Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 7, 50-345 Wrocław
tel.: 71 784 15 02
e-mail: WZ-26-4@umw.edu.pl

p. o. Kierownika Zakładu

prof. dr hab. n. med. Paweł Gać
tel. 71 784 15 01
e-mail: pawel.gac@umw.edu.pl

Sekretariat

Dagmara Banach
tel.: 71 784 15 02
e-mail: dagmara.banach@umw.edu.pl
Sekretariat czynny :  09:30 -13:30
 

 Grupa pracowników badawczo-dydaktycznych:

Profesor

prof. dr hab. n. med. Paweł Gać ( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 784 15 01
e-mail: pawel.gac@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna
Konsultacje: środa 11:00 - 13:00

Profesor

prof. dr hab. Krystyna Pawlas ( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 08
e-mail: krystyna.pawlas@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna
Konsultacje: środa godz. 10.00-12.00

Adiunkt

dr Aleksandra Jaremków ( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 07
e-mail: aleksandra.jaremkow@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna
 

Adiunkt

dr Iwona Markiewicz-Górka - adiunkt dydaktyczny Zakładu ( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 05
e-mail: iwona.markiewicz-gorka@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna
Konsultacje: wtorek godz. 10.00-12.00

Asystent

Coordinator of student affairs English Division- Faculty of Medicine
dr Marek Tradecki 
( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 04
e-mail: marek.tradecki@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Adiunkt

dr Joanna Lachowicz ( grupa badawczo-dydaktyczna)
e-mail: joanna.lachowicz@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

Grupa pracowników dydaktycznych:

Asystent

lek. Wojciech Hajdusianek ( grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 07
e-mail: wojciech.hajdusianek@umw.edu.pl

Asystent

Coordinator of student affairs English Division- Faculty of Dentistry
lek. Martyna Hajac ( grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 04
e-mail: martyna.hajac@umw.edu.pl

Grupa studentów Szkoły doktorskiej:

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni

Agnieszka Kusnerż
tel.: 71 784 15 06, 71 784 15 09
e-mail: tel.: agnieszka.kusnerz@umw.edu.pl

Zielona Uczelnia 2024
Konferencja

Dnia 12.04.2024 odbyła się 2. edycja konferencji UMW Zielona Uczelnia w Zielonym Mieście. Aktywny udział w konferencji wziął udział zespół naszego Zakładu. Prof. dr hab. Paweł Gać moderował sesje zatytułowane „Człowiek w miejskiej dżungli” i „Zdrowie a żywioły”, wygłosił również wystąpienie pt. „Sercowo-naczyniowe konsekwencje środowiskowego narażenia na związki arsenu – doświadczenia własne”. Dr Aleksandra Jaremków zaprezentowała zagadnienie „Ekspozycja na zanieczyszczenie nano- i mikroplastikiem – potencjalne skutki zdrowotne”, a dr Joanna Lachowicz – „Zagrożenia zdrowotne wynikające z obecności nanocząsteczek w powietrzu”. W imieniu zespołu w składzie lek. Wojciech Hajdusianek, lek. Aleksandra Żórawik, prof. dr hab. Paweł Gać, dr Hajdusianek zapoznał audytorium z tematem „Rola czynników środowiskowych w etiopatogenezie miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca”.

Nagrody Rektora 2022

Z radością przekazujemy informację, że pracownicy i doktoranci naszego Zakładu otrzymali następujące Nagrody Rektora za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej za 2022 rok:

- prof. dr hab. Paweł Gać:  zespołową nagrodę I-go stopnia oraz 7 zespołowych nagród II-go stopnia

- dr Iwona Markiewicz-Górka: nagrodę zespołową stopnia II

- dr Aleksandra Jaremków: nagrodę zespołową stopnia II

- lek. Wojciech Hajdusianek: nagrodę zespołową stopnia II

- lek. Aleksandra Żórawik: nagrodę zespołową stopnia II

- lek. Adrian Martuszewski: 2 zespołowe nagrody II-go stopnia

Nowy Profesor belwederski

Decyzją Prezydenta RP z dnia 18 marca 2024 r. nasz Zakład zyskał nowego profesora belwederskiego. Tytuł profesora nauk medycznych i nauk zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymał prof. Paweł Gać

profesor belwederski

Seminarium "Ciemna strona światła - o zanieczyszczeniu świetlnym i jego wpływie na nasze życie"
29 lutego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium interdyscyplinarne pt. "Ciemna strona światła - o zanieczyszczeniu świetlnym i jego wpływie na nasze życie".

O zanieczyszczeniu światłem z punktu widzenia epidemiologii i zdrowia środowiskowego mówił dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW z naszego Zakładu. Na podstawie dowodów naukowych i badań epidemiologicznych wyjaśnił, że zanieczyszczenie światłem jest istotnym czynnikiem środowiskowym, warunkującym zdrowie i przekłada się na szereg zaburzeń zdrowotnych. Wskazał, że wiele tych zaburzeń jest dodatkowo potęgowane przy współistnieniu zanieczyszczenia hałasem.

W podsumowaniu zaznaczył, że pamiętając o tym, iż hasło epidemii odnosi się do chorób zakaźnych, można powiedzieć, że zanieczyszczenie światłem jest swoistą „epidemią” naszych czasów.

Nagranie całej dyskusji dostępne jest online: 
https://www.youtube.com/watch?v=Stn_rENYLIA

Informacja medialna o wydarzeniu w portalu onet.pl: https://wiadomosci.onet.pl/nauka/zanieczyszczenie-sztucznym-swiatlem-jest-epidemia-naszych-czasow/gdm6zhl

Obrona doktoratu
Dnia 5 lutego 2023 roku lek. Karolina Czerwińska, uczestnik Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu realizująca indywidualny plan badawczy w Zakładzie Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy, obroniła rozprawę na stopień doktora nauk medycznych pt. „Znaczenie aktywności selenoproteinaz i stężenia renalazy we krwi w patogenezie nadciśnienia tętniczego i obturacyjnego bezdechu sennego”. Rozprawa powstała pod opieką promotora dr hab. Pawła Gać, prof. UMW, we współpracy naszej jednostki z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej naszej Uczelni. Pani Doktor gratulujemy, a współpracownikom dziękujemy!

Nagroda Rektora
Informujemy, że Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy, otrzymał nagrodę Rektora UMW za zajęcie I miejsca w rankingu oceny naukowej jednostek wydziałowych w przeliczeniu na pracownika.
Podziękowania i gratulacje dla zespołu.
Nagroda za zajęcie I miejsca w rankingu oceny dziłalności jednostek


W dniach 29-30.11.2023 roku odbył się VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i II Konferencja Katedry Zdrowia Populacyjnego UMW pt. "Zdrowie Publiczne – finansowanie vs. zagrożenia". W przebieg konferencji aktywnie zaangażował się zespół Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy UMW. Podczas sesji „Środowisko a zdrowie publiczne” prof. dr hab. Krystyna Pawlas wygłosiła wykład zatytułowany „Zanieczyszczenia powietrza, zmiany klimatu i wpływ na zdrowie”, a dr Joanna Lachowicz przedstawiła wyniki badań "Ocena obciążenia układu krążenia spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza nanocząsteczkami".

18.10.2023 roku został opublikowany ranking jednostek UMW, przygotowany w oparciu o Kartę oceny wewnętrznej za lata 2021-2022. Informujemy, że w rankingu uwzględniającym poziom prowadzonej działalności naukowej, ocenę efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych, w zestawieniu z podziałem na liczbę pracowników jednostki, Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy UMW znalazł się na 1. miejscu wśród jednostek Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Nauczyciele akademiccy z naszego Zakładu, lek. Wojciech Hajdusianek oraz dr Marek Tradecki są nominowanymi do nagrody drugiej edycji konkursu "Liderzy dydaktyki" w I etapie konkursu. Gratulujemy i prosimy o oddawanie głosów na swoich faworytów.

13.09.2023 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Bartłomieja Kędzierskiego. Dr Kędzierski przygotował i obronił dysertację pt. „Możliwości zmniejszenia dawki promieniowania jonizującego w badaniu tomografii komputerowej wykonywanym przed przezskórnym wszczepieniem zastawki aortalnej”, która powstała pod opieką promotora, p.o. Kierownika Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy dr hab. Pawła Gać, prof. UMW. Panu Doktorowi gratulujemy sukcesu!

Informujemy, że artykuł pt. Radiological Cardiothoracic Ratio in Evidence-Based Medicine" autorstwa Krystiana Truszkiewicza, Rafała Poręby i Pawła Gać, opublikowany w Journal of Clinical Medicine (JCM 2021, 10(9), 2016; https://doi.org/10.3390/jcm10092016, https://www.mdpi.com/2077-0383/10/9/2016), znalazł się w gronie 20 najczęściej cytowanych artykułów opublikowanych w JCM, w latach 2021-2022, w sekcji Cardiology. Szersza informacja dostępna jest online: Journal of Clinical Medicine | Highly Cited Papers in 2021 and 2022 from the Section “Cardiology” (mdpi.com).

