Zakład Chemii i Immunochemii

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48/50, 50-369 Wrocław
tel.: 71 770 30 31, 607 604 848
faks: 71 328 16 49
e-mail: immunochemia@umw.edu.pl
e-mail: WL-41.1@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu
dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, prof UMW
tel.: 71 770 30 64
e-mail: magdalena.orczyk-pawilowicz@umw.edu.pl

Sekretariat
mgr Natalia Żakowska
tel.: 71 784 13 70, 71 784 13 71
faks: 71 784 00 85
e-mail: natalia.zakowska@umw.edu.pl

Portiernia
czynna w godzinach 6:00-20:00
tel.: 71 770 30 33

Profesorowie

dr hab. Mirosława Ferens-Sieczkowska, prof. nadzw.
tel.: 71 770 30 32
e-mail: miroslawa.ferens-sieczkowska@umw.edu.pl

dr hab. Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, prof. UMW
tel.: 71 770 30 64
e-mail: magdalena.orczyk-pawilowicz@umw.edu.pl

prof. dr hab. Maria Iwona Kątnik-Prastowska - emerytowany profesor

Adiunkt dydaktyczny

dr Małgorzata Pupek
tel.: 71 770 30 69
e-mail: malgorzata.pupek@umw.edu.pl

Adiunkci

dr Anna Lemańska-Perek
tel.: 71 770 30 43
e-mail: anna.lemanska-perek@umw.edu.pl

dr Beata Olejnik
tel.: 71 770 30 79
e-mail: beata.olejnik@umw.edu.pl

dr Dorota Krzyżanowska-Gołąb
tel.: 71 770 30 43
e-mail: dorota.krzyzanowska-golab@umw.edu.pl

dr Jolanta Lis-Kuberka
tel.: 71 770 32 17
e-mail: jolanta.lis-kuberka@umw.edu.pl

dr inż. Agata Kozioł
tel.: 71 770 30 88
e-mail: agata.koziol@umw.edu.pl

Asystenci

dr Anna Kałuża
tel.: 71 770 30 66
e-mail: anna.kaluza@umw.edu.pl

dr Justyna Szczykutowicz
tel.: 71 770 30 87
e-mail: justyna.szczykutowicz@umw.edu.pl

Pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno- techniczni

mgr Hanna Leonowicz
tel.: 71 770 30 70
e-mail: hanna.leonowicz@umw.edu.pl

mgr Zuzanna Miądowicz
tel.: 71 770 30 73
e-mail: zuzanna.miadowicz@umw.edu.pl

Laborant

Anna Bismor
tel.: 71 770 30 73
e-mail: anna.bismor@umw.edu.pl