Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

ul. Krakowska 26
50-425 Wrocław
Tel.:  71 784 03 61

Mail: stomzach@umw.edu.pl

Kierownik:

Dr hab. n. med. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska, profesor uczelni

 

Adiunkci

dr n. med. Piotr Kosior, spec. stom. zach. z endodoncją
tel.: 71 784 03 66
e-mail: piotr.kosior@umw.edu.pl

dr n. med. Barbara Malicka , spec. stom. zach. z endodoncją - adiunkt dydaktyczny
tel.: 71 784 03 66
e-mail: barbara.malicka@umw.edu.pl

dr n. med. Elżbieta Sołtan, spec. stom. zach
tel.: 71 784 03 64
e-mail: elzbieta.soltan@umw.edu.pl

 

Starsi wykładowcy

dr n. med. Katarzyna Jankowska, spec. stom. zach. – adiunkt dydaktyczny
tel.: 71 784 03 64
e-mail: katarzyna.jankowska@umw.edu.pl


dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska, spec. stom. zach.
Tel.: 71 784 03 64
e-mail: urszula.kanaffa-kilijanska@umw.edu.pl

dr n. med. Joanna Kobierska-Brzoza, spec. chorób wew. i stom. ogólnej
tel.: 71 784 03 64
e-mail: joanna.kobierska-brzoza@umw.edu.pl

dr n. med. Anna Skałecka-Sądel, spec. stom. zach.
tel.: 71 784 03 65
e-mail: anna.skalecka-sadel@umw.edu.pl

Wykładowcy
lek. stom. Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz, spec. stom. ogólnej
tel.: 71 784 03 66
e-mail: agnieszka.czajczynska-waszkiewicz@umw.edu.pl

lek. stom. Natalia Jawor-Moczulska
tel.: 71 784 03 78
e-mail: Natalia.jawor-moczulska@umw.edu.pl

lek. stom Joanna Kłaniecka-Broniek
tel.: 71 784 03 78
e-mail: Joanna.klaniecka@umw.edu.pl

dr n. med. Małgorzata Kowalczyk-Zając
tel.: 71 784 03 64
e-mail: malgorzata.kowalczyk.zajac@umw.edu.pl

lek. stom. Natalia Łuc-Pleskacz
tel.: 71 784 03 78
e-mail: natalia.luc-pleskacz@umw.edu.pl

lek. stom. Dagmara Piesiak-Pańczyszyn, spec. stom. zach. z endod.
tel.: 71 784 03 66
e-mail: dagmara.piesiak-panczyszyn@umw.edu.pl

lek. dent. Justyna Wdowiak

justyna.wdowiak@umw.edu.pl

 

Asystenci

dr n. med. Tomasz Staniowski - spec. stom. zach. z endodoncja
tel.: 71 784 03 66
e-mail: Tomasz.staniowski@umw.edu.pl

lek. stom. Anna Zawadzka-Knefel

tel.: 71 784 03 66

anna.zawadzka@umw.edu.pl

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

III, IV, V rok

Stomatologia estetyczna (fakultet)

V rok

Stomatologia cyfrowa

IV, V rok

  • kliniczna i laboratoryjna ocena materiałów
  •  stomatologia regeneracyjna
  • ocena stanu zdrowotnego jamy ustnej wybranych grup wiekowych populacji Dolnego Śląska,
  • ocena parametrów śliny.
  • kliniczna i doświadczalna ocena monolitycznych oraz bi-elastycznych warstwowych rekonstrukcji zębów wykonanych techniką CAD/CAM