Studenckie Koła Naukowe

Studenckie Koła Naukowe (SKN)

SKN przy Klinice Nefrologii (K 1)
Opiekun koła naukowego: dr hab. n. med. Dorota Kamińska; dr hab. n. med. Krzysztof Letachowicz , prof. UMW
Przewodnicząca Koła Naukowego: Justyna Korus
Charakterystyka koła naukowego:
Koło porusza na spotkaniach zagadnienia związane z nefrologią i transplantologią oraz daje możliwość uczestnictwa w pisaniu prac naukowych, wyjazdach na konferencje i dyżurach w klinice.
Siedziba: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213 50-556 Wrocław, Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, Budynek A, 1.p
Kontakt: Strona internetowa: https://www.facebook.com/sknNefrologii, justyna.korus@student.umw.edu.pl

SKN Psychiatrii (K 3) 
Opiekun koła naukowego: dr hab. n. med. Patryk Piotrowski
Przewodniczący koła naukowego: Michał Szyszka
Charakterystyka koła naukowego: 
W ramach comiesięcznych spotkań koła odbywają się wykłady oraz dyskusje prowadzone przez praktyków lekarzy i psychologów, a także studentów. Tematyka spotkań wykracza poza materiał realizowany w ramach toku studiów na kierunku lekarskim, zazwyczaj jest ona inicjatywą studentów wynikającą z ich zainteresowań oraz chęci zdobycia szerszego spojrzenia na psychiatrię oraz społeczne funkcjonowanie człowieka.
Uczestnictwo w kole daje również możliwość czynnego rozwoju naukowego poprzez uczestnictwo w badaniach i grantach, tworzenie prac naukowych, a także prezentacji wyników na konferencjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Członkowie koła mają również możliwość rozwoju i praktyki umiejętności klinicznych poprzez uczestnictwo w dyżurach zarówno na oddziale dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych.
Siedziba: Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 10, 50-367 Wrocław
Więcej informacji: https://www.facebook.com/groups/367149806754854/
Kontakt: psychiatriawroc@gmail.com patryk.piotrowski@umw.edu.pl  michal.szyszka@student.umw.edu.pl  

SKN Neurologiczne (K 4) 
Opiekun koła naukowego: dr n. med. Marta Nowakowska-Kotas

Zastępca przewodniczącego: Magdalena Biernacka
Charakterystyka koła naukowego:
Koło umożliwia zarówno działalność naukową - prezentowanie prac na konferencjach oraz pisanie publikacji, jak i możliwość uczestnictwa w dyżurach. 
Siedziba: Katedra i Klinika Neurologii

Kontakt: marta.nowakowska-kotas@umw.edu.pl  magdalena.biernacka@student.umw.edu.pl

SKN Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej (K 11)
Opiekun koła naukowego: prof. dr hab. Krzysztof Kaliszewski
Przewodnicząca koła naukowego: Anna Dziekiewicz
Charakterystyka koła naukowego: 
SKN ChOMiE od lat skupia studentów zainteresowanych chirurgią, chcących poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności w tym kierunku. Uczestnictwo w kole daje możliwość zarówno dyżurowania na oddziale jak i pisania prac naukowych. Organizujemy również kursy szycia oraz wiązania chirurgicznego, dzięki czemu każdy może zacząć naukę chirurgii od podstaw. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu i są dostosowane do potrzeb studentów.
Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe pomysły i serdecznie zapraszamy do współpracy!
Siedziba: Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej USK we Wrocławiu

Kontakt: anna.dziekiewicz@student.umw.edu.pl

SKN Medycyny Sądowej (K 14) 
Opiekun koła naukowego: dr n. med. Jędrzej Siuta
Przewodnicząca koła naukowego: Wiktoria Filipowska

Zastępca koła Naukowego: Amadea Wrzesińska
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sądowej przeznaczone jest dla wszystkich studentów zainteresowanych tematyką sądowo-lekarską. Koło daje możliwość pisania prac naukowych oraz uczęszczania na sekcje zwłok. Spotkania z opiekunem koła odbywają się raz w miesiącu i omawiane są na nich wybrane zagadnienia z tej dziedziny.
Siedziba: Katedra Medycyny Sądowej, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4, 50-345 Wrocław
Kontakt: wiktoria.filipowska@student.umw.edu.pl   amadea.wrzesinska@student.umw.edu.pl  jedrzej.siuta@umw.edu.pl

SKN Młodych Menedżerów (K 18) 
Opiekun koła naukowego: dr Jolanta Grzebieluch
Przewodnicząca koła naukowego: Aleksandra Sołtysiak
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Młodych Menedżerów jest organizacją studencką, działającą w
nauce zwanej Zdrowiem Publicznym, które jest nauką towarzyszącą, ściśle współpracującą z medycyną. Zagadnienia ZP związane są, najogólniej ujmując, z aspektami promocji zdrowia oraz zarządzaniem w ochronie zdrowia. SKNMM skupia się w swojej działalności na tej drugiej części Zdrowia Publicznego, czyli tej związanej z zarządzaniem. Menedżer (z ang. manager) to osoba zajmująca się realizacją procesu zarządzania, czyli planowaniem, organizowaniem, motywowaniem oraz kontrolowaniem. Menedżer ochrony zdrowia jest osobą reprezentującą te zadania w systemie opieki zdrowotnej.
Wyróżniają nas takie przedsięwzięcia jak :
- Studenckie Sympozjum Naukowe „ Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego”
- Akcję promocyjne: Pink Lips Challenge, Movember
- Mikołajki oraz Dzień Życzliwości na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Kontakt: jolanta.grzebieluch@umw.edu.pl  aleksandra.soltysiak@student.umw.edu.pl

SKN przy Katedrze i Klinice Diabetologii i Endokrynologii Wieku Rozwojowego (K 19) 
Opiekun koła naukowego: dr n. med. Joanna Chrzanowska, dr n. med. Monika Seifert
Przewodniczący koła naukowego: Julia Wodniakowska
Charakterystyka: Koło jest przeznaczone dla osób, które są zainteresowane diabetologią (między innymi cukrzycą typu) i endokrynologią dziecięcą. Na spotkaniach omawiane są ciekawe przypadki pacjentów, metody insulinoterapii połączone z zajęciami praktycznymi. Osoby chętne mają możliwość pisania prac na konferencje/ do publikacji.

