Katedra i Zakład Farmakologii

ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2
50-345 Wrocław
tel.: 71 784 00 93,  71 784 14 38
email: katarzyna.nowosielska@umw.edu.pl

Profil Jednostki

Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii
prof. dr hab. Adam Szeląg
tel.: 71 784 00 93, 71 784 14 38
e-mail: adam.szelag@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna
 

Sekretariat
mgr Katarzyna Nowosielska
tel.: 784 14 38
e-mail: katarzyna.nowosielska@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Zakładu

prof. dr hab. n. med. Adam Szeląg (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 00 93, 71 784 14 38
e-mail: adam.szelag@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Adiunkci dydaktyczni

Adiunkt dydaktyczny – Wydział Lekarski
dr n. med. Wojciech Dziewiszek (grupa dydaktyczna)
tel.  71 784 14 47
e-mail: wojciech.dziewiszek@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

Adiunkt dydaktyczny – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
dr hab. n. med. Agnieszka Matuszewska (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.  71 784 14 41
e-mail: agnieszka.matuszewska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

Adiunkt dydaktyczny – Wydział Farmaceutyczny
dr n. farm. Wojciech Słupski (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.  71 784 14 50
e-mail: wojciech.slupski@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

Adiunkt dydaktyczny – ED
dr n. med. Anna Merwid-Ląd (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.  71 784 14 42
anna.merwid-lad@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

Adiunkci

dr n. med. Kinga Belowska-Bień (grupa dydaktyczna)
tel. 71 784 14 41
e-mail: kinga.belowska-bien@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Maciej Danielewski (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 784 14 50
e-mail: maciej.danielewski@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

dr n. farm. Izabela Jęśkowiak-Kossakowska (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 784 14 46
izabela.jeskowiak-kossakowska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Dorota Ksiądzyna (grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 50
e-mail: dorota.ksiadzyna@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

dr hab. n. med. Jan Magdalan (grupa dydaktyczna)
tel.  71 784 14 52
e-mail: jan.magdalan@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

dr hab. n. med. Beata Nowak (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 14 42
e-mail: beata.nowak@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

dr hab. n. farm. Maria Rutkowska (grupa dydaktyczna)
tel.  71 784 14 48
e-mail: maria.rutkowska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Monika Skrzypiec - Spring (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.  71 784 14 46
e-mail: monika.skrzypiec-spring@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

dr hab. n. med. Marta Szandruk-Bender (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.  71 784 14 41
e-mail: marta.szandruk@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Dorota Szumny (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.  71 784 14 51
e-mail: dorota.szumny@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

dr hab. n. farm. Benita Wiatrak (grupa badawczo-dydaktyczna)
(obecnie na urlopie macierzyńskim)
tel. 71 784 14 41 52
benita.wiatrak@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

Asystenci

dr n.med. Patrycja Grosman - Dziewiszek (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 784 14 41
e-mail: patrycja.grosman-dziewiszek@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

lek. Krzysztof Kowalski (grupa dydaktyczna)
tel. 71 784 14 46
e-mail: k.kowalski@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

mgr farm. Aneta Meller (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.  71 784 14 51
e-mail: aneta.meller@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

 

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr inż. Joanna Kwiatkowska
tel.  71 784 14 46
e-mail: joanna.kwiatkowska@umw.edu.pl
 

mgr Katarzyna Piasecka
tel. 71 784 14 49
e-mail: k.piasecka@umw.edu.pl

 

1. Adiunkci Dydaktyczni Katedry i Zakładu Farmakologii

Adiunkt dydaktyczny – Wydział Lekarski
dr n. med. Wojciech Dziewiszek
tel.  71 784 14 47
e-mail: wojciech.dziewiszek@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

Adiunkt dydaktyczny – Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
dr hab. Agnieszka Matuszewska
tel.  71 784 14 41
e-mail: agnieszka.matuszewska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

Adiunkt dydaktyczny – Wydział Farmaceutyczny
dr Wojciech Słupski
tel.  71 784 14 50
e-mail: wojciech.slupski@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

Adiunkt dydaktyczny – ED
dr n. med. Anna Merwid-Ląd
tel.  71 784 14 42
anna.merwid-lad@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

 

2. Regulamin prowadzenia zajęć na rok 2023-2024
3. Regulamin bezpieczeństwa na rok 2023-2024
4. Godziny Konsultacji semestr zimowy

.

5. Wydział LEKARSKI: Sylabus 2023/2024 dla przedmiotu Farmakologia i Toksykologia
6. Wydział LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY: Sylabus 2023/2024 dla przedmiotu Farmakologia
7. Wydział FARMACEUTYCZNY: Sylabus 2023/2024 dla przedmiotu Farmakologia i Farmakodynamika
8. Informacje o terminie egzaminów
9. Plan zajęć jednostki
English Division

1. Adiunct responsible for ED didactics:

    dr n. med. Anna Merwid-Ląd
    tel.  71 784 14 42
    anna.merwid-lad@umw.edu.pl

2. Regulations of classes:

3. Regulation of safety:

.

4. Faculty of Medicine: Syllabus for academic year 2023/24
5. Faculty of Dentistry: Syllabus for academic year 2023/24
6. Faculty of Medicine - Exam timetable
Główne kierunki badawcze
 • Badania działania leków i substancji pochodzenia naturalnego na metabolizm i własności biomechaniczne tkanki kostnej.
   
 • Badania właściwości przeciwzapalnych i przeciwbólowych substancji naturalnych i syntetycznych.
   
 • Odpowiedź zapalna i ekspresja VIP i GLP-1 oraz ich receptorów na sitagliptynę w wątrobie szczura poddanej niedokrwieniu i reperfuzji.
   
 • Wpływ typiracylu - inhibitora fosforylazy tymidynowej na tkankę mózgową szczura poddaną niedokrwieniu i reperfuzji.
   
 • Badania właściwości i działania naturalnych związków irydoidowych i polifenolowych w modelach eksperymentalnych in vitro i/lub in vivo chorób cywilizacyjnych oraz u sportowców i/lub pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi.
   
 • Badania różnych substancji w modelu eksperymentalnym in vitro choroby Alzheimera.
   
 • Wpływ wibracji typu LMLF (low magnitude high frequency vibration) na proliferację komórek nerwowych w modelu in vitro.
   
 • Badania ankietowe dotyczące różnych zagadnień dotyczących farmakoterapii i opieki farmaceutycznej oraz wiedzy dotyczącej powikłań poszczepiennych przy COVID-19, w różnych populacjach ludzi zdrowych i pacjentów.
   
 • Aktywność metalloproteinaz i kinaz RhoA-ROCK1 w mięśniu serca podczas stresu oksydacyjnego
Wykaz publikacji
Wykaz Patentów