Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki

Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 3800, faks: 71 734 3809
e-mail: chiruraz@umw.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umw.edu.pl

Więcej informacji wkrótce

Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 734 3800, faks: 71 734 3809
e-mail: chiruraz@umw.edu.pl

Kierownik
prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umw.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. n. med. Paweł Reichert
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umw.edu.pl

Pracownicy

Profesor
prof. dr hab. Paweł Reichert
tel.: 71 734 3801
e-mail: pawel.reichert@umw.edu.pl

 

Adiunkt
dr n. med. Krzysztof Zimmer
tel.: 71 734 3802
e-mail: krzysztof.zimmer@umw.edu.pl

 

Asystent
lek. Piotr Pławski
tel.: 71 734 3890
e-mail: piotr.plawski@umw.edu.pl

lek. Krzysztof Korolczuk
tel.: 71 734 3825
e-mail: krzysztof.korolczuk@umw.edu.pl

lek. Jakub Wodzisławski
tel.: 71 734 3825
e-mail: jakub.wodzislawski@umw.edu.pl

 

Doktorant
lek. Maciej Dejnek
tel.: 71 734 3890
e-mail: maciej.dejnek@student.umw.edu.pl

 

Pracownik naukowo- i inżynieryjno-techniczny
mgr Joanna Skrzyńska
tel.: 71 734 3800
e-mail: joanna.skrzynska@umw.edu.pl

inż. Bartosz Witkowski
tel.: 71 734 3808
e-mail: bartosz.witkowski@umw.edu.pl

Koordynatorzy przedmiotów

Konsultacje

Więcej informacji wkrótce