Kontakt: julia.wodniakowska@student.umw.edu.pl

SKN Technologii Postaci Leku (K 21) 
Opiekunowie koła naukowego: dr hab. Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska
Przewodnicząca koła naukowego: Kamila Niemczyk
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Technologii Postaci Leku przeznaczone jest dla studentów wszystkich lat Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Koło ukierunkowane jest na działalność naukową, pisanie prac naukowych oraz wystąpienia na konferencjach. Studenci zainteresowani pracą w kole naukowym proszeni są o bezpośredni kontakt drogą e-mail z przewodniczącym koła.
Siedziba: Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
Kontakt: kamila.niemczyk@student.umw.edu.pl

SKN przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Leku Roślinnego (K 22)
Opiekunowie koła naukowego: dr n. farm. Maciej Włodarczyk, dr hab. n. farm. Adam Kowalczyk,
Przewodnicząca koła naukowego: Joanna Ciesiółka
Charakterystyka koła naukowego:
Członkowie naszego Koła Naukowego mają możliwość przeprowadzania badań laboratoryjnych oraz pisania prac naukowych, zarówno poglądowych jak i opartych na badaniach. Co roku bierzemy czynny udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Konferencji Młodych Naukowców i innych wydarzeniach naukowych. Organizujemy różnego rodzaju wykłady i eventy związane tematycznie z farmakognozją. Bierzemy udział w wycieczkach do zakładów zielarskich i innych miejsc związanych z farmakognozją i farmacją.
Jeśli interesują Cię naturalne substancje lecznicze, lubisz pracę w laboratorium lub pracę z publikacjami naukowymi i chciałbyś dołączyć do naszego koła, skontaktuj się z opiekunem koła lub przewodniczącą.
Siedziba: ul. Borowska 211 A, 50-552 Wrocław

Kontakt: joanna.ciesiolka@student.umw.edu.pl,

SKN przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej (K 24) 
Opiekun koła naukowego: dr n. med. Adam Skalski, dr n. med. Julia Rudno-Rudzińska
Przewodnicząca koła naukowego: Marcelina Dziuba

Zastępca koła naukowego:  Andrzej Mrożek
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej jest przeznaczone dla osób, które interesują się chirurgią i chciałyby poszerzać swoją wiedzę poza ramy zajęć obowiązkowych. Na comiesięcznych spotkaniach omawiane
są wcześniej wybrane zagadnienia, prace naukowe, jak i pytania z LEK-u. Członkowie koła przygotowują prelekcje z tematów proponowanych lub z kręgu ich zainteresowań. Studenci, którzy pragną rozpocząć działalność naukową mają możliwość tworzenia prac - a ci, którzy chcieliby zobaczyć czym jest chirurgia w praktyce, mogą przychodzić na dyżury, planowe zabiegi oraz do poradni chirurgicznej. Rekomendujemy, aby do koła zgłaszali się studenci od 3 roku studiów wzwyż, gdyż dla prawidłowego zrozumienia omawianych aspektów, jak i pełnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych - niezbędna jest podstawowa wiedza internistyczna.
Siedziba: II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, ul. Borowska 21 350-556 Wrocław, Budynek B, IVp
Kontakt: adam.skalski@umw.edu.pl  marcelina.dziuba@student.umw.edu.pl  andrzej.mrozek@student.umw.edu.pl  andrzej.wasilewski@student.umw.edu.pl

SKN Otolaryngologii przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (K 32) 
Opiekun koła naukowego:  dr n.med. Karolina Dorobisz
Przewodnicząca koła naukowego: Piotr Niemiec
Charakterystyka koła naukowego:
Omawianie zagadnień o tematyce otolaryngologicznej, przygotowywanie publikacji, możliwość uczęszczania na dyżury.
Siedziba: Uniwersytecki Szpitali Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-566 Wrocław

Kontakt: karolina.dorobisz@umw.edu.pl  piotr.niemiec@student.umw.edu.pl

SKN Mikrobiologów (K 34) 
Opiekun koła naukowego: dr Joanna Nowicka
Przewodniczący koła naukowego: Martyna Lelonkiewicz
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów zrzesza osoby zainteresowane wirusologią oraz życiem drobnoustrojów, w tym bakterii i grzybów. W ramach spotkań koła organizowane są prelekcje m. in. na temat oporności na antybiotyki czy epidemiologii zakażeń. Osoby zainteresowane mikrobiologią kliniczną mają możliwość nie tylko pogłębiania wiedzy teoretycznej, ale także udziału w pracach badawczych prowadzonych w Katedrze Mikrobiologii. Studenci ściśle współpracują z asystentami, dzięki czemu są aktywnie angażowani w interesujące, długofalowe projekty naukowe, np. dotyczące biofilmu bakteryjnego, aktywności peptydów przeciwdrobnoustrojowych czy zakażeń oportunistycznych o etiologii drożdżakowej.
Siedziba: Katedra i Zakład Mikrobiologii, ul. T. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław

Kontakt: joanna.nowicka@umw.edu.pl  martyna.lelonkiewicz@student.umw.edu.pl

SKN Chirurgii Dzieci (K 35)
Opiekun koła naukowego: lek. Sylwester Gerus
Przewodniczący koła naukowego: Kinga Brawańska

Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Bruciak

Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dzieci zajmuje się zagadnieniami pediatrycznymi, zwłaszcza w dziedzinie chirurgii i urologii. W ramach działalności w Kole możliwe jest uczęszczanie na dyżury w Klinice, pisanie prac naukowych oraz uczestnictwo w Konferencjach w tej tematyce. Koło Chirurgii Dzieci jest również organizatorem Wrocławskiej Konferencji Ogólnopediatrycznej. Spotkania z Opiekunem Koła odbywają się minimum raz w miesiącu, zazwyczaj w poniedziałki o 16:00 w Bibliotece Katedry. Omawiane są wówczas zagadnienia z chirurgii i urologii dziecięcej oraz niedawne operacje przeprowadzone w Klinice. Zapisy do koła naukowego dla wszystkich studentów Wydziału Lekarskiego przez kontakt z Przewodniczącym.
Siedziba: Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 50/52
Kontakt: kinga.brawanska@student.umw.edu.pl aleksandra.bruciak@student.umw.edu.pl

