Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 7, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 15 02
e-mail: WZ-26-4@umw.edu.pl

p. o. Kierownika Zakładu

prof. dr hab. n. med. Paweł Gać
tel. 71 784 15 01
e-mail: pawel.gac@umw.edu.pl

Sekretariat

Dagmara Banach
tel.: 71 784 15 02
e-mail: dagmara.banach@umw.edu.pl
Sekretariat czynny :  09:30 -13:30
 

 Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych:

Profesor

prof. dr hab. n. med. Paweł Gać ( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 784 15 01
e-mail: pawel.gac@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna
Konsultacje: środa 11:00 - 13:00

Profesor

prof. dr hab. Krystyna Pawlas ( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 08
e-mail: krystyna.pawlas@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna
Konsultacje: środa godz. 10.00-12.00

Adiunkt

dr Aleksandra Jaremków ( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 07
e-mail: aleksandra.jaremkow@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna
 

Adiunkt

dr Iwona Markiewicz-Górka - adiunkt dydaktyczny Zakładu ( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 05
e-mail: iwona.markiewicz-gorka@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna
Konsultacje: wtorek godz. 10.00-12.00

Asystent

Coordinator of student affairs English Division- Faculty of Medicine
dr Marek Tradecki 
( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 04
e-mail: marek.tradecki@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Adiunkt

dr Joanna Lachowicz ( grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: joanna.lachowicz@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Grupa pracowników dydaktycznych:

Asystent

lek. Wojciech Hajdusianek ( grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 07
e-mail: wojciech.hajdusianek@umw.edu.pl

Asystent

Coordinator of student affairs English Division- Faculty of Dentistry
lek. Martyna Hajac ( grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 04
e-mail: martyna.hajac@umw.edu.pl

Grupa studentów Szkoły doktorskiej:

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni

Agnieszka Kusnerż
tel.: 71 784 15 06, 71 784 15 09
e-mail: tel.: agnieszka.kusnerz@umw.edu.pl

Podręcznik „Zdrowie środowiskowe z elementami medycyny środowiskowej”. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2024
strona tytułowa

Informujemy, że ukazał się podręcznik akademicki pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Pawlas, prof. dr hab. Pawła Gać i prof. dr hab. Natalii Pawlas pt. „Zdrowie środowiskowe z elementami medycyny środowiskowej. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2024”.

Podręcznik przeznaczony jest dla lekarzy i specjalistów innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przede wszystkim epidemiologów, przedstawicieli zdrowia publicznego oraz innych zawodów kształtujących postawy i zachowania prozdrowotne. Kwestie poruszone w publikacji obejmują również zagadnienia medycyny zachowawczej i higieny znajdujące się z standardzie nauczania studentów kierunków lekarskich.

Pracownicy i Doktoranci Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy są autorami /współautorami znacznej części rozdziałów w ww. podręczniku:

 • Marek Tradecki. Badania epidemiologiczne w zdrowiu środowiskowym. s. 23-32.
 • Barbara Piekarska, Krystyna Pawlas. Zmiany klimatu i zdrowie środowiskowe. s. 47-60.
 • Krystyna Pawlas, Natalia Pawlas. Hałas środowiskowy. s. 61-74.
 • Natalia Pawlas, Krystyna Pawlas. Czynniki chemiczne w środowisku. s. 75-80.
 • Jolanta Lachowicz. Środowiskowe narażenie na nanocząsteczki a ryzyko zdrowotne. s. 119-134.
 • Iwona Markiewicz-Górka. Chemiczne zanieczyszczenie żywności. s. 135-154.
 • Iwona Markiewicz-Górka. Pestycydy jako główne zanieczyszczenie żywności. s. 155-172.
 • Krystyna Pawlas, Natalia Pawlas. Zanieczyszczenia wody. s. 173-180.
 • Krystyna Pawlas, Natalia Pawlas. Zanieczyszczenia gleby. s. 181-186.
 • Krystyna Pawlas, Natalia Pawlas, Aleksandra Jaremków. Ścieki. s. 187-190.
 • Aleksandra Jaremków. Odory. s. 209-216.
 • Natalia Pawlas, Krystyna Pawlas. Biomonitoring i biomarkery. s. 249-254.
 • Karolina Czerwińska, Paweł Gać. Populacja dzieci jako populacja o szczególnym znaczeniu w problematyce zdrowia środowiskowego. s. 255-264.
 • Marek Tradecki, Paweł Gać. Środowisko jako czynnik etiologiczny wybranych zespołów chorobowych. s. 317-324.
 • Wojciech Hajdusianek, Aleksandra Żórawik, Paweł Gać. Rola czynników środowiskowych w etiopatogenezie miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca. s. 347-369.
 • Paweł Gać, Małgorzata Poręba, Rafał Poręba. Środowisko jako czynnik etiopatogenetyczny udarów mózgu.  s. 370-388.
 • Natalia Zdebik, Rafał Poręba, Paweł Gać. Znaczenie środowiska w etiopatogenezie niewydolności serca. s. 389-407.
 • Lidia Jurczenko, Katarzyna Łuczak, Paweł Gać, Małgorzata Poręba. Wpływ czynników środowiskowych na zaburzenia rytmu serca. s. 408-430.
 • Helena Martynowicz, Paweł Gać, Rafał Poręba. Środowisko i styl życia a zaburzenia snu. s. 497-509.