Informujemy, iż pracownicy naszego Zakładu otrzymali następujące Nagrody Rektora za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej w roku 2021:

Prof. dr hab. Krystyna Pawlas: 2 nagrody zespołowe stopnia I

dr hab. Paweł Gać, prof. UMW: 8 zespołowych nagród I go stopnia oraz 2 zespołowe nagrody II go stopnia

lek. Karolina Czerwińska: 2 nagrody zespołowe I go stopnia oraz nagrodę zespołową stopnia II

mgr. Lidia Januszewska nagrodę zespołową stopnia I

dr Adam Prokopowicz: 2 nagrody zespołowe stopnia I

dr Aleksandra Jaremków nagrodę zespołową stopnia I

lek. Martyna Hajac nagrodę zespołową stopnia I

lek. Adrian Martuszewski nagrodę zespołową stopnia I

lek. Patrycja Paluszkiewicz nagrodę zespołową stopnia I

W dniach 15-17.06.2023 r. we Wrocławiu odbył się 43. Kongres Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Podczas zorganizowanego jako wydarzenie towarzyszące Biegu Radiologa wrocławska drużyna „Krnąbrni Radiolodzy” w składzie dr Bartłomiej Kędzierski (Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka / 4. Wojskowy Szpital Kliniczny), dr Jarosław Bitt (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny / Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego), dr hab. Paweł Gać, prof. UMW (4. Wojskowy Szpital Kliniczny / Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego) i dr med. Krystian Truszkiewicz (Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka) zdobyła 1. miejsce w klasyfikacji drużynowej na dystansie 5 km.

Relacja z wydarzenia dostępna jest pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=CSTiorRydiw .

Zachęcamy do aktywności fizycznej jako behawioralnego czynnika protekcji zdrowia.

31 maja 2023 r. podczas konferencji "Światowy Dzień Bez Papierosa 2023" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego i Katedrę Zdrowia Populacyjnego UMW, dr hab. Paweł Gać, prof. UMW wygłosił wykład zatytułowany "Zachowania ryzykowne - wiemy, ale ryzykujemy? Rozważania na przykładzie nałogu palenia tytoniu".

W dniu 26.04.2023 r. odbyło się zorganizowane przez Polską Akademię Nauk- oddział we Wrocławiu, seminarium dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tematem  seminarium było INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO PROBLEMÓW STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA. Dr hab. Paweł Gać, prof. UMW wygłosił na nim wykład pt. "Nieinwazyjne metody obrazowe w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca".

Informujemy, że w dniu 17.03.2023 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pracownika Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy lek. Marka Tradeckiego. Dr Tradecki przedstawił i obronił pracę zatytułowaną „Analiza orzeczeń wydanych przez oddział ZUS we Wrocławiu w sprawie przyznania dodatku pielęgnacyjnego u osób z rozpoznaniem chorób nowotworowych”, przygotowaną pod kierunkiem promotora p. prof. dr hab. Aleksandry Butrym. Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy sukcesu!

W dniu 17.03.2023 roku odbyła się konferencja "UMW - Zielona Uczelnia w zielonym mieście". W organizację i przebieg konferencji aktywnie zaangażował się również zespół Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy UMW. Dr hab. Paweł Gać, prof. UMW wszedł w skład komitetu naukowego i organizacyjnego konferencji, a także współmoderował sesję „Zdrowie a transport i powietrze” w sali „Park Szczytnicki”. Lek. Wojciech Hajdusianek wygłosił wykład przygotowany wraz z lek. Aleksandrą Żórawik i dr hab. Pawłem Gać, prof. UMW pt. „Dlaczego powinniśmy się obawiać zanieczyszczeń w wodzie”. Lek. Adrian Martuszewski przedstawił wyniki prowadzonych wraz z dr hab. Pawłem Gać, prof. UMW badań zatytułowanych "Dym tytoniowy jako zanieczyszczenie środowiskowe". Dr Krystian Truszkiewicz zapoznał uczestników konferencji z problemem zagrożeń radiacyjnych podczas wystąpienia zatytułowanego „Naturalne i antropogenne zagrożenie radiacyjne – czy zagrożenie jest realne?”

Pracownicy Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy prof. dr hab. Krystyna Pawlas i dr hab. Paweł Gać, prof. UMW decyzją Prezydium Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk z dniem 10 marca 2023 roku powołani zostali w skład Komisji Ergonomii Wieku Podeszłego Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na kadencję 2023-2026.

Dr hab. Paweł Gać, prof. UMW uzyskał europejski certyfikat "ESC EACVI Cardiovascular Magnetic Resonance Exam".

Jak podkreśla EACVI, certyfikacja w zakresie danej techniki diagnostycznej stanowi gwarancję posiadania przez lekarza wysokiego poziomu umiejętności wąskospecjalistycznej, zgodnego ze wspólnym europejskim standardem. Certyfikacja EACVI zapewnia profesjonalną europejską wiarygodność lekarzowi zajmującemu się metodą rezonansu magnetycznego serca.

Dr hab. Paweł Gać, prof. UMW posiada również analogiczny certyfikat "ESC EACVI Cardiac Computed Tomography Exam"

https://www.umw.edu.pl/pl/aktualnosci/dr-hab-pawel-gac-prof-umw-z-certyfikatem-eacvi

Informujemy, że pracownicy Zakładu Zdrowia  Środowiskowego i Medycyny Pracy: prof. dr hab. Krystyna Pawlas, dr hab. Paweł Gać, prof. UMW  oraz dr Iwona Markiewicz-Górka otrzymali Nagrodę Rektora UMW za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej w roku 2021. Nagroda została przyznana za współtwórstwo wybitnego i innowacyjnego podręcznika akademickiego " Stomatologia społeczna"  przygotowanego pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Pawlas oraz prof. dr hab. Tomasza Konopki

W dniach 30.11-01.12.2022 roku, podczas Międzynarodowej Konferencji " Zdrowie Populacyjne w obliczu kryzysu" zorganizowanej przez Katedrę Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, pracownicy Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy przygotowali i przeprowadzili sesję pt. "Aktualne problemy medycyny pracy i zdrowia środowiskowego."

Link do zapisu wideo sesji: https://youtu.be/O___KfmNWKU

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi w wykładzie  " Zdrowie pracownika w obliczu kryzysu", przedstawiła spojrzenie na obecne kryzysy zdrowotne i geopolityczne okiem medyka pracy.

Lek. Karolina Czerwińska, doktorantka Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego UMW we Wrocławiu, wygłosiła wykład pt. "Środowisko (nie)przyjazne dzieciom", w którym przedstawiła na przykładzie opisu przypadków, toksyczność preparatów nikotyny dla zdrowia dzieci w środowisku domowym.

Lek. Bartłomiej Kędzierski, Wiceprzewodniczący Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w wykładzie "Program badań w kierunku wykrywania raka płuca Narodowej Strategii Onkologicznej, jako przykład badań przesiewowych dla pracowników narażonych na substancje potencjalnie kancerogenne" zwrócił uwagę na ekspozycje zawodowe modyfikujące kryteria włączenia do wyżej wymienionego programu.

Dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW, kierujący Zakładem Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego UMW we Wrocławiu wygłosił wykład pt. "Znaczenie metod obrazowych w diagnostyce chorób zawodowych", w którym wskazał na konieczność interdyscyplinarności w podejściu do problematyki zdrowia środowiskowego i medycyny pracy.

W dniu 22 listopada 2022 r. podczas Sesji Zgromadzenia Członków Wrocławskiego Oddziału PAN, dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW, odebrał medal Oddziału Wrocławskiego Polskiej Akademii Nauk za osiągnięcie naukowe pt. "Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny jako zaawansowane metody diagnostyczne chorób układu sercowo-naczyniowego, głównej przyczyny zgonów osób w wieku podeszłym - optymalizacja zastosowania klinicznego i znaczenie w badaniach naukowych".

Eksperci z UM we Wrocławiu: Polacy bywają na bakier z higieną, choć zaczęli dbać o czystość rąk- artykuł opublikowany na łamach serwisu internetowego naukawpolsce.pl

p.o. Kierownika Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW, wyraził opinię na temat skrócenia tygodniowego czasu pracy, w artykule opublikowanym na stronach serwisu internetowego medonet.pl.

Link do artykułu : https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,powinnismy-pracowac-cztery-dni-w-tygodniu--naukowcy--to-dobre-dla-zdrowia,artykul,54217335.html

p.o. Kierownika Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego dr hab. n. med. Paweł Gać, prof. UMW, uzyskał nagrodę za zajęcie 1 miejsca wśród wystąpień w sesji plenarnej, w kategorii wystąpienia ustne, podczas III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”. Nagrodzona została praca autorstwa dr hab. Pawła Gać, prof. UMW; dr hab. Małgorzaty Poręby i prof. dr hab. Rafała Poręby pt. „Markery efektu wpływu środowiskowego dymu tytoniowego na serce oceniane metodą angiografii tomografii komputerowej – doświadczenia własne”.

Informujemy, że ukazał się podręcznik akademicki pod redakcją prof. dr hab. Tomasza Konopki i prof. dr hab. Krystyny Pawlas: „Stomatologia społeczna. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2021”. Kwestie poruszone w publikacji zostały dostosowane do standardów kształcenia dla studentów kierunku lekarsko-stomatologicznego. Zagadnienia podzielono na pięć głównych tematów: medycynę środowiskową, środowisko pracy stomatologa, epidemiologię chorób jamy ustnej, profilaktykę i promocję zdrowia w stomatologii oraz organizację opieki stomatologicznej w Polsce.

Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego Wydziału Nauk o Zdrowiu powstał 01 października 2021 r. na podstawie Zarządzenia nr 196/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2021 r.
Zakład Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy Katedry Zdrowia Populacyjnego Wydziału Nauk o Zdrowiu kontynuuje i rozwija kierunki działań naukowych i dydaktycznych realizowane wcześniej przez Katedrę i Zakład Higieny Wydziału Lekarskiego, którymi przez lata działalności kierowali:
Prof. Zdzisław Steusing (1946-1952)
Doc. dr Klaudiusz Ciubra (1952-1956)
Dr Ludmiła Marciniakowa (1956-1957)
Dr Stanisław Przyłęcki (p.o., 1957-1968)
Doc. dr hab. Adam Pacyński (1968-1982)
Prof. dr hab. Izydor Jużwiak (1982-1991)
Dr Barbara Borzemska (p.o., 1991-1992)
Prof. dr hab. Zbigniew Jethon (1992-1999)
Prof. dr hab. Krystyna Pawlas (1999-2020)
Dr hab. Paweł Gać, prof. UMW (2020-2021)

Profil Jednostki
Strona Zakładu na Polskiej Platformie Medycznej- link

Główne kierunki badawcze: zdrowie środowiskowe, medycyna zapobiegawcza, medycyna pracy, czynniki ryzyka chorób niezakaźnych
    1. Styl życia i oddziaływanie środowiska jako determinanty zdrowia.
         - Środowiskowe uwarunkowania zdrowia sercowo-naczyniowego.
         - Konsekwencje zdrowotne czynnego i biernego palenia tytoniu.
         - Znaczenie prozdrowotne aktywności fizycznej.
         - Mechanizmy molekularne oddziaływania środowiska na zdrowie człowieka.
    2. Zanieczyszczenia środowiska jako czynnik patogenetyczny chorób człowieka.
         - Smog i zanieczyszczenia wody jako środowiskowe czynniki ryzyka chorób człowieka.
         - Znaczenie patologiczne środowiskowej ekspozycji na metale ciężkie i półmetale.
    3. Wpływ środowiska pracy na stan zdrowia pracowników.
         - Zawodowa ekspozycja na metale ciężkie i półmetale a patologia chorób człowieka.
         - Wpływ hałasu na zdrowie.
    4. Czynniki ryzyka chorób środowiskowych.
         - Znaczenie równowagi oksydoredukcyjnej ustroju - aktywne formy tlenu jako czynnik ryzyka chorób, antyoksydanty jako czynnik protekcji zdrowia.
         - Niedobory mikroelementów jako czynnik predykcji chorób niezakaźnych i ich powikłań.
         - Przydatność predykcyjna stężeń osteoprotegeryny, cystatyny C, renalazy, galektyny-3.

Projekty badawcze

SUBZ.E264.24.033 - Wpływ wybranych czynników konstytucjonalnych, środowiskowych i behawioralnych na występowanie i następstwa chorób układu krążenia i cukrzycy (kierownik: dr hab. Paweł Gać, prof. UMW)
SUBZ.E264.23.039 - Znaczenie wybranych metod diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i elektrofizjologicznej w ocenie zdrowia sercowo-naczyniowego (kierownik: dr hab. Paweł Gać, prof. UMW)
SUBZ.E264.22.082 - Markery zdrowia i ryzyka sercowo-naczyniowego oceniane metodami diagnostyki obrazowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym i obturacyjnym bezdechem sennym (kierownik: dr hab. Paweł Gać, prof. UMW)
SUB.A100.21.044 - Aktywność fizyczna i wybrane inne składowe stylu życia a skład ciała mierzony metodą bioelektrycznej impendancji i stężenie wybranych hormonów tkanki tłuszczowej we krwi (kierownik: dr hab. Paweł Gać, prof. UMW)

Publikacje pracowników Zakładu w roku 2023:

 1. Czerwińska Karolina, Januszewska Lidia, Markiewicz-Górka Iwona, Jaremków Aleksandra, Martynowicz Helena, Pawlas Krystyna, Mazur Grzegorz, Poręba Rafał, Gać Paweł: Selenoprotein P, peroxiredoxin-5, renalase and selected cardiovascular consequences tested in ambulatory blood pressure monitoring and echocardiography, Antioxidants, 2023, vol. 12, nr 6, art.1187 [15 s.], DOI:10.3390/antiox12061187, 100 punktów, IF(7,675)
 2. Frosztega Weronika, Więckiewicz Mieszko, Gać Paweł, Lachowicz Gabriella, Poręba Rafał, Mazur Grzegorz, Martynowicz Helena: The effect of cadmium on sleep parameters assessed in polysomnographic studies: a case–control study, Journal of Clinical Medicine, 2023, vol. 12, nr 12, art.3899 [12 s.], DOI:10.3390/jcm12123899, 140 punktów, IF(4,964)
 3. Gać Paweł, Trejtowicz-Sutor Agnieszka, Poręba Rafał: Single coronary artery as a rare developmental variant in cardiac computed tomography angiography, Diagnostics, 2023, vol. 13, nr 8, art.1369 [7 s.], DOI:10.3390/diagnostics13081369, 70 punktów, IF(3,992)
 4. Gać Paweł, Hajdusianek Wojciech, Żórawik Aleksandra, Macek Piotr, Poręba Małgorzata , Poręba Rafał: Thickness and volume of epicardial adipose tissue in relation to stiffness and elasticity of aorta assessed by computed tomography angiography, Biomedicines, 2023, vol. 11, nr 6, art.1617 [16 s.], DOI:10.3390/biomedicines11061617, 100 punktów, IF(4,757)
 5. Grzęda-Hałon Magda, Poręba Małgorzata, Gut Gabriela, Czerwińska Karolina, Gać Paweł, Martynowicz Helena, Mazur Grzegorz, Poręba Rafał: The effect of CPAP therapy on heart rate variability in patients with obstructive sleep apnea, Sleep and Biological Rhythms, 2023, vol. 21, nr 2, s. 143-154, DOI:10.1007/s41105-022-00424-2, 20 punktów, IF(1,39)
 6. Kędzierski Bartłomiej, Macek Piotr, Dziadkowiec-Macek Barbara, Truszkiewicz Krystian, Poręba Rafał, Gać Paweł: Radiation doses in cardiovascular computed tomography, Life, 2023, vol. 13, nr 4, art.990 [29 s.], DOI:10.3390/life13040990, 70 punktów, IF(3,253)
 7. Macek Piotr, Michałek-Zrąbkowska Monika, Dziadkowiec-Macek Barbara, Poręba Małgorzata, Martynowicz Helena, Mazur Grzegorz, Gać Paweł, Poręba Rafał: Obstructive sleep apnea as a predictor of a higher risk of significant coronary artery disease assessed non-invasively using the calcium score, Life, 2023, vol. 13, nr 3, art.671 [13 s.], DOI:10.3390/life13030671, 70 punktów, IF(3,253)
 8. Sawczuk Diana, Gać Paweł, Poręba Rafał, Poręba Małgorzata: The prevalence of cardiovascular diseases in paralympic athletes, Healthcare, 2023, vol. 11, nr 7, art.1027 [11 s.], DOI:10.3390/healthcare11071027, 40 punktów, IF(3,16)
 9. Adamczyk Michał, Adamski Jakub, Antosiewicz Stefan, Apel Anna, Balsam Paweł, Bandosz Piotr, Barczak Anna, Barej Anna, Basiaga-Pasternak Joanna, Bielak-Jomaa Edyta, Błażewicz Grzegorz, Bogdański Paweł, Bogusz Renata, Bohosiewicz Janusz, Bojarun Waldemar, Borkowski Leszek, Borowiec Agnieszka, Borowik Krzysztof, Bossowski Artur, Bromber Piotr, Bryłka Martyna, Bugdol Monika, Bułaś Lucyna, Bużańska Leonora, Chmielowiec Bartłomiej, Chudek Jerzy, Cieślak Roman, Cygan Hanna, Cywka Katarzyna B., Czajkowski Krzysztof, Czech Marcin, Czejarek Roman, Czernicka-Siwecka Jolanta, Członkowska Anna, Czuczwar Mirosław, Czuczwar Stanisław J., Czupryniak Leszek, Czyżewski Andrzej, Demeshkant Natalia, Deptała Andrzej, Dębińska Małgorzata, Donath-Kasiura Zuzanna, Doroniewicz Iwona, Drobek Piotr, Drozd Mariola, Duda Andrzej, Duda Władysław, Durlik Magdalena, Dymek Justyna, Dziekiewicz Mirosław, Dziekoński Stanisław, Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna, Dzięcioł Janusz, Dziuk Barbara, Fal Andrzej, Fedorowski Jarosław J., Filipiak Krzysztof J., Fiszer Urszula, Flisiak Robert, Fraś Anna, Furmanek Mariusz, Gaciong Zbigniew, Gać Paweł, Gellert Ryszard, Gierczyński Jakub, Gill-Piątek Hanna, Giza Adam, Głowacka Mariola, Gniadkowski Marek, Golusiński Wojciech, Gołda Anna, Gołębiowski Marek, Gorzelak Ewa, Gos Elżbieta, Górski Jarosław, Grodzicki Tomasz, Grodzki Tomasz, Gruchała Marcin, Haczyński Józef, Hanke Wojciech, Heitzman Janusz, Helwich Ewa, Imiela Tomasz, Iwańczak Stanisław, Jagiełło Kacper, Jakubiak Marta, Jankowski Łukasz, Januszewska Katarzyna, Jasińska Anna, Jaworski Michał, Jeziorski Krzysztof, Jędrzejczak W. Wiktor, Jędrzejek Michał, Kantanista Adam, Kapała-Sokalska Agnieszka, Karaszewski Bartosz, Mastalerz-Migas Agnieszka, Ponikowski Piotr, Sutkowska Edyta, Synowiec-Piłat Małgorzata: Kongres "Zdrowie Polaków 2022" : raport, Warszawa 2023, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 319 s., ISBN 978-83-89087-64-5, [4. Kongres "Zdrowie Polaków” 2023. 17-18 października 2023 r.]
 10. Czerwińska Karolina, Januszewska Lidia, Markiewicz-Górka Iwona, Jaremków Aleksandra, Martynowicz Helena, Pawlas Krystyna, Mazur Grzegorz, Poręba Rafał, Gać Paweł: In search of new biomarkers: the possible application of selenoprotein-P, renalase, and peroxiredoxin-5 in cardiovascular risk stratification. A one-center study, W: 1st International Conference for Young Scientists "Biomarkers of civilization diseases". Białystok, April 21, 2023. Book of abstracts, (red.) Mateusz Maciejczyk, Małgorzata Żendzian-Piotrowska 2023, Białystok, s. 30, ISBN 978-83-67454-34-6
 11. Gać Paweł: Częstość występowania wariantów ujść żył płucnych oraz powtarzalność ich wymiarowania w badaniach tomografii komputerowej serca = Incidence of pulmonary venous ostia variants and reproducibility of their sizing in cardiac computed tomography, W: 43 Kongres Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Wrocław, 15-17 czerwca 2023 r. Książka abstraktów - sesje ustne [online] 2023, s. 57-58
 12. Gać Paweł, Zdebik Natalia, Poręba Małgorzata, Poręba Rafał: Funkcja skurczowa lewej komory i lewego przedsionka oceniana metodą odkształceń (strain) w rezonansie magnetycznym u chorych po przebytym COVID-19 = Left ventricular systolic function and left atrial systolic function assessed by the strain method in cardiac magnetic resonance in patients with a history of COVID-19, W: 43 Kongres Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Wrocław, 15-17 czerwca 2023 r. Książka abstraktów - sesje ustne [online] 2023, s. 53-54
 13. Gać Paweł, Poręba Rafał: Hiperkineza lewej komory jako predyktor istotności hemodynamicznej zwężeń tętnic wieńcowych ocenianych w badaniu angiografii tomografii komputerowej jako granicznie istotne = Left ventricular hyperkinesis as a predictor of hemodynamic significance of coronary artery stenoses assessed in computed tomography angiography as moderate, W: 43 Kongres Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Wrocław, 15-17 czerwca 2023 r. Książka abstraktów - sesje ustne [online] 2023, s. 49-50
 14. Gać Paweł, Waliszewska-Prosół Marta, Poręba Małgorzata, Poręba Rafał: Separacja pierścienia mitralnego w badaniu rezonansu magnetycznego serca jako predyktor zaburzeń rytmu serca w 24-godzinnym monitorowaniu EKG metodą Holtera u chorych z migrenami = Mitral annulus separation in cardiac magnetic resonance as a predictor of arrhythmias in 24-hour Holter ECG monitoring in patients with migraines, W: 43 Kongres Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Wrocław, 15-17 czerwca 2023 r. Książka abstraktów - sesje ustne [online] 2023, s. 51-52
 15. Gać Paweł, Hajdusianek Wojciech, Poręba Małgorzata, Poręba Rafał: Sztywność i elastyczność aorty mierzona przy pomocy tomografii komputerowej jako wskaźnik predykcji ryzyka istotnej choroby wieńcowej = Aortic stiffness and elasticity measured by computed tomography as a risk predictor of significant coronary artery disease, W: 43 Kongres Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Wrocław, 15-17 czerwca 2023 r. Książka abstraktów - sesje ustne [online] 2023, s. 55-56
 16. Gać Paweł, Hajdusianek Wojciech, Żórawik Aleksandra, Macek Piotr, Poręba Małgorzata, Poręba Rafał: Thickness and volume of epicardial adipose tissue in relation to stiffness and elasticity of aorta assessed by computed tomography angiography, W: 1st International Conference for Young Scientists "Biomarkers of civilization diseases". Białystok, April 21, 2023. Book of abstracts, (red.) Mateusz Maciejczyk, Małgorzata Żendzian-Piotrowska 2023, Białystok, s. 16, ISBN 978-83-67454-34-6
 17. Gać Paweł, Macek Piotr, Michałek-Zrąbkowska Monika, Poręba Małgorzata, Martynowicz Helena, Mazur Grzegorz, Poręba Rafał: Wskaźnik zdrowia sercowo-naczyniowego oceniany przy pomocy klasyfikacji AHA Life 7 a nasilenie choroby wieńcowej w badaniach angiografii tomografii komputerowej u chorych z obturacyjnym bezdechem sennym = Cardiovascular health score assessed using the AHA Life 7 classification and the severity of coronary artery disease in computed tomography angiography in patients with obstructive sleep apnea, W: 43 Kongres Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Wrocław, 15-17 czerwca 2023 r. Książka abstraktów - plakaty [online] 2023, s. 89-90
 18. Hajdusianek Wojciech, Żórawik Aleksandra, Macek Piotr, Poręba Małgorzata, Poręba Rafał, Gać Paweł: Parametry sztywności i elastyczności aorty oceniane metodą angiografii tomografii komputerowej jako markery zdrowia sercowo-naczyniowego, W: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Choroby cywilizacyjne epidemią XXI w.". Abstrakty, (red.) Iwona Domina, Joanna Jędrzejewska, Lublin 2023, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, s. 29-30, ISBN 978-83-67670-23-4
 19. Żórawik Aleksandra, Hajdusianek Wojciech, Kusnerż Agnieszka, Markiewicz-Górka Iwona, Jaremków Aleksandra, Martynowicz Helena, Pawlas Krystyna, Mazur Grzegorz, Poręba Rafał, Gać Paweł: Relationship between exposure to tobacco smoke and renalase blood concentration in patients with arterial hypertension, W: 1st International Conference for Young Scientists "Biomarkers of civilization diseases". Białystok, April 21, 2023. Book of abstracts, (red.) Mateusz Maciejczyk, Małgorzata Żendzian-Piotrowska 2023, Białystok, s. 27, ISBN 978-83-67454-34-6

