Katedra i Zakład Farmakologii

ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2
50-345 Wrocław
tel.: 71 784 00 93,  71 784 14 38
email: katarzyna.nowosielska@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii
prof. dr hab. Adam Szeląg
tel.: 71 784 00 93, 71 784 14 38
e-mail: adam.szelag@umw.edu.pl

Sekretariat
Katarzyna Nowosielska
tel.: 784 14 38
e-mail: katarzyna.nowosielska@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Zakładu

prof. dr hab. Adam Szeląg
tel.: 71 784 00 93, 71 784 14 38
e-mail: adam.szelag@umw.edu.pl

Profesorowie uczelni

dr hab. n.med. Tomasz Sozański, prof. UMW
tel.: 71 784 14 49
e-mail: tomasz.sozanski@umw.edu.pl

 

dr hab. Małgorzata Trocha, prof. UMW
tel.: 71 784 14 42
e-mail: malgorzata.trocha@umw.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni

Adiunkt dydaktyczny – Wydział Lekarski
dr Wojciech Dziewiszek
tel.  71 784 14 47
e-mail: wojciech.dziewiszek@umw.edu.pl

 

Adiunkt dydaktyczny – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
dr Agnieszka Matuszewska
tel.  71 784 14 41
e-mail: agnieszka.matuszewska@umw.edu.pl

 

Adiunkt dydaktyczny – Wydział Farmaceutyczny
dr Wojciech Słupski
tel.  71 784 14 49
e-mail: maria.rutkowska@umw.edu.pl

 

Adiunkt dydaktyczny – ED
dr Anna Merwid-Ląd
tel.  71 784 14 42
anna.merwid-lad@umw.edu.pl

 

Adiunkci

dr Kinga Belowska-Bień (w grupie dydaktycznej)
tel. 71 784 14 41
e-mail: kinga.belowska-bien@umw.edu.pl

 

dr Bartosz Grotthus (w grupie dydaktycznej)
tel. 71 784 14 52
e-mail: bartosz.grotthus@umw.edu.pl

 

dr Izabela Jęśkowiak
tel. 71 784 14 46
izabela.jeskowiak@umw.edu.pl

 

dr Dorota Ksiądzyna (w grupie dydaktycznej)
tel.: 71 784 14 50
e-mail: dorota.ksiadzyna@umw.edu.pl

 

dr hab. Jan Magdalan
tel.  71 784 14 51
e-mail: jan.magdalan@umw.edu.pl

 

dr hab. Beata Nowak
tel.: 71 784 14 42
e-mail: beata.nowak@umw.edu.pl

 

dr hab. Maria Rutkowska
tel.  71 784 14 48
e-mail: maria.rutkowska@umw.edu.pl

 

dr Monika Skrzypiec - Spring (w grupie dydaktycznej)
tel.  71 784 14 50
e-mail: monika.skrzypiec-spring@umw.edu.pl

 

dr n. med. Marta Szandruk - Bender
tel.  71 784 14 41
e-mail: marta.szandruk@umw.edu.pl

 

dr Dorota Szumny
tel.  71 784 14 41
e-mail: dorotaszumny@wp.pl

 

dr Benita Wiatrak
tel. 71 784 14 41 52
benita.wiatrak@umw.edu.pl

 

Asystenci

mgr Maciej Danielewski
tel. 71 784 14 50
e-mail: maciej.danielewski@umw.edu.pl

 

dr n.med.Patrycja Grosman - Dziewiszek
tel. 71 784 14 41
patrycja.grosman-dziewiszek@umw.edu.pl

 

lek. med.Krzysztof Kowalski (w grupie dydaktycznej)
tel. 71 784 14 46
krzysztof.kowalski@umw.edu.pl

 

mgr Janusz Piasny (w grupie dydaktycznej)
tel. 71 784 14 51
janusz.piasny@umw.edu.pl

 

Pracownicy naukowi i inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Karolina Błaszczak
tel.71 784 14 49
karolina.blaszczak@umw.edu.pl

 

mgr inż. Joanna Kwiatkowska
tel.: 71 784 14 46
e-mail: joanna.kwiatkowska@umw.edu.pl

 

Godziny Konsultacji Nauczycieli Akademickich Zakładu
Wydział LEKARSKI: Sylabus 2021/2022 Farmakologia i Toksykologia
Wydział LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY: Sylabus 2021/2022 Farmakologia
Wydział FARMACEUTYCZNY: Sylabus 2021/2022 Farmakologia i Farmakodynamika
Regulamin bezpieczeństwa
EGZAMIN TESTOWY Z FARMAKOLOGII DLA STUDENTÓW WYDZ. LEKARSKIEG0, WYDZ. FARMACEUTYCZNEGO I WYDZ. LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO
Główne kierunki badawcze
 • Badania działania leków i substancji pochodzenia naturalnego na metabolizm i własności biomechaniczne tkanki kostnej.
   
 • Badania właściwości przeciwzapalnych i przeciwbólowych substancji naturalnych i syntetycznych.
   
 • Odpowiedź zapalna i ekspresja VIP i GLP-1 oraz ich receptorów na sitagliptynę w wątrobie szczura poddanej niedokrwieniu i reperfuzji.
   
 • Wpływ typiracylu - inhibitora fosforylazy tymidynowej na tkankę mózgową szczura poddaną niedokrwieniu i reperfuzji.
   
 • Badania właściwości i działania naturalnych związków irydoidowych i polifenolowych w modelach eksperymentalnych in vitro i/lub in vivo chorób cywilizacyjnych oraz u sportowców i/lub pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi.
   
 • Badania różnych substancji w modelu eksperymentalnym in vitro choroby Alzheimera.
   
 • Wpływ wibracji typu LMLF (low magnitude high frequency vibration) na proliferację komórek nerwowych w modelu in vitro.
   
 • Badania ankietowe dotyczące różnych zagadnień dotyczących farmakoterapii i opieki farmaceutycznej oraz wiedzy dotyczącej powikłań poszczepiennych przy COVID-19, w różnych populacjach ludzi zdrowych i pacjentów.
   
 • Aktywność metalloproteinaz i kinaz RhoA-ROCK1 w mięśniu serca podczas stresu oksydacyjnego
Publikacje w latach 2018-2022