Nr 19 - powołanie komisji konkursowej (najem pomieszczeń w bud. "H", ul. Borowska)

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 19
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia ofert I-go etapu konkursu na najem pomieszczeń w budynku "H" przy ul. Borowskiej 213

Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu rozpatrzenia ofert I-go etapu konkursu na najem pomieszczeń w budynku "H" przy ul. Borowskiej 213, powołuje się komisję w składzie:
1. mgr Krystyna Dziedziul
Dział Eksploatacji - przewodnicząca
2. mgr Agnieszka Winowska-Żmijewska
Dział Organizacyjny - członek

§ 2
W końcowym etapie prac Komisji uczestniczyć będą:
1. mgr inż. Andrzej Sadowski
Zarząd Inwestycji - członek
2. mgr. inż. Andrzej Frącz
ASK - członek

§ 3
Prace Komisji rozpoczną się w dniu 15 czerwca 2007 r. o godz. 13.00 w budynku A-2 przy ul. Pasteura 1 (pokój nr 2) .

§ 4
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia prac.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 14.06.2007
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016