Publikacje pracowników Zakładu w roku 2022:

 1. Cheładze Przemysław, Martuszewski Adrian, Poręba Rafał, Gać Paweł: The importance of the assessment of epicardial adipose tissue in scientific research, Journal of Clinical Medicine, 2022, vol. 11, nr 19, art.5621 [16 s.], DOI:10.3390/jcm11195621, 140 punktów, IF(4,964)
 2. Czerwińska Karolina, Poręba Małgorzata, Prokopowicz Adam, Januszewska Lidia, Jaremków Aleksandra, Markiewicz-Górka Iwona, Martynowicz Helena, Mazur Grzegorz, Poręba Rafał, Pawlas Krystyna, Gać Paweł: Association between serum selenium concentration and OPG/RANKL/RANK axis in patients with arterial hypertension, Cardiovascular Toxicology, 2022, vol. 22, nr 7, s. 620-630, DOI:10.1007/s12012-022-09741-x, 70 punktów, IF(2,755)
 3. Czerwińska Karolina, Poręba Rafał, Gać Paweł: Renalase - a new understanding of its enzymatic and non-enzymatic activity and its implications for future research, Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 2022, vol. 49, nr 1, s. 3-9, DOI:10.1111/1440-1681.13594, 100 punktów, IF(2,963)
 4. Gać Paweł, Żórawik Aleksandra, Poręba Rafał: A single coronary artery originating from the right coronary sinus with a typical course of the right coronary artery and the interarterial course of the left main, left anterior descending, and left circumflex as an example of a rare case of high-risk coronary anomaly, Diagnostics, 2022, vol. 12, nr 1, art.167 [8 s.], DOI:10.3390/diagnostics12010167, 70 punktów, IF(3,992)
 5. Gać Paweł, Urbanik Dominika, Macek Piotr, Martynowicz Helena, Mazur Grzegorz, Poręba Rafał: Coexistence of cardiovascular risk factors and obstructive sleep apnoea in polysomnography, Respiratory Physiology & Neurobiology, 2022, vol. 295, art.103782 [15 s.], DOI:10.1016/j.resp.2021.103782, 70 punktów, IF(2,821)
 6. Gać Paweł, Martuszewski Adrian, Paluszkiewicz Patrycja, Poręba Rafał: Coexistence of cor triatriatum sinister, fibroelastoma and pulmonary veins ostial anatomy variant as incidental findings in coronary computed tomography angiography, Diagnostics, 2022, vol. 12, nr 6, art.1449 [5 s.], DOI:10.3390/diagnostics12061449, 70 punktów, IF(3,992)
 7. Gać Paweł, Martuszewski Adrian, Paluszkiewicz Patrycja, Poręba Małgorzata, Mazur Grzegorz, Poręba Rafał: Environmental tobacco smoke exposure estimated using the SHSES Scale, and feature tracking computed tomography-derived left ventricular global longitudinal strain in hypertensive patients, Cardiovascular Toxicology, 2022, vol. 22, nr 12, s. 940-950, DOI:10.1007/s12012-022-09770-6, 70 punktów, IF(2,755)
 8. Gać Paweł, Grochulska Aleksandra, Poręba Rafał: Incidental vascular findings in computed tomography performed in the qualification for the TAVI procedure, Diagnostics, 2022, vol. 12, nr 11, art.2773 [11 s.], DOI:10.3390/diagnostics12112773, 70 punktów, IF(3,992)
 9. Gać Paweł, Waszczuk Łukasz, Kurcz Jacek, Poręba Rafał: Optimization of the method of measuring left ventricular end-diastolic diameter in cardiac magnetic resonance as a predictor of left ventricular enlargement, Scientific Reports, 2022, vol. 12, art.8425 [11 s.], DOI:10.1038/s41598-022-12359-2, 140 punktów, IF(4,997)
 10. Gać Paweł, Poręba Rafał: Significant stenosis of the brachiocephalic trunk and moderate stenosis of the left circumflex artery in computed tomography angiography images, Diagnostics, 2022, vol. 12, nr 1, art.200 [5 s.], DOI:10.3390/diagnostics12010200, 70 punktów, IF(3,992)
 11. Gać Paweł, Cheładze Przemysław, Poręba Rafał: The importance of cardiac computed tomography in the diagnosis of caseous calcification of the mitral annulus - case reports, Diagnostics, 2022, vol. 12, nr 3, art.667 [7 s.], DOI:10.3390/diagnostics12030667, 70 punktów, IF(3,992)
 12. Hajdusianek Wojciech, Żórawik Aleksandra, Poręba Rafał, Gać Paweł: Assessment of aortic stiffness in computed tomography - methodology of radiological examination from 2000 to 2020, Polish Journal of Radiology, 2022, vol. 87, nr 1, e635-e640, DOI:10.5114/pjr.2022.121556, 70 punktów
 13. Jaremków Aleksandra, Markiewicz-Górka Iwona, Hajdusianek Wojciech, Gać Paweł: Relationships between body composition parameters and phase angle as related to lifestyle among young people, Journal of Clinical Medicine, 2022, vol. 11, nr 1, art.80 [11 s.], DOI:10.3390/jcm11010080, 140 punktów, IF(4,964)
 14.   Jaźwiec Przemysław, Pawłowska Maria, Czerwińska Karolina, Poręba Małgorzata, Gać Paweł, Poręba Rafał: Madelung's disease as an example of a metabolic disease associated with alcohol abuse - diagnostic importance of computed tomography, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 9, art.5168 [6 s.], DOI:10.3390/ijerph19095168, 140 punktów, IF(4,614)
 15. 15     Kanclerska Justyna, Więckiewicz Mieszko, Poręba Rafał, Szymańska-Chabowska Anna, Gać Paweł, Wojakowska Anna, Frosztega Weronika, Michałek-Zrąbkowska Monika, Mazur Grzegorz, Martynowicz Helena: Polysomnographic evaluation of sleep bruxism intensity and sleep architecture in nonapneic hypertensives: a prospective, observational study, Journal of Clinical Medicine, 2022, vol. 11, nr 11, art.3113 [10 s.], DOI:10.3390/jcm11113113, 140 punktów, IF(4,964)
 16. Kanclerska Justyna, Więckiewicz Mieszko, Szymańska-Chabowska Anna, Poręba Rafał, Gać Paweł, Wojakowska Anna, Mazur Grzegorz, Martynowicz Helena: The relationship between the plasma concentration of electrolytes and intensity of sleep bruxism and blood pressure variability among sleep bruxers, Biomedicines, 2022, vol. 10, nr 11, art.2804 [10 s.], DOI:10.3390/biomedicines10112804, 100 punktów, IF(4,757)
 17. Kawalec Agata, Pawlas Krystyna: Socioeconomic characteristic of burned children families, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2022, vol. 29, nr 3, s. 417-423, DOI:10.26444/aaem/151018, 100 punktów, IF(1,603)
 18. Kazubowska-Machnowska Klaudia, Jodkowska Anna, Michałek-Zrąbkowska Monika, Więckiewicz Mieszko, Poręba Rafał, Dominiak Marzena, Gać Paweł, Mazur Grzegorz, Kanclerska Justyna, Martynowicz Helena: The effect of severity of obstructive sleep apnea on sleep bruxism in respiratory polygraphy study, Brain Sciences, 2022, vol. 12, nr 7, art.828 [11 s.], DOI:10.3390/brainsci12070828, 100 punktów, IF(3,333)
 19. Kruczkowska Adrianna, Tomczyk Bartosz, Janeczko Zuzanna, Hajdusianek Wojciech, Jaremków Aleksandra: Number and type of medical errors caused by medical university students during their mandatory internships - survey research, Medycyna Środowiskowa -Environmental Medicine, 2022, vol. 25, nr 1-2, s. 2-7, DOI:10.26444/ms/150589, 20 punktów
 20. Macek Piotr, Więckiewicz Mieszko, Poręba Rafał, Gać Paweł, Bogunia-Kubik Katarzyna, Dratwa Marta, Wojakowska Anna, Mazur Grzegorz, Martynowicz Helena: Assessment of telomerase reverse transcriptase single nucleotide polymorphism in sleep bruxism, Journal of Clinical Medicine, 2022, vol. 11, nr 3, art.525 [11 s.], DOI:10.3390/jcm11030525, 140 punktów, IF(4,964)
