, Smoleński Michał, Bodalska Agnieszka
Curcuma longa as medicinal herb in the treatment of diabetic complications
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2017; 74(2): 605-610

Kowalczyk Adam, Bodalska Agnieszka, Boszkiewicz Kamila, Karłowicz-Bodalska Katarzyna
Use of the herbal OTC products and dietary supplements by patients receiving chemotherapy: survey-based study
Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 2017; 51(4s): s675-s678

Kowalczyk Adam, Bodalska Agnieszka, Miranowicz Marta, Karłowicz-Bodalska Katarzyna
Insights into novel anticancer applications for apigenin
Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017; 26(7): 1143-1146

Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna, Oszmiański Jan, Piórecki Narcyz, Fecka Izabela
Iridoids, phenolic compounds and antioxidant activity of edible honeysuckle berries (Lonicera caerulea var. kamtschatica Sevast.)
Molecules 2017; 22(3): art.405

Kuś Piotr, Jerković Igor, Marijanović Zvonimir, Tuberoso Carlo
Screening of Polish fir honeydew honey using GC/MS, HPLC-DAD, and physical-chemical parameters: benzene derivatives and terpenes as chemical markers
Chemistry & Biodiversity 2017; 14(9): art.e1700179

Minaei Saeid, Shafiee Sahameh, Polder Gerrit, Moghadam-Charkari Nasrolah, van Ruth Saskia, Barzegar Mohsen, Zahiri Javad, Alewijn Martin, Kuś Piotr
VIS/NIR imaging application for honey floral origin determination
Infrared Physics & Technology 2017; 86: 218-225

Raj Danuta, Węglorz Jakub
Wódka wódce nierówna. Problematyka leczniczych ekstraktów ziołowych w epoce nowożytnej
Klio 2017; 43(4): 69-84

Sroka Zbigniew, Sowa Alina, Dryś Andrzej
Inhibition of lipoxygenase and peroxidase reaction by some flavonols and flavones: the structure-activity relationship
Natural Product Communications 2017; 12(11): 1705-1708

Żbikowska Beata, Franiczek Roman, Sowa Alina, Połukord Grażyna, Krzyżanowska Barbara, Sroka Zbigniew
Antimicrobial and antiradical activity of extracts obtained from leaves of five species of the genus Bergenia: identification of antimicrobial compounds
Microbial Drug Resistance 2017; 23(6): 771-780

2016

Biskup Izabela, Kyro Cecile, Marklund Matti, Olsen Anja, van Dam Rob, Tjonneland Anne, Overvad Kim, Lindahl Bernt, Johansson Ingegerd, Landberg Rikard
Plasma alkylresorcinols, biomarkers of whole-grain wheat and rye intake, and risk of type 2 diabetes in Scandinavian men and women
The American Journal of Clinical Nutrition 2016; 104(1): 88-96

Dudra Anna, Strugała Paulina, Pyrkosz-Biardzka Katarzyna, Sroka Zbigniew, Gabrielska Janina
A study on biological activity of the polyphenol fraction from fruits of Rosa rugosa Thunb
Journal of Food Biochemistry 2016; 40(4): 411-419

Gleńsk Michał, Gajda Beata, Franiczek Roman, Krzyżanowska Barbara, Biskup Izabela, Włodarczyk Maciej
In vitro evaluation of the antioxidant and antimicrobial activity of DIMBOA [2,4-dihydroxy-7-methoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one]
Natural Product Research 2016; 30(11): 1305-1308

Gleńsk Michał, Gliński Jan, Jamróz Marta, Stefanowicz Piotr, Kaźmierski Sławomir
Phenolic constituents from Alchornea castaneifolia
Records of Natural Products 2016; 10(1): 32-39

Jerković Igor, Marijanović Zvonimir, Kuś Piotr, Tuberoso Carlo
Comprehensive study of mediterranean (Croatian) propolis peculiarity: headspace, volatiles, anti-varroa-treatment residue, phenolics, and antioxidant properties
Chemistry & Biodiversity 2016; 13(2): 210-218

Karłowicz-Bodalska Katarzyna, Miśkiewicz Katarzyna, Kurpas Donata, Han Stanisław, Kowalczyk Adam, Marciniak Dominik, Dryś Andrzej, Glomb Teresa, Cedzich Sabina, Broniecka Urszula, Kuchar Ernest
Usage of over-the-counter and herbal products in common cold in Poland: findings from consumer survey
Advances in Experimental Medicine and Biology 2016; 878: 21-27

Kucharska Alicja, Fecka Izabela
Identification of Iridoids in Edible Honeysuckle Berries (Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast.) by UPLC-ESI-qTOF-MS/MS
Molecules 2016; 21(21): art.1157

Kuś Piotr, Szweda Piotr, Jerković Igor, Tuberoso Carlo
Activity of Polish unifloral honeys against pathogenic bacteria and its correlation with colour, phenolic content, antioxidant capacity and other parameters
Letters in Applied Microbiology 2016; 62(3): 269-276

Mażol Irena, Sroka Zbigniew, Sowa Alina, Ostrowska Anna, Dryś Andrzej, Gamian Andrzej
Antiradical and antimicrobial activity of phenolic fractions obtained from honeys
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2016; 73(2): 379-388

Mizgier Paulina, Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna, Kolniak-Ostek Joanna, Kidoń Marcin, Fecka Izabela
Characterization of phenolic compounds and antioxidant and anti-inflammatory properties of red cabbage and purple carrot extracts
Journal of Functional Foods 2016; 21: 133-146

Shafiee Sahameh, Polder Gerrit, Minaei Saeid, Moghadam-Charkari Nasrolah, van Ruth Saskia, Kuś Piotr
Detection of honey adulteration using hyperspectral imaging
IFAC-PapersOnLine 2016; 49(16): 311-314

Sowa Alina, Zgórka Grażyna, Szykuła Aleksandra, Franiczek Roman, Żbikowska Beata, Gamian Andrzej, Sroka Zbigniew
Analysis of polyphenolic compounds in extracts from leaves of some Malus domestica cultivars: antiradical and antimicrobial analysis of these extracts
BioMed Research International 2016; 2016: art.6705431

2015

Biskup Izabela, Mizerska Anna, Fecka Izabela
Alkilofenole pochodzenia naturalnego - właściwości i perspektywy wykorzystania ich w lecznictwie
Postępy Fitoterapii 2015; 16(1): 37-44

Fecka Izabela, Kucharska Alicja, Kowalczyk Adam
Quantification of tannins and related polyphenols in commercial products of tormentil (Potentilla tormentilla)
Phytochemical Analysis 2015; 26(5): 353-366

Franiczek Roman, Gleńsk Michał, Krzyżanowska Barbara, Włodarczyk Maciej
β-Aescin at subinhibitory concentration (sub-MIC) enhances susceptibility of Candida glabrata clinical isolates to nystatin
Medical Mycology 2015; 53(8): 845-851

Jerković Igor, Kranjac Marina, Suste Marko, Kuś Piotr, Svecnjak Lidija
Rhamnus frangula honey: screening of volatile organic compounds and their composition after short-term heating
Chemistry of Natural Compounds 2015; 51(6): 1174-1177

Jerković Igor, Tuberoso Carlo, Baranović Goran, Marijanović Zvonimir, Kranjac Marina, Svecnjak Lidija, Kuś Piotr
Characterization of summer savory (Satureja hortensis L.) honey by physico-chemical parameters and chromatographic/spectroscopic techniques (GC-FID/MS, HPLC-DAD, UV/VIS and FTIR-ATR)
Croatica Chemica Acta 2015; 88(1): 15-22

Karamać Magdalena, Biskup Izabela, Kulczyk Anna
Fractionation of buckwheat seed phenolics and analysis of their antioxidant activity
Polish Journal of Food & Nutrition Sciences 2015; 65(4): 243-250

Karłowicz-Bodalska Katarzyna, Han Stanisław, Han Tomasz, Koppa Kornelia, Krzak Ilona, Ruszkiewicz Marzena, Kowalczyk Adam
Wybrane rośliny lecznicze stosowane w menopauzie
Postępy Fitoterapii 2015; 16(3): 144-152

Kolniak-Ostek Joanna, Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna, Fecka Izabela
Characterization of phenolic compounds of thorny and thornless blackberries
Journal of Agricultural and Food Chemistry 2015; 63(11): 3012-3021

Kowalczyk Adam, Ruszkiewicz Marzena, Biskup Izabela
Total phenolic content and antioxidant capacity of polish apple ciders
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 77(5): 637-640

Kuś Piotr, Marijanović Zvonimir, Jerković Igor
Evaluation of HS-SPME and ultrasonic solvent extraction for monitoring of plant flavours added by the bees to herbhoneys: traceability biomarkers
Food Additives & Contaminants 2015, 32a(11): 1761-1771

Kuś Piotr, van Ruth Saskia
Discrimination of Polish unifloral honeys using overall PTR-MS and HPLC fingerprints combined with chemometrics
LWT - Food Science and Technology 2015; 62(1):69-75

Okińczyc Piotr, Franiczek Roman, Sroka Zbigniew, Krzyżanowska Barbara
Problem wzrastającej oporności bakterii na antybiotyki
Farmacja Polska 2015; 71(5): 313-320

Raj Danuta, Kokotkiewicz Adam, Dryś Andrzej, Łuczkiewicz Maria
Effect of plant growth regulators on the accumulation of indolizidine alkaloids in Securinega suffruticosa callus cultures
Plant Cell, Tissue and Organ Culture 2015; 123(1): 39-45

Raj Danuta, Kokotkiewicz Adam, Łuczkiewicz Maria
Production of therapeutically relevant indolizidine alkaloids in Securinega suffruticosa in vitro shoots maintained in liquid culture systems
Applied Biochemistry and Biotechnology 2015; 175(3): 1576-1587

Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata, Hładyszowski Jerzy
The antiradical activity of some selected flavones and flavonols. Experimental and quantum mechanical study
Journal of Molecular Modeling 2015; 21(12): 307

Strugała Paulina, Dudra Anna, Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna, Wojnicz Dorota, Cisowska Agnieszka, Walkowski Stefan, Sroka Zbigniew, Gabrielska Janina, Hendrich Andrzej
Biological activity of the methanol and water extracts of the fruits of anthocyanin-rich plants grown in south-west Poland
Natural Product Communications 2015; 10(3): 467-474

Szweda Piotr, Gucwa Katarzyna, Kurzyk Ewelina, Romanowska Ewa, Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna, Jurek Anna, Kuś Piotr, Milewski Sławomir
Essential oils, silver nanoparticles and propolis as alternative agents against fluconazole resistant Candida albicans, Candida glabrata and Candida krusei clinical isolates
Indian Journal of Microbiology 2015; 55(2): 175-183

Zagaja Mirosław, Andres-Mach Marta, Skalicka-Woźniak Krystyna, Rękas Anna, Kondrat-Wróbel Maria, Gleńsk Michał, Łuszczki Jarogniew
Assessment of the combined treatment with umbelliferone and four classical antiepileptic drugs against maximal electroshock-induced seizures in mice
Pharmacology 2015; 96(3-4): 175-180

Zagaja Mirosław, Pyrka Daniel, Skalicka-Woźniak Krystyna, Głowniak Kazimierz, Florek-Łuszczki Magdalena, Gleńsk Michał, Łuszczki Jarogniew
Effect of xanthotoxin (8-methoxypsoralen) on the anticonvulsant activity of classical antiepileptic drugs against maximal electroshock-induced seizures in mice
Fitoterapia 2015; 105: 1-6

2014

Gleńsk Michał, Gliński Jan, Włodarczyk Maciej Stefanowicz Piotr
Determination of ursolic and oleanolic acid in Sambuci fructus
Chemistry & Biodiversity 2014; 11(12): 1939-1944

Jerković Igor, Kuś Piotr, Tuberoso Carlo, Šarolić Mladenka
Phytochemical and physical-chemical analysis of Polish willow (Salix spp.) honey: Identification of the marker compounds
Food Chemistry 2014; 145: 8-14

Jerković Igor, Kuś Piotr
Terpenes in honey: occurrence, origin and their role as chemical biomarkers
RSC Advances 2014; 4(60): 31710-31728

Jerković Igor, Tuberoso Carlo, Kuś Piotr, Marijanović Zvonimir, Kranjac Marina
Screening of Coffea spp. honey by different methodologies: theobromine and caffeine as chemical markers
RSC Advances 2014; 4(105): 60557-60562

Kowalczyk Adam, Błaszczyk Feliks, Orońska Anna, Królak Aleksandra
Ryzyko wystąpienia interakcji pomiędzy lekami a preparatami pochodzenia roślinnego wśród pacjentów objętych opieką paliatywną i hospicyjną
Medycyna Paliatywna 2014; 6(3): 140-144

Krauze-Baranowska Mirosława, Majdan Magdalena, Hałasa Rafał, Głód Daniel, Kula Marta, Fecka Izabela, Orzeł Agnieszka
The antimicrobial activity of fruits from some cultivar varieties of Rubus idaeus and Rubus occidentalis
Food and Function 2014; 5(10): 2536-2541

Kuś Piotr, Congiu Francesca, Teper Dariusz, Sroka Zbigniew, Jerković Igor, Tuberoso Carlo
Antioxidant activity, color characteristics, total phenol content and general HPLC fingerprints of six Polish unifloral honey types
LWT - Food Science and Technology 2014; 55(1): 124-130

Kuś Piotr, Jerković Igor, Tuberoso Carlo, Marijanović Zvonimir, Congiu Francesca
Cornflower (Centaurea cyanus L.) honey quality parameters: Chromatographic fingerprints, chemical biomarkers, antioxidant capacity and others
Food Chemistry 2014; 142: 12-18

Mażol Irena, Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata, Pawlik Katarzyna, Marcol Joanna, Franiczek Roman, Dryś Andrzej
Pollen diversity, antiradical and antibacterial activity and phenolic contents of some Polish honeys
Current Nutrition & Food Science 2014; 10(2): 150-155

Seweryn Ewa, Gleńsk Michał, Środa-Pomianek Kamila, Ceremuga Ireneusz, Włodarczyk Maciej, Gamian Andrzej
Cytotoxic effects of four aescin types on human colon adenocarcinoma cell lines
Natural Product Communications 2014; 9(3): 387-390

Šarolić Mladenka, Gugić Mirko, Tuberoso Carlo, Jerković Igor, Suste Marko, Marijanović Zvonimir, Kuś Piotr
Volatile profile, phytochemicals and antioxidant activity of virgin olive oils from Croatian autochthonous varieties Mašnjača and Krvavica in comparison with Italian variety Leccino
Molecules 2014; 19(1): 881-895

Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata, Janicki Kamil, Franiczek Roman, Krzyżanowska Barbara, Dryś Andrzej
Antimicrobial and antiradical activity of extracts obtained from leaves of three species of the genus Pyrus
Microbial Drug Resistance 2014; 20(4): 337-343

Tuberoso Carlo, Jerković Igor, Sarais Giorgia, Congiu Francesca, Marijanović Zvonimir, Kuś Piotr
Color evaluation of seventeen European unifloral honey types by means of spectrophotometrically determined CIE L*C*abh˚ab chromaticity coordinates
Food Chemistry 2014; 145: 284-291

2013

Berdowska Izabela, Zieliński Bogdan, Fecka Izabela, Kulbacka Julita, Saczko Jolanta, Gamian Andrzej
Cytotoxic impact of phenolics from Lamiaceae species on human breast cancer cells
Food Chemistry 2013; 141(2): 1313-1321

Berhow Mark, Polat Umit, Gliński Jan, Gleńsk Michal, Vaughn Steven, Isbell Terry, Ayala-Diaz Ivan, Marek Laura, Gardner Candice
Optimized analysis and quantification of glucosinolates from Camelina sativa seeds by reverse-phase liquid chromatography
Industrial Crops and Products 2013; 43: 119-125

Biskup Izabela, Golonka Iwona, Gamian Andrzej, Sroka Zbigniew
Antioxidant activity of selected phenols estimated by ABTS and FRAP methods
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2013; 67: 958-963

Gleńsk Michał, Włodarczyk Maciej, Stefanowicz Piotr, Kucharska Alicja
Biflavonoids from the Wollemi Pine, Wollemia nobilis (Araucariaceae)
Biochemical Systematics and Ecology 2013; 46: 18-21

Jerković Igor, Obradović Marina, Kuś Piotr, Šarolić Mladenka
Bioorganic diversity of rare Coriandrum sativum L. honey: Unusual chromatographic profiles containing derivatives of linalool/oxygenated methoxybenzene
Chemistry & Biodiversity 2013; 10(8): 1549-1558

Kuś Piotr, Jerković Igor, Tuberoso Carlo, Marijanović Zvonimir, Šarolić Mladenka
GC-MS fingerprints and other physico-chemical characteristics of rare unifloral Prunus cerasus L. honey
Natural Product Communications 2013; 8(5): 651-654

Kuś Piotr, Jerković Igor, Tuberoso Carlo, Šarolić Mladenka
The volatile profiles of a rare apple (Malus domestica Borkh.) honey: Shikimic acid-pathway derivatives, terpenes, and others
Chemistry & Biodiversity 2013; 10(9): 1638-1652

Kuś Piotr, Marijanović Zvonimir, Jerković Igor
Headspace compounds from Centaurea cyanus L. honey: the occurence of 3,4-dihydro-3-oxoedulan
Chemistry of Natural Compounds 2013; 49(5): 961-964

Łuszczki Jarogniew, Włodarczyk Maciej, Gleńsk Michał, Marzęda Ewa, Durmowicz Dariusz, Florek-Łuszczki Magdalena
Effects of alizarin, betulin, curcumin, diosmin , linalool, menthofuran, α-terpineol, theobromine, β-thujaplicin and vanillin against maximal electroshock-induced seizures in mice
Journal of Pre-Clinical and Clinical Research 2013; 7(1): 40-42

Łuszczki Jarogniew, Włodarczyk Maciej, Gleńsk Michał, Marzęda Ewa, Durmowicz Dariusz, Florek-Łuszczki Magdalena
Effects of various naturally occurring compounds (arbutin, borneol, esculetin, esculin, ellagic acid, gallic acid, hesperidine, piperitol, piperonal, quercetin, thymoquinone and ursolic acid) against maximal electroshock-induced seizures in mice
Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 2013; 26(2): 135-139

Matkowski Adam, Kuś Piotr, Góralska Edyta, Woźniak Dorota
Mangiferin - a bioactive xanthonoid, not only from mango and not just antioxidant
Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 2013; 13(3): 439-455

2012

Cisowski Wojciech, Fecka Izabela
Konkret i absolut jaœminowy
Postępy Fitoterapii 2012; 13(4): 230-238

Jamróz Marta, Jamróz Michał, Dobrowolski Jan, Gliński Jan, Gleńsk Michał
One new and six known triterpene xylosides from Cimicifuga racemosa: FT-IR, Raman and NMR studies and DFT calculations
Spectrochimica Acta A 2012; 93(1): 10-18

Kasprzyk Aleksandra, Żbikowska Beata, Sroka Zbigniew, Gamian Andrzej
The antiradical activity of some plant raw materials and extracts obtained from these raw materials
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2012; 66: 146-152

Kowalczyk Adam, Biskup Izabela, Fecka Izabela
Total phenolic content and antioxidative properties of commercial tinctures obtained from some Lamiaceae plants
Natural Product Communications 2012; 7(12): 1631-1634

2011

Cisowski Wojciech
Preparaty ziołowe w farmakoterapii stresu i zaburzeń snu. Cz. I
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 2011; 16: 7-12

Cisowski Wojciech
Rośliny chroniące środowisko i zdrowie. Cz.I
Panacea 2011; 24(1): 10-12

Cisowski Wojciech
Rośliny chroniące środowisko i zdrowie. Cz.II
Panacea 2011; 35(2): 24-26

Gleńsk Michał, Włodarczyk Maciej, Basarello Carla, Pizza Cossimo
Aescin determination in seeds and capsules of three pure and hybrid Aesculus species
Chemistry of Natural Compounds 2011; 47(1): 142-143