Zielona Uczelnia 2024
Konferencja

Dnia 12.04.2024 odbyła się 2. edycja konferencji UMW Zielona Uczelnia w Zielonym Mieście. Aktywny udział w konferencji wziął udział zespół naszego Zakładu. Prof. dr hab. Paweł Gać moderował sesje zatytułowane „Człowiek w miejskiej dżungli” i „Zdrowie a żywioły”, wygłosił również wystąpienie pt. „Sercowo-naczyniowe konsekwencje środowiskowego narażenia na związki arsenu – doświadczenia własne”. Dr Aleksandra Jaremków zaprezentowała zagadnienie „Ekspozycja na zanieczyszczenie nano- i mikroplastikiem – potencjalne skutki zdrowotne”, a dr Joanna Lachowicz – „Zagrożenia zdrowotne wynikające z obecności nanocząsteczek w powietrzu”. W imieniu zespołu w składzie lek. Wojciech Hajdusianek, lek. Aleksandra Żórawik, prof. dr hab. Paweł Gać, dr Hajdusianek zapoznał audytorium z tematem „Rola czynników środowiskowych w etiopatogenezie miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca”.

Nagrody Rektora 2022

Z radością przekazujemy informację, że pracownicy i doktoranci naszego Zakładu otrzymali następujące Nagrody Rektora za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej za 2022 rok:

- prof. dr hab. Paweł Gać:  zespołową nagrodę I-go stopnia oraz 7 zespołowych nagród II-go stopnia

- dr Iwona Markiewicz-Górka: nagrodę zespołową stopnia II

- dr Aleksandra Jaremków: nagrodę zespołową stopnia II

- lek. Wojciech Hajdusianek: nagrodę zespołową stopnia II

- lek. Aleksandra Żórawik: nagrodę zespołową stopnia II

- lek. Adrian Martuszewski: 2 zespołowe nagrody II-go stopnia

Nowy Profesor belwederski

Decyzją Prezydenta RP z dnia 18 marca 2024 r. nasz Zakład zyskał nowego profesora belwederskiego. Tytuł profesora nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymał prof. Paweł Gać

profesor belwederski

Seminarium "Ciemna strona światła - o zanieczyszczeniu świetlnym i jego wpływie na nasze życie"
29 lutego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium interdyscyplinarne pt. "Ciemna strona światła - o zanieczyszczeniu świetlnym i jego wpływie na nasze życie".

O zanieczyszczeniu światłem z punktu widzenia epidemiologii i zdrowia środowiskowego mówił dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW z naszego Zakładu. Na podstawie dowodów naukowych i badań epidemiologicznych wyjaśnił, że zanieczyszczenie światłem jest istotnym czynnikiem środowiskowym, warunkującym zdrowie i przekłada się na szereg zaburzeń zdrowotnych. Wskazał, że wiele tych zaburzeń jest dodatkowo potęgowane przy współistnieniu zanieczyszczenia hałasem.

W podsumowaniu zaznaczył, że pamiętając o tym, iż hasło epidemii odnosi się do chorób zakaźnych, można powiedzieć, że zanieczyszczenie światłem jest swoistą „epidemią” naszych czasów.

