Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel. 71 784 03 81, 71 784 03 84
e-mail : ws-5@umw.edu.pl 

w skład Katedry wchodzi:
Pracownia Naukowa Badań Biologii Molekularnej
e-mail: irena.dus-ilnicka@umw.edu.pl
tel. 71 784 01 40

Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej
Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii
Rejestracja pacjentów:  tel. (71) 718-62-92                                                                            

Kierownik Katedry

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Radwan-Oczko
e-mail: malgorzata.radwan-oczko@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 81, 71 784 03 84

Sekretariat

mgr Agnieszka Fiśkiewicz
e-mail: agnieszka.fiskiewicz@umw.edu.pl
tel. 71 784 03 81

Asystent

Wydziałowy Koordynator ds Programu ERASMUS+        
Opiekun Pracowni Naukowej Badań Biologii Molekularnej
dr n. med. Irena Duś-Ilnicka
e-mail: irena.dus-ilnicka@umw.edu.pl
tel. 71 784 01 40

Laborant

mgr Anna Rybińska
e-mail: anna.szczygielska@umw.edu.pl

Asystent

dr n. med. Joanna Owczarek-Drabińska
e-mail: joanna.owczarek@umw.edu.pl

Asystent

lek. dent. Anna Weigle
e-mail: anna.barzyc@umw.edu.pl 

Asystent

lek. dent. Marta Bobińska
e-mail: marta.bobinska@umw.edu.pl 

Asystent

lek. dent. Polina Zalewska

Rezydent

lek. dent. Magdalena Tarsa

W Katedrze i Zakładzie Patologii Jamy ustnej prowadzone są badania związane głównie z chorobami błony śluzowej. Dotyczą diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki tych zmian.

W roku 2017 roku w strukturze Katedry Patologii Jamy Ustnej została utworzona  Pracownia Badań Molekularnych.  Osobą odpowiedzialną  merytorycznie za  prowadzenie badań w Pracowni jest dr n. med. Irena Duś-Ilnicka – diagnosta laboratoryjny.
Pracownia posiada duże możliwości badań do celów naukowch, związanych z  wykonywaniem oznaczeń z zakresu genetyki z wykorzystaniem najnowszych metod biologii molekularnej, m.in. technik PCR, badania polimorfizmów genetycznych, analizy sposobu izolacji DNA z próbek pobranych, a także  elektroforezy białek.

 Wiodącymi tematami badań naukowych są: epidemiologia i frekwencja zmian chorobowych i rozwojowych na błonie śluzowej jamy ustnej, w tym  zmian liszaja płaskiego  oraz zmian lichenoidalnych w jamie  ustnej, powiązanie infekcji Covid-19 i stanu jamy ustnej, ocena stanu układu stomatognatycznego w aspekcie stanu psychicznego pacjenta, choroba przyzębia  w powiązaniu z chorobą reumatyczną.

Katedra Patologii Jamy Ustnej prowadzi zajęcia dla studentów polskich i anglojęzycznych od II do V roku studiów.
 

Sylabusy polskie semestr letni 2023/2024 

https://sylabusy.umw.edu.pl/

The Department and Division of Oral Phatology provides classes for Polish and English-speaking students from the 2nd to the 5th year of studies.

Syllabus in summer semestr 2023/2024 

https://sylabusy.umw.edu.pl/

Konsultacje dla studentów w semestrze letnim 2023/2024

Data

Imię i nazwisko

Środy

Wednesdays

 

Czwartki

Thursdays

11:15-13:15 prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko

11:15-13:15 lek. dent. P. Zalewska

 

12:00-15:00 lek. dent. A. Weigle

12:00-15:00 lek. dent. M. Bobińska

 

Uwagi: po wcześniejszym mailowym umówieniu poprzez adres mailowy pracownika: imię.nazwisko@umw.edu.pl

 

ZAJĘCIA ODRÓBKOWE

20/03 15:00-17:30  lek. dent. A. Weigle

15/05 15:00-17:30   lek. dent. A. Weigle

12/06 15:00-17:30 lek. dent. A. Weigle

 

POPRAWY WEJŚCIÓWEK

I TERMIN POPRAWKOWY

13/06 godzina 12:00 lek. dent. A. Weigle, lek. dent. M. Bobińska

 

II TERMIN POPRAWKOWY

19/06 godzina 11:15 prof. dr hab. M. Radwan-Oczko 

1.      Universita degli Studi di Cagliari, Włochy: wsparcie programu ERASMUS+ w zakresie wyjazdów dydaktycznych pracowników naukowych. Współpraca w zakresie diagnostyki objawów schorzeń tarczycy w jamie ustnej, ze szczególnym naciskiem na błonę śluzową jamy ustnej.

2.      Universita degli Studi di Roma, La Sapienza, Włochy: wsparcie programu ERASMUS+ w zakresie wyjazdów dydaktycznych pracowników naukowych.

a. Badanie objawów  poszczepiennych w jamie ustnej, badanie wieloośrodkowe. Publikacja: Mazur, Marta, Irena Duś-Ilnicka, Maciej Jedliński, Artnora Ndokaj, Joanna Janiszewska-Olszowska, Roman Ardan, Malgorzata Radwan-Oczko, Fabrizio Guerra, Valeria Luzzi, Iole Vozza, Roberto Marasca, Livia Ottolenghi, and Antonella Polimeni. 2021. "Facial and Oral Manifestations Following COVID-19 Vaccination: A Survey-Based Study and a First Perspective" International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 9: 4965. https://doi.org/10.3390/ijerph18094965

b.Ocena mikrobiomu jamy ustnej. Publikacja: Nardi, Gianna M., Roberta Grassi, Artnora Ndokaj, Michela Antonioni, Maciej Jedlinski, Gabriele Rumi, Katarzyna Grocholewicz, Irena Dus-Ilnicka, Felice R. Grassi, Livia Ottolenghi, and Marta Mazur. 2021. "Maternal and Neonatal Oral Microbiome Developmental Patterns and Correlated Factors: A Systematic Review—Does the Apple Fall Close to the Tree?" International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 11: 5569. https://doi.org/10.3390/ijerph18115569

3.      International Agency for Research of Cancer, Lion, Francja: diagnostyka DNA krążącego wirusów potencjalnie onkogennych w ramach konkursowego grantu w ramach subwencji UMW o numerze SUBK.B150.22.031

W jednostce wykonywane są badania w celu  poszerzenia diagnostyki klinicznej chorób błony śluzowej: pobieranie materiału do wykonywania  badań cytologicznych (wymaz szczoteczkowy),  ocena obecności  infekcji HPV i HSV w materiale z wymazu cytologicznego oraz  badania  histopatologiczne w materiale z biopsji zmian chorobowych. . 

Przy Katedrze i Zakładzie Patologii Jamy Ustnej funkcjonuje Studenckie Towarzystwo Zdrowia Jamy Ustnej o numerze 012 w wykazie Organizacji Studenckich.

Opiekunowie:
dr n. med. Irena Duś-Ilnicka
e-mail: irena.dus-ilnicka@umw.edu.pl
tel. 71 784 01 40
lek. dent. Anna Barzyc
e-mail. anna.barzyc@umw.edu.pl
mgr Anna Szczygielska
e-mail: anna.szczygielska@umw.edu.pl