Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych
ul.Mikulicza - Radeckiego 7
50-345 Wrocław
tel. 71 784 14 82
email : stj@umw.edu.pl

 

Kierownik Studium Jęzków Obcych

mgr Dagmara Drozd

dagmara.drozd@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 82

Starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Dagmara Drozd

email : dagmara.drozd@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 82

Starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Aleksandra Celejewska

email : aleksandra.celejewska@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 86

 

Starszy wykładowca języka angielskiego

mgr Grażyna Rawska - Brzozowska

email : grazyna.rawska-brzozowska@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 86

Wykładowca języka angielskiego

mgr Anna Głąb

email : anna.glab@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 84

Wykładowca języka angielskiego

mgr Alicja Szatkowska

email : alicja.szatkowska@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 84

Wykładowca języka angielskiego

mgr Grzegorz Pociecha

email : grzegorz.pociecha@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 84

Lektor języka angielskiego

dr Maria Kmita

email : maria.kmiota@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 84

Lektor języka angielskiego

mgr Beata Bodyńska-Smardz

email : beata.bodynska-smardz@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 85

Lektor języka angielskiego

mgr Iwona Polanicka

email : iwona.polanicka@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 83

Lektor języka angielskiego

mgr Renata Szmigiel

email : renata.szmigiel@umw.edu.pl

tel.71 784 14 83

 

Lektor języka angielskiego

mgr Agnieszka Nawrot

email : agnieszka.nawrot@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 84

Starszy wykładowca języka polskiego

mgr Edyta Murawska-Klamut

email : edyta.murawska-klamut@umw.edu.pl

tel . 71 784 14 84

Sekretariat

Elżbieta Wróbel

email : elzbieta.wrobel@umw.edu.pl

tel. 71 784 14 82