Łuszczki Jarogniew, Marczewski Tadeusz , Mazurkiewicz Lech, Karwan Sławomir, Teresińska Maja, Florek-Łuszczki Magdalena, Gleńsk Michał
Influence of osthole on the anticonvulsant activity of phenytoin and valproate in the maximal electroshock-induced seizures in mice
Annales UMCS - Sectio DDD: Pharmacia 2011; 24(1): 33-44

Kowalczyk Adam
Uodpornij się!
Działkowiec 2011; 736(12): 46-47

Kucharska Alicja, Sokół-Łętowska Anna, Gabrielska Janina, Bąkowska-Barczak Anna, Włoch Aleksandra, Dudra Anna, Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata
Antioxidant properties of polyphenolic extracts from chokeberry, blackcurrant, blackberry, and raspberry fruits
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio DDD: Pharmacia 2011; 24(3): 183-188

Kuś Piotr, Góralska Edyta, Woźniak Dorota, Matkowski Adam
Mangiferyna - aktywny biologicznie ksanton i nie tylko
Postępy Farmacji 2011; 1: 3-8

Wojciechowski Damian, Sroka Zbigniew, Gamian Andrzej
Investigation of antiradical potential of different kinds of teas and extracts from these teas using antiradical activity units (TAU)
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2011; 65: 796-803

Wojtasik Sylwia, Sroka Zbigniew, Żbikowska Beata, Dryś Andrzej
The measurement of antiradical activity of some plant raw materials and extracts with use of TAU734 (Total Antiradical Unit)
Herba Polonica 2011; 57(4): 16-24

2010

Cisowski Wojciech
Skrzyp polny - rośina lecznicza
Panacea 2010; 33(4): 5-7

Łuszczki Jarogniew, Andres-Mach Marta, Gleńsk Michał, Skalicka-Woźniak Krystyna
Anticonvulsant effects of four linear furanocoumarins, bergapten, imperatorin, oxypeucedanin, and xanthotoxin, in the mouse maximal electroshock-induced seizure model: a comparative study
Pharmacological Reports 2010; 62(6): 1231-1236

Łuszczki Jarogniew, Rękas Anna, Mazurkiewicz Lech, Gleńsk Michał, Ossowska Grażyna
Effect of osthole on the protective activity of carbamazepine and phenobarbital against maximal electroshock-induced seizures in mice
Annales UMCS - Sectio DDD: Pharmacia 2010; 23(3): 145-156

Sparzak Barbara, Merino-Arévalo Maria, Vander Heyden Yvan, Krauze-Baranowska Mirosława, Majdan Magdalena, Fecka Izabela, Głód Daniel, Bączek Tomasz
HPLC analysis of polyphenols in the fruits of Rubus idaeus L. (Rosaceae)
Natural Product Research 2010; 24(19): 1811-1822

2000-2009

2009

Cisowski Wojciech, Włodarczyk Maciej
Naturalne polisacharydy i ich znaczenie w profilaktyce i terapii
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 2009; 14: 21-27

Fecka Izabela
Development of chromatographic methods for determination of agrimoniin and related polyphenols in pharmaceutical products
Journal of the Association of Official Analytical Chemists International 2009; 92(2): 410-418

Fecka Izabela
Qualitative and quantitative determination of hydrolysable tannins and other polyphenols in herbal products from meadowsweet and dog rose
Phytochemical Analysis 2009; 20(3): 177-190

Gleńsk Michał, Włodarczyk Maciej, Bassarello Carla, Pizza Cosimo, Stefanowicz Piotr, Świtalska Marta
A major saponin from leaves extract of Acer velutinum
Zeitschrift für Naturforschung 2009; 64b(9): 1081-1086

Łuszczki Jarogniew, Andres-Mach Marta, Cisowski Wojciech, Mażol Irena, Głowniak Kazimierz, Czuczwar Stanisław
Osthole suppresses seizures in the mouse maximal electroshock seizure model
European Journal of Pharmacology 2009; 607(1-3): 107-109

Łuszczki Jarogniew, Wojda Ewa, Andres-Mach Marta, Cisowski Wojciech, Gleńsk Michał, Głowniak Kazimierz, Czuczwar Stanisław
Anticonvulsant and acute neurotoxic effects of imperatorin, osthole and valproate in the maximal electroshock seizure and chimney tests in mice: a comparative study
Epilepsy Research 2009; 85(2-3): 293-299

Raj Danuta, Kokotkiewicz Adam, Łuczkiewicz Maria
Densitometric HPTLC analysis of indolizidine alkaloids in the herb and in-vitro cultures of Securinega suffruticosa
Journal of Planar Chromatography 2009; 22(5): 371-376

Sroka Zbigniew, Bełz Justyna
Antioxidant activity of hydrolyzed and non-hydrolyzed extracts of the inflorescence of linden (Tiliae inflorescentia)
Advances of Clinical and Experimental Medicine 2009; 18(4): 329-335

Tuberoso Carlo, Kowalczyk Adam
Chemical composition of the essential oils of Achillea millefolium L. isolated by different distillation methods
Journal of Essential Oil Research 2009; 21(2): 108-111

Zimecki Michał, Artym Jolanta, Cisowski Wojciech, Mażol Irena, Włodarczyk Maciej, Gleńsk Michał
Immunomodulatory and anti-inflammatory activity of selected osthole derivatives
Zeitschrift für Naturforschung 2009; 64c(5-6): 361-368

Schilcher H., Dorsch W.
Ziołolecznictwo w pediatrii : podręcznik dla lekarzy i farmaceutów
(redakcja naukowa : Fecka Izabela)
MedPharm Polska, Wrocław 2009

2008

Fecka Izabela, Turek Sebastian
Determination of polyphenolic compounds in commercial herbal drugs and spices from Lamiaceae: thyme, wild thyme and sweet marjoram by chromatographic techniques
Food Chemistry 2008; 108(3): 1039-1053

Raj Danuta, Łuczkiewicz Maria
Securinega suffruticosa
Fitoterapia 2008; 76(6): 419-427

Sroka Zbigniew, Franiczek Roman
Antiradical and antimicrobial activity of extracts obtained from plant raw materials
Advances of Clinical and Experimental Medicine 2008; 17(3): 275-283

van Wyk Ben-Erik, Wink Michael
Rośliny lecznicze świata. Ilustrowany przewodnik naukowy po najważniejszych roślinach leczniczych świata i ich wykorzystaniu
(tłumaczenie z języka angielskiego i redakcja naukowa; praca zbiorowa:
Fecka Izabela, Kowalczyk Adam, Gleńsk Michał, Raj Danuta, Turek Sebastian, Włodarczyk Maciej)
MedPharm Polska, Wrocław 2008

2007

Berdowska Izabela, Marcinkowska Anna, Zieliński Bogdan, Fecka Izabela, Banaś Teresa
The effect of selected herb extracts on superoxide dismutase activity in jurkat cells
Advances of Clinical and Experimental Medicine 2007; 16(3): 361-364

Fecka Izabela, Raj Danuta, Krauze-Baranowska Mirosława
Qualitative determination of four water-soluble compounds in herbal drugs from Lamiaceae using different chromatographic techniques
Chromatographia 2007; 66(1-2): 87-93

Fecka Izabela, Turek Sebastian
Determination of water-soluble polyphenolic compounds in commercial herbal teas from Lamiaceae: peppermint, melissa, and sage
Journal of Agriculture and Food Chemistry 2007; 55(26): 10908-10917

Tuberoso Carlo, Kowalczyk Adam, Sarritzu Erika, Cabras Paolo
Determination of antioxidant compounds and antioxidant activity in commercial oilseeds for food use
Food Chemistry 2007; 103(4): 1494-1501

Turek Sebastian, Cisowski Wojciech
Free and chemically bonded phenolic acids in barks of Viburnum opulus L. and Sambucus nigra L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 2007; 64(4): 377-383

2006

Cisowski Wojciech, Włodarczyk Maciej
Naturalne polisacharydy oraz korzyści i ryzyko ich stosowania w profilaktyce i terapii
Herba Polonica 2006; 52(3): 18

Frąckowiak Teresa, Bączek Tomasz, Kaliszan Roman, Żbikowska Beata, Gleńsk Michał, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
Binding of an oxindole alkaloid from Uncaria tomentosa to amyloid protein (Aβ1-40)
Zeitschrift für Naturforschung 2006; 61c(11-12): 821-826

Pahlow Mannfried
Herbaty ziołowe. Moje najlepsze recepty
(redakcja naukowa: Fecka Izabela)
MedPharm Polska, Wrocław 2006

Sroka Zbigniew
The screening analysis of antiradical activity of some plant extracts
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2006; 60: 563-570

Turek Sebastian, Zawadzki Marcin, Murawska-Ciałowicz Eugenia
Farmakoterapia w chorobie Parkinsona
Essential Medicine – Magazyn Lekarzy Rodzinnych 2006; 27(1): 48-51

Włodarczyk Maciej, Matysik Grażyna, Cisowski Wojciech, Gleńsk Michał
Rapid densitometric quantitative screening of the myricitrin content of crude methanolic extracts of leaves from a variety of Acer species
Journal of Planar Chromatography 2006; 19(5): 378-382

2005

Cisowski Wojciech, Fecka Izabela, Gleńsk Michał
Znaczenie bioflawonoidów w zapobieganiu niektórym schorzeniom cywilizacyjnym
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 2005; 10: 9-15

Cisowski Wojciech, Mażol Irena, Gleńsk Michał
Investigation of the essential oils from three Cephalotaxus species
Acta Poloniae Pharmaceutica 2005; 62(6): 461-463

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
Tannins and flavonoids from the Erodium cicutarium herb
Zeitschrift für Naturforschung 2005; 60b(5): 555-560

Fecka Izabela, Raj Danuta, Krauze-Baranowska Mirosława, Cisowski Wojciech
HPTLC separation of luteolin-7-O-glucuronide and salvianolic acid K from several Lamiaceae species
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2005. Siofok (Hungary), 29-31 May 2005 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2005; s.329-337 poz.P-15

Gleńsk Michał, Włodarczyk Maciej, Radom Monika, Cisowski Wojciech
TLC as a rapid and convenient method for saponin investigation
Journal of Planar Chromatography 2005; 18(2): 167-170

Gleńsk Michał, Raj Danuta, Włodarczyk Maciej
Sproszkowane roślinne surowce lecznicze – klucz do rozpoznawania
skrypt do nauki farmakognozji dla studentów farmacji
Katedra i Zakład Farmakognozji AM we Wrocławiu, Wrocław, 2005

Kowalczyk Adam, Tuberoso Carlo, Bruziewicz-Mikłaszewska Barbara, Cisowski Wojciech
Possible applications of some commercial seed oils in the treatment of stomatitis protetica and halitosis
Herba Polonica 2005; 51(3-4): 44-49

Marcinkowska Anna, Berdowska Izabela, Zieliński Bogdan, Drąg-Zalesińska Małgorzata, Wysocka Teresa, Fecka Izabela, Banaś Teresa
The effect of selected herbs extracts on viability of jurkat cells
Ukrainskii Biokhimicheskii Zhurnal 2005; 77(2): 128

Sroka Zbigniew
Antioxidative and antiradical properties of plant phenolics
Zeitschrift für Naturforschung 2005; 60c(11-12): 833-843

Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech
The anti-ROS activity of various plant extracts
Advances of Clinical and Experimental Medicine 2005; 14(3): 423-433

Sroka Zbigniew, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
Antiradical and anti-H2O2 properties of polyphenolic compounds from an aqueous peppermint extract
Zeitschrift für Naturforschung 2005; 60c(11-12): 826-832

Sroka Zbigniew, Gamian Andrzej, Cisowski Wojciech
Niskocząsteczkowe związki przeciwutleniające pochodzenia naturalnego
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2005; 59: 34-41

Tuberoso Carlo, Kowalczyk Adam, Coroneo Valentina, Russo Maria Maria, Dessi Sandro, Cabras Paolo
Chemical composition and antioxidant, antimicrobial, and antifungal activities of the essential oil of Achillea ligustica All.
Journal of Agriculture and Food Chemistry 2005; 53(26): 10148-10153

Turek Sebastian
Molecular mechanisms of cancer-preventive effects of garlic organosulfur compounds
Herba Polonica 2005; 51(1-2): 77-92

Turek Sebastian
Ziele dziurawca zwyczajnego - składniki czynne i potencjalne zastosowania lecznicze
Postępy Fitoterapii 2005; 6(3-4): 80-86

Wardencki Waldemar, Michulec Magdalena, Cisowski Wojciech, Gleńsk Michał, Żbikowska Beata
Solvent residue determination in Uncaria tomentosa bark by HS-GC technique
Chemia Analityczna 2005; 50(3): 575-581

Włodarczyk Maciej
Fitochemia – struktury substancji pochodzenia naturalnego
skrypt do nauki farmakognozji dla studentów farmacji
Katedra i Zakład Farmakognozji AM we Wrocławiu, Wrocław, 2005

Zawadzki Marcin, Turek Sebastian
Zaparcia - od patofizjologii do leczenia
Lek w Polsce 2005; 9: 94-102

Zawadzki Marcin, Turek Sebastian
Zaparcia - od patofizjologii do leczenia
Gabinet Prywatny 2005; 10(143): 47-56

2004

Cisowski Wojciech, Kowalczyk Adam, Jamontt Joanna
Kłącze imbiru - zastosowanie lecznicze oraz składniki czynne
Postępy Fitoterapii 2004; 2(12): 71-76

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
Optimalization of the separation of tannins from tormentil on HPTLC plates
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2004. Visegrad (Hungary), 23-25 May 2004 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2004; s.297-305 poz.P-15

Fecka Izabela, Kowalczyk Adam, Cisowski Wojciech
Optimization of the separation of flavonoid glycosides and rosmarinic acid from Mentha piperita on HPTLC plates
Journal of Planar Chromatography 2004; 17(1): 22-25

Gabrielska J., Soczyńska-Kordala M., Przestalski S., Sroka Zbigniew
Flawonoidy jako ochrona błon przed działaniem organocyny
W:V Konferencja Flawonoidy i ich zastosowanie, Rzeszów 2004; s.330-339

Gleńsk Michał, Włodarczyk Maciej, Radom Monika, Cisowski Wojciech
TLC as a rapid and convenient method for saponin investigation
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2004. Visegrad (Hungary), 23-25 May 2004 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2004; s.317-321 poz.P-17

Gleńsk Michał, Żbikowska Beata, Cisowski Wojciech
TLC separation of Uncaria tomentosa alkaloids on chemically modified stationary phases
Journal of Planar Chromatography 2004; 17(1): 14-17

Łukaszewicz Marcin, Matysiak-Kata Iwona, Skała Jacek, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech, Szopa Jan
Antioxidant capacity manipulation in transgenic potato tuber by changes in phenolic compounds content
Journal of Agriculture and Food Chemistry 2004; 52(6): 1526-1533

Mażol Irena, Gleńsk Michał, Cisowski Wojciech
Polyphenolic compounds from Platycodon grandiflorum A. DC.
Acta Poloniae Pharmaceutica 2004; 61(3): 203-208

Sroka Zbigniew, Kuta Iwona, Cisowski Wojciech, Dryś Andrzej
Antiradical activity of hydrolyzed and non-hydrolyzed extracts from Helichrysi inflorescentia and its phenolic contents
Zeitschrift für Naturforschung 2004; 59c(5-6): 363-367

Zieliński Bogdan, Berdowska Izabela, Seweryn Ewa, Ceremuga Ireneusz, Saczko Jolanta, Fecka Izabela, Banaś Teresa
Effect of flavonoid glycosides on angiotensin II induced changes in redox status in PC12 cells
Advances of Clinical and Experimental Medicine 2004; 13(6): 891-895

2003

Fecka Izabela, Kowalczyk Adam, Cisowski Wojciech
Optimization of the separation of flavonoid glycosides and rosmarinic acid from Mentha piperita on HPTLC plates
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2003. Budapest (Hungary), 21-23 June 2003 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2003; s.223-230 poz.P-08

Gleńsk Michał, Żbikowska Beata, Cisowski Wojciech
TLC separation of Uncaria tomentosa alkaloids on chemically modified stationary phases
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2003. Budapest (Hungary), 21-23 June 2003 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2003; s.243-249 poz.P-10

Kowalczyk Adam, Dąbrowska Janina, Mardarowicz Marek, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
Comparative analysis of the composition of the volatile oils of two forms of Achillea crithmifolia W. et. K. - diploid and tetraploid
Zeitschrift für Naturforschung 2003; 58c(1-2): 146-147

Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech
Hydrogen peroxide scavenging, antioxidant and anti-radical activity of some phenolic acids
Food and Chemical Toxicology 2003; 41(6): 753-758

Sroka Zbigniew, Żukowski Paweł, Cisowski Wojciech
Badanie aktywności przeciwutleniającej wyciągów uzyskanych z liści buka (Fagi folium) i z ziela dziurawca (Hyperici herba)
Advances of Clinical and Experimental Medicine 2003; 12(3): 273-280

Świąder Krystyna, Kowalczyk Adam, Matkowski Adam, Lamer-Zarawska Eliza
Chromatographic analysis of polyphenolic compounds in Scutellaria barbata D.Don. cultivated in Poland
Herba Polonica 2003; 49(3-4): 157-160

2002

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
TLC determination of tannis and flavonoids in extracts from some Erodium species using chemically modified stationary phases
Journal of Planar Chromatography 2002, 15(6): 429-432

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
TLC determination, on chemically modified stationary phases, of Tannins and flavonoids in extracts from Erodium species
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2002. Héviz (Hungary), May 11-13, 2002 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2002; s.215-223 poz.P-09

Fecka Izabela, Mazur Anita, Cisowski Wojciech
Kwas rozmarynowy, ważny składnik terapeutyczny niektórych surowców roślinnych
Postępy Fitoterapii 2002; 8(1-2): 20-25

Gleńsk Michał, Sawicka Urszula, Cisowski Wojciech
2D TLC - graft planar chromatography in the analysis of a mixture of phenolic acids
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2002. Héviz (Hungary), May 11-13, 2002 ; ed. Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2002; s.233-239 poz.P-11

Gleńsk Michał, Sawicka Urszula, Mażol Irena, Cisowski Wojciech
2D TLC - graft planar chromatography in the analysis of a mixture of phenolic acids
Journal of Planar Chromatography 2002, 15(6): 463-465

Sawicka Urszula, Cisowski Wojciech, Matysik Grażyna, Kowalczyk Adam
HPTLC of phenolic acids in Bistortae rhizoma, Polygoni avicularis herba, Rhei radix with densitometric determination
Journal of Planar Chromatography 2002, 15(6): 442-448

2001

Cisowski Wojciech, Sawicka Urszula, Mardarowicz Marek, Asztemborska Monika, Łuczkiewicz Maria
Essential oil from herb and rhizome of Peucedanum ostruthium (L.Koch.) ex DC
Zeitschrift für Naturforschung 2001; 56c(11-12): 930-932

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech, Łuczkiewicz Maria
Determination of catechin and epicatechin in an extract from Uncaria tomentosa bark by TLC with chemically modified stationary phases
Journal of Planar Chromatography 2001; 14(6): 405-408

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech, Łuczkiewicz Maria
TLC determination of catechin and epicatechin in an extract from Uncaria tomentosa bark by chemically modified stationary phases
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2001. Lillafüred (Hungary), 23-25 June 2001 ; ed. by Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2001; s.201-209

Fecka Izabela, Kowalczyk Adam, Cisowski Wojciech
Phenolic acids and depsides from some species of the Erodium genera
Zeitschrift für Naturforschung 2001; 56c(11-12): 943-950

Gleńsk Michał, Biały Zbigniew, Jurzysta Marian, Cisowski Wojciech
Two-dimensional TLC with a sorbent gradient for the analysis of alfalfa root saponins
Chromatographia 2001; 54(9-10): 669-672

Gleńsk Michał, Czekalska Marlena, Cisowski Wojciech
Resolution of saponins from a ginseng preparation by 2D TLC with an adsorbent gradient
Journal of Planar Chromatography 2001; 14(6): 454-456

