Nr 20 - powołanie komisji (przeprowadzenie ustnego przetargu - sprzedaż nieruchomości)

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 20
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrońskiego 24/25

Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wrońskiego 24/25 we Wrocławiu, powołuje się komisję w składzie:
1. mgr Krystyna Dziedziul
Dział Eksploatacji - przewodnicząca
2. inż. Jerzy Chądzyński
Zespół ds. Zamówień Publicznych - członek
3. mgr inż. Anna Piotrowska
Dział Aparatury Naukowej - członek
4. mec. Krzysztof Żmudziński
Radca Prawny AM - członek

§ 2
Prace Komisji rozpoczną się w dniu 14 września 2007 r. o godz. 11.00 przy ul. Mikulicza- Radeckiego 5 (pokój nr 31)

§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od ich zakończenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 26.06.2007
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016