SKN Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych (K 38)
Opiekun koła naukowego: prof. dr hab. Małgorzata Inglot,
Przewodniczący koła naukowego: Mateusz Bożejko
Charakterystyka koła naukowego:
Koło działa przy Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych przy ul. Koszarowej 5. W ramach działań koła, organizowane są comiesięczne spotkania, podczas których przedstawiane są prezentacje przygotowane przez członków koła oraz prowadzone są dyskusje na ciekawe tematy związane z chorobami zakaźnymi, a także omawiane są pytania z Lekarskiego Egzaminu Końcowego z dziedziny chorób zakaźnych. Członkowie mają możliwość uczestniczenia w dyżurach oraz przygotowywania prac naukowych. Koło jest organizatorem Interdyscyplinarnej Konferencji „Zakażenia Wyzwaniem dla Współczesnej Medycyny”.
Siedziba: Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław. Większość spotkań odbywa się w sali seminaryjnej na drugim piętrze budynku A2.
Kontakt: mateusz.bozejko@student.umw.edu.pl

SKN Endokrynologii (K 45)
Opiekunowie koła naukowego: dr n.med. Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, dr n. med. Katarzyna Zawadzka  
Przewodniczący koła naukowego: Katarzyna Antosz
Charakterystyka koła naukowego: 
SKN Endokrynologii funkcjonuje przy Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na comiesięcznych spotkaniach koła omawiane są aktualne zagadnienia endokrynologiczne, w postaci prezentacji przygotowywanych przez studentów i dyskusji na dany temat. Członkowie koła prowadzą także działalność naukową. Zapraszamy na corocznie organizowaną Konferencję Studencką. 
Siedziba: ul. Pasteura 4 50-367 Wrocław
Kontakt: katarzyna.antosz@student.umw.edu.pl

SKN Chirurgii Stomatologicznej (K 47)
Opiekunowie koła naukowego: dr n. med. Paweł Kubasiewicz-Ross, lek. dent. Artur Pitułaj
Przewodnicząca koła naukowego: Alicja Baranowska
Charakterystyka koła naukowego:
Tematyka koła naukowego obejmuje zagadnienia z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Pod okiem opiekunów członkowie koła mają możliwość prowadzenia badań oraz pisania prac i artykułów naukowych. Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu chirurgii stomatologiczej.
Siedziba: Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul.Krakowska 26
Kontakt: alicja.baranowska@student.umw.edu.pl

SKN Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji (K 48) 
Opiekun koła naukowego: prof. dr hab. Beata Kawala
Przewodnicząca Koła Naukowego: Julia Stawińska
Siedziba: Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
Kontakt: julia.stawinska@student.umw.edu.pl

SKN Pediatrii im. Janusza Korczaka przy III Katedrze i Klinice Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego (K 51) 
Opiekun koła naukowego: dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, lek. Mateusz Walkowiak
Przewodniczący koła naukowego: Maria Kubicka
Charakterystyka koła naukowego: 
SKN Pediatrii im. Janusza Korczaka zajmuje się tematyką ogólnopediatryczną, zaś w szczególny sposób można zapoznać się tu z zagadnieniem pierwotnych niedoborów odporności. Jest to doskonałe miejsce dla osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy pediatrycznej oraz pragnących stawiać swoje pierwsze kroki w działalności naukowej.
Kontakt: skn.pediatrii.umed.wroc@gmail.com  aleksandra.lewandowicz-uszynska@umw.edu.pl  maria.kubicka@student.umw.edu.pl

SKN Toksykologiczne (nr K 55)                                                                                   

Opiekun koła naukowego: dr Ewa Sawicka, dr Adriana Kubis-Kubiak

Przewodnicząca: Katarzyna Lubaszka

Charakterystyka koła naukowego:

Koło naukowe aktywnie działa, prezentując prace na konferencjach m.in. na Międzynarodowych Konferencjach Młodych Naukowców, na Zjazdach Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego oraz na konferencjach na Wydziale Farmacji. Aktywność SKN polega również na organizacji konferencji studenckich np. „Postępy młodych naukowców w badaniach nad żywnością, lekami i innymi ksenobiotykami”, „Interdyscyplinarność współczesnej toksykologii”, czy „Wroclaw Scientific Meetings”. Członkowie SKN Toksykologicznego byli wielokrotnie nagradzani i wyróżniani za swoje prace. Są autorami wielu publikacji o charakterze przeglądowym oraz
oryginalnym. Koło Toksykologiczne osiągnęło kilka razy wysokie miejsce w rankingu wszystkich Kół Naukowych naszego Uniwersytetu: 3-cie miejsce w 2018 r. oraz 10-te miejsce w 2017r. Obecnie uwaga członków SKN jest skupiona na najistotniejszych problemach toksykologicznych.
Siedziba: Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział Farmacji, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław

Kontakt: ewa.sawicka@umw.edu.pl  katarzyna.lubaszka@student.umw.edu.pl 

SKN Centrum Urologii (K 62)

Opiekun koła naukowego: dr hab. n. med. Bartosz Małkiewicz, prof. UMW

Przewodniczący koła naukowego: Karol Zagórski

Charakterystyka koła naukowego: Studenckie Koło Naukowe Centrum Urologii podlega pod dwie kliniki – Klinikę Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Klinikę Urologii Małoinwazyjnej i Robotycznej, które wspólnie tworzą Uniwersyteckie Centrum Urologii.

Koło zrzesza zarówno studentów zainteresowanych pisaniem publikacji naukowych o szeroko pojętej tematyce urologicznej, jak i tych zainteresowanych blokiem operacyjnym i chirurgicznym aspektem urologii. W ramach spotkań koła omawiane są postępy w pracach naukowych pisanych przez studentów oraz organizowane są warsztaty – m.in. laparoskopii i ultrasonografii. Członkowie koła mają możliwość wzbogacenia swojego dorobku naukowego, udziału w konferencjach (w tym Polskiego Towarzystwa Urologicznego), a także przychodzenia na oddział i poszerzania wiedzy praktycznej. 