Gleńsk Michał, Czekalska Marlena, Cisowski Wojciech
Resolution of saponins from ginseng preparation by 2D-TLC with a sorbent gradient
W:Proceedings of the International Symposium on Planar Separations - Planar Chromatography 2001. Lillafüred (Hungary), 23-25 June 2001 ; ed. by Sz. Nyiredy; Budakalasz : Research Institute for Medicinal Plants, 2001; s.217-222

Gleńsk Michał, Wray Victor, Nimtz Manfred, Schöpke Thomas
Triterpenoid saponins of Bellis perennis
Scientia Pharmaceutica 2001; 69(1): 69-73

Kowalczyk Adam, Matysik Grażyna, Rządkowska-Bodalska Halina, Cisowski Wojciech
Thin-layer chromatography and densitometry of caffeic acid in some Dipsacaceae family plants
Journal of Planar Chromatography 2001; 14(3): 175-177

Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech, Seredyńska Magdalena, Łuczkiewicz Maria
Phenolic extracts from meadowsweet and hawthorn flowers have antioxidative properties
Zeitschrift für Naturforschung 2001; 56c(9-10): 739-744

Sroka Zbigniew, Fecka Izabela, Cisowski Wojciech, Łuczkiewicz Maria
Investigation into the anti-radical activity of extracts obtained from Uncaria tomentosa (Willd.) DC
Herba Polonica 2001; 47(3): 218-224

2000

Gleńsk Michał, Cisowski Wojciech
Two-dimensional TLC with an adsorbent gradient for analysis of saponins in Silene vulgaris Garcke
Journal of Planar Chromatography 2000; 13(1): 9-11

Sroka Zbigniew, Gola M., Rządkowska-Bodalska Halina
Antioxidative activity of Uvae ursi folium, Tiliae inflorescentia and Coffeae semen water extracts
Herba Polonica 2000; 46(1): 24-29

1990-1999

1999

Cisowski Wojciech
Znaczenie i rola żeń-szenia we współczesnym lecznictwie
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1999; 3: 31-36

Fecka Izabela, Cisowski Wojciech
Multiple gradient development TLC in analysis of complex phenolic acids from Lycopus europaeus L.
Chromatographia 1999; 49(5-6): 256-260

Gąsiorowski Kazimierz, Brokos Barbara, Gleńsk Michał, Schöpke Thomas
Immunomodulatory activity of the saponin-rich fraction from roots of Silene vulgaris Garcke: initial study
Pharmazie 1999; 54(11): 864-866

Gleńsk Michał, Wray Victor, Nimtz Manfred, Schöpke Thomas
Silenosides A-C, triterpenoid saponins from Silene vulgaris
Journal of Natural Products 1999; 62(5): 717-721

Kowalczyk Adam, Krzyżanowska Jolanta
Preliminary antifungal activity of some Dipsacaceae family plants
Herba Polonica 1999; 45(2): 101-107

Rządkowska-Bodalska Halina
Alkaloidy pirolizydynowe i ich występowanie w surowicach roślinnych
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1999; 3: 21-30

1998

Kowalczyk Adam, Dąbrowska Janina, Nosal A.
Comparative analysis of the composition of volatile oil of yellow-flowered yarrow Achillea ageratum L. and Achillea compacta Willd.
Herba Polonica 1998; 44(2): 114-120

Rządkowska-Bodalska Halina
Prof. dr hab. Tadeusz Bodalski
50 lat Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1948-1998; pod red. Olafa Gubrynowicza, Aleksandra A. Kubisa; Wrocław : atla 2, 1998; s.30-33

1997

Fecka Izabela, Gąsiorowski Kazimierz, Brokos Barbara
Analiza fitochemiczna i ocena immunotropowej aktywności frakcji polifenolowej z ziela iglicy pospolitej (Erodium cicutarium (L.) L'Herit)
Herba Polonica 1997; 43(3): 214-221

Sroka Zbigniew, Jurzysta Marian, Tylcz Joanna, Rządkowska-Bodalska Halina
Stimulation of pancreatic lipase activity by saponins isolated from Medicago sativa L.
Zeitschrift für Naturforschung 1997; 52c(3-4): 235-239

1996

Dołyk Anna, Rządkowska-Bodalska Halina, Gąsiorowski Kazimierz
Roślinne surowce lecznicze o działaniu adaptogennym. Cz.2
Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej 1996; 5(2): 205-213

Kajzer-Kolbuszewska Agnieszka, Rządkowska-Bodalska Halina
Polisacharydy roślin wyższych o działaniu przeciwnowotworowym
Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej 1996; 5(1): 129-136

Rządkowska-Bodalska Halina, Lamer-Zarawska Eliza, Gąsiorowski Kazimierz
Taksol - diterpen o działaniu przeciwnowotworowym
Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej 1996; 5(4): 513-521

Rządkowska-Bodalska Halina
Rośliny lecznicze o działaniu adaptogennym
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1996; 1: 76-83

Rządkowska-Bodalska Halina
Rośliny lecznicze stosowane w medycynie Dalekiego Wschodu
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1996; 1: 63-70

Rządkowska-Bodalska Halina
Taksol - diterpen o działaniu przeciwnowotworowym
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1996; 1: 44-49

Rządkowska-Bodalska Halina
Wybrane rośliny o interesującym działaniu biologicznym
Roczniki Naukowe Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 1996; 1: 58-62

Żbikowska Beata, Sroka Zbigniew, Rządkowska-Bodalska Halina, Wiśnicka R.
Antioxidative properties of methanolic extracts from some Euonymus (Evonymus) L. species
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1996; 44(1): 21-28

1995

Dołyk Anna, Rządkowska-Bodalska Halina, Gąsiorowski Kazimierz
Roślinne surowce lecznicze o działaniu adaptogennym. Cz.1
Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej 1995; 4(4): 515-523

Gąsiorowski Kazimierz, Brokos Barbara, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Wpływ ekstraktu wodnego z owoców szakłaku pospolitego (Rhamnus cathartica L.) na żywotność i proliferację in vitro ludzkich limfocytów oraz limfoidalnych linii białaczkowych
Herba Polonica 1995; 41(1): 17-22

Rządkowska-Bodalska Halina, Kowalczyk-Ohem Bożena, Lamer-Zarawska Eliza
Chemical and biological investigation of lipophilic fraction of Linaria vulgaris Mill. (Scrophulariaceae)
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1995; 43(3-4): 179-184

Rządkowska-Bodalska Halina
Ziołolecznictwo w chorobach przewodu pokarmowego
Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1995; 50b: 13-19

1994

Gleńsk Michał
Miodunka plamista - roślina niedoceniona w lecznictwie
Wiadomości Zielarskie 1994; 36(4): 5-6

Sroka Zbigniew, Rządkowska-Bodalska Halina, Mażol Irena
Antioxidative effect of extracts from Erodium cicutarium L.
Zeitschrift für Naturforschung 1994; 49c(11-12): 881-884

Sroka Zbigniew
The activity of lipase from Rhizopus sp. in native form and after immobilization on hollow-fiber membranes
Journal of Membrane Science 1994; 97: 209-214

1993

Gleńsk Michał
Arnika górska - interesująca roslina lecznicza
Wiadomości Zielarskie 1993; 35(5): 4-5

Grasza Beata, Olechnowicz-Stępień Waleria, Królicki Zbigniew
Flavonoid glycosides from the leaves of some Euonymus (Evonymus) species
Fitoterapia 1993; 64(4): 379-380

1992

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Gąsiorowski Kazimierz
Charakterystyka chemiczna oraz niektóre właściwości biologiczne owoców szakłaku pospolitego (Rhamnus cathartica L.)
Herba Polonica 1992; 38(3): 115-122

Rządkowska-Bodalska Halina, Mioduszewski J., Olechnowicz-Stępień Waleria
Badania frakcji biologicznie aktywnych z torfu. Cz.5. Próby rozdziału niektórych preparatów torfowych
Herba Polonica 1992; 38(1): 13-20

1991

Lamer-Zarawska Eliza, Rządkowska-Bodalska Halina, Karłowicz, Katarzyna
Antifungal activity of some medicinal plants of the Lamiaceae family
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1991; 39(4): 387-393

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Tołpa Stanisław, Kukla Stanisław
Badanie frakcji biologicznie aktywnych z torfu. Cz.4. Właściwości fizyko-chemiczne niektórych preparatów torfowych
Herba Polonica 1991; 37(3-4): 133-142

Skopińska-Różewska Ewa, Bajczewska-Fischer Wanda, Żukowska Marzena, Małkowska-Zwierz Wanda, Polakowski Igor, Pazdur Jacek, Rodomska Dorota, Mościcka Maria, Sokolnicka Irena, Kolewska Danuta, Marczak Maria, Morawska Irena, Nowakowska Elżbieta, Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Immunomodulujące działanie Prepartu Torfowego Tołpy (PTT)
Reumatologia 1991; 29: 2

Skopińska-Różewska Ewa, Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Żukowska Marzena, Małkowska-Zwierz Wanda, Radomska Dorota, Sobczyńska Agnieszka
Effect of extracts of st. John's wort (Hypericum perforatum L.) and lemon balm (Melissa officinalis L.) herbs on local GvH reaction and production of anti-SRBC antibodies
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1991; 39(3): 257-266

1990

Kowalczyk Bożena, Olechnowicz-Stępień Waleria
A further contribution to the lipophilic constituents of Fraxinus excelsior leaves
Planta Medica 1990; 56(6): 561-562

1980-1989

1989

Kowalczyk Bożena
Doględa wielka
Wiadomości Zielarskie 1989; 31(6): 15-16

Kowalczyk Bożena, Olechnowicz-Stępień Waleria
Phytochemical investigation on Fraxinus excelsior leaves
Planta Medica 1989; 55(1): 44

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza
Rośliny lecznicze stosowane u dzieci
wyd.2. PZWL, Warszawa 1989

1988

Cisowski Wojciech
Analiza HPLC flawonoidów z ziela Levisticum officinale Koch.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1988; 45(5): 441-444

Cisowski Wojciech, Grimshaw James
Chromone glycoside from the herb Angelica archangelica L. and Archangelica litoralis Fries.
Polish Journal of Chemistry 1988; 62(1-3): 135-141

Kowalczyk Bożena, Olechnowicz-Stępień Waleria
Badanie liści jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior L. Cz.1. Kwasy fenolowe i flawonoidy
Herba Polonica 1988; 34(1-2): 7-14

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Gąsiorowski Kazimierz
Charakterystyka chemiczna niektórych wyciągów z Aloë arborescens Mill. oraz badanie ich wpływu na funkcje obronne granulocytów in vitro
Herba Polonica 1988; 34(1-2): 35-42

Robak Jadwiga, Korbut R., Shridi F., Rządkowska-Bodalska Halina
On the mechanism of antiagregatory effect of myricetin
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1988; 40(3): 337-340

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Gąsiorowski Kazimierz, Tołpa Stanisław, Kukla Stanisław
Badanie frakcji biologicznie aktywnych z torfu. Cz.2. Poszukiwanie substancji odpowiedzialnych za własności biologiczne surowca
Herba Polonica 1988; 34(4): 255-265

Stobiecki Maciej, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Cisowski Wojciech, Budko Edward
Identification of flavonoid glycosides isolated from plants by fast atom bombardment mass spectrometry and gas chromatography/mass spectrometry
Biomedical and Environmental Mass Spectrometry 1988; 15(11): 589-594

Zielińska-Jenczylik Janina, Sypuła Alicja, Budko Edward, Rządkowska-Bodalska Halina
Interferonogenic and antiviral effect of extracts from Erodium cicutarium. Cz.2. Modulatory activity of Erodium cicutarium extracts
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1988; 36(5): 527-536

1987

Cisowski Wojciech, Głowniak Kazimierz, Matysik Grażyna, Soczewiński Edward
Analiza frakcji kumarynowych z Angelica archangelica L. i Archangelica litoralis Fries. za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
Herba Polonica 1987; 33(4): 233-244

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Tołpa Stanisław, Kukla Stanisław
Badanie frakcji biologicznie aktywnych z torfu. Cz.1. Analiza składu chemicznego
Herba Polonica 1987; 33(2): 126-135

Rządkowska-Bodalska Halina, Bieganowska Maria Lucyna, Cisowski Wojciech
Analiza chromatograficzna frakcji flawonoidowej z ziela i korzeni kopytnika (Asarum europaeum L.)
Herba Polonica 1987; 33(3): 167-173

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Gąsiorowski Kazimierz
The effect of shepherd’s purse extract (Capsella bursa pastoris (L.) Medik.) on the activity of some enzymatic systems essential for defensive function of granulocytes
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences 1987; 35(10-12): 301-306

Rządkowska-Bodalska Halina, Żuk J., Olechnowicz-Stępień Waleria
Badanie ziela wierzbownicy drobnokwiatowej Epilobium parviflorum Schreb
Herba Polonica 1987; 33(3): 179-184

Zielińska-Jenczylik Janina, Sypuła Alicja, Budko Edward, Rządkowska-Bodalska Halina
Interferonogenic and antiviral effect of extracts from Erodium cicutarium. Cz.1
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1987; 35(2): 211-220

1986

Banach Romuald, Olechnowicz-Stępień Waleria
Badanie frakcji flawonoidowej niektórych gatunków z rodzaju Monarda
Herba Polonica 1986; 32(3-4): 145-153

Cisowski Wojciech
2-methyl-5,7-dihydroxychromone glucoside from Ammi visnaga Lam.
Polish Journal of Chemistry 1986; 60(7-12): 837-840

Cisowski Wojciech
Flavonoids of Ammi visnaga Lam. fruits
Polish Journal of Chemistry 1986; 60(1-3): 77-84

Cisowski Wojciech
Furanocoumarin from the fruits of Ammi visnaga Lam.
Polish Journal of Chemistry 1986; 60(1-3): 91-93

Cisowski Wojciech
Furanokumaryny w niektórych roślinach krajowych
Herba Polonica 1986; 32(1): 3-7

Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe w zielu Chaerophyllum aromaticum L.
Herba Polonica 1986; 32(3-4): 139-144

Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe ziela Pimpinella saxifraga L. i Pimpinella magna L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1986; 43(5): 493-498

Cisowski Wojciech, Bieganowska Maria
Analiza związków flawonoidowych z ziela Meum athamanticum Jacq. i Sanicula europaea L. za pomocą HPLC
Herba Polonica 1986; 32(3-4): 155-159

Kowalczyk Bożena
Dyptam jesionolistny - roślina ozdobna, trująca i lecznicza
Wiadomości Lekarskie 1986; 28(10): 14

Kowalczyk Bożena
Oznaczanie glicyryzynianu amonu w preparacie Tussilinar
Herba Polonica 1986; 32(3-4): 167-171

Lamer-Zarawska Eliza, Olechnowicz-Stępień Waleria, Królicki Zbigniew
Isolation of dihydroherbacetin glycoside from Calluna vulgaris L. flowers
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences 1986; 34(4-6): 71-74

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza
Rośliny lecznicze stosowane u dzieci
PZWL, Warszawa 1986

Robak Jadwiga, Duniec Zofia, Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Cisowski Wojciech
The effect of same flavonoids on non-enzymatic lipid oxidation and enzymatic oxidation of arachidonic acid
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1986; 38(5-6): 483-491

1985

Banach Romuald
Pysznogłówki - rośliny mało znane
Wiadomości Zielarskie 1985; 27(7-8): 19-20

Cisowski Wojciech
Furanocoumarins of Angelica silvestris L. roots.
Polish Journal of Chemistry 1985; 59(10-12): 1149-1152

Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe Myrrhis odorata (L.) Scop.
Herba Polonica 1985; 31(1-2): 13-19

Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe w zielu Aegopodium podagraria L.
Herba Polonica 1985; 31(3-4): 135-140

Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe w zielu i owocach Angelica archangelica L. i Archangelica litoralis Fries.
Herba Polonica 1985; 31(3-4): 125-134

Cisowski Wojciech, Grimshaw James
Chromone-O-glycoside from the herbs Angelica archangelica L. and Archangelica litoralis Fries. [list do redakcji]
Polish Journal of Chemistry 1985; 59(10-12) 1287-1288

Kowalczyk Bożena
Jesion wyniosły – roslina użytkowa i lecznicza
Wiadomości Zielarskie 1985; 27(10): 10-11

1984

Cisowski Wojciech
Biologiczne właściwości kumaryn. Cz.2. Działanie toksyczne
Herba Polonica 1984; 30(1): 71-79

Cisowski Wojciech
Flawonoidy a procesy nowotworowe i mutagenne
Herba Polonica 1984; 30(3-4): 219-231

Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe Peucedanum verticillare (L.) Koch. ex DC.
Herba Polonica 1984; 30(3-4): 159-163

Zielińska-Jenczylik Janina, Sypuła Alicja, Cisowski Wojciech
Effect of plant extracts on the in vitro interferon synthesis
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1984; 32(5): 577-582

1983

Cisowski Wojciech
Biologiczne właściwości kumaryn. Cz.1. Działanie na rośliny oraz właściwości farmakologiczne i przeciwbakteryjne
Herba Polonica 1983; 29(3-4): 301-318

Cisowski Wojciech
Flavonoid compounds of the herb Peucedanum japonicum Thunb.
Polish Journal of Chemistry 1983; 57(10-12): 1283-1286

Olechnowicz-Stępień Waleria, Banach Romuald, Mrozikiewicz Aleksander, Szafarek P., Grzybowska J.
Działanie litogenolityczne kwasów tłuszczowych z owoców dębu czerwonego (Quercus rubra L.) na kamienie żółciowe
Herba Polonica 1983; 29(3-4): 241-247

1982

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Grimshaw James
Investigation on lipid fraction compounds of heather flowers (Calluna vulgaris L.)
Polish Journal of Chemistry 1982; 56(1): 153-157

1981

Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina
Otrzymywanie niektórych pochodnych ostolu. Cz.2
Herba Polonica 1981; 27(2): 103-110

Grimshaw James, Jaruzelski Marcin, Lamer-Zarawska Eliza, Rządkowska-Bodalska Halina
Sterols and new triterpenoid from Leuzea carthamoides (Willd.) DC
Polish Journal of Chemistry 1981; 55(11): 2355-2358

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza
Poszukiwanie biologicznie aktywnych substancji w kalafonii sosnowej
Herba Polonica 1981; 27(2): 145-152

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza, Kędzia Bogdan
Poszukiwanie związków przeciwbakteryjnych w krajowych balsamach. Cz.1. Izolacja substancji o działaniu przeciwbakteryjnym z kalafonii sosnowej (Pinus sylvestris L.)
Herba Polonica 1981; 27(3): 273-282

Rządkowska-Bodalska Halina, Cisowski Wojciech, Banach Romuald
Zarys historii i aktualne problemy ziołolecznictwa. Cz.1
Wiadomosci Zielarskie 1981; 23(1): 6-8

Rządkowska-Bodalska Halina, Cisowski Wojciech, Banach Romuald
Zarys historii i aktualne problemy ziołolecznictwa. Cz.2
Wiadomosci Zielarskie 1981; 23(2): 10-11

1980

Lamer-Zarawska Eliza
Phytochemical studies of flavonoids and other compounds of juniper fruits (Juniperus communis L.)
Polish Journal of Chemistry 1980; 54(2): 213-219

1970-1979

1979

Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina
Synthesis of some derivatives of osthol. P.1
Polish Journal of Chemistry 1979; 53(7-8): 1527-1531

Olechnowicz-Stępień Waleria, Banach Romuald
Badanie kwasów tłuszczowych jako substancji rozpuszczających kamienie żółciowe
Herba Polonica 1979; 25(4): 293-302

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza, Cisowski Wojciech, Borys Aleksander
Próby reaktywacji stawów osadowych kopalń miedzi
Herba Polonica 1979; 25(2): 137-146