 21. Macek Piotr, Poręba Rafał, Gać Paweł, Bogunia-Kubik Katarzyna, Dratwa Marta, Więckiewicz Mieszko, Wojakowska Anna, Michałek-Zrąbkowska Monika, Mazur Grzegorz, Martynowicz Helena: Genetic variants of the TERT gene and telomere length in obstructive sleep apnea, Biomedicines, 2022, vol. 10, nr 11, art.2755 [10 s.], DOI:10.3390/biomedicines10112755, 100 punktów, IF(4,757)
 22. Macek Piotr, Poręba Małgorzata, Stachurska Aneta, Martynowicz Helena, Mazur Grzegorz, Gać Paweł, Poręba Rafał: Obstructive sleep apnea and sleep structure assessed in polysomnography and right ventricular strain parameters, Brain Sciences, 2022, vol. 12, nr 3, art.331 [11 s.], DOI:10.3390/brainsci12030331, 100 punktów, IF(3,333)
 23. Markiewicz-Górka Iwona, Chowaniec Małgorzata, Martynowicz Helena, Wojakowska Anna, Jaremków Aleksandra, Mazur Grzegorz, Wiland Piotr, Pawlas Krystyna, Poręba Rafał, Gać Paweł: Cadmium body burden and inflammatory arthritis: a pilot study in patients from Lower Silesia, Poland, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 5, art.3099 [19 s.], DOI:10.3390/ijerph19053099, 140 punktów, IF(4,614)
 24. Martynowicz Helena, Wieczorek Tomasz, Macek Piotr, Wojakowska Anna, Poręba Rafał, Gać Paweł, Mazur Grzegorz, Skomro Robert, Smardz Joanna, Więckiewicz Mieszko: The effect of continuous positive airway pressure and mandibular advancement device on sleep bruxism intensity in obstructive sleep apnea patients, Chronic Respiratory Disease, 2022, vol. 19, art.14799731211052301 [10 s.], DOI:10.1177/14799731211052301, 70 punktów, IF(3,115)
 25. Michałek-Zrąbkowska Monika, Poręba Rafał, Gać Paweł, Frosztega Weronika, Wojakowska Anna, Więckiewicz Mieszko, Kanclerska Justyna, Macek Piotr, Więckiewicz Włodzimierz, Mazur Grzegorz, Martynowicz Helena: Telemetric assessment of continuous positive airways pressure (CPAP) effectiveness and adherence in obstructive sleep apnea during COVID-19 pandemic, Biomedicines, 2022, vol. 10, nr 5, art.1011 [13 s.], DOI:10.3390/biomedicines10051011, 100 punktów, IF(4,757)
 26. Paluszkiewicz Patrycja, Martuszewski Adrian, Zaręba Natalia, Wala Kamila, Banasik Mirosław, Kepinska Marta: The application of nanoparticles in diagnosis and treatment of kidney diseases, International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, nr 1, art.131 [28 s.], DOI:10.3390/ijms23010131, 140 punktów, IF(6,208)
 27. Smardz Joanna, Więckiewicz Mieszko, Wojakowska Anna, Michałek-Zrąbkowska Monika, Poręba Rafał, Gać Paweł, Mazur Grzegorz, Martynowicz Helena: Incidence of sleep bruxism in different phenotypes of obstructive sleep apnea, Journal of Clinical Medicine, 2022, vol. 11, nr 14, art.4091 [12 s.], DOI:10.3390/jcm11144091, 140 punktów, IF(4,964)
 28. Truszkiewicz Krystian, Macek Piotr, Poręba Małgorzata, Poręba Rafał, Gać Paweł: Radiological cardiothoracic ratio as a potential marker of left ventricular hypertrophy assessed by echocardiography, Radiology Research and Practice, 2022, vol. 2022, art.4931945 [9 s.], DOI:10.1155/2022/4931945, 70 punktów
 29. Wolińska Irena A., Dykiert Karol, Gać Paweł, Poręba Małgorzata: Impact of air pollution on health, including the role of the COVID-19 pandemic, Journal of Health Inequalities, 2022, vol. 8, nr 1, s. 75-81, DOI:10.5114/jhi.2022.116059, 100 punktów
 30. Żórawik Aleksandra, Hajdusianek Wojciech, Gać Paweł, Poręba Rafał: Environmental and behavioural determinants of cardiovascular health, Journal of Health Inequalities, 2022, vol. 8, nr 1, s. 17-24, DOI:10.5114/jhi.2022.116483, 100 punktów
 31. Czerwińska Karolina, Poręba Małgorzata, Markiewicz-Górka Iwona, Martynowicz Helena, Mazur Grzegorz, Poręba Rafał, Gać Paweł: Ocena wybranych parametrów laboratoryjnych u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym i nadciśnieniem tętniczym, W: I Ogólnopolska Konferencja Ergonomia Wieku Podeszłego. Wrocław, 24 września 2022 roku. Materiały konferencyjne, Wrocław 2022, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, s. 12-14, ISBN 978-83-954493-2-1
 32. Gać Paweł, Poręba Małgorzata, Poręba Rafał: Starzenie się człowieka na przykładzie wybranych obrazów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, W: I Ogólnopolska Konferencja Ergonomia Wieku Podeszłego. Wrocław, 24 września 2022 roku. Materiały konferencyjne, Wrocław 2022, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, s. 15-17, ISBN 978-83-954493-2-1
 33. Gać Paweł: Środowiskowe i zawodowe narażenia na związki arsenu a zmiany w układzie krążenia, W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zagrożenia zdrowia człowieka - przyczyny, stan obecny, sposoby na przyszłość". Lublin, 22 października 2022 r. Abstrakty, (red.) Izabela Mołdoch-Mendoń, Alicja Danielewska, Lublin 2022, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, s. 14-15, ISBN 978-83-67194-80-8
 34. Pawlas Krystyna, Gać Paweł: Wpływ materialnych czynników środowiska na osoby starsze, W: I Ogólnopolska Konferencja Ergonomia Wieku Podeszłego. Wrocław, 24 września 2022 roku. Materiały konferencyjne, Wrocław 2022, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, s. 58-60, ISBN 978-83-954493-2-1
 35. Żórawik Aleksandra, Hajdusianek Wojciech, Kusnerż Agnieszka, Markiewicz-Górka Iwona, Jaremków Aleksandra, Martynowicz Helena, Poręba Małgorzata, Pawlas Krystyna, Mazur Grzegorz, Poręba Rafał, Gać Paweł: Związek między narażeniem na dym tytoniowy a stężeniem renalazy we krwi u osób chorujących na nadciśnienie tętnicze, W: XV Kardiologia Prewencyjna. Kraków, 18-19 Listopada 2022. Program konferencji 2022, 74 poz.U19
 36. Gać Paweł, Martuszewski Adrian, Paluszkiewicz Patrycja, Poręba Rafał: Coronary-pulmonary artery fistula recanalization on coronary computed tomography angiography images, Diagnostics, 2021, vol. 11, nr 10, art.1921 [4 s.], DOI:10.3390/diagnostics11101921, 70 punktów, IF(3,992)
 37.   Gać Paweł, Czerwińska Karolina, Poręba Małgorzata, Prokopowicz Adam, Martynowicz Helena, Mazur Grzegorz, Poręba Rafał: Serum zinc and selenium concentrations in patients with hypertrophy and remodelling of the left ventricle secondary to arterial hypertension, Antioxidants, 2021, vol. 10, nr 11, art.1803 [13 s.], DOI:10.3390/antiox10111803, 100 punktów, IF(7,675)
 38. Paluszkiewicz Patrycja, Martuszewski Adrian, Majcherek Maciej, Kucharska Marta, Bogucka-Fedorczuk Aleksandra, Wróbel Tomasz, Czyż Anna: Hemophagocytic lymphohistiocytosis secondary to peripheral T cell lymphoma with rapid onset and fatal progression in a young patient: a case report and review of the literature, American Journal of Case Reports, The, 2021, vol. 22, art.e932765 [9 s.], DOI:10.12659/AJCR.932765, 70 punktów
 39. Truszkiewicz Krystian, Poręba Małgorzata, Poręba Rafał, Gać Paweł: Radiological cardiothoracic ratio as a potential predictor of right ventricular enlargement in patients with suspected pulmonary embolism due to COVID-19, Journal of Clinical Medicine, 2021, vol. 10, nr 23, art.5703 [15 s.], DOI:10.3390/jcm10235703, 140 punktów, IF(4,964)

