Katedra i Zakład Stomatologii Zintegrowanej

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
tel.: 71 784 02 99, faks: 71 784 04 18

Kierownik Zakładu

dr hab. Michał Sarul
michal.sarul@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny

lek. dent. Michał Wajda
michal.wajda@umw.edu.pl

Asystent

lek. dent. Marek Nahajowski
marek.nahajowski@umw.edu.pl

Asystent

lek. dent. Małgorzata Kotarska
malgorzata.kotarska@umw.edu.pl

Asystent

lek. dent. Joanna Komarnicka
joanna.komarnicka@umw.edu.pl

Asystent

lek. dent. Joanna Zając
joanna.zajac@umw.edu.pl

Asystent

lek. dent. Agnieszka Falkowska-Wilczyńska
agnieszka.falkowska-wilczynska@umw.edu.pl

Rezydent

lek. dent. Alicja Babczyńska