Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Zabiegowego

ul. Bartla 5 , 51-618 Wrocław
e-mail: WZ-25-3@umw.edu.pl

p.o. Kierownika Zakładu
dr hab. Sylwia Krzemińska
e-mail: sylwia.krzeminska@umw.edu.pl

 

p.o. Kierownik Zakładu:

dr hab. Sylwia Krzemińska
e-mail: sylwia.krzeminska@umw.edu.pl

Profesor:

prof. dr hab. Wojciech Kustrzycki 
e-mail: wojciech.kustrzycki@umw.edu.pl

 

Profesor uczelni:

dr hab. Mariusz Chabowski, prof. uczelni
e-mail: mariusz.chabowski@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny:

mgr Adriana Borodzicz
e- mail: adriana.borodzicz@umw.edu.pl

Adiunkci w grupie badawczo-dydaktycznej:

dr Anna Chudiak
e-mail: anna.chudiak@umw.edu.pl

dr Jan Juzwiszyn 
e-mail: jan.juzwiszyn@umw.edu.pl

 

Adiunkt w grupie dydaktycznej:

dr Edyta Ośmiałowska 
e-mail: edyta.osmialowska@umw.edu.pl

Asystenci w grupie badawczo-dydaktycznej:

dr Anna Kostka
e-mail: anna.kostka@ume.edu.pl

mgr Izabela Kuberka
e-mail: izabela.kuberka@umw.edu.pl

Asystenci w grupie dydaktycznej:

mgr Dorota Zierkiewicz
e-mail: dorota.zierkiewicz@umw.edu.pl
mgr Andrzej Pawlak
e-mail: andrzej.pawlak@umw.edu.pl