Nr 2037 - uchwalenie Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Uchwała 2037/2019

zm.: uchwała 2076/2019, 2090/2019

Tekst jednolity - uchwała 2090/2019

Uchwała Nr 2037

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 19 czerwca 2019 r.

 

w sprawie uchwalenia statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

tekst pierwotny do pobrania

Statut UMW

załącznik nr 1 - wizerunek godła

załącznik nr 2 - hymn UMW

załącznik nr 3 - karta do głosowania - wybór kandydata

załącznik nr 4 - karta do głosowania - wyrażająca stanowisko

załącznik nr 5 - zasady zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych

załącznik nr 6 - regulamin postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

załącznik nr 7 - regulamin wyborów


tekst ujednolicony do pobrania

Statut UMW

załącznik nr 1 - wizerunek godła

załącznik nr 2 - hymn UMW

załącznik nr 3 - karta do głosowania - wyrażająca stanowisko

załącznik nr 4 - karta do głosowania - wybór kandydata

załącznik nr 5 - zasady zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych

załącznik nr 6 - regulamin postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

załącznik nr 7 - regulamin wyborów

 

 

 

 

Authored by: Administrator Administrator
Creation date: 26.06.2019
Update authored by: Magdalena Kapera
Update date: 21.10.2022