Przewodowy dostęp do zasobów informatycznych UMW

Przewodowy dostęp do zasobów informatycznych UMW

Pracownicy Uniwersytetu Medycznego dla potrzeb wykonywania obowiązków służbowych, oprócz dostępu bezprzewodowego mają zapewniony przewodowy dostęp do zasobów informatycznych Uczelni. Jest to podstawowe medium komunikacji w sieci UMW z komputerów służbowych. Do sieci przewodowej można podłączać tylko komputery służbowe. Poziom dostępu przewodowego do odpowiednich systemów informatycznych jest uzależniony od pełnionej funkcji i zakresu wykonywanej pracy.

Do używania sprzętu służbowego w sieci UMW konieczne jest posiadanie konta w systemie CSA oraz zarejestrowanie urządzenia na stronie:
https://www.osk.umed.wroc.pl/wniosek/

Po podaniu wymaganych danych dotyczących samego urządzenia, miejsca jego używania, numeru inwentarzowego oraz autoryzacji identyfikatorem osobowym z systemu CSA komputer zostaje przypisany do użytkownika.

Instrukcje podłączenia zasobów sieciowych dostępne na stronie pomoc.umw.edu.pl w dziale sieć przewodowa / usługi sieciowe

 

Pamiętaj!
Dostęp do sieci jak i jej wykorzystywanie jest monitorowany, za wszelkie poczynania w sieci odpowiadasz osobiście. Niedozwolone użytkowanie sieci grozi odłączeniem i zablokowaniem dostępu oraz jest zgłaszane odpowiednim władzom Uczelni
W przypadku naruszenia prawa narażasz się na sankcje karne przewidziane w kodeksie karnym.

Kontakt w razie pytań czy problemów
71 784 11 11, admin@umw.edu.pl