Nagranie całej dyskusji dostępne jest online: 
https://www.youtube.com/watch?v=Stn_rENYLIA

Informacja medialna o wydarzeniu w portalu onet.pl: https://wiadomosci.onet.pl/nauka/zanieczyszczenie-sztucznym-swiatlem-jest-epidemia-naszych-czasow/gdm6zhl

Obrona doktoratu
Dnia 5 lutego 2023 roku lek. Karolina Czerwińska, uczestnik Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu realizująca indywidualny plan badawczy w Zakładzie Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy, obroniła rozprawę na stopień doktora nauk medycznych pt. „Znaczenie aktywności selenoproteinaz i stężenia renalazy we krwi w patogenezie nadciśnienia tętniczego i obturacyjnego bezdechu sennego”. Rozprawa powstała pod opieką promotora dr hab. Pawła Gać, prof. UMW, we współpracy naszej jednostki z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej naszej Uczelni. Pani Doktor gratulujemy, a współpracownikom dziękujemy!

Nagroda Rektora
Informujemy, że Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy, otrzymał nagrodę Rektora UMW za zajęcie I miejsca w rankingu oceny naukowej jednostek wydziałowych w przeliczeniu na pracownika.
Podziękowania i gratulacje dla zespołu.
Nagroda za zajęcie I miejsca w rankingu oceny dziłalności jednostek


Konferencja Katedry Zdrowia Populacyjnego UMW
W dniach 29-30.11.2023 roku odbył się VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i II Konferencja Katedry Zdrowia Populacyjnego UMW pt. "Zdrowie Publiczne – finansowanie vs. zagrożenia". W przebieg konferencji aktywnie zaangażował się zespół Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy UMW. Podczas sesji „Środowisko a zdrowie publiczne” prof. dr hab. Krystyna Pawlas wygłosiła wykład zatytułowany „Zanieczyszczenia powietrza, zmiany klimatu i wpływ na zdrowie”, a dr Joanna Lachowicz przedstawiła wyniki badań "Ocena obciążenia układu krążenia spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza nanocząsteczkami".

Ranking jednostek UMW
18.10.2023 roku został opublikowany ranking jednostek UMW, przygotowany w oparciu o Kartę oceny wewnętrznej za lata 2021-2022. Informujemy, że w rankingu uwzględniającym poziom prowadzonej działalności naukowej, ocenę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych, w zestawieniu z podziałem na liczbę pracowników jednostki, Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy UMW znalazł się na 1. miejscu wśród jednostek Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Liderzy dydaktyki
Nauczyciele akademiccy z naszego Zakładu, lek. Wojciech Hajdusianek oraz dr Marek Tradecki są nominowanymi do nagrody drugiej edycji konkursu "Liderzy dydaktyki" w I etapie konkursu. Gratulujemy i prosimy o oddawanie głosów na swoich faworytów.

Obrona doktoratu
13.09.2023 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Bartłomieja Kędzierskiego. Dr Kędzierski przygotował i obronił dysertację pt. „Możliwości zmniejszenia dawki promieniowania jonizującego w badaniu tomografii komputerowej wykonywanym przed przezskórnym wszczepieniem zastawki aortalnej”, która powstała pod opieką promotora, p.o. Kierownika Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy dr hab. Pawła Gać, prof. UMW. Panu Doktorowi gratulujemy sukcesu!

Artykuł opublikowany w Journal of Clinical Medicine
Informujemy, że artykuł pt.
Radiological Cardiothoracic Ratio in Evidence-Based Medicine" autorstwa Krystiana Truszkiewicza, Rafała Poręby i Pawła Gać, opublikowany w Journal of Clinical Medicine (JCM 2021, 10(9), 2016; https://doi.org/10.3390/jcm10092016, https://www.mdpi.com/2077-0383/10/9/2016), znalazł się w gronie 20 najczęściej cytowanych artykułów opublikowanych w JCM, w latach 2021-2022, w sekcji Cardiology.
Szersza informacja dostępna jest online: Journal of Clinical Medicine | Highly Cited Papers in 2021 and 2022 from the Section “Cardiology” (mdpi.com).

