Klinika Onkologii Ginekologicznej

 Klinika Onkologii Ginekologicznej

Katedra Onkologii

pl. L. Hirszfelda 12

 53-413 Wrocław
tel.: 71 368 93 91, faks: 71 361 91 11
e-mail: wk-28@umw.edu.pl

Kierownik Kliniki
dr hab. n. med. Jolanta Szelachowska
tel.: 71 368 93 91
jolanta.szelachowska@umw.edu.pl

Profesor emerytowany
prof. dr hab. Jan Kornafel
tel.: 71 368 93 91

Adiunkci
dr n. med. Marcin Jędryka
tel.: 71 368 94 07
e-mail: marcin.jedryka@umw.edu.pl

Asystenci
lek. Andrzej Czekański
e-mail: andrzej.czekański@umw.edu.pl
tel: 71 368 94 07

lek. Piotr Lepka
e-mail: piotr.lepka@umw.edu.pl
tel: 71 368 94 07

dr Ewelina Łata-Woźniak
tel.: 71 368 94 91
e-mail: ewelina.lata-wozniak@umw.edu.pl

lek. Krystian Lichoń
e-mail: krystian.lichon@umw.edu.pl

lek. Natalia Piłat-Norkowska
e-mail: natalia-pilat-norkowska@umw.edu.pl