AED - o AED

Czym jest AED?

Każdego roku w całej Europie dochodzi do około 350 000 – 700 000 przypadków nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Najczęściej następuje w wyniku migotania komór – nieprawidłowego rytmu, który można leczyć, wykonując defibrylację połączoną z prowadzeniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Jeśli defibrylacja jest wykonana w czasie 3–5 minut od momentu zatrzymania krążenia, szanse na przeżycie poszkodowanego wynoszą aż 70 proc. Każda minuta opóźnienia w wykonaniu pierwszej defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o około 10 proc.

 

Troska o ludzkie życie i promowanie najwyższych standardów prozdrowotnych skłoniły władze Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do opracowania i rozpoczęcia wdrażania programu powszechnego dostępu do defibrylatorów AED na terenie uczelni. Obecnie program ze względu na jego duże znaczenie koordynowany jest przez pełnomocnika JM Rektora ds. realizacji programu "akcjAEDukacyjna – UMED dla serca". Projekt obejmuje instalację urządzeń AED w budynkach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi urządzeń. Lokalizacje, w których znajdują się defibrylatory, oznaczone są specjalnymi tablicami informacyjnymi.

Pamiętaj! Wczesna defibrylacja i dobrze prowadzona resuscytacja to klucz do skutecznej pomocy poszkodowanemu w NZK - przypomina dr Paweł Gawłowski, Pełnomocnik Rektora ds. realizacji  programu "akcjAEDukacyjna – UMED dla serca".

 

Co to jest AED?

AED (Automated External Defibrillator)  to w pełni zautomatyzowane urządzenie medyczne dopuszczone do powszechnego użytku. Jest ono całkowicie bezpieczne zarówno dla osoby udzielającej pomocy, jak i poszkodowanego. Zadaniem urządzenia jest przerwanie migotania komór poprzez wyzwolenie impulsu elektrycznego. AED samodzielnie dokonuje analizy rytmu serca i ocenia, czy istnieje potrzeba defibrylacji. Tylko w takiej sytuacji urządzenie wyśle impuls elektryczny.  Na każdym etapie prowadzonych działań ratowniczych AED podaje instrukcje w postaci komend głosowych osobie udzielającej pierwszej pomocy. Przy użyciu metronomu przekazuje również informację o prawidłowej częstotliwości uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji.

Każdy budynek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w którym znajduje się AED, jest oznaczony specjalną tablicą informacyjną. Po wejściu do środka odnajdziesz defibrylator w holu lub w pobliżu portierni. Będzie się znajdował w specjalnie oznaczonej szafce. Urządzenie jest również dostępne dla osób z zewnątrz, gdy musi zostać użyte w celu ratowania ludzkiego życia. Do każdego urządzenia dołączona jest apteczka, w której znajdują się:

  • nożyczki 
  • gaza jałowa
  • ręcznik papierowy
  • jednorazowa maszynka do golenia
  • maseczka do prowadzenia  oddechów ratowniczych
  • rękawiczki jednorazowe
  • chusteczka nasączona środkiem dezynfekcyjnym
  • bandaż
  • koc termiczny