Nagrody Rektora
Informujemy, iż pracownicy naszego Zakładu otrzymali następujące Nagrody Rektora za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej w roku 2021:

Prof. dr hab. Krystyna Pawlas: 2 nagrody zespołowe stopnia I

dr hab. Paweł Gać, prof. UMW: 8 zespołowych nagród I go stopnia oraz 2 zespołowe nagrody II go stopnia

lek. Karolina Czerwińska: 2 nagrody zespołowe I go stopnia oraz nagrodę zespołową stopnia II

mgr. Lidia Januszewska nagrodę zespołową stopnia I

dr Adam Prokopowicz: 2 nagrody zespołowe stopnia I

dr Aleksandra Jaremków nagrodę zespołową stopnia I

lek. Martyna Hajac nagrodę zespołową stopnia I

lek. Adrian Martuszewski nagrodę zespołową stopnia I

lek. Patrycja Paluszkiewicz nagrodę zespołową stopnia I

Kongres Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
W dniach 15-17.06.2023 r. we Wrocławiu odbył się 43. Kongres Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Podczas zorganizowanego jako wydarzenie towarzyszące Biegu Radiologa wrocławska drużyna „Krnąbrni Radiolodzy” w składzie dr Bartłomiej Kędzierski (Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka / 4. Wojskowy Szpital Kliniczny), dr Jarosław Bitt (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny / Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego), dr hab. Paweł Gać, prof. UMW (4. Wojskowy Szpital Kliniczny / Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego) i dr med. Krystian Truszkiewicz (Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka) zdobyła 1. miejsce w klasyfikacji drużynowej na dystansie 5 km.

Relacja z wydarzenia dostępna jest pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=CSTiorRydiw .

Zachęcamy do aktywności fizycznej jako behawioralnego czynnika protekcji zdrowia.

Światowy Dzień Bez Papierosa 2023
31 maja 2023 r. podczas konferencji "Światowy Dzień Bez Papierosa 2023" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego i Katedrę Zdrowia Populacyjnego UMW, dr hab. Paweł Gać, prof. UMW wygłosił wykład zatytułowany "Zachowania ryzykowne - wiemy, ale ryzykujemy? Rozważania na przykładzie nałogu palenia tytoniu".

Seminarium dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W dniu 26.04.2023 r. odbyło się zorganizowane przez Polską Akademię Nauk- oddział we Wrocławiu, seminarium dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem  seminarium było INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO PROBLEMÓW STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA.
Dr hab. Paweł Gać, prof. UMW wygłosił na nim wykład pt. "Nieinwazyjne metody obrazowe w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca".

Obrona pracy doktorskiej dr Marka Tradeckiego
Informujemy, że w dniu 17.03.2023 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pracownika Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy lek. Marka Tradeckiego. Dr Tradecki przedstawił i obronił pracę zatytułowaną „Analiza orzeczeń wydanych przez oddział ZUS we Wrocławiu w sprawie przyznania dodatku pielęgnacyjnego u osób z rozpoznaniem chorób nowotworowych”, przygotowaną pod kierunkiem promotora p. prof. dr hab. Aleksandry Butrym. Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zielona Uczelnia w zielonym mieście
W dniu 17.03.2023 roku odbyła się konferencja "UMW - Zielona Uczelnia w zielonym mieście". W organizację i przebieg konferencji aktywnie zaangażował się również zespół Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy UMW. Dr hab. Paweł Gać, prof. UMW wszedł w skład komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji, a także współmoderował sesję „Zdrowie a transport i powietrze” w sali „Park Szczytnicki”. Lek. Wojciech Hajdusianek wygłosił wykład przygotowany wraz z lek. Aleksandrą Żórawik i dr hab. Pawłem Gać, prof. UMW pt. „Dlaczego powinniśmy się obawiać zanieczyszczeń w wodzie”. Lek. Adrian Martuszewski przedstawił wyniki prowadzonych wraz z dr hab. Pawłem Gać, prof. UMW badań zatytułowanych "Dym tytoniowy jako zanieczyszczenie środowiskowe". Dr Krystian Truszkiewicz zapoznał uczestników konferencji z problemem zagrożeń radiacyjnych podczas wystąpienia zatytułowanego „Naturalne i antropogenne zagrożenie radiacyjne – czy zagrożenie jest realne?”

Nasi pracownicy w składzie Komisji Ergonomii Wieku Podeszłego Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Pracownicy Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy prof. dr hab. Krystyna Pawlas i dr hab. Paweł Gać, prof. UMW decyzją Prezydium Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk z dniem 10 marca 2023 roku powołani zostali w skład Komisji Ergonomii Wieku Podeszłego Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na kadencję 2023-2026.