1978

Burzańska-Hermann Zdzisława
Izolacja i identyfikacja składników frakcji flawonoidowej z ziela krajowych gatunków rodzaju Mentha L. sekcji Verticillatae (Mentha arvensis L., Mentha sachalinensis Kudo, Mentha × verticillata L., Mentha × smithiana Graham, Mentha × gentilis L.)
Acta Poloniae Pharmaceutica 1978, 35(6): 673-680

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Lamer-Zarawska Eliza
Flavonoids of Calluna vulgaris flowers (Ericaceae)
Polish Journal of Chemistry 1978; 52(11): 2167-2172

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Novotny Ladislav, Masojidkowa Milena
Phytochemical investigation of Euonymus (Evonymus) latiofolia L. fruits
Polish Journal of Chemistry 1978; 52(6): 1161-1166

1977

Burzańska-Hermann Zdzisława, Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Isolation and identification of flavonoid compounds of Mentha aquatica L. herb
Roczniki Chemii 1977; 51(4): 701-709

Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina, Lutomski Jerzy
Investigation on aristolochic acids in the native apecies of Aristolochia L. genus
Roczniki Chemii 1977; 51(11): 2125-2129

Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina, Szymczak Józef
Kwasy tłuszczowe lipidów ziela i korzeni gatunków rodzaju Aristolochia L. uprawianych w Polsce
Herba Polonica 1977; 23(2): 117-120

Cisowski Wojciech, Szymczak Józef, Przybylski Marek
Składniki ekstraktu eterowego z kłączy Peucedanum ostruthium (L.) Koch. pochodzenia krajowego
Herba Polonica 1977; 23(1): 19-24

Lamer-Zarawska Eliza
Flavonoids of Juniperus communis L.
Roczniki Chemii 1977, 51(11): 2131-2137

1976

Cisowski Wojciech, Lamer-Zarawska Eliza
Acylowe pochodne flawonoidów
Herba Polonica 1976; 22(2): 185-192

Cisowski Wojciech, Szymczak Józef
Zawartość kwasów tłuszczowych w lipidach z korzeni niektórych gatunków rodzaju Peucedanum L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1976; 33(6): 793-794

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Investigationa of biological active compounds from peat
W: Peat and peatlands in the natural protection. Proceedings of the 5th International Peat Congress. Vol.1. 21-25 października 1976; Poznań, Poland. Poznań 1976, s. 438-443

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji. Cz.2
Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 1976

1975

Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina
Some hydroxyacetophenone glycosides in selected species of Picea L. genus
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1975, 27(1): 89-93

Burzańska-Hermann Zdzisława
Pochodne kwercetyny w zielu Euphorbia lucida Waldst. & Kit.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1975, 32(6), 703-708

Cisowski Wojciech
Flawonoid compounds in some species of Peucedanum L. genus
Roczniki Chemii 1975; 49(11): 1823-1830

Grimshaw James, Lamer-Zarawska Eliza
An isopentenylflavanone from Evodium rutaecarpa Hook.
Phytochemistry 1975; 14(3): 838-839

Górski Piotr Michał, Jurzysta Marian, Rządkowska-Bodalska Halina
Flavonoids from the bird's foot trefoil seeds (Lotus corniculatus L.)
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1975; 44(2): 289-295

Lamer-Zarawska Eliza
Biflawonoids in Juniperus L. species (Cupressaceae)
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1975, 27(1): 81-87

Lamer-Zarawska Eliza, Cisowski Wojciech
Zastosowanie metod chiralooptycznych w badaniach strukturalnych flawonoidów
Wiadomości Chemiczne 1975; 29(8): 567-577

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza
Badanie frakcji flawonoidowej niektórych surowców z rodziny Labiatae (Herba Serpylli, Herba Thymi, Herba Majoranae, Herba Origani)
Herba Polonica 1975; 21(4): 347

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina, Grimshaw James
Investigations of the etheral extract of elecampane root (Inula helenium L.) P.2.
Roczniki Chemii 1975; 49(4): 849-851

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Flavonoids in the herb of yellow looestrife (Lysimachia vulgaris L.)
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1975, 27(3): 345-348

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rzepka Adam
The components of ethereal and methanolic extracts from the fruits of Celastrus tatarinovii Rupr.
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1975, 27(3): 335-338

1974

Cisowski Wojciech
New acylated glucoside of quercetin from Peucedanum ostruthium (L.) Koch. herb
Roczniki Chemii 1974; 48(7-8): 1417-1418

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Związki flawonoidowe w zielu wąkroty zwyczajnej (Hydrocotyle vulgaris L.)
Herba Polonica 1974; 20(3): 243-246

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji. Cz.1
Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław 1974

1973

Bodalski Tadeusz, Burzańska Zdzisława
Flavonoids of the herb of Silaum flavescens Bernh. (Silaum pratensis Bess.)
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1973; 25(4): 403-406

Lamer-Zarawska Eliza
Biflawonoidy. Rozpowszechnienie, budowa oraz metody badania
Herba Polonica 1973; 19(4): 405-415

Rządkowska-Bodalska Halina
Isolation and identification of flvonoids from leaves of Celastrus scandens L., Celastrus rugosa Rehd.et Wills., Celastrus gemmata Loss. and Celastrus loesneri Rehd. et Wills.
Polish Journal of Pharmacology and Pharmacy 1973; 25(4): 407-416

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Biosynteza związków flawonoidowych
Herba Polonica 1973; 19(3): 278-289

1972

Bodalski Tadeusz, Noculak Alicja
Isolation and identification of β-sitosterol from the herb of Aegopodium podagraria L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1972; 24(2): 177-179

Dąbrowska Janina
Obserwacje rozmieszczenia azulenowych i bezazulenowych form Achillea L. na Śląsku na tle danych o rozmieszczeniu taksonów rodzaju Achillea L. na tym obszarze
Herba Polonica 1972; 18(1): 40-69

Dąbrowska Janina
Achillea crithmifolia W. et K. - nowy gatunek synantropijny we florze Polski
Fragmenta Floristica et Geobotanica 1972; 18(2): 147-151

Farkas Loránd, Wolfner A., Olechnowicz-Stępień Waleria
The synthesis calycosin and calycosin-7-β-D-glucoside
Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae 1972; 74(3): 367-370

Grimshaw James, Lamer-Zarawska Eliza
Structure of phellodendroside
Phytochemistry 1972; 11(11): 3273-3274

Lamer-Zarawska Eliza
Compounds of benzene fraction from leaves of some species of Cupressaceae family
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1972; 24(4): 401-405

1971

Bodalski Tadeusz, Cisowski Wojciech
Flavonoid copmpounds in herbs of Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1971; 23(2): 173-177

Dąbrowska Janina
Wielkość komórek szparkowych i pyłku u czterech gatunków Achillea L.
Herba Polonica 1971; 17(1-2): 13-30

Dąbrowska Janina
Korelacja między liczbą chloroplastów w komórkach szparkowych a poziomem poliploidalnym czternastu taksonów Achillea L.
Herba Polonica 1971; 17(3): 200-208

Nógrádi Mihály, Farkas Loránd, Olechnowicz-Stępień Waleria
Synthese von Flavonoid-bis-glykosiden, IV. Die Synthese von Quercetin-3-α-L-rhamnopyranosid-7-β-D-glucopyranosid und Quercetin-3-β-D-xylopyranosid-7-β-D-glucopyranosid, zwei Flavon-bis-glykosiden aus Euonymus (Evonymus) - Arten
Chemische Berichte 1971; 104(11): 3618-3620

Olechnowicz-Stępień Waleria
Flavonoids of some species of Euonymus (Evonymus). P.5. Differentiation of species of Euonymus (Evonymus) of the section Melanocarya Nakai by the investigations of flavonoids in leaves
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1971; 23(3): 231-245

Rządkowska-Bodalska Halina
Flavonoids of the leaves of Celastrus angulata Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1971; 23(3): 247-251

1970

Bodalski Tadeusz, Burzańska Zdzisława
Flavonoid compounds in the Aethusa cynapium L. herb
Acta Poloniae Pharmaceutica 1970; 27(2): 141-148

Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa
Quercetin heterosides in Nyssa aquatica Marsh.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1970; 22(1): 49-53

Malcher Ewa, Lamer-Zarawska Eliza
Synthesis of 5,7,3',4',5'-pentahydroxyflavone and 3'-hydroxy-5,7,4',5'-tetramethoxyflavone
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1970; 22(4): 237-240

Nógrádi Mihály, Farkas Loránd, Olechnowicz-Stępień Waleria
Die Synthese des Quercetin 3-β-rutinoside-7-β-D-glucosids
Chemische Berichte 1970; 103(11), 3414-3418

Olechnowicz-Stępień Waleria
Flavonoids in some species of Euonymus (Evonymus). P.4. Flavonoids of leaves of Euonymus (Evonymus) maackii Rupr. and Euonymus (Evonymus) lanceifolia Loes.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1970; 22(4): 223-229

Olechnowicz-Stępień Waleria, Malcher Ewa
Synthesis of quercetin 7-β-D-gluco-3-α-L-rhamno-β-D-glucoside
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1970; 22(6): 431-433

Rządkowska-Bodalska Halina
Flawonoidy w liściach Celastrus orbiculata Thunb.
Roczniki Chemii 1970; 44(2): 283-289

Sonanini D., Rządkowska-Bodalska Halina, Steinegger E.
Über die Flavonol-Glycoside von Folium Stramonii
Pharmaceutica Acta Helvetiae 1970; 45(2), 153-156

1960-1969

1969

Bodalski Tadeusz, Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe kwiatostanów Spiraea media Schm.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(5): 443-447

Bodalski Tadeusz, Kowalewski Zdziasław
Rozwój farmakognozji w 25-leciu PRL i jego dalsze perspektywy
Farmacja Polska 1969; 25(10): 839-846

Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
Isolation and identification of nor-icaroside from leaves of Phellodendron sp.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(2): 181-184

Malcher Ewa, Bodalski Tadeusz
Separation and identification of flavonoids from herbs Lathyrus pratensis L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(6): 553-562

Olechnowicz-Stępień Waleria
Flavonoids of some Euonymus (Evonymus) species. P.3. Flavonoids in leaves of Euonymus (Evonymus) bungeana Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(2): 173-179

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Investigations of the neutral fraction ethereal extract of the root of elecampane Inula helenium L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(4): 337-340

Rządkowska-Bodalska Halina
Flavonoids in flowers of weld (Reseda lutea). P.3. Identification of compound C
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(2): 169-172

Rządkowska-Bodalska Halina, Bodalski Tadeusz
Benzo-γ-pyron derivatives in leaves of Myrica gale L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1969; 21(6): 581-586

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Badanie niezmydlających się składników frakcji benzenowej liści woskownicy europejskiej (Myrica gale L.)
Herba Polonica 1969; 15(4): 355-359

1968

Lamer Eliza, Bodalski Tadeusz
Flavonoids of Thuja occidentalis L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1968; 20(6): 623-633

Lamer Eliza, Malcher Ewa, Grimshaw James
Identification of 3',4',5',5,7-penathydroxyflavone and its 3'-monoglucoside
Tetrahedron Letters 1968; 9(12): 1419-1421

Olechnowicz-Stępień Waleria
Związki flawonoidowe w liściach Euonymus (Evonymus) verrucosa Scop. Cz.2
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1968; 20(1): 73-79

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Zastosowanie magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ) w badaniach związków flawonoidowych
Herba Polonica 1968; 14(3): 179-204

Rządkowska-Bodalska Halina
Flavonoid compounds of Pastinaca sativa L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1968; 20(3): 329-334

1967

Bodalski Tadeusz, Cisowski Wojciech
Związki flawonoidowe liści Hydrangea radiata Walt.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(1): 99-104

Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza, Malcher Ewa
Związki flawonoidowe w liściach Evodia rutaecarpa Hook (Rutaceae)
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(6): 655-659

Bodalski Tadeusz, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Skrypt do ćwiczeń mikroskopowych z farmakognozji (z rycinami roślin oraz tablicami anatomicznymi). Cz.2
Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wrocław 1967

Kaczmarek Feliks, Lutomski Jerzy, Olechnowicz-Stępień Waleria, Szpunar Krystyna
Badanie działania czerwiogubnego składników frakcji eterowej korzenia omanu wielkiego (Inula helenium L.)
Herba Polonica 1967; 13(3): 114-119

Malcher Ewa, Lamer Eliza
Wyodrębnienie monoglukozydu 5,7,3',4',5'-pięciohydroksyflawonu
Acta Poloniae Pharmaceutica 1967; 24(3): 339

Olechnowicz-Stępień Waleria
Izolacja i identyfikacja związków flawonoidowych z liści Euonymus (Evonymus) europaea L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(1): 91-97

Olechnowicz-Stępień Waleria, Krug Henryk
Związki flawonoidowe Capsella bursa-pastoris Moench. Cz.2
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1967; 19(5): 557-561

1966

Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
Badania związków flawonoidowych występujących w liściach Hydrangea quercifolia L.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1966; 18(1): 71-74

Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina
O występowaniu kemferolu i astragaliny w kwiatostanach Coronilla varia L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1966; 23(2): 153-163

Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina
Związki flawonoidowe w liściach Celastrus hypoglauca Hemsl.
Dissertationes Pharmaceuticae et Pharmacologicae 1966; 18(3): 285-291

1965

Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
O występowaniu felodendrozydu w liściach Phellodendron amurense Ruprecht
Acta Poloniae Pharmaceutica 1965; 22(3): 281-284

Bodalski Tadeusz, Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska-Bodalska Halina
Skrypt do ćwiczeń mikroskopowych z farmakognozji (z rycinami roślin oraz tablicami anatomicznymi). Cz.1
Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wrocław 1965

Krug Henryk, Borkowski Bogusław
Neue Flavonol Glykoside aus den Blattern von Peumus boldus Molina
Pharmazie 1965; 20(11): 692-698

Krug Henryk, Olechnowicz-Stępień Waleria
Związki flawonoidowe Ledum palustre L.
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(2): 213-219

Olechnowicz-Stępień Waleria, Krug Henryk
Związki flawonoidowe Capsella bursa-pastoris Moench. Cz.1
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(3): 389-394

Rządkowska-Bodalska Halina, Bodalski Tadeusz
Nowy glikozyd kemferolu w kwiatach rezedy żółtej (Reseda lutea L.)
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(1): 27-32

Rządkowska-Bodalska Halina, Bodalski Tadeusz
Glikozydy flawonolowe w kwiatach rezedy żółtej (Reseda lutea L.) Cz.2. Identyfikacja glikozydu B
Dissertationes Pharmaceuticae 1965; 17(3): 381-387

1964

Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
O występowaniu hyperozydu w liściach Phellodendron japonicum Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae 1964; 16(1): 67-70

Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa
Oznaczenie rutyny w pięciu gatunkach rodzaju Ruta L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1964; 21(1): 55-58

Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa
Występowanie rutyny oraz oznaczenie jej zawartości w liściach dyptamu jesionolistnego (Dictamnus albus L.)
Acta Poloniae Pharmaceutica 1964; 21(1): 51-54

Bodalski Tadeusz, Malcher Ewa, Lokay Marian
Oznaczanie zawartości antrazwiązków w owocach 20 gatunków rodzaju Rhamnus L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1964; 21(2): 131-134

Olechnowicz-Stępień Waleria
Polarograficzne oznaczanie alantolaktonów
Dissertationes Pharmaceuticae 1964; 16(4): 547-551

1963

Barańska Krystyna
Badanie niektórych związków flawonoidowych występujących w zielu Bidens tripartitus L.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1963; 20(5): 357-364

Bodalski Tadeusz, Lamer Eliza
A new flavanonol glucoside in the leaves of Phellodendron japonicum Maxim.
Dissertationes Pharmaceuticae 1963; 15(3): 319-326

Olechnowicz-Stępień Waleria, Stępień Stanisław
Badania in vitro i in vivo działania heleniny i jej składników na niektóre gatunki dermatofitów
Dissertationes Pharmaceuticae 1963; 15(1): 17-22

Olechnowicz-Stępień Waleria
Otrzymywanie heleniny oraz głównych składników krystalicznej frakcji olejku eterycznego z korzenia omanu wielkiego (Inula helenium L., Compositae)
Dissertationes Pharmaceuticae 1963; 15(3): 301-311

1962

Barańska Krystyna, Lamer Eliza
Identyfikacja oraz oznaczenie niektórych flawonoidów występujących w kwiatach podbialu (Tussilago farfara L.)
Acta Poloniae Pharmaceutica 1962; 19(3): 199-207

Bodalski Tadeusz, Woroszczuk Mieczysław
Analiza fitochemiczna nasion śliwy węgierki, Prunus domestica L. Cz.1
Dissertationes Pharmaceuticae 1962; 14(3): 339-345

Olechnowicz-Stępień Waleria, Rządkowska Halina
Kolorymetryczne oznaczanie alantolaktonów za pomocą roztworu waniliny w stężonym kwasie siarkowym. Cz.1
Dissertationes Pharmaceuticae 1962; 14(3): 331-338

1960

Bodalski Tadeusz, Pelczarska Helena, Ujec Mieczysław
Próby leczenia rzęsistkowicy pochwy alkaloidami Chelidonium majus
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1960; 8(3): 559-563

Olechnowicz-Stępień Waleria, Skurska Helena
Badanie antybiotycznych własności korzenia omanu wielkiego (Inula helenium, Compositae)
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1960; 8(1): 179-189

Olechnowicz-Stępień Waleria, Skurska Helena
Działanie alantolaktonów in vitro na grzyby chorobotwórcze i saprofityczne
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1960; 8(2): 347-353

Olechnowicz-Stępień Waleria
Przyczynek do badań nad metabolizmem rutyny w kwiatach Forsythia sp.
Acta Poloniae Pharmaceutica 1960; 7(2): 131-118

Rządkowska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria
Odróżnianie owoców Ammi visnaga Lam. od owoców Ammi majus L. na drodze mikrosublimacji
Dissertationes Pharmaceuticae 1960; 12(4): 293-302

1950-1959

1959

Bodalski Tadeusz
Farmakognozja dla liceów farmaceutycznych
wyd.2. PZWL, Warszawa 1959

1958

Bodalski Tadeusz, Perczarska Helena, Ujec Mieczysław
Działanie sangwinaryny i chelerytryny na Trichomonas vaginalis in vitro
Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1958; 6(4): 705-711

1957

Bodalski Tadeusz, Kańtoch Mirosław, Rządkowska Halina
Działanie antybakteryjne i antyfagowe alkaloidów Chelidonium majus L. [doniesienie tymczasowe]
Dissertationes Pharmaceuticae 1957; 9(2): 159

Bodalski Tadeusz, Rządkowska Halina
Wymoczkobójcze działanie niektórych alkaloidów Chelidonium majus L.
Dissertationes Pharmaceuticae 1957; 9(3): 265-271

Bodalski Tadeusz, Kańtoch Mirosław, Rządkowska Halina
Antyfagowe działanie alkaloidów Chelidonium majus L.
Dissertationes Pharmaceuticae 1957; 9(4): 273-286

Bodalski Tadeusz
Farmakognozja dla liceów farmaceutycznych
PZWL, Warszawa 1957

Olechnowicz-Stępień Waleria
Kwiaty forsycji jako zródło rutyny
Acta Poloniae Pharmaceutica 1957; 14(1): 33-40

1956

Rządkowska Halina
*Odróżnianie związków barbiturowych na drodze mikrosublimacji
Acta Poloniae Pharmaceutica 1956; 13(1): 57-63
praca wykonana w Pracowni Chemii Toksykologicznej i Sądowej AM we Wrocławiu kierowanej przez T.Bodalskiego, wymieniana w zasadzie zwyczajowo

1955

Olechowska-Barańska Krystyna, Bańkowski Czesław
Opium wyprodukowane w Ogrodzie Roślin Leczniczych AM we Wrocławiu.
Farmacja Polska 1955; 11(1): 10-11

Olszewski Zenon
Zastosowanie liści orzecha włoskiego jako surowca garbnikowego w preparatyce galenowej
Farmacja Polska 1955; 11(9): 208-210

Tyrkiel Oktawiusz
Knopry jako surowiec garbnikowy
Acta Poloniae Pharmaceutica 1955; 12(1): 23-27

1954

Olszewski Zenon
Folium Juglandis regiae L. jako surowiec garbnikowy
Acta Poloniae Pharmaceutica 1954; 11(1): 77-86

1953

Olechowska-Barańska Krystyna
Nasiona Digitalis L. i ich cechy rozpoznawcze
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1953; 22(2): 321-330

Olechowska-Barańska Krystyna, Tyrkiel Oktawiusz [na okładce podano błędnie imię – przyp.red.], Kowalewska-Kolago Leokadia
Systematyka farmakognostyczna (system botaniczny). Według wykładów T.Bodalskiego
PZWL, Warszawa 1953

1952

Monikowski Kazimierz, Bodalski Tadeusz
Badanie żywności. Mikroskopowa analiza produktów roślinnych
PZWL, Warszawa 1952

1950

Bodalski Tadeusz
O mikrochemicznym wykrywaniu sadźca (Eupatorium cannabinum) w zafałszowanych korzeniach i nalewkach kozłka (Valeriana officinalis)
Acta Poloniae Pharmaceutica 1950; 7(3-4): 255-263


prace habilitacyjne

wykonane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Leku Roślinnego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ostatnia aktualizacja: 13.VII.2022

2000-...

