Partnerzy społeczni akcji

Partnerzy społeczni akcji

Do akcji „Porusz serce” włączyli się partnerzy społeczni. List intencyjny w sprawie wspólnej realizacji programu "Porusz serce" Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu podpisał 22 sierpnia 2023 r. z przedstawicielami:

  • Gminy Wrocław, reprezentowanej przez Jarosława Delewskiego, dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego i Dorotę Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego,
  • Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, reprezentowanej przez komendanta nadinsp. Dariusza Wesołowskiego,
  • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, reprezentowanej przez komendanta nadbryg. Marka Kamińskiego,
  • Straży Miejskiej Wrocławia, reprezentowanej przez zastępcę komendanta Wojciecha Sołtysa,
  • Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, reprezentowanego przez p.o. dyrektora Marcina Drozda,
  • Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, reprezentowanego przez dyrektora lek. Zbigniewa Mlądzkiego.