Siedziba: Uniwersyteckie Centrum Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu

Kontakt: skn.ucu@umw.edu.pl, karol.zagorski@student.uwm.edu.pl, bartosz.malkiewicz@umw.edu.pl

SKN Hematologii Onkologicznej (K 63) 
Opiekun koła naukowego: prof. dr hab. Anna Czyż
Przewodniczący koła naukowego: Ignacy Tarski
Charakterystyka koła naukowego:  
Studenci w Studenckim Kole Naukowym Hematologii Onkologicznej mają szansę zajmować się szerokim spektrum badań naukowych oraz pomocą przy współtworzeniu projektów naukowych pracowników dydaktycznych naszej uczelni. Studenci zaangażowani w pomoc przy pracach naukowych z zakresu hematologii, mają możliwość poznać specyfikę tego rodzaju rozwoju zawodowego lekarza i zgłębić cały jego proces: począwszy od zbierania danych, przez analizę, kończąc na tworzeniu opracowań naukowych. Koło daje szanse na publikację uzyskanych efektów podczas konferencji studenckich oraz współautorstwo artykułów. Na comiesięcznych spotkaniach członków koła omawiane są aspekty hematologii w ujęciu życia codziennego, aktualnych doniesień naukowych oraz codziennej praktyki klinicznej. Spotkania ustalane są cyklicznie przez członków koła.
Siedziba: sala odpraw (wejście przez sekretariat) w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Wybrzeże L. Pastura 4; 50-367 Wrocław
Kontakt: ignacy.tarski@student.umw.edu.pl

SKN przy Katedrze i Klinice Okulistyki (K 68) 
Opiekunowie koła naukowego: dr n. med. Hanna Zając-Pytrus, dr n. med. Małgorzata Mulak
Przewodniczący koła naukowego: Maciej Dyda
Charakterystyka koła naukowego:
Spotkania koła odbywają się raz w miesiącu, w sali konferencyjnej Katedry i Kliniki Okulistyki ich tematem są zagadnienia z okulistyki, okulistyki dziecięcej i zabiegowej. Spotkania są prowadzone przez specjalistów z tych dziedzin. Członkowie koła mogą uczestniczyć w konferencjach okulistycznych, przychodzić na dyżury i obserwować zabiegi.  
Siedziba: Katedra i Klinika Okulistyki przy ul. Borowskiej 231 we Wrocławiu
Kontakt: malgorzata.mulak@umw.edu.pl  maciej.dyda@student.umw.edu.pl

SKN przy Katedrze Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej (K 76) 
Opiekun: mgr inż. Weronika Kozłowska, dr hab. Izabela Nawrot-Hadzik
Przewodniczący: Marcel Białas

Zastępca przewodniczącego: Daria Zblewska
Charakterystyka Koła:
Członkowie Studenckiego Koła Naukowego zajmują się prowadzeniem kultur in vitro roślin leczniczych, poznają metody pozyskiwania leczniczych substancji roślinnych na drodze ekstrakcji i destylacji, a także metody identyfikacji związków pochodzenia roślinnego z wykorzystaniem technik chromatograficznych oraz badaniem poziomu ekspresji genów enzymów odpowiedzialnych za powstawanie roślinnych metabolitów wyspecjalizowanych. Członkowie Koła uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych, organizują studenckie obozy naukowe oraz studenckie konferencje naukowe, a także są autorami i współautorami artykułów naukowych. Zapisy do Koła odbywają się w trybie ciągłym.
Siedziba: Katedra Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej, ul. Borowska 211
Kontakt: weronika.kozlowska@umw.edu.pl marcel.bialas@student.umw.edu.pl  daria.zblewska@student.umw.edu.pl

SKN Wad Rozwojowych Twarzy (K 79) 
Opiekun koła naukowego: prof. dr hab. Marcin Mikulewicz
Przewodnicząca koła naukowego: Julia Stawińska
Siedziba: SKN Wad Rozwojowych Twarzy przy Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

Kontakt: julia.stawinska@student.umw.edu.pl

SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej (K 80) 
Opiekun koła naukowego: dr hab. Małgorzata Małodobra-Mazur
Przewodnicząca koła naukowego: Ignacy Tarski 
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Molekularnej i Komórkowej przy Zakładzie Technik Molekularnych (ZTM) jest organizacją studencką zrzeszającą studentów z różnych wydziałów. Celem SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej jest propagowanie wiedzy oraz technik laboratoryjnych z dziedziny: medycyny molekularnej, diagnostyki chorób zakaźnym za pomocą technik biologii molekularnej, diagnostyki chorób nowotworowych za pomocą techniki biologii molekularnej (ciekła biopsja), biologii komórki, analizy sygnałów komórkowych, terapii genowej, genetyki sądowej i populacyjnej.
Założeniem SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej jest dzielenie się widzą, umiejętnościami, nowinkami, a także przełomowymi odkryciami  w dziedzinie medycyny molekularnej.
Siedziba: Zakład Technik Molekularnych, Katedra Medycyny Sądowej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 52, 50-369 Wrocław
Kontakt: malgorzata.malodobra-mazur@umw.edu.pl   ignacy.tarski@student.umw.edu.pl

SKN Kardiologii Dziecięcej (K 81) 

Opiekun: dr n. med. Marek Wasicionek
Przewodnicząca koła naukowego: Agata Boczar
Charakterystyka koła naukowego: 
Podczas spotkań omawiane są zagadnienia z zakresu kardiologii dziecięcej: wrodzone wady serca, postępowanie w stanach naglących, zasady działania i interpretacji: EKG, echokardiogramu, Holtera EKG i ABPM. Koło umożliwia także uczestniczenie w dyżurach na Oddziale.
Siedziba: spotkania studenckiego koła nukowego odbywają się co miesiąc w sali seminaryjnej w I-ej Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Kardiologii.