Kowalczyk Adam
Analiza fitochemiczna związków lotnych i polifenolowych w wybranych taksonach rodziny Asteraceae L. i Lamiaceae L.
praca habilitacyjna
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2022

Gleńsk Michał
Izolacja i analiza związków pochodzenia naturalnego wywodzących się biogenetycznie od kwasu szikimowego oraz skwalenu z wybranych substancji roślinnych
praca habilitacyjna
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2021

Kuś Piotr Marek
Badania fitochemiczne produktów pszczelich i substancji roślinnych przetwarzanych przez pszczoły: tożsamość, jakość i różnorodność
praca habilitacyjna
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2019

Fecka Izabela
Związki wielofenolowe w wybranych farmakopealnych substancjach roślinnych z rodzin Lamiaceae i Rosaceae
praca habilitacyjna
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2010

Sroka Zbigniew
Aktywność przeciwutleniająca i przeciwwolnorodnikowa wyciągów roślinnych oraz związków fenolowych pochodzących z roślin
praca habilitacyjna
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2007

1950-1999

Cisowski Wojciech
Badania fitochemiczne niektórych roślin leczniczych z rodziny Umbelliferae w zakresie pochodnych benzo-α- i -γ-pironu
praca habilitacyjna
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1986

Lamer-Zarawska Eliza
Badania chemiczne i taksonomiczne niektórych gatunków Juniperus
praca habilitacyjna
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1980

Rządkowska-Bodalska Halina
Chemotaksonomiczne badania hodowanych w kraju gatunków rodzaju Celastrus
praca habilitacyjna
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1971
skrót wydany w roku 1973

Olechnowicz-Stepień Waleria
Badanie związków flawonoidowych w niektórych gatunkach rodzaju Evonymus
praca habilitacyjna
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1971
skrót wydany w roku 1973


prace doktorskie

wykonane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Leku Roślinnego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ostatnia aktualizacja: 7.IX.2018

2010-...

Piotr Okińczyc
Charakterystyka fitochemiczna oraz aktywność biologiczna różnych rodzajów propolisów oraz ich źródeł roślinnych
praca doktorska (promotor: Sroka Zbigniew)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2018

Nowicka Agnieszka
Badania związków wielofenolowych oraz innych składników aktywnych owoców i liści wybranych odmian uprawnych Fragaria × ananassa Duch.
praca doktorska (promotor: Fecka Izabela)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2017

Biskup Izabela
Badania kliniczno-kontrolne związku pomiędzy poziomem alkilorezorcynoli a rozwojem cukrzycy typu 2 oraz wstępna ocena cytotoksyczności in vitro alkilorezorcynoli izolowanych z otrąb zbożowych
praca doktorska (promotor: Fecka Izabela)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2016

Kuś Piotr
Charakterystyka fitochemiczna i klasyfikacja wybranych polskich miodów oraz ocena ich aktywności biologicznej
praca doktorska (promotor: Sroka Zbigniew)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław 2014

Raj Danuta
Badania biotechnologiczne nad akumulacją związków alkaloidowych w kulturach in vitro Securinega suffruticosa
praca doktorska (promotor: Łuczkiewicz Maria)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2011

Włodarczyk Maciej
Badania fitochemiczne cedrzyńca kalifornijskiego (Calocedrus decurrens (Torr.) Florin), źródła związków naturalnych o potencjalnym znaczeniu dla lecznictwa
praca doktorska (promotor: Cisowski Wojciech)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2011

1990-2009

Turek Sebastian
Otrzymywanie związków naturalnych i ich syntetycznych pochodnych oraz badanie aktywności tych połączeń w oddziaływaniu z kinazą kazeinową 2
praca doktorska (promotor: Cisowski Wojciech)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2007

Fecka Izabela
Badanie frakcji polifenolowej wybranych gatunków rodzaju Erodium
praca doktorska (promotor: Cisowski Wojciech, Rządkowska-Bodalska Halina)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2000

Gleńsk Michał
Badanie frakcji saponinowej z korzeni lepnicy rozdętej (Silene vulgaris (Moench) Garcke)
praca doktorska (promotor: Cisowski Wojciech)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1999

Kowalczyk Adam
Badanie frakcji polifenolowej wybranych gatunków rodziny Dipsacaceae
praca doktorska (promotor: Rządkowska-Bodalska Halina)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1998

Kowalczyk Bożena
Badanie składników lipofilnych liści jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.)
praca doktorska (promotor: Olechnowicz-Stępień Waleria)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1990

1970-1989

Burzańska-Hermann Zdzisława
Badanie związków flawonoidowych w krajowych gatunkach rodzaju Mentha L.
praca doktorska (promotor: Olechnowicz-Stępień Waleria)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1975

Cisowski Wojciech
Badanie związków flawonoidowych w niektórych gatunkach rodzaju Peucedanum L.
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz, Rządkowska-Bodalska Halina)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1973

1950-1969

Malcher Ewa (z Pracowni Chemii Toksykologicznej i Sądowej AM we Wrocławiu)
Wyodrębnienie i identyfikacja związków flawonoidowych ziela Lathyrus pratensis L.
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1968

Lamer Eliza
Związki flawonoidowe Thuja occidentalis L.
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1967

Rządkowska-Bodalska Halina
Nowe glikozydy flawonolowe w kwiatach rezedy żółtej (Reseda lutea L.)
praca doktorska (promotor: Mądalski Józef)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1964

Olechnowicz-Stępień Waleria
Otrzymywanie głównych składników krystalicznej frakcji olejku eterycznego korzenia omanu wielkiego (Inula helenium L.) oraz określenie ich działania fungistatycznego
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1962

Barańska Krystyna
Badanie niektórych zwiazków flawonoidowych występujacych w zielu Bidens tripartitus L.
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1961

Olszewski Zenon (z Zakładu Farmacji Stosowanej AM we Wrocławiu)
Folium Juglandis regiae jako surowiec garbnikowy i preparaty z niego otrzymywane
praca doktorska (promotor: Bodalski Tadeusz)
Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 1952


prace magisterskie i licencjackie

wykonane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Leku Roślinnego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ostatnia aktualizacja: 11.IX.2021

2020-2029

2020/21

Bernacka K. (WNoZ, 2019/21), FI
Ocena potencjału przeciwutleniającego wybranych komercyjnych produktów z czystka szarego (Cistus × incanus L.)

Cel K., SZ
Wpływ czynników środowiskowych na dwojaką strukturę polifenoli – antyoksydanty oraz potencjalne prooksydanty

Dobrowolska K., KA
Analiza fitochemiczna flawonoidów i fenolokwasów w zielu wybranych taksonów rodzaju Thymus L.

Gadecka E., FI
Ocena zdolności pułapkowania metyloglioksalu przez aspalatynę i wyciągi z Aspalathus linearis (Burman f.) R. Dahlgren

Haberko K., OP
Analiza fitochemiczna pąków wybranych gatunków rodzaju Betula L.

Jonca B., GM
Analiza chromatograficzna wyciągu etanolowego z ziela Hypericum cordifolium Choisy

Kaput D., WM
Porównanie składu saponin w wyciągach z cebuli czosnku świeżej i fermentowanej

Mroszczyk A., KP
Ocena profilu fitochemicznego ziela głowienki w zakresie związków fenolowych

Patek K., SZ
Zawartość związków fenolowych oraz właściwości przeciwwolnorodnikowe wyciągów uzyskanych z Pyrus sp.

Propst P., FI
Ocena zawartości alkaloidów i pochodnych guanidyny w Galegae herba

Seelbach K., KA
Analiza fitochemiczna flawonoidów i fenolokwasów w liściach wybranych taksonów rodzaju Mentha L.

Sobocińska K., RD
Wykorzystanie cieczy eutektycznych w analizie chromatograficznej wybranych substancji alkaloidowych

Stochino S. (Erasmus+), TC, &KA
Analiza związków polifenolowych w wybranych taksonach rodzaju Mentha L.
badania i początek pisania w Katedrze Farmakognozji i Leku Roślinnego UMW (2020/2021), obrona w University of Cagliari

- - - prace licencjackie dla WNoZ - - -

Malec K., FI
Składniki aktywne biologicznie drożdży piekarniczych (Saccharomyces cerevisiae Heyen ex E.C. Hausen)

Staś A., FI
Składniki i właściwości prozdrowotne nasion szałwi hiszpańskiej - Salvia hispanica L.

2019/20

Długosz G., WM
Ocena zawartości salicylanów w substancjach pochodzących z topoli należących do sekcji Aigeros, Populus, Leucoides

Dobrowolska J., KP, OP
Badanie zawartości związków fitochemicznych w wybranych surowcach Populus sp.

Domaradzka, Z., KP
Ocena zawartości salicylanów w pąkach topoli (Populi gemmae)

Klag M., RD
Opracowanie metody densytometrycznego oznaczania flawonoidów w liściach Fragariae folium

Leżaj M., GM
Metody chromatograficzne stosowane w ocenie zawartości kwasów: oleanolowego i ursolowego w wybranych substancjach roślinnych (praca teoretyczna)

Podhorecka D., SZ
Właściwości biologiczne surowców arbutynowych

Walasek E., GM
Metody izolacji matrycyny z kwiatów rumianku (praca teoretyczna)

2010-2019

2018/19

Kowalczyk Ł., FI
Badania związków polifenolowych ziela krwiściągu (Sanguisorbae herba)

Krysiak K., FI
Izolacja aspalatyny z ziela Aspalathus linearis (Burman f.) R. Dahlgren

Leśniak A., SZ
Oznaczanie związków fenolowych oraz właściowości przeciwwolnorodnikowe wyciągów uzyskanych z lisci Arctostaphylos uva-ursi

Piechaczek J., WM
Oznaczanie zawartości głównych metabolitów wtórnych w preparatach zawierających korzeń i kwiat pierwiosnka oraz korzeń pietruszki

Pilecki P., SZ
Właściwości antyoksydacyjne oraz ocena ilości związków fenolowych w wyciągach z liści Vaccinium vitis-idaea

Rudawska A. (WNoZ, 2017/19), FI
Ocena zawartości flawonoidów w liściach czystka szarego (Cistus × incanus L.)

Rupp M., KP
Analiza fitochemiczna i aktywność pąków topoli czarnej

Rybacka A., GM
Izolacja związków triterpenowych z liści Fragaria × ananassa Duch.

Tatarska M., KA
Analiza związków wielofenolowych w wybranych hodowlanych taksonach rodzaju Mentha

Vidal Yañez D. (Erasmus+), WM, &KP
Comparison of total salicinoids content in raw herbal substances from different poplar species

- - - prace licencjackie dla WNoZ - - -

Bernacka K., FI
Składniki aktywne i właściowści prozdrowotne czerwonokrzewu (Rooibos)

Gołdys R., FI
Czekolada jako źródło składników prozdrowotnych w diecie

2017/18

Angioi R. (Erasmus+), TC, &KP
Markers chimici e altre caratteristiche del miele di facelia (Phacelia tanacetifolia Benth.)
badania i początek pisania w Katedrze Farmakognozji UMW (2016/2017), obrona w University of Cagliari (2017/2018)

Bednarska K., FI
Badanie związków garbnikowych w Geranii robertiani herba

Chwiećko A., WM
Analiza zawartości flawonoidów i saponin w syropach z cebuli sporządzanych różnymi metodami

Ciach M., GM
Izolacja związków fenolowych z kłącza paprotki zwyczajnej (Polypodium vulgare L.)

Kalata A., KP
Analiza fitochemiczna i aktywność pyłku pszczelego

Kowalska M., FI, NA
Porównanie składu związków fenolowych ziela gojnika dostępnego komercyjnie w Polsce

Malisz A., KA
Badanie zawartości związków polifenolowych oraz kwasów organicznych w cydrze i occie jabłkowym

Maryniak N., RD
Chromatografia cienkowarstwowa wybranych związków fenolowych z wykorzystaniem cieczy eutektycznych - badania wstępne

Owczarek A. (WNoZ, 2016/18), KA
Analiza kwasów karboksylowych w wybranych cydrach

Papierzańska L., SZ
Wpływ wybranych fenolokwasów na aktywność peroksydazy

Spiegel M., SZ
Właściwości redukujące fenolokwasów a struktura cząsteczki - modelowanie komputerowe

2016/17

Klebańska J., FI
Porównanie składu chemicznego produktów Cistus × incanus L. dostępnych komercyjnie

Matuszewska S., SZ, ŻB
Aktywność przeciwutleniająca wybranych fenolokwasów; zależność aktywności od budowy

Matwiej M., FI
Izolacja geraniny z ziela iglicy pospolitej

Moroz G., KA
Ocena stosowania preparatów roślinnych OTC oraz suplementów diety zawierających substancje roślinne wśród pacjentów leczonych diabetologicznie na podstawie badań ankietowych

Skowron J., GM
Oznaczanie zawartości osladyny w kłączach paprotki zwyczajnej (Polypodium vulgare L.) metodą LC-MS

Szczelina A., KP
Analiza fitochemiczna i aktywność wybranych frakcji pozyskanych z pąków topoli

Udała K., RD
Oznaczanie densytometryczne alkilorezorcynoli

- - - prace licencjackie dla WNoZ - - -

Trubiłło A., FI
Rośliny strączkowe jako źródło ważnych składników odżywczych i nieodżywczych w diecie

Urbanowicz M., FI
Rola żywności i związków biologicznie czynnych w niej zawartych w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych

2015/16

Frankiewicz A., WM
Badania saponin w niektórych gatunkach z rodziny Primulaceae Batsch

Gryszpiński M., WM
Analiza porównawcza tzw. syropów sosnowych wykonanych różnymi metodami oraz pochodzących od różnych wytwórców

Kowalska J., KA
Ocena stosowania preparatów roślinnych OTC oraz suplementów diety zawierających substancje roślinne wśród pacjentów leczonych kardiologicznie - na podstawie badań ankietowych

Połukord G., SZ
Aktywność przeciwwolnorodnikowa i przeciwdrobnoustrojowa wyciągów z liści wybranych gatunków rodzaju Bergenia

Starzec A. (WNoZ, 2014/16), FI
Ocena zawartości wybranych związków fenolowych w przetworach owoców jabłoni domowej (Malus × domestica Borkh.)

Wachowiak I., FI, BI
Ocena potencjału antyglikooksydacyjnego wybranych kumaryn

Wartalska A., FI, BI
Ocena potencjału antyglikooksydacyjnego wybranych kwasów hydroksybenzoesowych

Witkowska A., KP
Zawartość polifenoli i aktywność przeciwutleniająca pąków topoli

- - - prace licencjackie dla WNoZ - - -

Ciak S. (WNoZ), FI
 

Gąbka (WNoZ), FI


Owczarek A. (WNoZ), KA
Właściwości prozdrowotne cydrów

Rudawska A. (WNoZ), BI
Właściwości prozdrowotne wybranych składników żyta

2014/15

Bodalska A., KA
Ocena stosowania preparatów roślinnych OTC oraz suplementów diety, zawierających surowce roślinne, wśród pacjentów poddanych chemioterapii, na podstawie badań ankietowych

Chmielewska O., FI, BI
Ocena potencjału antyglikooksydacyjnego wybranych fenolokwasów i depsydów

Dominiak M., GM
Analiza chromatograficzna TLC i HPLC saponin triterpenowych z łupin nasiennych kasztanowca Aesculus × marylandica Booth ex Dippel oraz ich aglikonów uzyskanych po hydrolizie

Łagowska A., WM
Badania saponin w niektórych gatunkach z rodzaju Primula L.

Niedzwiecka A.M., WM
Badania saponin w niektórych rodzajach z rodziny Primulaceae Batsch

Pasiak A., FI, BI
Ocena potencjału antyglikooksydacyjnego kwasu elagowego i urolityn

Piotrowiak M., GM
Analiza chromatograficzna wybranych frakcji po hydrolizie kwaśnej wyciągu metanolowego Cuminum cyminum L.

Polański P. (WNoZ, 2013/15), FI
Oznaczanie zawartości garbników i fenolokwasów w liściach różnych odmian poziomki truskawki

Redo K., KP
Fusy kawowe jako źródło związków o aktywności biologicznej

Siwiec A. (WNoZ, 2013/15), FI
Oznaczanie zawartości flawonoidów w liściach różnych odmian poziomki truskawki (Fragaria × ananassa)

Smela A., KA
Ocena stosowania preparatów roślinnych OTC oraz suplementów diety, zawierających surowce roślinne, wśród pacjentów poddanych radioterapii, na podstawie badań ankietowych

Stroińska A., SZ
Aktywność przeciwwolnorodnikowa wielofenoli występujących w różnych odmianach miodów

Szwed J., RD
Zawartość związków polifenolowych w wybranych odmianach polskich jabłek

Szykuła A. (WNoZ, 2013/15), SZ
Związki fenolowe oraz aktywność przeciwwolnorodnikowa wyciągów uzyskanych z liści wybranych gatunków z rodzaju Malus

Wojtasiak M. (WNoZ, 2013/15), SZ
Analiza ziaren pyłku i związków fenolowych oraz aktywność przeciwwolnorodnikowa wybranych miodów polskich

Wychowaniec K., SZ
Oznaczanie arbutyny i hydrochinonu, aktywność przeciwdrobnoustrojowa, przeciwwolnorodnikowa wyciągów uzyskanych z liści grusz zebranych w różnych porach roku

- - - prace licencjackie dla WNoZ - - -

Gajcy M. (WNoZ), BI
Właściwości prozdrowotne orkiszu

2013/14

Bartczak W., GM
Rozdział chromatograficzny triterpenów bzu czarnego

Gajda B., GM
Analiza chromatograficzna TLC i HPLC kwasów hydroksamowych

Kurzawa A., SZ, MI
Klasyfikacja miodów na podstawie analizy ziaren pyłku oraz ich właściwości przeciwutleniające

Łuczak P., SZ, OP
Badania fitochemiczne propolisów polskich

Osiewała K., WM
Badania fitochemiczne różnych gatunków z rodziny Primulaceae

Pawłowska K., WM
Badania fitochemiczne i mikroskopowe handlowego preparatu roślinnego 'Borututu'

Puterko N., FI
Opracowanie metody wyodrębniania agrimoniny z liści Fragaria × ananassa Duchesne

Quasner M., KA
Ocena stosowania preparatów roślinnych OTC oraz suplementów diety zawierających surowce roślinne o wybranym działaniu terapeutycznym wśród pacjentów aptek otwartych na podstawie badań ankietowych

Stanisławska A., FI
Próba syntezy urolityn - metabolitów elagotanoidów

Wojtysiak A., KA
Ocena zagrożenia stosowania preparatów roślinnych OTC oraz suplementów diety zawierających surowce roślinne wśród pacjentów objętych opieką paliatywną i hospicyjną na podstawie badań ankietowych

- - - prace licencjackie dla WNoZ - - -

Fąferek A. (WNoZ), SZ
Antyoksydanty a zdrowie

Starzec A. (WNoZ), FI
Naturalne składniki żywności wspomagające czynność wątroby i hepatoochronne

2012/13

Foltańska M., GM
Analiza chromatograficzna biflawonoidów w gatunkach Wollemia nobilis i Agathis australis

Górecka B., FI, RA
Badania połączeń wielofenolowych w wybranych frakcjach Fragaria × ananassa Duchesne

Janicki K., SZ, ŻB
Badanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych i przeciwutleniających wyciągów pochodzących z wybranych gatunków rodzaju Pyrus L.

