Katedra i Zakład Stomatologii Doświadczalnej

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel.: (71) 78-40-291
e-mail: stom.dosw@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Zakładu
prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz


Poradnia Dysfunkcji Narządu Żucia
Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o.
NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna
Rejestracja pacjentów:  tel. (71) 718-62-92

Profesor/Kierownik Katedry

prof. dr hab. n. med. Mieszko Więckiewicz
mieszko.wieckiewicz@umw.edu.pl

Samodzielny Referent ds. Obsługi Administracyjnej

lic. Justyna Najduk
e-mail: justyna.najduk@umw.edu.pl

Profesor

prof. zw. dr hab. n. med. Marek Ziętek
marek.zietek@umw.edu.pl

Adiunkt

dr inż. Joanna Weżgowiec - adiunkt dydaktyczny
joanna.wezgowiec@umw.edu.pl

Asystenci

dr n. med. Joanna Smardz
joanna.smardz@umw.edu.pl

dr n. med. Andrzej Małysa
andrzej.malysa@umw.edu.pl

lek. dent. Sylwia Orzeszek
sylwia.orzeszek@umw.edu.pl

lek. dent. Marta Bort
marta.bort@umw.edu.pl

Studia doktoranckie

mgr fizj. Piotr Seweryn
piotr.seweryn@student.umw.edu.pl

Elektroniczna baza sylabusów

W Katedrze Stomatologii Doświadczalnej prowadzone są zajęcia dla studentów polskich i anglojęzycznych na roku I, II i IV.

Modelarstwo stomatologiczne - I rok, semestr zimowy/Dental Modeling - 1st year, winter semester
- ćwiczenia przedkliniczne (Sala Fantomowa -125) / preclinical classes (Phantom Room -125)
- seminaria/ seminars

Fizjologia Narządu Żucia - II rok, semestr zimowy / Physiology of the masticatory system - 2nd year, winter semester- seminaria/ seminars

Materiałoznawstwo protetyczne - II rok, semestr letni /Dental materials - 2nd year, summer semester
- ćwiczenia przedkliniczne (Sala Fantomowa -125) / preclinical classes (Phantom Room -125)
- wykłady/ lectures
- seminaria/ seminars

ZABURZENIA SKRONIOWO-ŻUCHWOWE - IV rok, semestr letni / TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS - 4th year, summer semester
- ćwiczenia kliniczne/clinical classes
- wykłady/ lectures
 

Egzamin przedkliniczny/ Preclinical exam

Do egzaminu przedklinicznego przystępują studenci II roku podczas letniej sesji egzaminacyjnej.
 

Pracownicy Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej prowadzą projekty naukowe dotyczące stomatologicznej medycyny snu, epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia zaburzeń skroniowo-żuchwowych oraz właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych materiałów i substancji mogących mieć zastosowanie w stomatologii.