Pracownia Analizy Elementarnej i Badań Strukturalnych

ul. Borowska 211A, III piętro
50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 70
e-mail: wf-24@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Pracowni
dr inż. Agata Górniak
tel.: 71 784 06 72
e-mail: agata.gorniak@umw.edu.pl

Z dniem 1 marca 2015 r., na wniosek Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, została utworzona samodzielna jednostka wydziałowa PRACOWNIA ANALIZY ELEMENTARNEJ i BADAŃ STRUKTURALNYCH (Zarządzenie nr 19/XV R/2015, Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 r).

W ramach projektu: "Budowa i wyposażenie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu" Pracownia została wyposażona w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą.

Cel i zakres działalności Pracowni na podstawie rozporządzenia nr 19/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 r obejmuje:

  1. Wspomaganie kształcenia studentów na kierunku farmacja i analityka medyczna w zakresie wykonywania badań właściwości fizyko-chemicznych z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie sprzętu analitycznego,
  2. Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla studentów Wydziału,
  3. Prowadzenie prac magisterskich,
  4. Wspomaganie badań prowadzonych przez studentów studiów doktoranckich i pracowników Wydziału.

Zapraszamy do korzystania z aparatury i do współpracy wszystkie Katedry i Zakłady Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz inne jednostki naukowo-badawcze, zainteresowane kooperacją z naszą Pracownią.

Pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt)

dr inż. Agata Górniak
opiekun aparatury DSC, TG
tel.: 71 784 06 72
e-mail: agata.gorniak@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny (starszy specjalista)

dr Hanna Czapor-Irzabek
opiekun aparatury MS, HPLC, analizy elementarnej (CHNS), DLS (Zetasizer), ITC, UV-Vis
tel.: 71 784 06 70
e-mail: hanna.czapor-irzabek@umw.edu.pl

Pracownik inżynieryjno-techniczny (specjalista)

mgr Sylwia Radwan
opiekun aparatury XRPD, FTIR, HPLC, DSC, TG
tel.: 71 784 06 70
e-mail: sylwia.radwan@umw.edu.pl

 

aktualizacja: 02-01-2023

Zapisy na pomiary pod numerem telefonu: 71 784 06 70 lub mailowo (adresy w zakładce Pracownicy).

Uprzejmie prosimy o zamieszanie w publikacjach stosownej informacji dotyczącej wykorzystania aparatury udostępnionej przez Pracownię oraz dostarczenie kopii publikacji (lub pliku pdf).

Pliki do pobrania:

W Pracowni od roku akademickiego 2014/15 realizowane są prace magisterskie

Zasady rekrutacji studentów na wykonanie prac magisterskich w Pracowni Analizy Elementarnej i Badań Strukturalnych