Zakład Leczenia Systemowego Nowotworów Litych

Zakład Leczenia Systemowego Nowotworów Litych

Katedra Onkologii

pl. L. Hirszfelda 12

 53-413 Wrocław
tel.: 71 368 93 91, faks: 71 361 91 11
e-mail: wk-28@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Zakładu
dr Aleksandra Łacko
e-mail: aleksandra.lacko@umw.edu.pl

Adiunkt
dr Marcin Ekiert
(adiunkt ds. dydaktyki)
e-mail: marcin.ekiert@umw.edu.pl

lek. Katarzyna Soter
katarzyna.soter@umw.edu.pl

dr Małgorzata Pieniążek

malgorzata.pieniazek@umw.edu.pl