Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych
ul.Mikulicza - Radeckiego 7
50-345 Wrocław
tel. 71 784 14 82
email : stj@umw.edu.pl

 

Kierownik Studium Języków Obcych

mgr Dagmara Drozd

dagmara.drozd@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 82

Sekretariat

Elżbieta Wróbel

email : elzbieta.wrobel@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 82

Starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Dagmara Drozd ( grupa dydaktyczna )

email : dagmara.drozd@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 82

Starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Aleksandra Celejewska ( grupa dydaktyczna )

email : aleksandra.celejewska@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 86

 

Starszy ykładowca języka angielskiego

mgr Anna Głąb ( grupa dydaktyczna )

email : anna.glab@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 84

Starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Alicja Szatkowska ( grupa dydaktyczna )

email : alicja.szatkowska@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 84

Wykładowca języka angielskiego

mgr Grzegorz Pociecha ( grupa dydaktyczna )

email : grzegorz.pociecha@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 84

Wykładowca języka angielskiego

dr Maria Kmita ( grupa dydaktyczna )

email : maria.kmita@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 84

Wykładowca języka angielskiego

mgr Beata Bodyńska-Smardz ( grupa dydaktyczna )

email : beata.bodynska-smardz@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 85

Wykładowca języka angielskiego

mgr Iwona Polanicka ( grupa dydaktyczna)

email : iwona.polanicka@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 83

Wykładowca języka angielskiego

mgr Renata Szmigiel ( dydaktyczna )

email : renata.szmigiel@umw.edu.pl

tel.71 784 14 83

 

Wykładowca języka angielskiego

dr Maciej Sedlaczek ( grupa dydaktyczna )

email: maciej.sedlaczek@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 84

Lektor języka angielskiego

mgr Agnieszka Nawrot ( grupa dydaktyczna )

email : agnieszka.nawrot@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 84

Lektor języka angielskiego

mgr Małgorzata Głogowska - Schwartz ( grupa dydaktyczna )

email: malgorzata.glogowska-schwartz@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 85

Starszy wykładowca języka polskiego

mgr Edyta Murawska-Klamut ( grupa dydaktyczna )

email : edyta.murawska-klamut@umw.edu.pl

tel . 71 784 14 84

W dniach od 11.03.2024 do 19.04.2024 Sekretariat SJO będzie nieczynny ( urlop ) .

Poniżej  są podane  dyżury w Sekretariacie SJO.