Europejski certyfikat "ESC EACVI Cardiovascular Magnetic Resonance Exam
Dr hab. Paweł Gać, prof. UMW uzyskał europejski certyfikat "ESC EACVI Cardiovascular Magnetic Resonance Exam".

Jak podkreśla EACVI, certyfikacja w zakresie danej techniki diagnostycznej stanowi gwarancję posiadania przez lekarza wysokiego poziomu umiejętności wąskospecjalistycznej, zgodnego ze wspólnym europejskim standardem. Certyfikacja EACVI zapewnia profesjonalną europejską wiarygodność lekarzowi zajmującemu się metodą rezonansu magnetycznego serca.

Dr hab. Paweł Gać, prof. UMW posiada również analogiczny certyfikat "ESC EACVI Cardiac Computed Tomography Exam"

https://www.umw.edu.pl/pl/aktualnosci/dr-hab-pawel-gac-prof-umw-z-certyfikatem-eacvi

Nagrody Rektora dla Pracowników naszego Zakładu
Informujemy, że pracownicy Zakładu Zdrowia  Środowiskowego i Medycyny Pracy: prof. dr hab. Krystyna Pawlas, dr hab. Paweł Gać, prof. UMW  oraz dr Iwona Markiewicz-Górka otrzymali Nagrodę Rektora UMW za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej w roku 2021. Nagroda została przyznana za współtwórstwo wybitnego i innowacyjnego podręcznika akademickiego " Stomatologia społeczna"  przygotowanego pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Pawlas oraz prof. dr hab. Tomasza Konopki

Konferencja " Zdrowie Populacyjne w obliczu kryzysu"
W dniach 30.11-01.12.2022 roku, podczas Międzynarodowej Konferencji " Zdrowie Populacyjne w obliczu kryzysu" zorganizowanej przez Katedrę Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, pracownicy Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy przygotowali i przeprowadzili sesję pt. "Aktualne problemy medycyny pracy i zdrowia środowiskowego."

Link do zapisu wideo sesji: https://youtu.be/O___KfmNWKU

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w wykładzie  " Zdrowie pracownika w obliczu kryzysu", przedstawiła spojrzenie na obecne kryzysy zdrowotne i geopolityczne okiem medyka pracy.

Lek. Karolina Czerwińska, doktorantka Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego UMW we Wrocławiu, wygłosiła wykład pt. "Środowisko (nie)przyjazne dzieciom", w którym przedstawiła na przykładzie opisu przypadków, toksyczność preparatów nikotyny dla zdrowia dzieci w środowisku domowym.

Lek. Bartłomiej Kędzierski, Wiceprzewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w wykładzie "Program badań w kierunku wykrywania raka płuca Narodowej Strategii Onkologicznej, jako przykład badań przesiewowych dla pracowników narażonych na substancje potencjalnie kancerogenne" zwrócił uwagę na ekspozycje zawodowe modyfikujące kryteria włączenia do wyżej wymienionego programu.

Dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW, kierujący Zakładem Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego UMW we Wrocławiu wygłosił wykład pt. "Znaczenie metod obrazowych w diagnostyce chorób zawodowych", w którym wskazał na konieczność interdyscyplinarności w podejściu do problematyki zdrowia środowiskowego i medycyny pracy.

Medal za osiągnięcia naukowe
W dniu 22 listopada 2022 r. podczas Sesji Zgromadzenia Członków Wrocławskiego Oddziału PAN, dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW, odebrał medal Oddziału Wrocławskiego Polskiej Akademii Nauk za osiągnięcie naukowe pt. "Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny jako zaawansowane metody diagnostyczne chorób układu sercowo-naczyniowego, głównej przyczyny zgonów osób w wieku podeszłym - optymalizacja zastosowania klinicznego i znaczenie w badaniach naukowych".

Opinie naszych ekspertów na łamach prasy
Eksperci z UM we Wrocławiu: Polacy bywają na bakier z higieną, choć zaczęli dbać o czystość rąk- artykuł opublikowany na łamach serwisu internetowego naukawpolsce.pl

p.o. Kierownika Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW, wyraził opinię na temat skrócenia tygodniowego czasu pracy, w artykule opublikowanym na stronach serwisu internetowego medonet.pl.

