Zakład Chirurgii Onkologicznej

 Zakład Chirurgii Onkologicznej

Katedra Onkologii

pl. L. Hirszfelda 12

 53-413 Wrocław
tel.: 71 368 93 91, faks: 71 361 91 11
e-mail: wk-28@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Rafał Matkowski
tel.: 71 368 93 91, tel./faks: 71 361 91 11
e-mail: rafal.matkowski@umw.edu.pl

Adiunkci
dr n. med. Krzysztof Szewczyk
e-mail: krzysztof.szewczyk@umw.edu.pl

dr hab. n. med. Bartłomiej Szynglarewicz
e-mail: bartlomiej.szynglarewicz@umw.edu.pl

dr n. med. Marcin Ziętek
e-mail: marcin.zietek@umw.edu.pl

Studia doktoranckie
lek. Dominika Zielecka
e-mail: zielecka.d@gmail.com

lek. Katarzyna Konat
e-mail: kkonat@interia.pl