Kontakt: agata.boczar@student.umed.wroc.pl

SKN przy Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych (K 85) 
Opiekun koła: dr hab. inż. Marta Kepinska, prof. uczelni, mgr inż. Natalia Zaręba
Przewodnicząca koła: Natalia Sobczak

Zastępca przewodniczącego: Martyna Maciaś
Charakterystyka koła:
Koło zrzesza studentów różnych lat i kierunków, takich jak farmacja i analityka medyczna. Działalność niesie za sobą poszerzenie wiedzy w obrębie nanomedycyny, szeroko pojętej toksykologii, w tym nanotoksykologii czy zagrożeń środowiskowych poprzez cykliczne spotkania koła, zaangażowanie jego członków w badania naukowe oraz współudział w publikowaniu otrzymanych wyników, jak również poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych.
Siedziba: Katedra Biochemii Farmaceutycznej, Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
Kontakt: natalia.zareba@umw.edu.pl, natalia.sobczak@student.umw.edu.pl, martyna.macias@student.umw.edu.pl

SKN Genetyki Klinicznej (K 88) 
Opiekun koła naukowego: dr n. med. Ryszard Ślęzak
Przewodniczący koła naukowego: Natalia Polakowska
Charakterystyka: Tematyka koła obejmuje choroby genetyczne (w szczególności te, które nie są ujęte w programie nauczania) oraz wrodzone wady rozwojowe. Członkowie mają możliwość prowadzenia działalności naukowej (konferencje, publikacje) oraz dyżurowania w poradni genetycznej.

Kontakt: natalia.polakowska@student.umw.edu.pl

SKN Torakochirurgii (K 90) 
Opiekun koła naukowego: dr Piotr Błasiak
Przewodnicząca koła naukowego: Karolina Lepsy
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Torakochirurgii umożliwia studentom kierunku lekarskiego rozwój zainteresowań zarówno ściśle związanych z chirurgią klatki piersiowej, ale również w dziedzinach: pulmonologii, interny, chirurgii i wielu innych. Członkowie koła mogą pogłębiać swoją wiedzę w rozmowie z dydaktykami, poprzez uczestniczenie w dyżurach i obserwacje na sali operacyjnej. Ważną działalnością koła jest praca naukowa i udział w konferencjach, do których przygotowujemy się wspólnie z opiekunem.
Siedziba: Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej (ul.Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław, pok. 101)

Kontakt: piotr.blasiak@umw.edu.pl   karolina.lepsy@student.umw.edu.pl

SKN Farmakologii Klinicznej (K 104)
Opiekun koła naukowego: dr n. farm. Magdalena Hurkacz
Przewodnicząca koła naukowego: Kamila Greszta
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Farmakologii Klinicznej przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zostało założone w 2010 roku. Skupia studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, Wydziału Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu. Podstawowym celem jest rozwijanie u młodych naukowców zainteresowań związanych ze współczesną medycyną. Główne kierunki badań realizowanych w ramach działalności SKN Farmakologii Klinicznej skupiają się wokół optymalizacji farmakoterapii, farmacji klinicznej, farmacji społecznej. Działania opierają się na badaniach farmakogenetycznych uwarunkowań metabolizmu leków, prowadzone w laboratorium Farmakogenomiki Katedry, analizach farmakokinetyczno/farmakodynamicznych (PK/PD) na podstawie oznaczeń stężeń leków w organizmie w wybranych grupach chorych. Badamy biomarkery związane z powikłaniami polekowymi. Studenci realizują również liczne ankiety oceniające różne aspekty szeroko pojętej farmakoterapii, wiedzę społeczeństwa w zakresie monitorowania niepożądanych działań leków, interakcji lekowych, leczenia uzależnień. Od początku działalności staramy się również organizować różne akcje prospołeczne i uczestniczyć w działalności charytatywnej. Współuczestniczyliśmy w organizacji kilku konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz co roku organizujemy własną mikrokonferencję skierowaną do studentów, nie tylko Naszej, uczelni o tematyce farmakologicznej. Członkowie koła realizują się poprzez własne projekty naukowo-badawcze. Tworzymy możliwości dla samodoskonalenia.
Siedziba: w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej (drugi budynek), ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław
Kontakt:  kamila.greszta@student.umw.edu.pl

SKN Kardiologii Inwazyjnej (K 112) 
Opiekunowie koła naukowego: prof. dr hab. Krzysztof Reczuch, dr hab. Piotr Kübler, prof. UMW
Przewodniczący koła naukowego: Kamila Florek
Z-ca przewodniczącego koła naukowego: Piotr Brzozowski
Charakterystyka koła naukowego: 
Spotkania koła odbywają się raz w miesiącu, ich tematem jest kardiologia i kardiologia interwencyjna. Spotkania są prowadzone przez specjalistów z tych dziedzin. Członkowie koła mogą uczestniczyć w pisaniu prac naukowych oraz obserwowaniu zabiegów bezpośrednio w pracowni hemodynamiki.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/groups/463258980417484/
Siedziba: Oddział Kardiologiczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213
Kontakt: kamila.florek@student.umw.edu.pl

SKN Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej (K 121)
Opiekun koła naukowego: prof. dr hab. n.med. Dariusz Janczak
Przewodniczący koła naukowego: Andrzej Mrożek
Charakterystyka koła naukowego: 
SKN Chirurgii Naczyniowej powstało w 2018 roku po przez połączenie Koła Chirurgii Naczyniowej oraz SKN przy Zakładzie Specjalności Zabiegowych w 4WSK. Skupia studentów zainteresowanych chirurgią, pragnących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w tym zakresie oraz chcących rozwijać swoje zacięcie naukowe. Członkowie Koła spotykają się na spotkaniu ogólnym raz w miesiącu i omawiają dany problem chirurgiczny oraz dyżurują w klinice.
Siedziba: Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej USK we Wrocławiu

Kontakt: andrzej.mrozek@student.umw.edu.pl

SKN Paleoanatomii Vertex (K 127) 
Opiekun koła naukowego: dr Paweł Dąbrowski
Przewodniczący koła naukowego: Kinga Brawańska

Pogłębianie wiedzy anatomicznej, udział w badaniach materiałów prosektoryjnych i wykopaliskowych oraz udział w konferencjach to tylko kilka z nielicznych celów działalności.
Siedziba: Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej (Sala Prosektoryjna) ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław

Kontakt: pawel.dabrowski@umw.edu.pl  kinga.brawanska@student.umw.edu.pl

SKN przy Zakładzie Farmacji Przemysłowej (K 128) 
Opiekun koła naukowego: mgr Katarzyna Karłowicz-Bodalska
Przewodnicząca koła naukowego: Laura Jonderko