Link do artykułu : https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,powinnismy-pracowac-cztery-dni-w-tygodniu--naukowcy--to-dobre-dla-zdrowia,artykul,54217335.html

Nagroda podczas III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”
p.o. Kierownika Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW, uzyskał nagrodę za zajęcie 1 miejsca wśród wystąpień w sesji plenarnej, w kategorii wystąpienia ustne, podczas III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”. Nagrodzona została praca autorstwa dr hab. Pawła Gać, prof. UMW; dr hab. Małgorzaty Poręby i prof. dr hab. Rafała Poręby pt. „Markery efektu wpływu środowiskowego dymu tytoniowego na serce oceniane metodą angiografii tomografii komputerowej – doświadczenia własne”.

Podręcznik - Stomatologia społeczna. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2021
Informujemy, że ukazał się podręcznik akademicki pod redakcją prof. dr hab. Tomasza Konopki i prof. dr hab. Krystyny Pawlas: „Stomatologia społeczna. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2021”. Kwestie poruszone w publikacji zostały dostosowane do standardów kształcenia dla studentów kierunku lekarsko-stomatologicznego. Zagadnienia podzielono na pięć głównych tematów: medycynę środowiskową, środowisko pracy stomatologa, epidemiologię chorób jamy ustnej, profilaktykę i promocję zdrowia w stomatologii oraz organizację opieki stomatologicznej w Polsce.

Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego Wydziału Nauk o Zdrowiu powstał 01 października 2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 196/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2021 r.
Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego Wydziału Nauk o Zdrowiu kontynuuje i rozwija kierunki działań naukowych i dydaktycznych realizowane wcześniej przez Katedrę i Zakład Higieny Wydziału Lekarskiego, którymi przez lata działalności kierowali:
Prof. Zdzisław Steusing (1946-1952)
Doc. dr Klaudiusz Ciubra (1952-1956)
Dr Ludmiła Marciniakowa (1956-1957)
Dr Stanisław Przyłęcki (p.o., 1957-1968)
Doc. dr hab. Adam Pacyński (1968-1982)
Prof. dr hab. Izydor Jużwiak (1982-1991)
Dr Barbara Borzemska (p.o., 1991-1992)
Prof. dr hab. Zbigniew Jethon (1992-1999)
Prof. dr hab. Krystyna Pawlas (1999-2020)
Dr hab. Paweł Gać, prof. UMW (2020-2021)

Profil Jednostki
Strona Zakładu na Polskiej Platformie Medycznej- link

Główne kierunki badawcze: zdrowie środowiskowe, medycyna zapobiegawcza, medycyna pracy, czynniki ryzyka chorób niezakaźnych
    1. Styl życia i oddziaływanie środowiska jako determinanty zdrowia.
         - Środowiskowe uwarunkowania zdrowia sercowo-naczyniowego.
         - Konsekwencje zdrowotne czynnego i biernego palenia tytoniu.
         - Znaczenie prozdrowotne aktywności fizycznej.
         - Mechanizmy molekularne oddziaływania środowiska na zdrowie człowieka.
    2. Zanieczyszczenia środowiska jako czynnik patogenetyczny chorób człowieka.
         - Smog i zanieczyszczenia wody jako środowiskowe czynniki ryzyka chorób człowieka.
         - Znaczenie patologiczne środowiskowej ekspozycji na metale ciężkie i półmetale.
    3. Wpływ środowiska pracy na stan zdrowia pracowników.
         - Zawodowa ekspozycja na metale ciężkie i półmetale a patologia chorób człowieka.
         - Wpływ hałasu na zdrowie.
    4. Czynniki ryzyka chorób środowiskowych.
         - Znaczenie równowagi oksydoredukcyjnej ustroju - aktywne formy tlenu jako czynnik ryzyka chorób, antyoksydanty jako czynnik protekcji zdrowia.
         - Niedobory mikroelementów jako czynnik predykcji chorób niezakaźnych i ich powikłań.
         - Przydatność predykcyjna stężeń osteoprotegeryny, cystatyny C, renalazy, galektyny-3.

