Nr 4 - powołanie komisji przetargowej (nieruchomość przy ul. Olsztyńskiej i Jaskółczej)

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 4
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 13 lutego 2004 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej – nieruchomość przy ul. Olsztyńskiej i Jaskółczej

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się komisję przetargową w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na sprzedaż nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej przy ul. Olsztyńskiej i Jaskółczej.

§ 2
Skład komisji:
1. prof. dr hab. Mieczysław Woźniak – przewodniczący
2. mgr Jacek Czajka – członek
3. mgr Małgorzata Furmanek – „-„
4. mgr Krystyna Dziedziul – „-„
5. inż. Jerzy Chądzyński – „-„

§ 3
Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 16 lutego 2004 r. o godz. 12.00 w sali Działu Technicznego (pokój 205), ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Członkowie komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 28.03.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016