Eduroam – bezprzewodowy dostęp do Internetu

Eduroam – bezprzewodowy dostęp do Internetu

Na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uruchomiona jest usługa „eduroam”, która umożliwia zainteresowanym pracownikom oraz studentom bezprzewodowy dostęp do sieci Internet na terenie jednostek UMW. Ponadto, w ramach założonego na Uniwersytecie Medycznym konta, możliwy jest dostęp do tej sieci także na wielu uczelniach na całym świecie w ramach ogólnouczelnianego projektu.

Dostępność sieci „eduroam” na terenie poszczególnych uczelni w Polsce jak i informacje na temat samego projektu można odnaleźć na stronie http://www.eduroam.pl

Strona projektu „eduroam” na terenie UMW znajduje się pod adresem:
eduroam.umw.edu.pl

Można znaleźć tam informacje na temat konfiguracji sieci bezprzewodowej dla różnych systemów i urządzeń mobilnych.
Aby korzystać z sieci „eduroam” użytkownik musi posiadać konto w systemie CSA oraz komputer wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej.

Pamiętaj!
Dostęp do sieci „eduroam” jest monitorowany, za wszelkie poczynania w sieci odpowiadasz osobiście. Niedozwolone użytkowanie sieci grozi odłączeniem i zablokowaniem dostępu do usługi oraz jest zgłaszane odpowiednim władzom Uczelni.
W przypadku naruszenia prawa narażasz się na sankcje karne przewidziane w kodeksie karnym.

Więcej informacji oraz instrukcje podłączenia dostępne na stronie pomoc.umw.edu.pl ( https://pomoc.umw.edu.pl/pracownik/sieci )

Kontakt w razie pytań czy problemów:
71 784 11 11, eduroam@umw.edu.pl