Królak A., KA
Ocena zagrożenia stosowania preparatów roślinnych OTC oraz suplementów diety zawierających surowce roślinne wśród pacjentów objętych opieką paliatywną i hospicyjną

Mizerska A., FI, BI
Opracowanie metody wyodrębniania alkilorezorcynoli z gatunku Secale cereale L.

Obal A., WM
Badanie farmakognostyczne korzenia Carlina acaulis L.

Ostrowska A., SZ, MI
Analiza ziaren pyłku, zawartość związków fenolowych oraz właściwości przeciwwolnorodnikowe wybranych polskich miodów

Rolak E., KA
Analiza chromatograficzna związków naturalnych w wybranych gatunkach rodziny Lamiaceae

- - - prace licencjackie dla WNoZ - - -

Polański P. (WNoZ), FI
Właściwości prozdrowotne składników aktywnych liści herbaty

2011/12

Janiak M., SZ
Właściwości przeciwwolnorodnikowe wyciągów roślinnych

Kielisz P., RD
Optymalizacja warunków oznaczania aktywnych farmakologicznie saponin Centella asiatica

Kościuczuk A., KA
Analiza porównawcza frakcji polifenolowej w wybranych surowcach i produktach z gatunków rodziny Lamiaceae

Kowalski B., FI
Badania związków wielofenolowych Fragaria × ananassa

Kwiesielewicz A., KA
Analiza porównawcza związków wielofenolowych w wybranych przetworach z gatunku Salvia officinalis

Radczyc M., SZ, MI
Klasyfikacja miodów pochodzenia krajowego na podstawie analizy ziaren pyłku

Sagan A., FI, BI
Badania związków alkilorezorcynolowych nasion Triticum spelta

Tyszer M., WM
Próby ustalenia składu niektórych balsamów klasztornych

2010/11

Berezowska B., FI, RD
Analiza frakcji saponinowej w wybranych preparatach farmaceutycznych zawierających wyciąg z Centella asiatica

Gotszalk J., FI
Badania związków polifenolowych w wybranych substancjach roślinnych z rodzaju Fragaria

Jaworska K., KA
Analiza porównawcza związków flawonoidowych w wybranych surowcach i produktach pochodzenia naturalnego

Kardasz M., KA
Analiza chromatograficzna wybranych związków polifenolowych w gatunku Salvia officinalis, pochodzącego z upraw o zmiennych warunkach nawożenia

Kasprzyk A., SZ
Właściwości przeciwwolnorodnikowe wyciągów roślinnych

Marcol J., SZ
Analiza fitochemiczna miodów zebranych w roku 2010 w rejonie Wołowa, woj. dolnośląskie

Pawlik K., SZ
Analiza ziaren pyłku w miodach zebranych w 2010 roku w rejonie Wołowa, woj. dolnośląskie

Stańko K., FI
Ocena zawartości alkilorezorcynoli w różnych rodzajach pieczywa

Winter M., SZ, WM
Próby wykorzystania spektroskopii 1H-NMR do oznaczania zawartości tujonu w wybranych olejkach eterycznych

2009/10

Gałka M., KA
Analiza porównawcza związków flawonoidowych w wybranych gatunkach rodzaju Achillea

Herbuś A., FI
Ocena zawartości związków polifenolowych w wybranych produktach zbożowych

Jesiak D., FI
Ocena zawartości związków polifenolowych w substancjach i produktach roślinnych z rodzaju Potentilla

Marczak-Bęben U., KA
Analiza porównawcza kwasów fenolowych w wybranych gatunkach rodzaju Achillea

Okińczyc P., SZ, WM
Wstępna analiza makuchów wiesiołka dziwnego jako źródła związków naturalnych o charaktere fenoli

Pauk A., SZ
Analiza mikroskopowa pyłków kwiatowych w miodach z obszaru Wołów-Ścinawa, woj. dolnośląskie

Rusok G., SZ, WM
Wstępna analiza substancji lotnych pozyskiwanych z niektórych roślin z rodziny Malvaceae

Selwa E., SZ, RD
Analiza jakościowa i ilościowa polifenoli w kalusach Securinega suffruticosa

Wawrzyszyn M., SZ
Hamowanie aktywności proteolitycznej preparatu Neopancreatinum w obecności soli metali ciężkich i ochronna rola substancji naturalnych

2000-2009

2008/09

Dutkiewicz J., KA
Analiza związków polifenolowych w wybranych produktach leczniczych z rodziny Lamiaceae

Skorys A., SZ, RD
Analiza frakcji polifenolowej uzyskanej z biomas kalusowych Securinega suffruticosa

Stankiewicz A., SZ, WM
Wstępna analiza składu wyciągów lipofilnych z liści i kory cedrzyńca kalifornijskiego

Wańczyk I., GM
Analiza chromatograficzna TLC i HPLC soku z brzozy

Wojtasik S., SZ
Aktywność przeciwwolnorodnikowa wyciągów otrzymanych z surowców naturalnych

Zając M., FI
Opracowanie metody HPLC do oznaczeń fitosteroli w produktach roślinnych

2007/08

Augustyńska A., GM
Oznaczanie zawartości antocyjanów w wybranych przetworach żywnościowych i mrożonkach

Dysiewicz P., KA
Analiza chromatograficzna wybranych związków polifenolowych w miodach pitnych produkcji krajowej

Iwańczuk K., FI
Oznaczanie zawartości związków polifenolowych w odmianach cebuli, porów i czosnku, dostępnych w handlu

Jakubiel K., GM
Oznaczanie zawartości antocyjanów w wybranych herbatach owocowych

Kijak M., KA
Analiza chromatograficzna wybranych związków polifenolowych w winach gronowych produkcji krajowej

Król B., FI
Oznaczanie naturalnych wielofenoli w naparach z yerba mate

Merwa M., CW
Oznaczanie zawartości naturalnych wielofenoli w wybranych warzywach z rodziny Brassicaceae

2006/07

Dziadosz Z., CW, GM
Ocena zawartości antocyjanów w wybranych produktach zawierających soki z czerwonych owoców

Gronuś E., CW, GM
Ocena zawartości antocyjanów w wybranych produktach zawierających soki z czarnych owoców

Hejjamy K., CW
Oznaczanie zawartości naturalnych polifenoli w przetworach z marchwi i pomidorów z zastosowaniem metody spektrofotometrycznej i HPLC

Kucharska-Mikołajczyk B., FI
Oznaczanie zawartości naturalnych związków polifenolowych w produktach spożywczych zawierających nasiona kakaowca

Maślaczyk M., FI
Oznaczenie zawartości naturalnych zwiazków polifenolowych w różnych rodzajach kawy z zastosowaniem metody HPLC

Sygnatowicz A., KA
Analiza wybranych związków polifenolowych w miodach pitnych produkcji krajowej

Wasiluk A., KA
*Analiza wybranych związków polifenolowych w winach produkcji krajowej

Wojciechowski D., SZ
Badanie aktywności przeciwwolnorodnikowej ekstraktów z wybranych herbat zielonych, czarnych i pu-erh

2005/06

Bogucka A., KA
Analiza porównawcza związków polifenolowych w wybranych olejach roślinnych

Boratyn J., CW, SZ
Analiza aktywności przeciwwolnorodnikowej i przeciwutleniającej oraz kolorymetryczne oznaczanie zawartości związków fenolowych w wyciągach z proszku kakaowego

Haładus J., CW, GM
Ocena zawartości naturalnych związków wielofenolowych w owocach cytrusowych i ich przetworach z zastosowaniem metod spektrofotometrycznych

Kowalik A., WC, MI
Oznaczanie zawartości związków polifenolowych w owocach jabłoni domowej (Malus domestica) i ich przetworach metodami spektralnymi

Lenort A., FI
Ocena zawartości naturalnych związków polifenolowych w różnych rodzajach herbat z zastosowaniem metody HPLC

Luty-Sidorowicz M., CW, GM
Ocena zawartości naturalnych związków wielofenolowych w owocach cytrusowych i ich przetworach z zastosowaniem metody HPLC

Puzio A., KA
Analiza związków polifenolowych w miodach pitnych

Strzępek A., CW, MI
Ocena zawartości związków polifenolowych w owocach jabłoni domowej (Malus domestica) i ich przetworach metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Wach A., FI
Ocena zawartości naturalnych związków polifenolowych w różnych rodzajach herbat przy zastosowaniu metod spektralnych

Zegan Ł., CW, SZ
Optymalizacja warunków przygotowania wyciągów z ziela Echinacea purpurea (L.) Moench celem uzyskania maksymalnych własności przeciwutleniających

2004/05

Bajsert S., CW, FI
Badania związków wielofenolowych w zielu pięciornika gęsiego (Anserinae herba)

Bełz J., CW, SZ
Aktywność przeciwutleniająca i przeciwwolnorodnikowa oraz zawartość związków fenolowych w wyciągach modyfikowanych i niemodyfikowanych z kwiatostanu lipy (Tiliae inflorescentia)

Czerny-Poros M., CW, FI
Badania związków wielofenolowych w kwiatach wiązówki (Ulmariae flos)

Szachnowska E., CW, GM
Analiza porównawcza metodą TLC nasion różnych gatunków rodzaju Aesculus

Wójcik M., CW, KA
Analiza porównawcza związków polifenolowych w wybranych olejach roślinnych i preparatach farmaceutycznych

2003/04

Byrska I., CW, SU
Badanie frakcji polifenolowej z ziela rdestu ptasiego (Polygoni avicularis herba)

Gilewicz B., CW, FI
Ocena zawartości oraz badanie związków kawotanoidowych i flawonoidów ziela tymianku pospolitego (Thymi herba)

Gołębiowska A., CW, KA
Analiza wybranych związków polifenolowych w gatunku Achillea ptarmica

Karcz G., CW, KA
Porównawcza analiza chromatograficzna pochodnych fenolowych w zielu Achillea crithmifolia formy diploidalnej i tetraploidalnej

Pączek A., CW, FI
Analiza jakościowa i ilościowa frakcji polifenolowej owoców dzikiej róży (Rosa canina)

Popiel A., CW, SZ
Analiza zawartości związków fenolowych w wyciągach octanowych uzyskanych z hydrolizowanych i niehydrolizowanych wyciągów wodnych zielonej i czarnej herbaty

Radom M., CW, GM
Poszukiwanie związków saponinowych w gatunkach rodzaju Acer

2002/03

Klinik M., CW, FI
Badanie związków polifenolowych w zielu majeranku ogrodowego (Origanum majorana)

Raj D., CW, GM
Analiza frakcji saponinowej korzenia Gypsophila paniculata

Turek S., CW, KA
Badanie chromatograficzne ziela i preparatów z dziurawca zwyczajnego – Hypericum perforatum

Wasilewska I., CW, FI
Badanie związków polifenolowych w zielu tymianku pospolitego (Thymi herba)

Włodarczyk M., CW, GM
Analiza związków saponinowych w wybranych gatunkach rodzaju Acer

Zawadzka J., CW, SZ
Oznaczanie związków fenolowych w wyciągach uzyskanych z Tiliae inflorescentia metodą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

2001/02

Baran A., CW, SZ
Analiza składu frakcji fenolowej kory Salix purpurea

Durek J., CW, FI
Badania związków garbników kłączy pięciornika kurze ziele (Potentillae tormentillae rhizoma)

Mokrzysz J., CW
Analiza fitochemiczna ziela rdestu ptasiego, kłącza rdestu wężownika i korzenia rzewienia

Pawłowska K., CW, FI
Badania związków garbnikowych i flawonoidowych z liści jeżyny fałdowanej (Rubi fruticosi folium)

Piasta J., CW, KA
Wstępna analiza porównawcza kwasów fenolowych w wybranych olejach roślinnych

Skulska D., CW, GM
Analiza metodą TLC saponin triterpenowych z wybranych surowców roślinnych

2000/01

Bober M., CW, KA
Analiza porównawcza kwasów fenolowych w gatunkach: Achillea tanacetifolia, Achillea grandifolia

Chodaczek G., CW, GM
Wstępna analiza fitochemiczna otrąb z Avena sativa oraz korzeni Sambucus ebulus w zakresie związków saponinowych

Łuczyńska A., CW, FI
Badanie frakcji polifenolowej z ziela macieranki piaskowej (Serpylli herba)

Czekalska M., CW, GM
Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej dwukierunkowej z nieciągłym gradientem złoża do analizy saponin i triterpenów wybranych surowców roślinnych

Czerwonka B., CW, FI
Badania frakcji polifenolowej z liści mięty pieprzowej (Menthae piperitae folium)

Kuta I., CW, SZ
Analiza składu frakcji fenolowej kwiatostanu Helichrysum arenarium i liścia Fagus silvatica

Pasierb A., CW
Analiza fitochemiczna owoców anyżu, kminku zwyczajnego, kopru włoskiego i kolendry siewnej

Żukowski P., CW, SZ
Badanie aktywności przeciwutleniającej [wyciągów] roślinnych podczas utleniania margaryny

1999/00

Łopyta A., CW, SZ
Badanie składu wybranych frakcji polifenolowych: owocu cytryny - Citri limonis pericarpium, ziela ruty [- Rutae herba]

Mazur A., CW
Badanie frakcji fenolokwasowych oraz ocena zawartości kwasu rozmarynowego w wybranych gatunkach rodziny Lamiaceae

Rekosz I., CW
Związki hemolitycznie aktywne i powierzchniowo czynne w ziarnie Panicum miliaceum

Siemaszko G., CW
Analiza porównawcza związków fenolowych w wybranych taksonach rodzaju Achillea

1990-1999

1998/99

Ausobska J., CW
Badanie fenolokwasów w niektórych surowcach farmakopealnych metodą HPLC

Sawicka U., CW, SZ
Analiza alkaloidów sporyszu (Secale cornutum) metodą TLC

Seredyńska-Ciosek M., CW, SZ
Badanie składu frakcji fenolowej Inflorescentia Crataegi i Flos Ulmariae

Surma A., CW
Saponiny triterpenowe w zielu Platycodon grandiflorum

1997/98

Sekula M., CW
Analiza fitochemiczna ziela karbieńca pospolitego (Lycopus europaeus)

Sudoł M., CW, SZ
Badanie właściwości przeciwutleniających wybranych polifenoli roślinnych

Wolna K., CW, SZ
Utlenianie utwardzonych tłuszczów roślinnych w obecności wybranych polifenoli roślinnych

1996/97

Duchińska M., RBH, SZ
Badania właściwości biologicznych ziela pieciornika gęsiego (Potentilla anserina)

Rosiak I., RBH
Wstępna analiza frakcji polifenolowej z ziela Achillea ageratum (Asteraceae)

Szafrańska A., RBH
Saponiny triterpenowe - chemizm i właściwości biologiczne

Wycisło E., RBH
Analiza frakcji fenolowej (związków flawonoidowych i fenolokwasów) w zielu szanty zwyczajnej (Marrubium vulgare)

1995/96

Banaś M., RBH
Saponiny triterpenowe lepnicy rozdętej (Silene vulgaris)

Pedrisz S., RBH
Analiza frakcji polifenolowych z ziela: Dipsacus sylvestris i Succisella inflexa

Smolińska L., RBH
Analiza frakcji polifenolowej z liści Euonymus (Evonymus) americanus

Tylcz J., RBH, SZ
Wpływ saponin wyizolowanych z lucerny siewnej (Medicago sativa) na aktywność enzymów zawartych w preparacie Neopancreatinum

1994/95

Grabińska E., RBH
Analiza frakcji polifenolowej wyciągu wodnego z ziela Erodium cicutarium

Grabiński M., RBH
Badanie grupy surowców roślinnych na obecność saponin triterpenowych

Jabłońska M., RBH, SZ
Badanie właściwości antyoksydacyjnych wyciągów wodnych z wybranych surowców roślinnych

Książek M., RBH
Badanie aktywności antyoksydacyjnej wyciągów wodnych z wybranych surowców roślinnych

Kulak I., RBH
Analiza frakcji polifenolowych z krajowego gatunku Scabiosa ochroleuca (Dipsacaceae)

Sikora A., RBH
Wstępna analiza fitochemiczna fenolokwasów z liści Euonymus (Evonymus) latifolius oraz Euonymus (Evonymus) maackii

1993/94

Dołyk A., RBH
Substancje naturalne o działaniu adaptogennym

Hekpazo F., [RBH]
Poszukiwanie frakcji biologicznie aktywnej w Erodium cicutarium

Janiak M., [RBH]
Wstępna analiza wyciągu metanolowego z korzenia ostrożenia warzywnego (Cirsium oleraceum)

Jazy A., [RBH]
Wstępna analiza fitochemiczna ziela fagonii indyjskiej (Fagonia indica, Zygophyllaceae)

Kalińska A., [OSW]
Analiza frakcji polifenolowej z liści Euonymus (Evonymus) americana, Euonymus (Evonymus) sieboldiana i Euonymus (Evonymus) sacrosancta

Kolbuszewska (Kajzer) A., RBH
Roślinne polisacharydy o działaniu przeciwnowotworowym

Kowalik (Bortniak) R., [RBH]
Analiza chromatograficzna frakcji butanolowej ekstraktu metanolowego ze znamion kukurydzy zwyczajnej (Zea mays)

1992/93

Fecka I., RBH
Analiza frakcji flawonoidowej z ziela Knautia arvensis, Succisa pratensis i Scabiosa ochroleuca

Gomułkiewicz A., OSW
Badanie wyciągu wodnego ze słomy owsianej (Avena sativa)

Kanigowska J., RBH
Fenolokwsy – budowa chemiczna i właściwości biologiczne

Koczela B., RBH
Flawonoidy siarczanowe – nowa grupa antoksantyn

Olszańska W., OSW
Wstępna analiza fitochemiczna liści babki lancetowatej (Plantago lanceolata)

Tatarska A., OSW
Wstępna analiza fitochemiczna liści krwawnika pospolitego (Achillea millefolium)

Tkacz H., RBH
Substancje roślinne o działaniu immunotropowym

1991/92

Gleńsk M., OSW
Próby opracowania metody pozyskiwania kwasów diterpenowych z balsamu świerkowego

Kornaj K., OSW, KB
Badania frakcji triterpenowej z ziela lnicy pospolitej (Linaria vulgaris)

Maskiewicz K., OSW
Analiza fitochemiczna znamion kukurydzy zwyczajnej (Stigma Maydis)

Monarcha M., RBH
Niektóre leki pochodzenia naturalnego o działaniu przeciwnowotworowym

Wojciechowska B., OSW, KB
Badanie węglowodorów w zielu lnicy pospolitej (Linaria vulgaris)

1990/91

Bojarska D., RBH
Aktywność biologiczna polisacharydów

Jendrzej-Narewska M., OSW, KB
Próby izolacji i identyfikacji niektórych składników frakcji lipofilnej z ziela lnicy pospolitej (Linaria vulgaris)

Kowanek I., OSW
Wstępna analiza fitochemiczna wyciągu metanolowego i wodnego z ziela Galinsoga quadriradiata oraz Galinsoga parviflora

Kuropka R., OSW
Badanie frakcji węglowodanowej ze słomy owsa zwyczajnego (Avena sativa)

Mizera B., OSW
Wstępna analiza frakcji lipofilnej z ziela Galinsoga quadriradiata i Galinsoga parviflora

Niekrasz B., OSW, KB
Oznaczanie zawartości steroli i triterpenów w zielu lnicy pospolitej