Publikacje pracowników Zakładu w roku 2021:

 1.     The importance of selenium and zinc deficiency in cardiovascular disorders. [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] KAROLINA CZERWIŃSKA, PIOTR MACEK, ALEKSANDRA JAREMKÓW, GRZEGORZ MAZUR, KRYSTYNA PAWLAS, RAFAŁ PORĘBA. Environ.Toxicol.Pharmacol. 2021 Vol.82 art.103553 [8 s.], ryc., tab., bibliogr., summ. DOI: 10.1016/j.etap.2020.103553
 2.     Coexistence of common pathologies of the cardiovascular system in a patient with pain in the right lower limb. [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] MARTYNA HAJAC, PIOTR MACEK, RAFAŁ PORĘBA. Diagnostics 2021 Vol.11 no.1 art.56 [5 s.], ryc., bibliogr. 6 poz., summ. DOI: 10.3390/diagnostics11010056
 3.     The total antioxidant status, serum selenium concentrations and the ultrasound assessment carotid intima media thickness in patients with arterial hypertension. [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] MAŁGORZATA PORĘBA, LIDIA JANUSZEWSKA, ADAM PROKOPOWICZ, HELENA MARTYNOWICZ, GRZEGORZ MAZUR, RAFAŁ PORĘBA. Antioxidants 2021 Vol.10 no.1 art.63 [13 s.], ryc., tab., bibliogr. 39 poz., summ. DOI: 10.3390/antiox10010063
 4.     Environmental tobacco smoke exposure estimated using the SHSES scale and epicardial adipose tissue thickness in hypertensive patients. [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] KAROLINA CZERWIŃSKA, MAŁGORZATA PORĘBA, PIOTR MACEK, GRZEGORZ MAZUR, RAFAŁ PORĘBA. Cardiovasc.Toxicol. 2021 Vol.21 no.1 s.79-87, ryc., tab., bibliogr. 41 poz., summ. DOI: 10.1007/s12012-020-09598-y
 5.     Left ventricular myocardial strain assessed by cardiac magnetic resonance feature tracking in patients with rheumatoid arthritis. [AUT.] WOJCIECH TAŃSKI, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] ANGELIKA CHACHAJ, GRZEGORZ MAZUR, RAFAŁ PORĘBA, ANDRZEJ SZUBA. Insights Imaging 2021 Vol.12 art.5 [11 s.], ryc., tab., bibliogr. 25 poz., summ. DOI: 10.1186/s13244-020-00948-6
 6.     Obstructive sleep apnea as a risk factor of insulin resistance in nondiabetic adults. [AUT.] MONIKA MICHAŁEK-ZRĄBKOWSKA, PIOTR MACEK, HELENA MARTYNOWICZ, PAWEŁ GAĆ, GRZEGORZ MAZUR, [AUT. KORESP.] MAGDA GRZĘDA, [AUT.] RAFAŁ PORĘBA. Life (Basel) 2021 Vol.11 no.1 art.50 [9 s.], tab., bibliogr. 31 poz., summ. DOI: 10.3390/life11010050
 7.     Consecutive controlled case series on effectiveness of opipramol in severe sleep bruxism management - preliminary study on new therapeutic path. [AUT. KORESP.] MIESZKO WIĘCKIEWICZ, [AUT.] HELENA MARTYNOWICZ, TOMASZ WIECZOREK, ANNA WOJAKOWSKA, KATARZYNA SŁUŻALEC-WIĘCKIEWICZ, PAWEŁ GAĆ, RAFAŁ PORĘBA, GRZEGORZ MAZUR, EFRAIM WINOCUR, JOANNA SMARDZ. Brain Sci. 2021 Vol.11 no.2 art.146 [15 s.], tab., bibliogr. 61 poz., summ. DOI: 10.3390/brainsci11020146
 8.     Determinants of survival in patients with bladder cancer undergoing radical cystectomy: the impact of serum creatinine level. [AUT.] PAWEŁ HACKEMER, [AUT. KORESP.] BARTOSZ MAŁKIEWICZ, [AUT.] FRYDERYK MENZEL, ALEKSANDRA DRABIK, KRZYSZTOF TUPIKOWSKI, ROMUALD ZDROJOWY. Adv.Clin.Exp.Med. 2021 Vol.30 no.1 s.77-82, ryc., tab., bibliogr. 14 poz., summ. DOI: 10.17219/acem/130597
 9.     The relationship between occupationally exposed arsenic, cadmium and lead and brain bioelectrical activity - a visual and brainstem auditory evoked potentials study. [AUT.] MARTA WALISZEWSKA-PROSÓŁ, MARIA EJMA, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] ANNA SZYMAŃSKA-CHABOWSKA, MAGDALENA KOSZEWICZ, SŁAWOMIR BUDREWICZ, GRZEGORZ MAZUR, MAŁGORZATA BILIŃSKA, RAFAŁ PORĘBA. Brain Sci. 2021 Vol.11 no.3 art.350 [10 s.], tab., bibliogr. 38 poz., summ. DOI: 10.3390/brainsci11030350
 10.     Left ventricular rupture as a complication of anterior wall myocardial infarction on computed tomography angiography and ventriculography. [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] PIOTR MACEK, ANDRZEJ SZCZEPAŃSKI, RAFAŁ PORĘBA. Diagnostics 2021 Vol.11 no.3 art.525 [5 s.], ryc., bibliogr. 7 poz., summ. DOI: 10.3390/diagnostics11030525
 11.     Effect of sleep bruxism intensity on blood pressure in normotensives. [AUT.] MONIKA MICHAŁEK-ZRĄBKOWSKA, MIESZKO WIĘCKIEWICZ, PAWEŁ GAĆ, JOANNA SMARDZ, RAFAŁ PORĘBA, ANNA WOJAKOWSKA, KATARZYNA GOSŁAWSKA, GRZEGORZ MAZUR, [AUT. KORESP.] HELENA MARTYNOWICZ. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.6 art.1304 [14 s.], tab., bibliogr. 50 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10061304
 12.     Familial correlates of leisure time activities among Polish early school-age children: a cross-sectional study. [AUT. KORESP.] ANNA KAWALEC, [AUT.] KRYSTYNA PAWLAS. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.7 art.3704 [13 s.], ryc., tab., bibliogr. 46 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph18073704
 13.     The impact of temporary stay at high altitude on the circulatory system. [AUT.] KAROLINA MIKOŁAJCZAK, KAROLINA CZERWIŃSKA, WITOLD PILECKI, RAFAŁ PORĘBA, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] MAŁGORZATA PORĘBA. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.8 art.1622 [15 s.], ryc., tab., bibliogr. 87 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10081622
 14.     Obstructive sleep apnea as a predictor of arrhythmias in 24-h ECG Holter monitoring. [AUT.] DOMINIKA URBANIK, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] HELENA MARTYNOWICZ, MACIEJ PODGÓRSKI, MAŁGORZATA PORĘBA, GRZEGORZ MAZUR, RAFAŁ PORĘBA. Brain Sci. 2021 Vol.11 no.4 art.486 [9 s.], tab., bibliogr. 22 poz., summ. DOI: 10.3390/brainsci11040486
 15.     Thickness of epicardial and pericoronary adipose tissue measured using 128-slice MSCT as predictors for risk of significant coronary artery diseases. [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] PIOTR MACEK, MAŁGORZATA PORĘBA, OLGA KORNAFEL-FLAK, GRZEGORZ MAZUR, RAFAŁ PORĘBA. Irish J.Med.Sci. 2021 Vol.190 no.2 s.555-566, ryc., tab., bibliogr. 27 poz., summ. DOI: 10.1007/s11845-020-02339-8
 16.     The impact of chronic co-exposure to different heavy metals on small fibers of peripheral nerves. A study of metal industry workers. [AUT. KORESP.] MAGDALENA KOSZEWICZ, [AUT.] KATARZYNA MARKOWSKA, MARTA WALISZEWSKA-PROSÓŁ, RAFAŁ PORĘBA, PAWEŁ GAĆ, ANNA SZYMAŃSKA-CHABOWSKA, GRZEGORZ MAZUR, MAŁGORZATA WIECZOREK, MARIA EJMA, KRZYSZTOF SŁOTWIŃSKI, SŁAWOMIR BUDREWICZ. J.Occup.Med.Toxicol. 2021 Vol.16 art.12 [8 s.], ryc., tab., bibliogr. 54 poz., summ. DOI: 10.1186/s12995-021-00302-6
 17.     Radiological cardiothoracic ratio in evidence-based medicine. [AUT.] KRYSTIAN TRUSZKIEWICZ, RAFAŁ PORĘBA, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.9 art.2016 [9 s.], ryc., bibliogr. 30 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10092016
 18.     Influence of age and gender on sleep bruxism and snoring in non-apneic snoring patients: a polysomnographic study. [AUT.] JOANNA SMARDZ, [AUT. KORESP.] MIESZKO WIĘCKIEWICZ, [AUT.] PAWEŁ GAĆ, RAFAŁ PORĘBA, ANNA WOJAKOWSKA, GRZEGORZ MAZUR, HELENA MARTYNOWICZ. J.Sleep Res. 2021 Vol.30 no.3 art.e13178 [10 s.], tab., bibliogr., summ. DOI: 10.1111/jsr.13178
 19.     Renalase and hypertension - demographic and clinical correlates in obstructive sleep apnea. [AUT.] HELENA MARTYNOWICZ, KAROLINA CZERWIŃSKA, ANNA WOJAKOWSKA, LIDIA JANUSZEWSKA, IWONA MARKIEWICZ-GÓRKA, MIESZKO WIĘCKIEWICZ, GRZEGORZ MAZUR, KRYSTYNA PAWLAS, RAFAŁ PORĘBA, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ. Sleep Breath. 2021 Vol.25 no.2 s.669-675, ryc., tab., bibliogr. 33 poz., summ. DOI: 10.1007/s11325-020-02157-3
 20.     Occupational brachial artery injury by a foreign body with subsequent soft tissue hematoma superinfection. [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] PIOTR MACEK, BARBARA DZIADKOWIEC, RAFAŁ PORĘBA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.12 art.6400 [5 s.], ryc., bibliogr. 7 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph18126400
 21.     Tobacco and nervous system development and function - new findings 2015-2020. [AUT.] WOJCIECH HAJDUSIANEK, ALEKSANDRA ŻÓRAWIK, MARTA WALISZEWSKA-PROSÓŁ, RAFAŁ PORĘBA, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ. Brain Sci. 2021 Vol.11 no.6 art.797 [15 s.], ryc., tab., bibliogr. 74 poz., summ. DOI: 10.3390/brainsci11060797
 22.     Cardiac and vascular disorders as para-occupational diseases - a Polish perspective. [AUT.] KAROLINA CZERWIŃSKA, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] RAFAŁ PORĘBA, GRZEGORZ MAZUR, KRYSTYNA PAWLAS. Ann.Agric.Environ.Med. 2021 Vol.28 no.2 s.231-236, tab., bibliogr. 50 poz., summ. DOI: 10.26444/aaem/122259