Projekty badawcze

SUBZ.E264.24.033 - Wpływ wybranych czynników konstytucjonalnych, środowiskowych i behawioralnych na występowanie i następstwa chorób układu krążenia i cukrzycy (kierownik: dr hab. Paweł Gać, prof. UMW)
SUBZ.E264.23.039 - Znaczenie wybranych metod diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrofizjologicznej w ocenie zdrowia sercowo-naczyniowego (kierownik: dr hab. Paweł Gać, prof. UMW)
SUBZ.E264.22.082 - Markery zdrowia i ryzyka sercowo-naczyniowego oceniane metodami diagnostyki obrazowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym i obturacyjnym bezdechem sennym (kierownik: dr hab. Paweł Gać, prof. UMW)
SUB.A100.21.044 - Aktywność fizyczna i wybrane inne składowe stylu życia a skład ciała mierzony metodą bioelektrycznej impendancji i stężenie wybranych hormonów tkanki tłuszczowej we krwi (kierownik: dr hab. Paweł Gać, prof. UMW)

 

Publikacje pracowników Zakładu:
 
publikacje pełnotekstowe: link do PPM

abstrakty: link do PPM
 

 

Adiunkt dydaktyczny Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy
dr Iwona Markiewicz-Górka - adiunkt dydaktyczny Zakładu ( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 05
e-mail: iwona.markiewicz-gorka@umw.edu.pl
 

Coordinator of student affairs English Division- Faculty of Medicine
dr Marek Tradecki 
( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 04
e-mail: marek.tradecki@umw.edu.pl

Coordinator of student affairs English Division- Faculty of Dentistry
lek. Martyna Hajac ( grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 04
e-mail: martyna.hajac@umw.edu.pl

Spis prowadzonych przedmiotów
 1. Epidemiologia z elementami higieny. / Epidemiology with elements of Hygiene

 2. Stomatologia społeczna z epidemiologią. / Social dentistry with epidemiology.

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - semestr letni 2023/2024

 1. Dlaczego lekarze powinni być zainteresowani zanieczyszczeniami powietrza?
 2. Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania zdrowia

 3. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na rozwój przewlekłych chorób niezakaźnych

 4. Chemia biologiczna a implementacje medyczne substancji biologicznie aktywnych

 5. Elementy higieny i epidemiologii w pytaniach Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Sylabusy na rok akademicki 2023/2024 dostępne pod linkiem:

https://sylabusy.umw.edu.pl/pl

Syllabuses for the academic year 2023/2024 can be found under the following link:

https://sylabusy.umw.edu.pl/en

KONSULTACJE DLA STUDENTÓW:

dr hab.Paweł Gać, prof.UMW  środa 11:00-13:00 pawel.gac@umw.edu.pl
prof. dr hab. Krystyna Pawlas środa 10.00-12.00 krystyna.pawlas@umw.edu.pl
dr Iwona Markiewicz-Górka wtorek 10.00-12.00 iwona.markiewicz-gorka@umw.edu.pl
lek. Wojciech Hajdusianek piątek 17.15-19.15 wojciech.hajdusianek@umw.edu.pl
dr Marek Tradecki poniedziałek 16:30-17:30 marek.tradecki@umw.edu.pl
lek. Martyna Hajac poniedziałek 14.00-16.00 martyna.hajac@umw.edu.pl
dr Joannna Lachowicz wtorek 14:00-15:00  
     

 

   
     
     
     
     

 

Terminy egzaminów / Exam timetables

Kalendarz Egzaminów / Exam timetables

Epidemiologia z elementami higieny. WL

 • I termin 05.02.2024, godz. 12:00
 • II termin 01.03.2024, godz. 10:00

Epidemiology with Elements of hygiene WLED

 • 1 st -08.02.2024, 3:00 PM - Sala wykładowa CNIM (Biblioteka) nr 209/210 Ul. Marcinkowskiego 2-6
 • 2 nd - 27.02.2023, 3:00 PM

Stomatologia społeczna z epidemiologią

 • I termin 06.02.2024, godz.10:00 - Sala wykładowa Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej, Chałubińskiego 10
 • II termin 28.02.2024, godz. 10:00

Social dentistry with epidemiology

 • 1 st - 05.02.2024, 4:00 PM - Seminar room nr 311 Division of Environmental Health and Occupational Medicine, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 7
 • 2 nd - 28.02.2024, 4:00 PM.
Plan zajęć semestr letni 2023/2024

Plany zajęć pod linkiem: https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/plany-zajec

Shedules for the academic year 2023/2024 can be found under the following link: https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-lekarski-english-division/schedules