Nogacz A., RBH
Fenolokwasy – budowa chemiczna i właściwości biologiczne

1989/90

Darmoros W., OSW
Analiza porównawcza frakcji lipidowej owoców dębów czerwonego i szypułkowego (Quercus rubra i Quercus pedunculata)

Karłowicz K., RBH
Analiza frakcji flawonoidowej z ziela Teucrium scorodonia (Lamiaceae)

Kowalczyk A., OSW
Analiza frakcji flawonoidowej z liści gatunku Euonymus (Evonymus) sacrosancta

Więcław A., OSW
Analiza związków flawonoidowych w wyciągu wodnym z owoców szakłaku pospolitego (Rhamnus cathartica)

Wychowałek K., OSW
Analiza chemiczna wyciągu wodnego z torfu

1980-1989

1988/89

Diakowska E., OSW
Analiza fitochemiczna wyciągu ze słomy owsa zwyczajnego (Avena sativa)

Kazana B., OSW
Analiza chemiczna wyciągu wodnego z owoców szakłaku pospolitego (Rhamnus cathartica)

Krajewska J., OSW
Badanie wyciągu wodnego z liści melisy lekarskiej (Melissa officinalis)

Reczuch R., RBH
Izolacja związków flawonoidowych z gatunku Erodium cicutarium

Zaleńska J., OSW, KB
Badanie frakcji lipofilnej z ziela lnicy pospolitej (Linaria vulgaris)

1987/88

Hosaniak H., OSW
Badanie wyciągu metanolowego z liści melisy lekarskiej (Melissa officinalis)

Kozera R., RBH
Podstawowa analiza fitochemiczna alkoholowego wyciągu z ziela dziurawca

Mierzyński R., RBH
Badanie frakcji lipidowej z owoców dębu czerwonego

Tarkowska K., OSW
Podstawowa analiza fitochemiczna wodnego wyciągu z ziela dziurawca

Zdanowicz-Burdka [nieczytelne - red.]., CW
Analiza flawonoidów z ziela gryki (Fagopyrum esculentum)

Żurowa-[nieczytelne - red.] J., CW
Optymalizacja rozdziału alkaloidów sporyszu

1986/87

Krysa L., RBH
Badania wyciągu etanolowego z ziela tasznika (Capsella bursa-pastoris)

Kuriata E., RBH, CW
Analiza fitochemiczna owoców kasztanowca (Fructus Hippocastani)

Olszańska-Świętochowska M., OSW
Analiza wyciągu metanolowego z owoców szakłaku pospolitego (Fructus Rhamni catharticae)

Śledź E., OSW
Badanie wyciągu wodnego ze słomy owsa zwyczajnego (Avena sativa)

Zdziech J., LZE
Hodowla buławinki czerwonej (Claviceps purpurea) in vitro

1985/86

Copia W., RBH
Analiza frakcji wodnej z ziela Erodium cicutarium

Leszczyńska M., RBH
Izolacja oraz wstępne badania własności biologicznych kwasu fumarowego z ziela tasznika

Mołdysz E., OSW
Wstępna analiza fitochemiczna liści Aloë arborescens

Podgrudna E., OSW, KB
Otrzymywanie trójterpenów i steroli z liści jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior)

Zajączkowska J., RBH
Analiza frakcji wodnej ziela Epilobium parviflorum

Zapolska-Wnuk M., RBH, CW
Analiza chromatograficzna frakcji flawonoidowej w niektórych roślinach z rodziny Umbelliferae

1984/85

Bocian-Kędzia J., RBH, BE
Analiza frakcji flawonoidowej z ziela Erodium petraeum

Litmanowska K., RBH, CW
Analiza chromatograficzna frakcji flawonoidowej z ziela i korzeni kopytnika (Asarum europaeum)

Łabiszewska B., OSW
Otrzymywanie i rozdział diterpenów z balsamu modrzewiowego (Larix decidua)

Oleksiak I., OSW, KB
Oznaczenie zawartości flawonoidów z ziela i korzeni kopytnika (Asarum europaeum)

Pis J.B., OSW, KB
Rozdział terpenów z liści jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior)

Waśkiewicz U., RBH
Wstępna analiza fitochemiczna wierzbownicy drobnokwiatowej

Wyzina B., RBH, BE
Analiza frakcji flawonoidowej z ziela iglicy piżmowej (Erodium moschatum)

1983/84

Borecka H., RBH, BE
Analiza frakcji flawonoidowej gatunku Erodium cicutarium

Dee G., OSW, KB
Składniki lipofilne liści Fraxinus excelsior

Sikora I., OSW, BR
Wstępna analiza flawonoidów w rodzaju Monarda

Wierzbicka E., RBH, CW
Oznaczanie zawartości flawonoidów w niektórych gatunkach z rodziny Umbelliferae

1982/83

Drzewicka M., OSW
Porównawcza analiza chemiczna niektórych odmian kukurydzy

Jerczyńska E., OSW
Izolacja majoraniny z ziela majeranku (Origanum majorana)

Korowacka-Wiącek J., RBH
Analiza frakcji flawonoidowej niektórych gatunków Erodium

Sokołowska E., RBH
Badania chemiczne torfu w latach 1970-1980

Twardy T., RBH, CW
Analiza frakcji flawonoidowej ziela Aegopodium podagraria i Chaerophyllum aromaticum

1981/82

Furtek-Gębacz B., OSW
Badanie związków flawonoidowych ziela pysznogłówki szkarłatnej (Monarda didyma)

Łukaszczyk B., OSW
Wstępna analiza fitochemiczna ziela Nepeta reichenbachiana

Mentke K., RBH, CW
Analiza chromatograficzna związków flawonoidowych z ziela Levisticum officinale

Miś B., RBH
Analiza chemiczna polisacharydów

Udała U., OSW
Porównawcza analiza chromatograficzna niektórych odmian kukurydzy

Wiatrowska-Salaniuk A., OSW
Próby izolacji kwasów żywicznych z balsamu modrzewiowego (Larix decidua)

Wiśniewska A., RBH, CW
Analiza fitochemiczna frakcji flawonoidowej ziela Ammi majus

1980/81

Biernacka J., RBH, CW
Wstępna analiza fitochemiczna wybranych gatunków rodzaju Peucedanum

Budus J. [OSW]
Izolacja flawonoidów lipofilnych z ziela majeranku (Herba Majoranae)

Dylla B., OSW
Wstępna analiza fitochemiczna znamion kukurydzy zwyczajnej (Stigmata Maydis)

Kin D., RBH, CW
Próby modyfikacji cząsteczki oksypeucedaniny otrzymanej z Peucedanum ostruthium

Kot M., LZE
Badanie frakcji flawonoidowej z korzenia lukrecji gładkiej (Radix Glycyrrhizae glabrae)

Maruszczak U., OSW
Próby rozdziału składników chemicznych balsamu modrzewiowego (Larix decidua)

Mikoszewska D., OSW
Poszukiwanie inhibitorów wzrostu w wyciągu metanolowym z kwiatów wrzosu (Calluna vulgaris)

Niziołek A., OSW
Próby rozdziału mieszaniny kwasów dwuterpenowych z Picea excelsa

Stolka U., OSW
Analiza chromatograficzna wyciągów ze słomy owsa zwyczajnego

[nieczyt. - red.], LZE
Biflawonoidy z rodziny Cupressaceae

1979/80

Karabin M., OSW
Izolacja niektórych flawonoidów z ziela majeranku (Origanum majorana)

Kozyra R., RBH, CW
Analiza wyciągów wodnych kitu pszczelego (Propolisu)

Kropiewnicka A., OSW
Próby opracowania metod izolacji substancji o działaniu przeciwbakteryjnym z żywicy świerkowej (Picea excelsa)

Kułakowska H., RBH, CW
Analiza fitochemiczna Peucedanum verticillare

Łopuszyńska E., RBH
Badanie wyciągu metanolowego z podziemnych organów szczodraka krokoszowatego (Rhaponticum carthamoides)

Łuszn B., OSW
Wstępna analiza fitochemiczna owoców jemioły pospolitej (Viscum album)

Mieczakowska E., OSW
Badanie wyciągu metanolowego słomy owsa zwyczajnego (Avena sativa)

Wojtowicz K., RBH, CW
Analiza fitochemiczna Peucedanum officinale i Peucedanum longifolium

Zajczyk A., OSW
Próby rozdziału i identyfikacji związków trójterpenowych z liści Fraxinus excelsior

1970-1979

1978/79

Antoniewicz-Podrez A., OSW
Otrzymywanie kwasu abietynowego i pimarowego z kalafonii sosnowej

Koch E., RBH, CW
Analiza fitochemiczna Peucedanum verticillare

Jadzik E., RBH
Analiza fitochemiczna wyciągu metanolowego z podziemnych organów szczodraka krokoszowego

Mazurkiewicz A., OSW
Poszukiwanie substancji o działaniu przeciwbakteryjnym w balsamie świerkowym (Picea excelsa)

Nowakowska M., OSW
Analiza fitochemiczna frakcji eterowej i alkoholowej z owoców dębu czerwonego (Quercus rubra)

Sadowa E., OSW
Izolacja kwasu ursolowego z kwiatów wrzosu (Calluna vulgaris) oraz próby syntezy jego pochodnych

Sitarczuk B., OSW
Wstępna analiza fitochemiczna słomy owsa zwyczajnego (Avena sativa)

Wasilewska H., RBH, CW
Analiza wstępna kitu pszczelego (Propolisu) ze szczególnym uwzględnieniem frakcji rozpuszczalnej w eterze naftowym

Wiadrowska W., RBH, CW
Analiza fitochemiczna kitu pszczelego (Propolisu) ze szczególnym uwzględnieniem ekstraktu wodnego

1977/78

Calińska J., RBH
Analiza fitochemiczna owoców jałowca zwykłego Juniperus communis

Dygas K., OSW
Wstepna analiza fitochemiczna frakcji lipidowej z owoców dębu czerwonego (Quercus rubra)

Gwozdek D., OSW
Poszukiwanie związków o charakterze przeciwbakteryjnym w kalafonii sosnowej

Pojasek W., RBH, CW
Badanie frakcji niezmydlającej się z kłączy Peucedanum ostruthium i Peucedanum oreoselinum

Przygrodzka M., RBH
Analiza frakcji obojętnej z liści Ledum palustre

Rylska H., OSW
Badanie frakcji obojetnej wyodrębnionej z liści Fraxinus excelsior

Stolarczyk G., OSW
Badanie wyciągu metanolowego z liści Fraxinus excelsior

1976/77

Bołdys J., RBH
Wstępna analiza fitochemiczna Ledum palustre

Buszman R., OSW
Wstępna analiza fitochemiczna liści jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior)

Lorek-Art E., OSW
Izolacja kwasów dwuterpenowych z kalafonii otrzymanej z sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris)

Michalak B., OSW
Badanie frakcji terpenowej z kwiatów wrzosu

Micuła H., RBH
Badanie frakcji o działaniu antybiotycznym otrzymanych z torfu

Pałys A., RBH, CW
Próby modyfikacji struktury cząsteczki ostolu (7-metoksy-8-(3-metylo-2-butenylo)-kumaryny) wyizolowanego z kłączy Peucedanum ostruthium

Piatek B., RBH
Analiza fitochemiczna frakcji chloroformowej wyciągu metanolowego z podziemnych organów szczodraka krokoszowego (Rhaponticum carthamoides)

Podgórska A., OSW
Analiza frakcji metanolowej z ziela Securinega suffruticosa

Pomorski P., OSW
Wstępna analiza fitochemiczna balsamu świerkowego

1975/76

Domalewska W., RBH
Badanie frakcji lipoidalnej lisci Populus tremula

Domańska E.A., RBH
Badania porównawcze frakcji flawonoidowej niektórych gatunków rodzaju Euphorbia

Dybał-Osipacz A., OSW
Próby rozdziału i identyfikacji związków trójterpenowych z kwiatów wrzosu – Flos Ericae

Fryza K., OSW
Próby przekształcania układu laktonowego w alantolaktonie z korzenia omanu wielkiego (Inula helenium)

Garszko J., OSW
Poszukiwania związków biologicznie czynnych w kalafonii sosnowej

Iwańska-Lech H., RBH
Badania substancji biologicznie aktywnych w wyciągu benzenowym z torfu

Malinowska B., RBH
Analiza fitochemiczna wyciągu benzenowego z podziemnych organów szczodraka krokoszowego (Rhaponticum carthamoides)

Matej A., OSW
Poszukiwanie i badanie frakcji o własności inhibitora [wzrostu roślin] z kwiatów wrzosu (Calluna vulgaris)

1974/75

Chmielowska B., OSW
Otrzymywanie i rozdział saponin sterydowych z narządów podziemnych Allium rotundum

Kurpiel H., RBH
Wstępna analiza fitochemiczna ziela osoki aloesowatej (Stratiotes aloides)

Lewicka J., RBH
Badanie związków w niektórych gatunkach porostów

Patkowska K., RBH
Badanie frakcji eterowej (eter naftowy) z kłączy Peucedanum ostruthium

Pusiarska-Skiba D., RBH
Badanie ekstraktu benzenowego z torfu niskiego trzcinowo-turzycowego

Słowikowska A., OSW
Badanie frakcji flawonoidowej Herba Equiseti arvensis, Herba Polygoni avicularis oraz Folium Farfarae, w porównaniu z analogicznym surowcem pochodzącym z osadników poflotacyjnych kopalni Lena w Wilkowie

Suszczewska B., OSW
Rozdział składników frakcji obojętnej z kwiatów wrzosu – Flos Ericae

Turcewicz H., OSW
Porównawcza analiza balsamów z Pinus sylvestris i Picea excelsa

1973/74

Anklewicz B., RBH
Badanie związków flawonoidowych w liściach Orixa japonica

Iry J., RBH
Analiza fitochemiczna ziela Calla palustris

Koniak-Gerlak Z., OSW
Wystepowanie flawonów w roślinach niższych. Cz.I. Analiza frakcji flawonoidowej z gałęziaków Aspidium filix-mas

Komarec-Janiszewska J., RBH
Badania fitochemiczne niektórych gatunków rodzaju Aristolochia

Kula I., OSW
Wyodrębnienie oraz próby rozdziału steroidów z korzenia omanu wielkiego (Inula helenium)

Mrozek E., RBH
Badanie frakcji obojetnej wyodrębninej z torfu niskiego turzycowo-trzcinowego

Parys M., OSW
Analiza frakcji obojętnej z owoców Euonymus (Evonymus) latifolia

Sołowiejczyk M., RBH
Badania wstępne ciał czynnych zawartych w liściach Populus tremula

Wysocka-Golińska D., OSW
badanie składników frakcji obojetnej z kwiatów wrzosu (Flos Ericae)

1972/73

Baranek-Wróbel B., RBH
Badanie pochodnych benzo-gamma-pironu z Origanum vulgare i Origanum majorana

Dzwoniarek-Andrzejewska G., OSW
Badanie porównawcze pochodnych luteoliny i skutelareiny w gatunkach Thymus serpyllum i Thymus vulgaris

Kowalska-Siedlecka A., OSW
Otrzymywanie i rozdział mieszaniny saponin sterydowych z Allium waldsteini

Krzyżak T., OSW
Badanie fitochemiczne kwiatu wrzosu – Flos Ericae

Lewicka M., RBH
Badanie kwasów aristolochiowych w niektórych gatunkach rodzaju Aristolochia

Musiał G., RBH
Próby rozdziałów frakcji niezmydlającej się wyciągu eterowego z owoców Celastrus tatarinowii

Wołodko I., RBH
Poszukiwanie lignanów i tropolonów w drewnie Thuja plicata, Juniperus virginiana i Chamaecyparis lawsoniana

1971/72

Gawlik-Markiewicz D., BT, RBH
Izolacja i identyfikacja związków flawonoidowych zawartych w kwiatostanach Heracleum sphondyllium

Gelczuk E., BT, RBH
Analiza fitochemiczna ziela Hydrocotyle vulgaris

Rosół-Piekarska E., OSW
Izolacja i identyfikacja związków flawonoidowych z ziela Thymus serpyllum

Skoczyńska U., BT, LZE
Analiza fitochemiczna ziela macierzanki (Herba Serpylli)

Steckiewicz B., RBH
Porównawcze badanie związków flawonoidowych niektórych gatunków rodzaju Mentha

Widera B., RBH
Analiza fitochemiczna ziela Torilis japonica

Wolak J., RBH
Badanie frakcji lipoidalnej owoców Celastrus tatarinowii

1970/71

Chomicz-Deckert J., BT
Badanie kwasów tłuszczowych wybranych gatunków rodziny Cupressaceae

Grodzińska-Konarkowska G., BT
Izolacja glukozydów z liści Picea canadensis

Kuśmierska Z., BT
Wyizolowanie steroli z kwiatostanów Heracleum sphondyllium

Nowakowska L., BT
Izolacja oraz próby identyfikacji krystalicznych, niezmydlających się składników frakcji lipoidalnej liści Myrica gale

Rał-Balsamska A., BT
Podstawowa analiza jakościowa kwiatów Lysimachia vulgaris

1969/70

Jarosińska K., BT
Porównanie związków flawonoidowych w niektórych gatunkach rodzaju Euonymus L. w aspekcie chemotaksonomii

Król M., BT
Badanie kwasów tłuszczowych występujących w tłuszczu owoców Euonymus (Evonymus) latifolia

Majewska-Hernik B., BT
Badanie ziela Coronilla scorpioides

Sikora-Schodnicka J., BT
Otrzymywanie glukozydów rutyny

Trzesowska E., BT
Badanie frakcji niezmydlającej się z niektórych gatunków roślin z rodziny Cupressaceae

1960-1969

1968/69

Czerwik-Kosela U., BT
Chemotaksonomiczne badania rodzaju Tsuga

Gaik I., BT
Izolacja pochodnych benzo-gamma-pyronu z liści Larix decidua

Gałuszko-Erbert T., BT
Chemotaksonomiczne badania rodzaju Abies

Kowalska M., BT
Izolacja i identyfikacja piceozydu z liści Picea excelsa

Kuszka T., BT
Oznaczanie zawartości aglikonów metodą Horaka w niektórych gatunkach rodzaju Celastrus

Mazanek L., BT
Synteza 3’-hydroksy-5,7,4’,5’-czterometoksyflawonu

Szachogłuchowicz T., BT
Badanie kwasów tłuszczowych w korzeniu omanu wielkiego – Inula helenium

Śleszyńska L., BT
Ilościowe oznaczanie pochodnych 2-fenylo chromonu w zhydrolizowanych wyciągach niektórych gatunków z rodzaju Evonymus L.

