Muzeum Farmacji - Działalność naukowa

Działalność naukowa i edukacyjna

Muzeum od początku swojego istnienia czynnie uczestniczy w życiu naukowym oraz organizuje liczne działania edukacyjne popularyzujące wiedzę naukową. Osoby zatrudnione w jednostce prowadzą własne badania naukowe, których efekty publikowane są w recenzowanych czasopismach lub monografiach naukowych. 

Muzeum jest organizatorem lub współorganizatorem interdyscyplinarnych konferencji naukowych obejmujących problematykę z zakresu humanistyki medycznej, historii medycyny i farmacji czy historii nauki. Efekty tego są publikowane w czasopismach lub monografiach. Część tych prac dostępna jest bezpłatnie w licznych repozytoriach lub na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego: 

https://wydawnictwo.umw.edu.pl/pl/open-access/

O wszystkich tego typu działaniach informujemy na bieżąco w naszych aktualnościach.

Prowadzimy również działalność edukacyjną. Prócz wykładów, które odbywają się w ramach standardowego zwiedzania z przewodnikiem, organizujemy również wykłady popularnonaukowe lub warsztaty. Wszystkie te działania towarzyszą różnym wydarzeniom. Informujemy o nich na bieżąco w naszych aktualnościach.