Clinical Department of Emergency Medicine

Clinical Department of Emergency Medicine

GRUPA BADAWCZO - DYDAKTYCZNA

dr Grzegorz Gogolewski – adiunkt dydaktyczny
tel. 71 733 29 78
e-mail: grzegorz.gogolewski@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Katarzyna Budrewicz - asystent
tel. 71 733 29 78
e-mail: katarzyna.budrewicz@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

dr Goutam Chourasia - asystent
tel. 71 733 29 78
e-mail: goutam.chourasia@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Krzysztof Dudek - adiunkt
tel. 71 733 29 78
e-mail: krzysztof.dudek@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Barbara Porębska - asystent
tel. 71 733 29 78
e-mail: barbara.porebska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Przemysław Skoczyński - asystent
tel. 71 733 29 78
e-mail: przemyslaw.skoczynski@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. Agnieszka Piątkowska - asystent
tel. 71 733 29 78
e-mail: agnieszka.piatkowska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. Paweł Pochciał - asystent
tel. 71 733 29 78
e-mail: pawel.pochcial@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. Joanna Wizowska - asystent
tel. 71 733 29 78
e-mail: joanna.wizowska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

GRUPA DYDAKTYCZNA

dr Rafał Czyż - asystent
tel. 71 733 29 78
e-mail: rafal.czyz@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Marcin Leśkiewicz - asystent
tel. 71 733 29 78
e-mail: marcin.leskiewicz@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek.  Olga Moczarska - asystent
tel. 71 733 29 78
e-mail: olga.moczarska@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

lek. Wiesław Sycz - asystent
tel. 71 733 29 78
e-mail: wieslaw.sycz@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna

dr Grzegorz Gogolewski – adiunkt dydaktyczny;   grzegorz.gogolewski@umw.edu.pl


Prowadzone przedmioty:

Wydział  Lekarski:

  • - medycyna ratunkowa V rok
  • - medycyna ratunkowa VI rok
  • - fakultet : Procedury medyczne w medycynie ratunkowej

Wydział Lekarski – English Division:

  • emergency medicine V year
  • emergency medicine VI year

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

  • kurs Ratownictwo Medyczne

Sylabusy 

Konsultacje:

dr Janusz Sokołowski – piątek  10.00 - 12.00
dr Grzegorz Gogolewski – poniedziałek/czwartek  10.00 – 11.00
dr Katarzyna Budrewicz- wtorek  10.00 – 11.00
dr Rafał Czyż- piątek CSM 10.00 – 11.00
dr Goutam Chourasia – środa 10.00 – 11.00
dr Krzysztof Dudek – piątek 10.00 – 11.00
dr Marcin Leśkiewicz CSM - piątek CSM 10.00 – 11.00
dr Barbara Porębska – środa 10.00 – 11.00
dr Przemysław Skoczyński – wtorek 10.00 – 11.00
lek.  Olga Moczarska – czwartek 10.00 – 11.00
lek. Agnieszka Piątkowska – piątek 12.00 – 13.00
lek. Paweł Pochciał – wtorek 10.00 – 11.00
lek. Wiesław Sycz – poniedziałek 10.00 – 11.00
lek. Joanna Wizowska – piątek 10.00 – 11.00
 

Plan Zajęć

Informacja o terminie egzaminów

REGULAMIN DYDAKTYCZNY / RULES AND REGULATIONS FOR STUDENTS

Profil Jednostki

Publikacje

Tematy badań:

1.    Ocena skuteczności tlenoterapii wysokoprzepływowej u pacjentów z zaostrzeniami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym.

2.    Postępowanie ratunkowe w hipotermii u pacjentów po 75 roku życia przyjmowanych do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu hipotermii ze szczególnym uwzględnieniem ogrzewania mieszanin wdechowych tlenoterapii wysokoprzepływowej.

3.    Wstępna diagnostyka sepsy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.