Zakład Humanistycznych Nauk Farmaceutycznych

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
pokój C 2/2/010

Adiunkci

dr Aleksandra Szlagowska-Papuzińska (grupa badawczo-dydaktyczna)
aleksandra.szlagowska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Mateusz Dąsal (grupa badawczo-dydaktyczna)
mateusz.dasal@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Aleksandra Szlagowska-Papuzińska
poniedziałki 11:00 - 12.00
pokój C 2/2/010

dr Mateusz Dąsal
poniedziałki 11:00 - 12.00
pokój C 2/2/010

Główne kierunki badawcze:

Historia medycyny i farmacji w XIX i XX w.
Problemy zdrowia reprodukcyjnego

Filozofia, psychologia i socjologia zdrowia
Etyka zawodowa w zawodzie Farmaceuty i Analityka Medycznego
Bioetyka i bioetyczne wyzwania współczesnych technologii