Zakład Nauk Podstawowych

Zakład Nauk Podstawowych

ul. Chałbińskiego 4
50-368 Wrocław
e-mail: wp-9@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu
prof.dr hab. Irena Choroszy-Król
e-mail: irena.choroszy-krol@umw.edu.pl

Adiunkt Dydaktyczny
dr Magdalena Frej-Mądrzak
e-mail: magdalena.frej-madrzak@umw.edu.pl
 

Profesor Uczelni:

dr hab. Dorota Diakowska, profesor uczelni

Adiunkci:

dr hab. Mirosław Sopel
e-mail: miroslaw.sopel@umw.edu.pl
dr Magdalena Frej-Mądrzak
e-mail: magdalena.frej-madrzak@umw.edu.pl
dr Agnieszka Jama-Kmiecik
e-mail: agnieszka.jama-kmiecik@umw.edu.pl
dr Anna Leśków
e-mail: anna.leskow@umw.deu.pl
dr Lilla Pawlik-Sobecka
e-mail: lilla.pawlik-sobecka@umw.edu.pl
dr Jolanta Sarowska
e-mail: jolanta.sarowska@umw.edu.pl
dr Justyna Bazan
e-mail: justyna.bazan@umw.edu.pl

Samodzielny technik:

mgr Agata Jonik
e-mail: agata.jonik@umw.edu.pl

Główne kierunki badawcze

Obszar badawczy, w ramach którego są podejmowane szczegółowe kierunki badań realizowanych w Zakładzie Nauk Podstawowych obejmuje zagadnienia związane z mikrobiologią oraz biochemią. Badania prowadzone w Zakładzie Nauk Podstawowych dotyczą zagadnień z zakresu bakteriologii, ze szczególnym uwzględnieniem drobnoustrojów z rodzaju Chlamydia i Chlamydophila, doskonalenia metod diagnostycznych, badań biochemicznych.
 

Dydaktyka

  1. Kierunek fizjoterapia – studia stacjonarne I stopnia – I rok, II semestr, przedmiot biochemia.
  2. Kierunek pielęgniarstwo – studia stacjonarne I stopnia - I rok, I semestr, przedmiot  biochemia z biofizyką.
  3. Kierunek położnictwo – studia stacjonarne I stopnia – I rok, I semestr – biochemia z biofizyką.
  4. Pielęgniarstwo pomostowe – I rok, I semestr, przedmiot – biochemia z biofizyką.
  5. Kierunek ratownictwo medyczne – studia stacjonarne I stopnia – I rok, I semestr, przedmiot – biochemia.
  6. Pielęgniarstwo – studia pomostowe – I rok, I semestr , przedmiot – Mikrobiologia.
  7. Ratownictwo medyczne – studia stacjonarne I stopnia – I rok, I semestr, przedmiot  biologia i mikrobiologia.
  8. Pielęgniarstwo – studia stacjonarne I stopnia – I rok, I semestr, przedmiot  mikrobiologia z podstawami parazytologii.
  9. Położnictwo – studia stacjonarne I stopnia – I rok, II semestr, przedmiot  mikrobiologia z podstawami parazytologii.