Nr 15 - powołanie komisji (przejęcie sprzętu dla NAM)

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 15
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie powołania komisji w celu przejęcia sprzętu dla NAM

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego AM we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 dnia 1 września 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przejęcia sprzętu zakupionego dla potrzeb laboratorium i Zakładu Radiologii – Nowa Akademia Medyczna – powołuje się komisję w składzie:
1. mgr inż. Anna Piotrowska
2. mgr inż. Andrzej Kochan
3. Irena Kokocińska

§ 2
Komisjia rozpocznie prace w dniu 26 października 2004 r. o godz.8.00.

§ 3
Protokół z prac komisji zostanie przekazany do Dyrektora Administracyjnego.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
członkowie komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 28.03.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016