 23.     Estimation of aortic valve calcium score based on angiographic phase versus reduction of ionizing radiation dose in computed tomography. [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] BARTŁOMIEJ KĘDZIERSKI, PIOTR MACEK, KRYSTYNA PAWLAS, RAFAŁ PORĘBA. Life (Basel) 2021 Vol.11 no.7 art.604 [16 s.], ryc., tab., bibliogr. 33 poz., summ. DOI: 10.3390/life11070604
 24.     The COVID-19 pandemic, heart and cardiovascular diseases: what we have learned. [AUT.] ZUZANNA PIĄTEK, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] MAŁGORZATA PORĘBA. Dent.Med.Probl. 2021 Vol.58 no.2 s.219-227, tab., bibliogr. 77 poz., summ. DOI: 10.17219/dmp/133153
 25.     Breakfast frequency and composition in a group of Polish children aged 7-10 years. [AUT. KORESP.] ANNA KAWALEC, [AUT.] KRYSTYNA PAWLAS. Nutrients 2021 Vol.13 no.7 art.2241 [13 s.], ryc., tab., bibliogr. 36 poz., summ. DOI: 10.3390/nu13072241
 26.     Aortic valve calcification score in patients with arterial hypertension environmentally exposed to tobacco smoke. [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] ADRIAN MARTUSZEWSKI, PATRYCJA PALUSZKIEWICZ, MAŁGORZATA PORĘBA, GRZEGORZ MAZUR, RAFAŁ PORĘBA. Cardiovasc.Toxicol. 2021 Vol.21 no.11 s.869-879, ryc., tab., bibliogr. 74 poz., summ. DOI: 10.1007/s12012-021-09677-8
 27.     Hemophagocytic lymphohistiocytosis secondary to peripheral T cell lymphoma with rapid onset and fatal progression in a young patient: a case report and review of the literature. [AUT.] PATRYCJA PALUSZKIEWICZ, ADRIAN MARTUSZEWSKI, [AUT. KORESP.] MACIEJ MAJCHEREK, [AUT.] MARTA KUCHARSKA, ALEKSANDRA BOGUCKA-FEDORCZUK, TOMASZ WRÓBEL, ANNA CZYŻ. Am.J.Case Rep. 2021 Vol.22 art.e932765 [9 s.], ryc., tab., bibliogr. 51 poz., summ. DOI: 10.12659/AJCR.932765
 28.     COVID‑19 pathology imaging: a one-year perspective. [AUT.] MARTYNA HAJAC, CYPRIAN OLCHOWY, RAFAŁ PORĘBA, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ. Dent.Med.Probl. 2021 Vol.58 no.3 s.377-384, ryc., bibliogr. 38 poz., summ. DOI: 10.17219/dmp/135814
 29.     Eagle’s syndrome as a cause of discomfort and the subjective presence of a foreign body in the throat. [AUT.] IRENA WOLIŃSKA, PRZEMYSŁAW JAŹWIEC, MARIA PAWŁOWSKA, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] RAFAŁ PORĘBA, MAŁGORZATA PORĘBA. Diagnostics 2021 Vol.11 no.10 art.1832 [5 s.], ryc., bibliogr. 20 poz., summ. DOI: 10.3390/diagnostics11101832
 30.     Selected clinical parameters and changes in cardiac morphology and function assessed by magnetic resonance imaging in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis without clinically apparent heart disease. [AUT.] WOJCIECH TAŃSKI, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] ANGELIKA CHACHAJ, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, RAFAŁ PORĘBA, ANDRZEJ SZUBA. Clin.Rheumatol. 2021 Vol.40 no.11 s.4701-4711, tab., bibliogr. 34 poz., summ. DOI: 10.1007/s10067-021-05777-6
 31.     Coronary-pulmonary artery fistula recanalization on coronary computed tomography angiography images. [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] ADRIAN MARTUSZEWSKI, PATRYCJA PALUSZKIEWICZ, RAFAŁ PORĘBA. Diagnostics 2021 Vol.11 no.10 art.1921 [4 s.], ryc., summ. DOI: 10.3390/diagnostics11101921
 32.     Serum zinc and selenium concentrations in patients with hypertrophy and remodelling of the left ventricle secondary to arterial hypertension. [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] KAROLINA CZERWIŃSKA, MAŁGORZATA PORĘBA, ADAM PROKOPOWICZ, HELENA MARTYNOWICZ, GRZEGORZ MAZUR, RAFAŁ PORĘBA. Antioxidants 2021 Vol.10 no.11 art.1803 [13 s.], ryc., tab., bibliogr. 45 poz., summ. DOI: 10.3390/antiox10111803
 33.     Radiological cardiothoracic ratio as a potential predictor of right ventricular enlargement in patients with suspected pulmonary embolism due to COVID-19. [AUT.] KRYSTIAN TRUSZKIEWICZ, MAŁGORZATA PORĘBA, RAFAŁ PORĘBA, PAWEŁ GAĆ. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.23 art.5703 [15 s.], ryc., tab., bibliogr. 41 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10235703
 34.     Municipal waste and related health risks. [AUT. KORESP.] ALICJA WALOSIK, [AUT.] JAROSŁAW SZAJNER, KRYSTYNA PAWLAS, ILONA ŻEBER DZIKOWSKA. J.Elementol. 2021 Vol.26 no.3 s.573-582, tab., bibliogr., summ. DOI: 10.5601/jelem.2021.26.2.2125
 35.     Stomatologia społeczna. [RED.] KRYSTYNA PAWLAS, TOMASZ KONOPKA. Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, XXI, 486 s, 978-83-200-6132-1.
 36.     Epidemiologia. [AUT.] KRYSTYNA PAWLAS, IWONA MARKIEWICZ-GÓRKA, PAWEŁ GAĆ. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.7-18, ryc., bibliogr. 5 poz, 978-83-200-6132-1.
 37.     Biostatystyka. [AUT.] KRYSTYNA PAWLAS, NATALIA PAWLAS. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.19-29, tab., bibliogr. 3 poz, 978-83-200-6132-1.
 38.     Determinanty zdrowia i czynniki ryzyka. [AUT.] KRYSTYNA PAWLAS. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.31-34, ryc., bibliogr. 4 poz, 978-83-200-6132-1.
 39.     Czynniki demograficzne a stan zdrowia populacji. [AUT.] IWONA MARKIEWICZ-GÓRKA, KRYSTYNA PAWLAS. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.35-42, ryc., bibliogr. 4 poz, 978-83-200-6132-1.
 40.     Czynniki środowiska pracy i życia. [AUT.] NATALIA PAWLAS, PAWEŁ GAĆ. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.43-59, tab., bibliogr. 19 poz, 978-83-200-6132-1.
 41.     Choroby związane ze środowiskiem pomieszczeń. [AUT.] PAWEŁ GAĆ, KRYSTYNA PAWLAS. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.61-70, tab., bibliogr. 20 poz, 978-83-200-6132-1.
 42.     Podstawy epidemiologii chorób nowotworowych. [AUT.] KAROLINA CZERWIŃSKA, PAWEŁ GAĆ. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.71-94, tab., bibliogr. 19 poz, 978-83-200-6132-1.
 43.     Problemy zdrowotne w wybranych krajach świata. Problemy zdrowotne mieszkańców poszczególnych regionów Polski. [AUT.] AGATA KAWALEC, ANNA KAWALEC, KRYSTYNA PAWLAS. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.95-114, ryc., tab., bibliogr. 8 poz, 978-83-200-6132-1.
 44.     Wprowadzenie do medycyny pracy - specyfika środowiska pracy stomatologa. [AUT.] PAWEŁ GAĆ, RAFAŁ PORĘBA, KRYSTYNA PAWLAS. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.117-127, tab., bibliogr. 19 poz, 978-83-200-6132-1.
 45.     Choroby zawodowe lekarza dentysty i choroby związane z warunkami wykonywania pracy. [AUT.] NATALIA PAWLAS, TOMASZ MATYS, PAWEŁ GAĆ. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.129-140, tab., bibliogr. 21 poz, 978-83-200-6132-1.
 46.     Epidemiologia chorób zakaźnych - zagadnienia wprowadzające. [AUT.] PAWEŁ GAĆ, KRYSTYNA PAWLAS. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.141-159, ryc., tab., bibliogr. 26 poz, 978-83-200-6132-1.
 47.     Zakażenia wirusowe przenoszone drogą krwi - potencjalne zagrożenie biologiczne w zawodzie stomatologa. [AUT.] PAWEŁ GAĆ, KRYSTYNA PAWLAS, RAFAŁ PORĘBA. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.161-172, tab., bibliogr. 26 poz, 978-83-200-6132-1.
 48.     Promieniowanie rentgenowskie - potencjalne zagrożenie fizyczne w zawodzie stomatologa. [AUT.] PAWEŁ GAĆ, KRYSTYNA PAWLAS. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.189-199, tab., bibliogr. 24 poz, 978-83-200-6132-1.
 49.     Rtęć, kadm i ołów - potencjalne zagrożenie chemiczne w zawodzie stomatologa. [AUT.] HELENA MARTYNOWICZ, PAWEŁ GAĆ, RAFAŁ PORĘBA. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.201-209, tab., bibliogr. 36 poz, 978-83-200-6132-1.
 50.     Epidemiologia chorób układu sercowo-naczyniowego. Próchnica i choroby przyzębia jako potencjalne czynniki ryzyka chorób układu krążenia. [AUT.] MAŁGORZATA PORĘBA, PAWEŁ GAĆ. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.301-322, tab., bibliogr. 49 poz, 978-83-200-6132-1.
 51.     Jama ustna a jakość życia i ogólny stan zdrowia. [AUT.] IWONA MARKIEWICZ-GÓRKA. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.323-337, ryc., bibliogr. 20 poz, 978-83-200-6132-1.
 52.     Fluor jako przykład środowiskowego uwarunkowania zdrowia jamy ustnej. [AUT.] IWONA MARKIEWICZ-GÓRKA, LIDIA JANUSZEWSKA. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.353-359, bibliogr. 11 poz, 978-83-200-6132-1.
 53.     Środowisko i styl życia a stan zdrowia jamy ustnej. [AUT.] IWONA MARKIEWICZ-GÓRKA. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.361-393, ryc., tab., bibliogr. 23 poz, 978-83-200-6132-1.

