Nr 1 - powołanie komisji inwentaryzacyjnej - sprzęt Inspektoratu Obrony Cywilnej

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 1
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 7 stycznia 2004 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej – sprzęt Inspektoratu Obrony Cywilnej Akademii Medycznej we Wrocławiu


Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu zinwentaryzowania sprzętu będącego w użytkowaniu Inspektoratu Obrony Cywilnej Akademii Medycznej powołuję komisję w składzie:
1. Maria Ciechanowicz – przewodnicząca
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
2. dr inż. Ryszard Ciesielski – członek
Inspektorat Obrony Cywilnej
3. mgr inż. Jan Ostrowski – członek
Inspektorat Obrony Cywilnej

§ 2
Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w dniu 8 stycznia 2004 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Członkowie Komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 28.03.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016