Zastępca przewodniczącego: Natalia Sauer
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmacji Przemysłowej skupia studentów III, IV i V roku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jednym z podstawowych celów działalności Koła Naukowego jest zrzeszanie studentów na zasadzie dobrowolności dla propagowania i rozszerzenia wiedzy z zakresu wymagań surowców leczniczych, nowoczesnych metod analizy oraz wymagań jakościowych przy produkcji produktów leczniczych i suplementów diety.
Siedziba: przy Zakładzie Farmacji Przemysłowej, ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
Kontakt: laura.jonderko@student.umw.edu.pl natalia.sauer@student.umw.edu.pl

SKN Patomorfologii (K 131) 
Opiekun koła naukowego: dr n.med. Marta Woźniak
Przewodniczący koła naukowego: Martyna Nowak-Perlak
Charakterystyka koła naukowego: SKN Patomorfologii działające przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii skupia studentów pragnących rozpocząć lub kontynuować swoją działalność naukową. Istnieje możliwość dołączenie do obecnie prowadzonych badań, jak i także rozpoczęcie własnych projektów badawczych. Członkowie koła będą mieli możliwość nauki organizacji pracy podczas badania klinicznego, nauki mikroskopowania i przygotowania preparatów mikroskopowych, udziału w opracowaniu i przedstawianiu prac naukowych, praca przy badaniach molekularnych, histopatologicznych i cytoonkologicznych oraz udział w sekcjach patomorfologicznych. 
Siedziba: Katedra i Zakład Patomorfologii przy ul. K. Marcinkowskiego 1 we Wrocławiu

Kontakt: martyna.nowak-perlak@student.umw.edu.pl  marta.wozniak@umw.edu.pl

SKN Clinical and Dissecting Anatomy (K 134)
Opiekun koła naukowego: dr Zygmunt Domagała, lek. Jurand Domański
Przewodnicząca/y koła naukowego: Marta Wanat, Andrzej Mrożek
Charakterystyka koła naukowego:
Koło Naukowe  „Clinical and Dissecting Anatomy” działające przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej zrzesza studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Lekarskiego ED Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  Członkami koła są osoby które aktywnie uczestniczyły w organizacji konkursu anatomicznego „Scapula Aurea/Golden Scapula” lub były finalistami edycji wrocławskiej konkursu „Scapula Aurea/Golden Scapula”. Główne plany badawcze i dydaktyczne koła związane są z:
- Prowadzeniem badań preparacyjnych – płodowych: anatomią rozwojowa kończyn dolnych i górnych.
- Nauką preparatyki: przygotowanie preparatów dla potrzeb Muzeum Anatomicznego.
- Prowadzeniem badań anatomicznych w oparciu o dostępny w Zakładzie sprzęt ultrasonograficzny i antropometryczny.
- Prowadzeniem badań preparacyjnych na zwłokach osób dorosłych.
Siedziba: Zakład Anatomii Prawidłowej Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul Chałubińskiego 6a Wrocław
Kontakt: marta.wanat@student.umw.edu.pl   andrzej.mrozek@student.umw.edu.pl

SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego (K 137) 
Opiekun koła naukowego: dr Anna Rozensztrauch
Przewodnicząca koła naukowego: Aleksandra Grzelak
Charakterystyka koła naukowego: 
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego (SKNPP) działa przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Zostało założone wiosną 2014r. Przedmiotem zainteresowań członków SKNPP są aspekty wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z pielęgniarstwem pediatrycznym. Naszą aktywność naukową skupiamy na wspieraniu dzieci zarówno w zdrowiu jak i w chorobie. Naszym głównym celem naukowym jest prowadzenie i współudział w badaniach oraz działalność publikacyjna. Rozwijamy również własne zainteresowania oraz tworzymy możliwości dla samodoskonalenia. Zapraszamy do przyłączania się i uczestnictwa w spotkaniach SKNPP!
Siedziba: Wydział Nauk o Zdrowiu ul. Bartla 5, 50-996 Wrocław
Kontakt:  anna.rozensztrauch@umw.edu.pl    aleksandra.grzelak@student.umw.edu.pl
Strona koła naukowego: http://www.sknpp.umed.wroc.pl/index.html

SKN Stomatologii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów (K 145)
Opiekunowie koła naukowego: prof. dr hab. Zbigniew Rybak, dr hab. Maciej Dobrzyński, prof. UMW
Przewodniczący koła naukowego: Bartłomiej Błaszczyk
Charakterystyka koła naukowego: 
Celem działalności Koła jest prowadzenie pracy naukowo - badawczej oraz umożliwienie jego członkom pogłębiania i rozwijania zainteresowań w dziedzinie biomateriałów i stomatologii eksperymentalnej.
Siedziba: Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów
Kontakt: bartlomiej.blaszczyk@student.umw.edu.pl

SKN Biologii Komórki Nowotworowej (K 148)
Opiekunowie koła naukowego: dr hab. inż. Anna Choromańska, prof. UMW;  dr inż. Nina Rembiałkowska
Przewodniczący koła naukowego: Magdalena Kloc

Zastępca przewodniczącego: Elżbieta Bartoszewska
Charakterystyka koła naukowego: 
Choroby nowotworowe są obecnie jedną z wiodących przyczyn zgonów. Wychodząc naprzeciw problemom dzisiejszego świata zajmujemy się poszukiwaniem i badaniem nowych terapii (m.in. chemioterapii (CT), elektrochemioterapii (ECT), terapii fotodynamicznej (PDT)), które w przyszłości mogą być stosowane w onkologii. Dzięki wykorzystaniu wyspecjalizowanych badań molekularnych pogłębiamy i rozwijamy swoje zainteresowania w dziedzinie biologii komórek nowotworowych. Przedmiotem naszej działalności jest przygotowywanie, prowadzenie oraz promowanie projektów badawczych dotyczących tematyki związanej z komórkami nowotworowymi. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.
Siedziba: Zakład Biologii Molekularnej i Komórkowej przy Wydziale Farmaceutycznym (budynek Farmacji II, piętro drugie część C2/02, korytarz w prawo).
Kontakt: magdalena.kloc@student.umw.edu.pl  elzbieta.bartoszewska@student.umw.edu.pl