1967/68

Chabin A., BT
Izolacja i rozdział zespołu związków flawonoidowych z liści Celastrus rugosa oraz identyfikacja 3-glikozo-7-ramnozydu kemferolu

Mokrzycka J., BT
Badanie frakcji niezmydlającej się wyciągu benzenowego z liści Myrica gale

Ogrodnik-Michalik L., BT
Badanie frakcji niezmydlającej się wyciągu benzenowego z liści Celastrus angulata

Spałek M., BT
Izolacja i identyfikacja 3,7-dwuramnozydu kemferolu z liści Celastrus orbiculata

Wójcik H., BT
Badanie frakcji zmydlającej się wyciągu benzenowego z liści Celastrus angulata

1966/67

Basista A., BT
Badanie frakcjii niezmydlającej się w organach podziemnych Inula helenium

Borkowska H., BT
Oznaczanie heterozydów 3-glikozo-7-ramnozo-izoramnetyny, rutyny i 3-glikozo-izoramnetyny w kwiatach i w zielu bez kwiatów rośliny Pastinaca sativa

Dziurzyńska J., BT
Izolacja i ewentualna identyfikacja kwasów porostowych z Cladonia rangiferina

Gajda M., BT
Rozdział i identyfikacja związków flawonoidowych występujących w liśœciach Biota orientalis

Golenia E., BT
Badanie olejku eterycznego z liśœci Eucalyptus globulus wyhodowanego na hydroponiku

Makay K., BT
Badanie związków flawonoidowych na drodze chromatografii bibułowej w zielu Lathyrus odoratus

Piotrowska M., BT
Badanie składników niezmydlających się z ziela pasternaku – Pastinaca sativa

Rytel J., BT
Badanie składników niezmydlających się z ziela Galinsoga parviflora

1965/66

Baranowska-Wtulich I., BT
Izolacja frakcji flawonoidowej z ziela Myricaria germanica oraz badanie jej na drodze chromatografii bibułowej

Czechowicz-Misiak H., BT
Izolacja skoparozydu z kwiatów Cytisus scoparius

Doboszyńska-Olszewska G., BT
Otrzymanie zespołu alkaloidów z liści Bocconia cordata i podział metodą chromatograficzną

Polk K., BT
Otrzymywanie zespołu związków flawonoidowych z ziela Galinsoga parviflora oraz ich charakterystyka chromatograficzna

Włodarek N.A., BT
Otrzymanie zespołu związków flawonoidowych z liści Vitis odoratissima oraz ich chromatograficzna charakterystyka

Zawadzka A., BT
Porównawcza analiza chromatograficzna fenolozwiązków z liści Hydrangea paniculata i Hydrangea macrophylla

Zyg J., BT
Porównawcza analiza chromatograficzna fenolozwiązków lisci Hydrangea sargentiana i Hydrangea villosa

1964/65

Falkowska W., BT
Oznaczanie keliny w zielu Ammi visnaga – aminku egipskiego

Kowalonek C., BT
Analiza fitochemiczna korzeni seleru

Okoń M., BT
Analiza chromatograficzna związków flawonoidowych występujących w kwiatach Pastinaca sativa

Pawłowska S., BT
Analiza fitochemiczna ekstraktu z korzeni seleru

1963/64

Górecka A., BT
Oznaczanie kolorymetryczne związków flawonoidowych w liściach Celastrus rugosa i Celastrus tatarinowii

Kuczma R., BT
Wyodrębnienie amygdaliny z nasion Prunus domestica oraz oznaczenie jej zawartości w surowcu

Markowska-Juszczyk M., BT
Porównanie na drodze chromatografii bibułowej związków flawonoidowych występujących w liściach Phellodendron japonicum, Phellodendron amurense, Phellodendron lavalei, Phellodendron pyriforme, Phellodendron chinense i Phellodendron sachalinense

Pietroń M., BT
Izolacja hyperycyny z kwiatów Hypericum perforatum

Smolarska K., BT
Izolacja zwiazków flawonoidowych z liści Celastrus tatarinowii i rozdział ich na drodze chromatografii kolumnowej

Szczepaniak A., BT
Izolacja kwasu cetrarowego z Cetraria islandica

Wieczorek J., BT
Izolacja bergeniny z korzenia Bergenia crassifolia oraz jej identyfikacja

Wiktor F., BT
Otrzymywanie emulsyny z nasion Prunus domestica

1962/63

Adler K., BT
Badanie związków flawonoidowych na drodze chromatografii bibułowej w liściach Celastrus hypoleuca i Celastrus gemmata

Dziurzycka B., BT
Porównawcze badanie na drodze chromatograficznej związków flawonoidowych występujących w liściach Celastrus rugosa i Celastrus scandens

Grabczan-Grabowska E., BT
Badanie związków flawonoidowych na drodze chromatografii bibułowej w liściach Actinidia polygama i Actinidia callosa

Kania H., BT
Badanie związków flawonoidowych na drodze chromatografii bibułowej w liściach Celastrus angulata i Celastrus tartarinowii

Lenart M., BT
Badanie związków flawonoidowych na drodze chromatografii bibułowej w liściach Celastrus orbiculata i Celastrus hypoglauca

Marcinkian M., BT
Badanie związków flawonoidowych w kwiatach Philadelphus coronarius na drodze chromatografii bibułowej

Szurkało K., BT
Badanie związków flawonoidowych w liściach Orixa japonica na drodze chromatografii bibułowej

1961/62

Basara R., BT
Badania związków flawonoidowych występujących w liściach Ailanthus glandulosa na drodze chromatografii bibułowej

Kosińska T., [BT]
Otrzymywanie robininy z kwiatów Robinia pseudoacacia

1960/61

Grendysz K., BT
Izolacja arbutyny z liści mącznicy lekarskiej

Kanert S., BT
[Oznaczanie alkaniny na drodze kolorymetrycznej w] Radix Alkannae z Alkanna tinctoria

Konieczna J., BT
Oznaczanie kwercytryny w liściach różnych gatunków rodzaju Quercus

Korniak Ł., BT
Izolacja frangulaemodyny z kory kruszyny

Kuśmierska Z., [BT]
Wyizolowanie steroli z kwiatostanów Heracleum sphondylium

Mikulska J., BT
Lignum Santali rubrum

Romankiewicz B., BT
Wyodrębnienie kwasu glicyretynowego z korzenia lukrecji

Studzińska O., BT
Otrzymanie fitosteroli z ziela Aegopodium podagraria

1959/60

Stolarczyk J., BT
Wyodrębnienie kusparyny z Cortex Angosturae

Szałapata R., BT
Otrzymanie chelidoniny oraz mieszaniny chlorowodorków sangwinaryny i chelerytryny z korzenia Chelidonium majus


inicjały po nazwisku dyplomanta oznaczają:

pierwsze - promotora pracy, drugie - bezpośredniego opiekuna pracy, po znaku & - ko-promotora (w przypadku prac współprowadzonych): BE - Budko Edward, BI - Biskup Izabela, BR - Banach Romuald, BT - Bodalski Tadeusz, CW - Cisowski Wojciech, FI - Fecka Izabela, GM - Gleńsk Michał, KA - Kowalczyk Adam, KB - Kowalczyk Bożena, KP - Kuś Piotr, LZE - Lamer-Zarawska Eliza, MI - Mażol Irena, NA - Nowicka Agnieszka, OP - Okińczyc Piotr, OSW - Olechnowicz-Stępień Waleria, RBH - Rządkowska-Bodalska Halina, RD - Raj Danuta, SU - Sawicka Urszula, SZ - Sroka Zbigniew, TC - Tuberoso Carlo, WM - Włodarczyk Maciej, ŻB - Żbikowska Beata


patenty i zgłoszenia patentowe

pracowników Katedry i Zakładu Farmakognozji i Leku Roślinnego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ostatnia aktualizacja: 6.VIII.2021

Dymarska Monika, Kostrzewa-Susłow Edyta, Grzeszczuk Jakub, Pląskowska Elżbieta, Janeczko Tomasz, Fecka Izabela
Sposób wytwarzania 7-O-β-D-4"-metoksyglukopiranozyloflawanonu
WUP 2020.03.31, PL 234610 (B1)
BUP 2017.01.16, PL 417789 (A1)
Zgłoszenie 2016.06.30

Włodarczyk Maciej, Gleńsk Michał
Zastosowanie nasion lnicznika (Camelina sativa (L.) Crantz) jako środka śluzowego
WUP 2019.07.31, PL 232676 (B1)
BUP 2016.12.05, PL 412531 (A1)
Zgłoszenie 2015.05.29

Okińczyc Piotr, Strojny Tomasz, Szumny Antoni, Sroka Zbigniew
Preparat do kontroli roztoczy
WUP 2018.02.28, PL 228027 (B1)
BUP 2016.12.05, PL 412414 (A1)
Zgłoszenie 2015.05.21

Franiczek Roman, Gleńsk Michał, Krzyżanowska Barbara, Włodarczyk Maciej
Kompozycja farmaceutyczna zawierająca nystatynę oraz β-escynę lub ich dopuszczalne farmaceutycznie sole oraz jej zastosowanie
WUP 2018.11.30, PL 230633 (B1)
BUP 2016.04.11, PL 409699 (A1)
Zgłoszenie 2014.10.03

Włodarczyk Maciej, Gleńsk Michał
Sposób otrzymywania osajiny i pomiferyny
WUP 2016.05.31, PL 221710 (B1)
BUP 2014.04.14, PL 401066 (A1)
Zgłoszenie 2012.10.05

Włodarczyk Maciej, Rusok Grażyna, Szumny Antoni, Wińska Katarzyna
Zastosowanie korzeni Althaea officinalis L. i Alcea rosea L. (Althaea rosea (L.) Cav.) w celu uzyskiwania aromatów naturalnych
WUP 2015.03.31, PL 219137 (B1)
BUP 2014.02.17, PL 400353 (A1)
Zgłoszenie 2012.08.13

Sroka Zbigniew, Kolasa Agnieszka, Koncicki Andrzej, Franiczek Roman, Słupski Marcin
Środki farmaceutyczne zwiększające odporność na infekcje oraz stres u ptaków
WUP 2014.02.28, PL 216035 (B1)
BUP 2007.10.29, PL 379577 (A1)
Zgłoszenie 2006.04.28

Sroka Zbigniew, Kolasa Agnieszka
Środki farmaceutyczne do pomocniczego leczenia chorób infekcyjnych u ptaków
WUP 2011.04.29, PL 208366 (B1)
BUP 2007.03.05, PL 376876 (A1)
Zgłoszenie 2005.09.02

Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech
Sposób wytwarzania tłuszczów spożywczych odpornych na utlenianie
WUP 2005.10.31, PL 189944 (B1)
BUP 2001.06.04, PL 336731 (A1)
Zgłoszenie 1999.11.24

Sroka Zbigniew, Cisowski Wojciech
Sposób badania skuteczności przeciwutleniaczy
WUP 2005.12.30, PL 190416 (B1)
BUP 2000.11.20, PL 333148 (A1)
Zgłoszenie 1999.05.13

Olechnowicz-Stępień Waleria, Banach Romuald, Cisowski Wojciech, Lamer-Zarawska Eliza
Sposób oznaczania obecności skopolaminy lub jej soli w zespole alkaloidów Boldo
WUP 1985.09.30, PL 134711 (B1)
BUP 1983.10.24, PL 241873 (A1)
Zgłoszenie 1983.05.09

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza, Kędzia Bogdan
Sposób wytwarzania środka przeciwbakteryjnego
WUP 1983.06.30, PL 125893 (B2)
BUP 1981.11.13, PL 229142 (A1)
Zgłoszenie 1981.08.01

Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza, Kędzia Bogdan
Sposób wytwarzania środka przeciwbakteryjnego
WUP 1983.06.30, PL 125892 (B2)
BUP 1981.11.13, PL 229141 (A1)
Zgłoszenie 1981.08.01

Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Lamer-Zarawska Eliza, Cisowski Wojciech, Borys Aleksander
Sposób reaktywacji poflotacyjnych terenów osadowych
WUP 1983.07.31, odmowa
BUP 1979.04.23, PL 207806 (A1)
Zgłoszenie 1978.06.20

Tołpa Stanisław, Kukla Stanisław, Rządkowska-Bodalska Halina, Olechnowicz-Stępień Waleria, Czyżewski Wojciech, Adamek Witold, Dec Józef, Dudek Zygmunt, Wróbel-Pieciul Henryka
Sposób otrzymywania preparatu przeciwnowotworowego z zakwaszonego hydrolizatu alkalicznego z torfu
WUP 1982.12.31, PL 124110 (B1)
BUP 1979.12.03, PL 201762 (A1)
Zgłoszenie 1977.10.25


projekty

(z)realizowane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Leku Roślinnego
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

ostatnia aktualizacja: 17.V.2022


ostatnia aktualizacja: 10.V.2022

prof. dr Józef Mądalski (* 1902 - † 1995)

 • kariera i stanowiska
  • 1932 - doktorat, 1950 - habilitacja, 1962 - profesura
  • demonstrator w Instytucie Morfologii i Systematyki Roślin Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (kierownik - prof. Stanisław Kulczyński)
  • asystent w pracowni Botaniki i Farmakognozji Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (kierownik - dr Tadeusz Wilczyński)
  • 1946-1949 kierownik Katedry i Zakładu Botaniki i Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Wrocławskiego Uniwersytetu i Politechniki
  • 1949-1950 kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji AMW
  • 1949-1966 kierownik Katedry i Zakładu Botaniki z Ogrodem Roślin Leczniczych AMW
  • 1966-1968 kierownik Katedry Botaniki AMW
  • 1951-1953 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego AMW
  • 1964-1967 dziekan Wydziału Farmaceutycznego AMW
 • uczniowie - doktoraty
  • 1958 dr Tadeusz Kowal (późniejszy profesor i kierownik Katedry i Zakładu Botaniki AM w Poznaniu)
  • 1958 dr Stanisław Marek
  • 1960 dr Eugeniusz Kuźniewski (późniejszy profesor i kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych AMW)
  • 1961 dr Czesław Bańkowski (wieloletni kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych AMW)
  • 1964 dr Halina Rządkowska-Bodalska (późniejszy profesor i kierownik Katedry Farmakognozji AMW)
  • 1966 dr Jan Serwatka
  • 1968 dr Marian Ciaciura (późniejszy docent i kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych AMW)

prof. dr hab. Tadeusz Bodalski (* 1905 - † 1972)

 • kariera i stanowiska
  • 1938 - doktorat, 1948 - habilitacja, 1969 - profesura
  • asystent i adiunkt w Katedrze Farmakognozji i Uprawy Roślin Leczniczych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (kierownik - prof. Jan Muszyński)
  • kierownik Wytwórni Leków i Laboratorium Analitycznego Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi
  • adiunkt w Katedrze Farmakognozji i Uprawy Roślin Uniwersytetu Łódzkiego (kierownik - prof. Jan Muszyński)
  • 1950-1968 kierownik Katedry Farmakognozji AMW
  • 19??-19?? kierownik Pracowni Chemii Toksykologicznej i Sądowej AMW
  • 19??-19?? kierownik Zakładu Nauki o Środkach Spożywczych AMW
  • 1968-1970 kierownik Katedry Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej AMW
  • 1970-1972 kierownik Zakładu Farmakognozji w Instytucie Biologiczno-Farmaceutycznym AMW
  • 1950-1952 i 1958-1960 dziekan Wydziału Farmaceutycznego AMW
  • 1962-1964 prezes Wrocławskiego Oddziału PTFarm
 • uczniowie - doktoraty
  • 1952 dr Zenon Olszewski (pracownik Zakładu Farmacji Stosowanej AMW, późniejszy profesor i kierownik Katedry Farmacji Stosowanej AMW)
  • 1961 dr Krystyna Barańska
  • 1962 dr Waleria Olechnowicz-Stępień (późniejszy profesor Katedry Farmakognozji AMW)
  • 1967 dr Eliza Lamer (późniejszy profesor i kierownik Katedry Botaniki Farmaceutycznej AMW)
  • 1968 dr Ewa Malcher (pracownik Zakładu Chemii Toksykologicznej i Sądowej AMW)

prof. dr hab. Halina Rządkowska-Bodalska (* 1927 - † 2020)

 • kariera i stanowiska
  • 1964 - doktorat, 1971 - habilitacja, 1992 - profesura
  • asystent w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej AMW (kierownik - prof. Bogusława Trzebiatowska)
  • asystent w Zakładzie Chemii Toksykologicznej i Sądowej AMW (kierownik - prof. Tadeusz Bodalski)
  • asystent, adiunkt i docent w Katedrze Farmakognozji AMW (kierownik - prof. Tadeusz Bodalski)
  • 1972-1979 kierownik Zakładu Farmakognozji w Instytucie Biologiczno-Farmaceutycznym AMW
  • 1979-1981 kierownik Zakładu Farmakognozji w Instytucie Leku AMW
  • 1981-1997 kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji AMW
  • 1972-1976 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego AMW
  • 1976-1981 dziekan Wydziału Farmaceutycznego AMW
 • uczniowie - doktoraty
  • 1973 dr Wojciech Cisowski (późniejszy profesor i kierownik Katedr Farmakognozji AM w Gdańsku i we Wrocławiu)
  • 1998 dr Adam Kowalczyk

prof. dr hab. Waleria Olechnowicz-Stępień (* 1927 - † 1993)

 • kariera i stanowiska
  • 1962 - doktorat, 1971 - habilitacja, 1993 - profesura
  • asystent, adiunkt i docent w Katedrze Farmakognozji AMW (kierownik - prof. Tadeusz Bodalski, później prof. Halina Rządkowska-Bodalska)
  • 1979-1981 zastępca Dyrektora Instytutu Leku AMW
 • uczniowie - doktoraty
  • 1975 dr Zdzisława Burzańska-Herman (późniejszy wykładowca medycznego Studium Zawodowego nr 4 we Wrocławiu)
  • 1990 dr Bożena Kowalczyk

prof. dr hab. Wojciech Cisowski (* 1937)

 • kariera i stanowiska
  • 1973 - doktorat, 1986 - habilitacja, 1999 - profesura
  • asystent, adiunkt i docent w Katedrze Farmakognozji AMW (kierownik - prof. Tadeusz Bodalski, później prof. Halina Rządkowska-Bodalska)
  • 1988-2006 kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych AM w Gdańsku
  • 1997-2008 kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji AMW
  • 1979-1981 zastępca Dyrektora Instytutu Leku AMW
 • uczniowie - doktoraty
  • 1993 dr Mirosława Krauze-Baranowska (z AM w Gdańsku)
  • 1997 dr Maria Łuczkiewicz (z AM w Gdańsku)
  • 1999 dr Atef Ahmed El-Hela (z AM w Gdańsku)
  • 1999 dr Michał Gleńsk
  • 2000 dr Izabela Fecka
  • 2002 dr Piotr Migas (z AM w Gdańsku)
  • 2007 dr Sebastian Turek
  • 2011 dr Maciej Włodarczyk

prof. dr hab. Zbigniew Sroka (* 1958)

 • kariera i stanowiska
  • 1993 - doktorat, 2007 - habilitacja, 2022 - profesura
  • doktorant w Zespole Biotechnologii Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej (kierownik - prof. Przemysław Mastalerz)
  • adiunkt i docent w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji AMW (kierownik - prof. Halina Rządkowska-Bodalska, później prof. Wojciech Cisowski)
  • 2008-2015 kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji UMW
 • uczniowie - doktoraty
  • 2014 dr Piotr Marek Kuś
  • 2018 dr Piotr Okińczyc

prof. dr hab. Izabela Fecka (* 1969)

 • kariera i stanowiska
  • 2000 - doktorat, 2010 - habilitacja, 2022 - profesura
  • asystent, adiunkt i docent w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji AMW, UMW (kierownik - prof. Halina Rządkowska-Bodalska, później prof. Wojciech Cisowski i dr hab. Zbigniew Sroka)
  • od 2015 kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji UMW, później Katedry i Zakładu Farmakognozji i Leku Roślinnego UMW
  • 2012-2019 Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UMW
 • uczniowie - doktoraty
  • 2016 dr Izabela Biskup
  • 2017 dr Agnieszka Nowicka

Bibliografia

 • Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1702-2002
  red. Kozuschek Waldemar
  2002, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu : Działalność naukowo-dydaktyczna i organizacyjna w latach 1946-1996
  red. Kubis Aleksander Alfons
  1996, Wrocław, Wydawnictwo Linowski-Orzechowski
 • Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej we Wrocławiu : 1946-1996
  opr. Pluta Janusz, Syroka Andrzej
  1996, Wrocław, Wydawnictwo Linowski-Orzechowski
 • składy osobowe Akademii Medycznej we Wrocławiu (AMW) oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
 • wiarygodne informacje uzyskane od pracowników Katedry i Zakładu Farmakognozji AMW
Zasoby Biblioteki Głównej UMW

 

Wyszukiwarka Taksonomiczna World Flora Online

 

Monografie EMA
Zasoby Biblioteki Głównej UMW

 

 

Wyszukiwarka Taksonomiczna World Flora Online
Monografie EMA Monografie Farmakopei Europejskiej Monografie WHO
Wyszukiwarka Literatury Scopus Wyszukiwarka Literatury Web of Science Chemical Abstracts
Wyszukiwarka Literatury GoogleScholar Wyszukiwarka Literatury PubMed Wyszukiwarka Chemiczna PubChem
Monografie Natural Standard via AccessPharmacy

 

Wyszukiwarka Literatury CiNii