 

Adiunkt dydaktyczny Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Pracy
dr Iwona Markiewicz-Górka - adiunkt dydaktyczny Zakładu ( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 05
e-mail: iwona.markiewicz-gorka@umw.edu.pl
 

Coordinator of student affairs English Division- Faculty of Medicine
dr Marek Tradecki 
( grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 04
e-mail: marek.tradecki@umw.edu.pl

Coordinator of student affairs English Division- Faculty of Dentistry
lek. Martyna Hajac ( grupa dydaktyczna)
tel.: 71 784 15 04
e-mail: martyna.hajac@umw.edu.pl

Spis prowadzonych przedmiotów
 1. Epidemiologia z elementami higieny. / Epidemiology with elements of Hygiene

 2. Stomatologia społeczna z epidemiologią. / Social dentistry with epidemiology.

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE - semestr letni 2023/2024

 1. Dlaczego lekarze powinni być zainteresowani zanieczyszczeniami powietrza?
 2. Środowiskowe i żywieniowe uwarunkowania zdrowia

 3. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na rozwój przewlekłych chorób niezakaźnych

 4. Chemia biologiczna a implementacje medyczne substancji biologicznie aktywnych

 5. Elementy higieny i epidemiologii w pytaniach Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Sylabusy na rok akademicki 2023/2024 dostępne pod linkiem:

https://sylabusy.umw.edu.pl/pl

Syllabuses for the academic year 2023/2024 can be found under the following link:

https://sylabusy.umw.edu.pl/en

KONSULTACJE DLA STUDENTÓW:

dr hab.Paweł Gać, prof.UMW  środa 11:00-13:00 pawel.gac@umw.edu.pl
prof. dr hab. Krystyna Pawlas środa 10.00-12.00 krystyna.pawlas@umw.edu.pl
dr Iwona Markiewicz-Górka wtorek 10.00-12.00 iwona.markiewicz-gorka@umw.edu.pl
lek. Wojciech Hajdusianek piątek 17.15-19.15 wojciech.hajdusianek@umw.edu.pl
dr Marek Tradecki poniedziałek 16:30-17:30 marek.tradecki@umw.edu.pl
lek. Martyna Hajac poniedziałek 14.00-16.00 martyna.hajac@umw.edu.pl
dr Joannna Lachowicz wtorek 14:00-15:00  
     

 

   
     
     
     
     

 

Terminy egzaminów / Exam timetables

Kalendarz Egzaminów / Exam timetables

Epidemiologia z elementami higieny. WL

 • I termin 05.02.2024, godz. 12:00
 • II termin 01.03.2024, godz. 10:00

Epidemiology with Elements of hygiene WLED

 • 1 st -08.02.2024, 3:00 PM - Sala wykładowa CNIM (Biblioteka) nr 209/210 Ul. Marcinkowskiego 2-6
 • 2 nd - 27.02.2023, 3:00 PM

Stomatologia społeczna z epidemiologią

 • I termin 06.02.2024, godz.10:00 - Sala wykładowa Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej, Chałubińskiego 10
 • II termin 28.02.2024, godz. 10:00

Social dentistry with epidemiology

 • 1 st - 05.02.2024, 4:00 PM - Seminar room nr 311 Division of Environmental Health and Occupational Medicine, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 7
 • 2 nd - 28.02.2024, 4:00 PM.
Plan zajęć semestr letni 2023/2024

Plany zajęć pod linkiem: https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/plany-zajec

Shedules for the academic year 2023/2024 can be found under the following link: https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-lekarski-english-division/schedules