SKN Patofizjologii Układu Krążenia ,,Vide Cor Meum" (K 162)
Opiekun koła naukowego: dr inż. Lech Kipiński
Przewodniczący koła naukowego: Ignacy Górecki
Charakterystyka koła naukowego: 
Studenckie Koło Patofizjologii Układu Krążenia jest organizacją zrzeszającą studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pragnących poszerzać swoją wiedzę w zakresie chorób jak i czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i wykorzystywać ją w samodzielnych badaniach wybranych zagadnień. Spotkania koła ustalane są cyklicznie przez członków koła.
Siedziba: sala nr 11 w Katedrze Patofizjologii przy ulicy Mikulicza Radeckiego 7.
Kontakt: ignacy.gorecki@student.umw.edu.pl

SKN Chorób Serca (K 168)
Opiekun koła naukowego: dr hab. n. med. Robert Zymliński
Przewodniczący koła naukowego: Julia Soczyńska (Niżnik)
Charakterystyka koła naukowego:
Działalność Koła opiera się na szkoleniu z zakresu aktualnych strategii leczenia chorób serca, opracowywaniu prac naukowych, które prezentujemy później na konferencjach w całej Polsce oraz wydajemy w formie publikacji. Ponadto dążymy do naukowej współpracy z innymi Kołami zarówno naszej Uczelni, jak i międzyośrodkowej. Oferujemy również możliwość praktycznej nauki przyszłego zawodu poprzez uczestnictwo w dyżurach.
Siedziba: Katedra Chorób Serca, USK ul. Borowska 213
Kontakt: julia.niznik@student.umw.edu.pl

SKN Medycyny Ratunkowej i Stanów Nagłych (K 169)
Opiekun koła naukowego: dr Grzegorz Gogolewski, dr Rafał Czyż
Przewodnicząca koła naukowego: Weronika Rodobolska
Charakterystyka koła naukowego:
Koło ukierunkowane jest na poszerzanie umiejętności praktycznych oraz wiedzy dotyczącej stanów nagłego zagrożenia życia. Na każdym spotkaniu prezentowane oraz omawiane są wybrane zagadnienia z zakresu medycyny ratunkowej i stanów nagłych z wyszczególnieniem procesu diagnostycznego oraz terapeutycznego w poszczególnych przypadkach. Integralną częścią działalności w kole jest uczestnictwo w dyżurach w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Koło oferuje również możliwość udziału w warsztatach praktycznych.
Siedziba: Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu    
Kontakt: sknmedrat.umwroc@gmail.com grzegorz.gogolewski@umw.edu.pl  rafal.czyz@umw.edu.pl  weronika.rodobolska@student.umw.edu.pl    

SKN Alergologii Dorosłych (K 183)
Opiekun koła naukowego: dr n med. Krzysztof Gomułka
Przewodniczący koła naukowego: Michał Błaszkiewicz

Zastępca przewodniczącego: Agata Walulik
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło naukowe Alergologii Dorosłych skupia studentów zainteresowanych alergologią, chcących poszerzyć swoją wiedzę. W ramach koła organizowane są spotkania raz w miesiącu oraz warsztaty. Członkowie mogą pisać prace naukowe z zakresu alergologii oraz brać udział w konferencjach.
Siedziba: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Wrocław 50-369, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66
Kontakt: michal.blaszkiewicz@student.umw.edu.pl agata.walulik@student.umw.edu.pl

SKN Specjalistycznych Analiz Biologicznych (K 192) 

Opiekun koła naukowego: dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń

Przewodniczący koła naukowego: Beata Gajewska

Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Specjalistycznych Analiz Biologicznych skupia studentów zainteresowanych analizami diagnostycznymi wybranych chorób, chcących poszerzyć swoją wiedzę. W ramach koła organizowane są spotkania raz w miesiącu oraz warsztaty. Członkowie mogą pisać prace naukowe z zakresu wiedzy na temat aktualnych zagrożeń wynikających z rozwoju współczesnych chorób cywilizacyjnych, a także czynników ich ryzyka oraz mogą również brać udział w konferencjach.
Siedziba: Katedra Analityki Medycznej, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny, ul. Borowska 216A

Kontakt: beata.gajewska@student.umw.edu.pl

SKN Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej (K 196)
Opiekun koła naukowego: mgr Ewa Karoluk,
Przewodniczący koła naukowego: Justyna Korus
Z-ca przewodniczącego koła naukowego: Anna Pszonka
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło Naukowe Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej zrzesza zarówno studentów zainteresowanych ginekologią, jak i onkologią. W ramach Koła Członkowie mogą pisać publikacje o szeroko pojętej tematyce ginekologicznej i uczestniczyć w zabiegach na bloku operacyjnym.
Spotkania SKNu są dopasowywane do potrzeb członków i odbywają się zarówno stacjonarnie, jak i online.
Zapraszamy wszystkich studentów chcących poszerzać swoją wiedzę z zakresu ginekologii onkologicznej.
Siedziba: Kliniczny Oddział Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej 4 WSK przy ul. Weigla 5 we Wrocławiu
Kontakt: justyna.korus@student.umw.edu.pl, skngin4wsk@gmail.com

Studenckie Koło Naukowe Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej zostało zawieszone z dniem 30.09.2023 roku.

SKN Farmakologii Doświadczalnej I Klinicznej (K 199)
Opiekunowie koła naukowego: dr hab. n.med. Tomasz Sozański, prof. uczelni, mgr Maciej Danielewski
Przewodnicząca Koła Naukowego: Katarzyna Wer
Charakterystyka Koła Naukowego:
Działalność SKN przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii Wydziału Lekarskiego skupia się na badaniu właściwości substancji leczniczych oraz innych czynników mających wpływ na prowadzenie farmakoterapii, między innymi: interakcji międzylekowych oraz interakcji leków z pożywieniem, fitoterapeutykami, suplementami diety i używkami, dostępu do leczenia opartego na najnowszych europejskich standardach, badania wiedzy pacjentów i pracowników Ochrony Zdrowia na temat stosowanych preparatów oraz ich nastawienia do terapii. Członkiem Koła może zostać student Wydziału Farmaceutycznego, Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego na drugim roku studiów lub wyżej. Zapraszamy także do współpracy chętnych studentów na pierwszym roku studiów. Zrzeszonych w organizacji studentów łączy chęć zwiększenia bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów poprzez: zgłębianie wiedzy na temat coraz to popularniejszych w społeczeństwie preparatów zawierających substancje aktywne oraz edukację studentów oraz pacjentów z zakresu bezpiecznej farmakoterapii.
Siedziba: Katedra i Zakład Farmakologii, ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 2, 50-345 Wrocław
Kontakt: katarzyna.wer@student.umw.edu.pl

SKN International Students Hematology Society (K 200) 
Opiekun koła naukowego: dr n. med. Marta Sobas
Przewodniczący koła naukowego: Izabela Basiora
Charakterystyka koła naukowego:
The International student's Hematology Society  (ISHS) is an organization for students, by students, that are interested in Hematology. We aim to provide theoretical knowledge and practical skills for students who wish to learn more in the field. We discuss many topics in each meeting .
Not only is this an organization to teach and learn, but it also offers opportunities for research. Students will have the opportunity to start a research project, and be able to present what they have concluded in conferences.
ISHS is for any student who is interested in Hematology as their field of choice, or wants to know what Hematology is about. We recommend students from 3rd year and above to join since it is important to have some clinical skills (i.e.: taking a physical examination, a full history), but all are welcome. We meet once or twice every month in the evening. All info about when and where our next meeting is will be posted in our WhatsApp group
We look forward to seeing you there!
ISHS Team
Kontakt: izabela.basiora@student.umw.edu.pl

SKN Urologii i EBM (K 201) 
Opiekun koła naukowego: dr. hab. Jan Gnus, profesor uczelni
Przewodniczący koła naukowego: Krzysztof Gadzalski
Charakterystyka koła naukowego: Działalność Koła opiera się na trzech głównych filarach – praktycznej nauce urologii polegającej głównie na uczęszczaniu na dyżury, pisaniu prac naukowych, pozwalających poszerzyć dorobek naukowy studentów, z dużym naciskiem na praktykowanie evidence-based medicine oraz szkoleń z zakresu ultrasonografii. W ramach spotkań koła omawiane są podstawy pisania prac naukowych, zagadnienia teoretyczne wspomagające naukę ultrasonografii oraz tematy związane z szeroko pojętą urologią oraz urologią onkologiczną.
Siedziba: Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy H. M. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu
Kontakt: krzysztof.gadzalski@student.umw.edu.pl, klaudia.wlodarczyk@student.umw.edu.pl

SKN Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii (K 202)
Opiekun koła naukowego: dr hab. n. med. Maciej Guziński, dr n. med. Arkadiusz Kacała
Przewodniczący koła naukowego: Krzysztof Winiarczyk
Charakterystyka koła naukowego:
Studenckie Koło naukowe Radiologii ogólnej i Neuroradiologii skupia studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny radiologii. W ramach koła organizowane są spotkania na których omawiamy aspekty kliniczne oraz diagnostyczne najciekawszych przypadków z naszej kliniki. Z ramienia koła oraz w oparciu o dane uniwersyteckiego centrum diagnostyki obrazowej istnieje możliwość pisania prac naukowych oraz udziału w konferencjach.
Siedziba: Zakład Radiologi Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław.

Kontakt:   arkadiusz.kacala@umw.edu.pl     krzysztof.winiarczyk@student.umw.edu.pl

SKN Transplantologii i Zaawansowanych Terapii Niewydolności Serca (K 211)

Opiekun koła naukowego: prof. dr hab. M. Zakliczyński, dr n. med. Mateusz Sokolski,

Przewodniczący koła naukowego: Dominik Krupka

Charakterystyka koła naukowego:

Zajmujemy się szeroko pojętą tematyką terapii niewydolnośći serca.

Koło umożliwia:

-Uczestnictwo w spotkaniach, na których ćwiczymy umiejętność interpretacji EKG oraz wykonywania echo serca, a także pogłębiamy wiedzę na temat terapii niewydolności serca

-Pisanie prac naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach

-Możliwość uczestnictwa w dyżurach kardiologicznych (od 4 roku)

Siedziba: Instytut Chorób Serca, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Kontakt: dominik.krupka@student.umw.edu.pl mateusz.sokolski@umw.edu.pl

Link do grupy koła na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/682659310083115/

 

SKN Fizjologii Człowieka (K 212)

Opiekun Koła: dr hab. Bartłomiej Paleczny

Przewodniczący: Szymon Buras

Działające przy Zakładzie Fizjologii Katedry Fizjologii i Patofizjologii UMW zrzesza studentów, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fizjologii człowieka poprzez udział w cyklicznych spotkaniach naukowych, moderowanych przez pracowników Zakładu, bądź udział w pracach badawczych prowadzonych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii, często we współpracy z jednostkami klinicznymi UMW oraz USK. Pamiętając, że Fizjologia – określana mianem „Królowej wszystkich nauk medycznych" – obejmuje, przynajmniej w pewnej części, niemal wszystkie (o ile nie wszystkie) gałęzie medycyny, nie zawężamy tematyki spotkań naukowych i pozostajemy otwarci na propozycje zgłaszane przez studentów. Pragniemy, aby spotkania dotykały zagadnień fizjologicznych najbardziej aktualnych, szeroko dyskutowanych i wyjątkowo frapujących. Organizowane są też spotkania przygotowujące do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Fizjologicznej "Wielka Synapsa".

Studentów odnajdujących w sobie żyłkę badawczą zapraszamy do udziału w projektach naukowych, realizowanych lub współrealizowanych przez Katedrę Fizjologii i Patofizjologii. Pozostawiamy również możliwość zaproponowania i przeprowadzenia „własnego" eksperymentu badawczego z obszaru szeroko pojmowanej fizjologii autonomicznego układu nerwowego, którego zwieńczeniem będzie abstrakt konferencyjny lub praca naukowa.

Chętnych do wstąpienia w szeregi SKN Fizjologii Człowieka zapraszamy do kontaktu pod adresem: szymon.buras@student.umw.edu.pl lub sknfizjologiiczlowieka@gmail.com .

Link do strony koła na facebooku: https://www.facebook.com/groups/514224843924562